Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Amazon AppFlow Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 22 Nisan 2020

Bu Amazon AppFlow Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), Amazon AppFlow (“AppFlow”) kullanımı konusunda geçerli bir politikadır ve AppFlow’u kullanan her hesap için ayrı ayrı geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, AppFlow’u herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca her AWS bölgesi için en az %99,9 Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). AppFlow ‘un Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, etkilenen AWS bölgesinde AppFlow için Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalama döngüsü için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak aşağıdaki plana göre hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%30

%95,0’dan az %100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki AppFlow ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredilerini kullanılamazlığın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Hizmet Kredileri yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe AppFlow’un herhangi bir kullanılamazlığı, işlememesi veya bizim onu başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır hukuk yolunuz bu SLA’nın şartlarına göre Hizmet Kredileri almaktır (uygunsa).

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredilerini almak için AWS Destek Merkezinde bir istek açarak bir hak talebi göndermeniz gerekir. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

(i) konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;

(ii) fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgesi/bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve

(iii) talep ettiğiniz kesinti için hataları belgeleyen Talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki tüm gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu kredi talebinin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise kredi talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredileri düzenleyeceğiz. Kredi talebini ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredileri alma hakkından yoksun bırakacaktır.

AppFlow SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, (i) herhangi bir mücbir sebep olayı veya İnternet erişimi veya AppFlow'un sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki faktörlerin neden olduğu; (ii) sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmediği herhangi bir fiilden kaynaklanan (örneğin, AppFlow İsteklerinin yanlış örnek URL'ler veya kurulumlar şeklinde yanlış yapılandırılması, yanlış yapılandırılmış izinler, süresi dolmuş veya yanlış kimlik bilgileri, API'lerin üçüncü taraflarca kullanımdan kaldırılması, veri aktarımlarının üçüncü taraflarca kısılması vb.); (iii) AWS Sitesindeki AppFlow Belgelerinde açıklanan yönergelere ve en iyi uygulamalara uymamanızdan kaynaklanan durumlar; (iv) AppFlow ile kullanılan herhangi bir üçüncü taraf hizmeti veya yazılımı da dâhil olmak üzere, sizin ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknolojilerinizden ve/veya üçüncü taraf ekipmanı, yazılımı veya diğer teknolojilerinden (doğrudan kontrolümüz altındaki üçüncü taraf ekipmanı dışında) kaynaklanan veya (v) Sözleşme uyarınca AppFlow'u kullanma hakkınızı askıya almamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan durumlar (topluca, "AppFlow SLA İstisnaları") söz konusu olduğunda AppFlow'un kullanılamaması, askıya alınması veya sonlandırılması ya da diğer AppFlow performans sorunları için geçerli değildir. Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında açıkça kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz. 

Tanımlar

 • “Kullanılabilirlik”, AppFlowtarafından işlenen ve Hatalarla başarısız kalmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
 • Bir "Hata", 500 veya 503 hata kodu veren herhangi bir İstektir (AppFlow konsolunda "Dâhili Hizmet Hatası" veya "Hizmet Kullanılamıyor" olarak gösterilir).
 • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir AppFlow SLA İstisnasının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
 • Bir "İstek", aşağıdaki AppFlow eylemlerinden birinin çağrılmasıdır:​
  • AppFlow web sayfası aracılığıyla bir akışı Listeleme, Oluşturma, Güncelleme veya Silme;
  • Bir Bağlantıyı Listeleme, Oluşturma, Güncelleme veya Silme ve
  • Manuel olarak, olaylar tarafından veya bir aralıktaki program tarafından tetiklenen akışın (akış çalıştırması) yürütülmesi.
 • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğimiz dolar alacağıdır.