Bulut Temelleri

AWS'de Bulut Temelleri Çerçevenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey

Bulut Temelleri, müşterilerin bulutta devam eden işlemlere hazır olmalarını sağlarken yeni iş yüklerini dağıtmalarına, yapılandırmalarına ve güvene almalarına yardımcı olacak rehberli bir yol sunar. Bulut Temelleri, müşterilerin gereken kararları seçili AWS Hizmetleri, AWS Çözümleri, Çözüm Ortağı Çözümleri ve Rehberlik aracılığıyla almalarına yardımcı olur. Bu çözümler bulut temelleri yolculuğunuzu destekleyerek üretime hazır bir ortamın dağıtımını hızlandıracaktır.

Bulut Temelleri Özellikleri ve Kategorileri

AWS, bulutu benimsemeyi desteklemek için iş yüklerinizi dağıtmanıza, çalıştırmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan temel yeteneklere sahip olmanızı önerir. Bir özellik, bir bulut ortamının belirli bir bölümünü oluşturmak ve çalıştırmak için bir tanım, senaryolar, rehberlik ve destekleyici çözümler içerir. Özellikler, genel teknoloji ortamınıza entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

Sağdaki resim, AWS'nin bir bulut temeli oluşturmanıza yardımcı olmak için tanımladığı altı kategoriyi kapsayan 29 özelliği göstermektedir.

Bu çerçevenin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için bkz. Bulut Temelleri Çerçevesine Genel Bakış. Ayrıntılı teknik bilgiler için AWS'de Bulut Temellerinizi Oluşturma teknik incelemesine göz atın. 

 • Yönetişim, Risk ve Uygunluk
 • Daha fazla bilgi edinmek için her bir özelliğe tıklayın.
  Kurcalamaya dayanıklı depolama içinde ortam günlüklerini merkezi olarak güvenli bir şekilde toplayın ve saklayın.
  Bulut ortamınızın uyması gereken yönetim kurulu politikalarını uygulayın.
  Çeşitli amaçlar için bulut kaynaklarına meta veriler atayarak bulut kaynakları kümelerini gruplandırın. Etiketleme, kurumsal düzeyde görünürlük ve kontrol sağlamak için esastır.
  Planlanan değişiklikleri üretim ve test gibi tanımlanan kapsam dahilindeki bir ortamda bulunan tüm yapılandırılabilir öğelere dağıtın.
  Verilerinizi dahili politikalarınıza ve düzenleme gereksinimlerinize göre saklayın, koruyun ve güvenceye alın.
  Dahili gereklilikler, uygunluk gereklilikleri ve yasal gereklilikler dikkate alınarak AWS hizmetlerini kullanım için gözden geçirme ve onaylama olanağı sağlar.
  Bir tehlike olup olmadığını (ve olduysa nasıl olduğunu) belirlemek için potansiyel olarak tehlikeye atılmış kaynakların günlük verilerinin ve kanıt olarak yakalanan görüntülerinin analizini sağlayın.
  Hassasiyetlerini azaltmak ve gerektiğinde temel veri formatını korumak için veri ve bilgi alt kümelerini depolandıkça ve işlendikçe anonim hale getirin.
  Bulut ortamınızın ve içindeki faaliyetlerin standartlara göre dahili veya bağımsız olarak değerlendirilmesini sağlamak için belge niteliğinde kanıtlar toplayın ve düzenleyin.
 • Operasyonlar
 • Daha fazla bilgi edinmek için her bir özelliğe tıklayın.
  Geliştiricilerin iş yüklerini kolayca oluşturup buluta dağıtmaları için gerekli araçları ve süreçleri sağlayın.
  Sistem ve uygulama faaliyetleri hakkında güvenlik ve operasyonel verileri toplayın ve birleştirin.
  Altyapı ve iş yüklerinin işletim ve güvenlik özelliklerini güncellemek, düzeltmek ve/veya geliştirmek için değişiklik kümelerini dağıtın.
  Bilgi işlem görüntülerini tüm yaşam döngüleri boyunca yönetin. Bu; görüntülerin oluşturulmasını, edinilmesini, dağıtılmasını ve depolanmasını içerebilir.
 • Güvenlik
 • Daha fazla bilgi edinmek için her bir özelliğe tıklayın.
  Bulut platformu ortamınıza erişimi verimli bir şekilde oluşturun ve merkezi olarak yönetin.
  Farklı iş yükleri için şifreleme anahtarlarını ve verileri bekleme ve aktarım sırasında şifreleme özelliğini merkezi olarak yönetin.
  Verilerin yalnızca uygun, yetkili kuruluşlar tarafından erişilebilir olması için bekleme ve aktarım sırasında verilere erişimi sınırlayın.
  Parolalar, erişim anahtarları, diğer API anahtarları, X.509 veya SSH özel anahtarları gibi gizli bilgileri (erişim kimlik bilgilerini) yönetin.
  Bir güvenlik olayına yanıt verin. Yanıt, olayın doğasını karakterize etmeyi ve değişiklikler yapmayı içerir.
  Güvenlik açıklarının ve tehditlerin etkisini ve kapsamını (patlama yarıçapı gibi) değerlendirin ve bunları ele alın/düzeltin.
  Uygulama yazılımını koruyun ve uygulamaların istemcilerle etkileşimleri bağlamındaki anormal davranışları tespit edin.
 • İş Sürekliliği
 • Daha fazla bilgi edinmek için her bir özelliğe tıklayın.
  İşlemlerin başlangıçta işlendiği fiziksel ortamın beklenmedik bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bir fiziksel ortamda barındırılan işlemlerin farklı bir fiziksel ortamda işlenmesini sürdürmek için mekanizmaları otomatikleştirin.
  İş ve güvenlik hedeflerini, Kurtarma Noktası Hedefi'ni (RPO) ve Kurtarma Süresi Hedefi'ni (RTO) karşılamak için gereken şekilde geri almak üzere verilerin güvenilir bir şekilde güvenilir bir kopyasını oluşturun.

  Destek 

  Bir ortamla ilgili sorunları giderin, sorular sorun, bilet gönderin, mevcut bilet sistemlerine entegre edin, ayrıca önem ve destek seviyesine bağlı olarak zamanında yanıt almak için sorunları uygun kuruluşa iletin.
 • Finans
 • Daha fazla bilgi edinmek için her bir özelliğe tıklayın.
  Ortamınız ve kaynaklarınız genelinde maliyet optimizasyonu tekniklerini izleyin, bildirin ve uygulayın.
  BT düzeyinde hizmet veya iş yükünü oluşturan bulut tabanlı kaynakların görünürlüğü ve yapılandırması.
 • Altyapı
 • Daha fazla bilgi edinmek için her bir özelliğe tıklayın.
  Güvenli ve yüksek oranda erişilebilir bir ağ bulut altyapısı tasarlayın, oluşturun ve yönetin.
  Yeni oluşturulan veya taşınan iş yüklerinizi içerecek yalıtılmış ortamlar oluşturun ve yönetin.
  Gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük ve kullanılabilirlik sağlamak amacıyla kaynaklarınızı harici veya dahili tehditlerden korumak için ağ yığınının farklı düzeylerinde güvenlik politikaları ve denetimleri tasarlayın ve uygulayın.
  Ortam genelinde altyapıyı, şemaları, altın görüntüleri ve kaynakları hızla dağıtmak, yönetmek ve güncellemek için merkezi bir depoda yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun ve gruplayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?