Yazar: John O'Shea

Hepimiz dizüstü bilgisayarlarımızda, tabletlerimizde ve akıllı telefonlarımızda uygulamalar çalıştırıyoruz. Cihazın açık, Wi-Fi ağ bağlantısının çevrimiçi olup olmadığını görmemiz oldukça kolay. Disk alanının azalması gibi kritik bildirimlerin ekranlarımızda gösterileceğini biliyoruz. Hatta kullanıcı arabiriminin (UI) genel hızı ve akıcılığı bile cihazdaki bellek ve CPU gibi kaynakların uygulamalarımızı çalıştırmak için yeterli olup olmadığını anlamamıza yetebiliyor.

Ailelerinin cihazları için uzaktan teknik destek sağlamış olanlar, cihazı göremeden ve cihazla doğrudan etkileşim kuramadan sorunları tespit etmenin biraz daha zor olduğunu bilir. Bulut tabanlı hizmetler çalıştırırken de benzer bir zorlukla karşı karşıya kalırız: Bu uzak hizmetleri nasıl izleyebiliriz ve müşterilerimizin mutlu olduğundan nasıl emin olabiliriz?

Tek ana sunucuya sahip bir hizmeti gözlemlemek için ana sunucuda oturum açarız, çeşitli çalışma zamanı izleme araçları çalıştırırız ve ana sunucuda olup bitenlerin temel nedenini belirlemek için günlükleri inceleriz. Ancak tek ana sunucuya sahip çözümler sadece kritik olmayan, aşırı derecede basit hizmetlerde uygulanabilir. İşin öteki tarafında da yüzlerce, hatta binlerce sunucu, container veya sunucusuz ortam üzerinde çalıştırılan, çok katmanlı, dağıtılmış mikro hizmetler bulunur.

Amazon, dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda Bölgedeki birden fazla Erişilebilirlik Alanında çalışan tüm bu bulut tabanlı hizmetlerin gerçekte ne durumda olduğunu nasıl görebiliyor? Otomatik izleme, otomatik iyileştirme iş akışları (ör. trafik kaydırma) ve otomatik dağıtma sistemleri, bu ölçekteki sorunların büyük bir çoğunluğunu tespit etme ve giderme noktasında kritik öneme sahiptir. Ancak birçok farklı sebeple bu hizmetlerin, iş akışlarının ve dağıtımların herhangi bir anda ne durumda olduğunu da görebilmemiz gerekir.

Amazon'da Pano Oluşturma

Bulut hizmetlerimizdeki etkinlikleri kontrol altında tutma sorumluluğumuzu yerine getirme mekanizmalarından biri olarak panoları kullanıyoruz. Zaman serisi ölçümlerini, günlükleri, izlemeleri ve alarm verilerini göstererek sistemin ne durumda olduğuna dair kısa özetler sağlayan panolar, insanların sistemlerimizde olup bitenleri görebilmesine olanak tanır.

Amazon olarak bu panoları oluşturma, kullanma ve düzenli bakımlarını yapma süreçlerine pano oluşturma adını veriyoruz. Hizmetlerimizin başarısı açısından bakıldığında hizmetlerimizin tasarlanması, kodlanması, geliştirilmesi, test edilmesi, dağıtılması ve ölçeklendirilmesi gibi diğer tüm rutin yazılım teslimi ve operasyon etkinlikleri kadar önemli olduğundan, pano oluşturma da birinci sınıf bir etkinlik haline geldi.

Elbette, operatörlerimizin her an panoları izlemesini beklemiyoruz. Bu panoları çoğu zaman hiç kimse izlemiyor. Hatta panolar ne kadar sık incelense de panoların manuel olarak incelenmesini gerektiren her türlü operasyonel sürecin başarısızlık sebebinin insan hatası olduğunu gördük. Bu riski gidermek için sistemlerimizin sağladığı en önemli izleme verilerini devamlı olarak değerlendiren otomatik alarmlar oluşturduk. Bunlar genellikle ya sistemin bir sınıra ulaşmakta olduğunu (etki öncesinde proaktif saptama) ya da sistemin beklenmedik bir şekilde olumsuz etkilendiğini (etki sonrasında reaktif saptama) gösteren ölçümlerdir.

Bu alarmlar otomatik iyileştirme iş akışlarını yürütebilir ve operatörlerimize sorun hakkında bildirim gönderebilir. Bu bildirim, operatörü kullanması gereken panolara ve işletim kılavuzlarına yönlendirir. Ben nöbetteyken bir alarm bildirimi beni bir sorun hakkında uyardığında ilgili panoları hızla kullanarak müşterilerin ne kadar etkilendiğini anlayabiliyorum, temel nedeni doğrulayabiliyor veya önceliklendirebiliyorum, sorunu hafifletebiliyorum ve kurtarma süresini kısaltabiliyorum. Alarm bir otomatik iyileştirme iş akışını zaten başlatmış olsa bile otomatik iş akışının neler yaptığını ve sistemin nasıl etkilendiğini görmem, ayrıca nadiren de olsa emniyet açısından kritik adımlarda iş akışının ilerlemesi için bir insan olarak onay vermem gerekiyor.

Amazon, bir olay devam ederken genellikle nöbetteki birden fazla operatörü göreve çağırır. Bir dizi görevi tamamlama sürecindeki operatörler, farklı panolar kullanıyor olabilir. Bu görevler genellikle müşterilerin ne kadar etkilendiğini belirleme, önceliklendirme, birden fazla hizmeti takip ederek olayın temel nedenini bulma, otomatik iyileştirme iş akışlarını gözlemleme ve işletim kılavuzuna bağlı hafifletme adımlarını yürütme ve doğrulama gibi görevlerdir. Bunun yanı sıra, eş ekipler ve iş paydaşları da bir olay sırasında devam eden etkiyi izlemek için panoları kullanır. Bu farklı katılımcılar vaka yönetimi araçlarını, sohbet odalarını (AWS Chatbot gibi robotlarla) ve konferans görüşmelerini kullanarak iletişim kurar. Her paydaş, panolarda gördüğü verilere farklı bir bakış açısı getirir.

Amazon ekipleri ve daha geniş çaptaki kuruluşlar her hafta kıdemli liderlerin, yöneticilerin ve çok sayıda mühendisin katıldığı operasyon inceleme toplantıları da yapar. Bu toplantılarda bir çarkıfelek kullanarak geniş kapsamlı denetim panoları arasından seçim yaparız. Paydaşlar hem müşterilerimizin deneyimlerini hem de erişilebilirlik ve gecikme gibi temel hizmet seviyesi hedeflerini inceler. Bu paydaşların kullandığı denetim panolarında genellikle tüm Erişilebilirlik Alanlarından ve Bölgelerden operasyon verileri görünür.

Buna ek olarak Amazon, uzun vadeli kapasite planlaması yaparken ve tahminlerde bulunurken, sistemimizin uzun zaman aralıklarında sağladığı en geniş kapsamlı iş, kullanım ve kapasite ölçümlerini görselleştiren panolar kullanır.

Pano türleri

İnsanlar panoları, hizmetleri manuel olarak izlemek için kullanır ancak elbette tüm kullanım senaryolarını karşılayan tek bir şablon yoktur. Çoğu sistemde, her biri sistemi farklı bir açıdan gösteren çok sayıda pano kullanırız. Bu farklı görünümler, farklı kullanıcıların farklı açılardan ve farklı zaman aralıklarında sistemlerimizin ne durumda olduğunu anlamasına olanak tanır.

Her bir hedef kitlenin istediği veriler, panodan panoya ciddi anlamda değişiklik gösterebilir. Panoları tasarlarken, ilgili hedef kitleye odaklanmamız gerektiğini öğrendik. Her bir panoya hangi verilerin ekleneceğine karar verirken panoyu kimin kullanacağını ve neden kullanacağını göz önüne alıyoruz. Amazon olarak, müşteriden başlayarak geriye doğru hareket ettiğimizi duymuşsunuzdur. Pano oluşturma bunun muhteşem bir örneğidir. Panoları kullanıcıların ihtiyaçlarına ve belirttikleri gereksinimlere dayalı olarak oluşturuyoruz.

Farklı panoların bütün sistemi nasıl farklı şekillerde gösterdiğini aşağıdaki diyagramda görebilirsiniz:

Pano türleri

Geniş kapsamlı panolar

Müşteri deneyimi panoları

Amazon olarak en önemli ve en geniş kullanım alanına sahip panolarımız, müşteri deneyimi panolarıdır. Bu panolar, hizmet operatörlerini ve diğer birçok paydaşı içeren geniş bir kullanıcı grubunun kullanımı için tasarlanmıştır. Bunlar, genel hizmet durumu ve hedeflere bağlılık hakkındaki ölçümleri etkili bir şekilde sunar. Ayrıca, hem hizmetin kendisinden hem de istemcinin izlenmesinden, devamlı test yapan aracılardan (Amazon CloudWatch Synthetics canary'leri gibi) ve otomatik iyileştirme sistemlerinden elde edilen izleme verilerini gösterir. Bu panolar, kullanıcıların etkinin derinliği ve genişliği hakkındaki soruları cevaplamasına yardımcı olan veriler de içerir. "Kaç müşteri bundan etkileniyor?" ve "En çok hangi müşteriler etkileniyor?" soruları bunlardan bazıları olabilmektedir.

Sistem seviyesindeki panolar

Web tabanlı hizmetlerimize giriş noktaları genellikle kullanıcı arabirimi ve API uç noktalarıdır. Bu nedenle sistem seviyesine tahsis edilmiş panolar, operatörlere sistemin ve müşteriye dönük uç noktalarının ne durumda olduğunu görme olanağı tanıyacak yeterli miktarda veri içermelidir. Bu panolar öncelikli olarak arabirim seviyesindeki izleme verilerini gösterir. Bu panolar, her API için üç ayrı kategoride izleme verileri görüntüler:

 • Girdilerle ilgili izleme verileri. Alınan istek sayımları ya da kuyruklardan/akışlardan yoklanan işler, istek bayt boyutu yüzdelik dilimleri ve kimlik doğrulama/yetkilendirme hatası sayımları buna dahil olabilir.
 • İşlemlerle ilgili izleme verileri. Çok modlu iş mantığı yolu/dalı yürütme sayımları, arka uç mikro hizmet istek sayım/hata/gecikme yüzdelik dilimleri, hata günlüğü çıktısı ve istek takip verileri buna dahil olabilir.
 • Çıktılarla ilgili izleme verileri. Yanıt türü sayımları (müşterinin hatalı yanıtlarını içeren kırılımlar dahil), yanıtların boyutu ve ilk yanıt baytını yazma süresi ile tam yanıtı yazma süresi için yüzdelik dilimler buna dahil olabilir.

Genel olarak, bu müşteri deneyimi panolarını ve sistem seviyesindeki panoları olabildiğince geniş kapsamlı tutmaya çalışırız. Aşırı bilgi yüklemesi bu panoların iletmesi gereken ana mesajı ikinci plana atabileceğinden, bu panolara çok fazla ölçüm eklemekten özellikle kaçınıyoruz.

Hizmet bulut sunucusu panoları

Müşterilerin tek bir hizmet bulut sunucusundaki (bölüm veya hücre) deneyiminin hızlı ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için bazı panolar geliştiririz. Bu dar görünüm, tek bir hizmet bulut sunucusu üzerinde çalışan operatörlerin, diğer hizmet bulut sunucularına ait alakasız verilerle uğraşmadan asıl işlerine odaklanmasını sağlar.

Hizmet denetimi panoları

Bir hizmetin tüm Erişilebilirlik Alanlarındaki ve Bölgelerdeki tüm bulut sunucularına dair veriler gösteren müşteri deneyimi panoları da geliştiririz. Bu hizmet denetimi panoları, operatörlerin tüm hizmet bulut sunucularındaki otomatik alarmları denetleyebilmesi amacıyla kullanılır. Bu alarmlar, yukarıda bahsettiğimiz haftalık operasyon toplantıları sırasında da incelenebilir.

Kapasite planlama ve tahmin panoları

Daha uzun vadeli kullanım senaryolarında, hizmetlerimizin büyümesini görselleştirmemize yardımcı olan kapasite planlama ve tahmin panoları da geliştiririz.

Dar kapsamlı panolar

Amazon API'leri genellikle arka uç mikro hizmetlerinde isteklerin düzenlenmesiyle uygulanır. Bu mikro hizmetler, her biri isteği işlemenin farklı bir yönünden sorumlu olan birden fazla ekibe ait olabilir. Örneğin, bazı mikro hizmetler istek kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesine, kısıtlama/sınır uygulanmasına, kullanım ölçümüne, kaynakların oluşturulmasına/güncellenmesine/silinmesine, kaynakların veri depolarından çekilmesine ve zaman uyumsuz iş akışlarının başlatılmasına tahsis edilmiştir. Ekipler genellikle her API'ye yönelik veya verileri hizmet zaman uyumsuz bir şekilde işliyorsa iş birimine yönelik ölçümleri gösteren, mikro hizmete özgü, tahsis edilmiş bir pano geliştirir.

Mikro hizmete özgü panolar

Mikro hizmetlere yönelik panolarda genellikle sistemin uygulanma şekline özgü olan ve hizmete dair derinlemesine bilgi gerektiren izleme verileri gösterilir. Bu panolar öncelikli olarak hizmetlerin sahibi olan ekipler tarafından kullanılır. Ancak hizmetlerimiz yoğun bir şekilde izlendiğinden, bu izlemeden elde edilen verileri operatörleri boğmayacak bir şekilde sunmamız gerekmektedir. Dolayısıyla bu panolarda bazı veriler toplu olarak gösterilir. Toplu verilerde anormallikler tespit eden operatörler genellikle daha derine inmek için toplu hale getirilmemiş asıl izleme verileri üzerinde geçici sorgular yürütmek, istekleri takip etmek ve ilgili ya da bağıntılı verileri ortaya çıkarmak gibi birçok çeşitli araç kullanır.

Altyapı panoları

Hizmetlerimiz, genellikle farklı ölçümler sağlayan AWS altyapısı üzerinde çalışır. Bu nedenle, tahsis edilmiş altyapı panolarımız bulunur. Bu panolar öncelikli olarak sistemlerimizin üzerinde çalıştığı Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) bulut sunucuları, Amazon Elastic Container Service (ECS)/Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) container'ları ve AWS Lambda işlevleri gibi işlem kaynaklarının sağladığı ölçümlere odaklanır. Bu panolarda CPU kullanımı, ağ trafiği, disk G/Ç ve alan kullanımı gibi ölçümlerin yanı sıra bu işlem kaynaklarıyla ilgili küme, Otomatik Ölçeklendirme ve kota ölçümleri yaygın bir şekilde kullanılır.

Bağımlılık panoları

Mikro hizmetler, birçok senaryoda işlem kaynaklarının yanı sıra başka mikro hizmetlere de ihtiyaç duyar. İlgili bağımlılıkların sahibi olan ekiplerin kendi panoları olsa bile, her mikro hizmet sahibi genellikle hem yukarı yönlü bağımlılıkların (ör. proxy'ler ve yük dengeleyiciler) hem de aşağı yönlü bağımlılıkların (ör. veri depoları, kuyruklar ve akışlar) ne durumda olduğunu kendi hizmetleriyle ölçerek gösteren, tahsis edilmiş bağımlılık panoları geliştirir. Bu panolar, güvenlik sertifikalarının son geçerlilik tarihleri ve diğer bağımlılık kotası kullanımları gibi diğer kritik ölçümleri takip etmek üzere de kullanılabilir.

Pano tasarımı

Amazon olarak, veri sunumundaki tutarlığın, başarılı bir pano oluşturma konusunda kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Panoların etkili olması için hem pano içinde hem de tüm panolar arasında tutarlılık yakalanmalıdır. Panoların mümkün olan en geniş hedef kitleye hitap etmesini sağladığını düşündüğümüz ortak tasarım kuralları ve ilkeleri belirleyerek bunları yıllar içerisinde uyarladık ve düzelttik. Bunlar sayesinde, panoların kuruluşumuza sunduğu değeri yükselttik. Hatta zaman içinde bu tasarım ilkelerini kullanıcıların iş akışlarını bozmadan ölçmenin ve iyileştirmenin yollarını bulduk. Örneğin, hizmetin nasıl çalıştığını öğrenmek isteyen yeni bir operatörün panolarda sunulan verileri hızlı bir şekilde anlayabilmesi ve kullanabilmesi, bize panoların doğru bilgileri doğru şekilde sunduğunu gösteriyor.

Panolar tasarlarken en sık yapılan yanlışlardan biri, hedef kullanıcının alan bilgisinin gerçekte olduğundan fazla veya az olduğunu düşünmektir. Geliştiren kişiye son derece mantıklı gelen bir pano geliştirmek oldukça kolaydır. Ancak aynı pano, kullanıcılara hiçbir değer sunmayabilir. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla, müşteriden (bu senaryoda pano kullanıcılarından) başlayarak geriye doğru hareket etme tekniğini kullanıyoruz.

Panolardaki verilerin yerleşimini standartlaştıran bir tasarım ilkesi benimsedik. Panolar üstten alta doğru gösterilir ve kullanıcılar genellikle ilk gösterilen (pano yüklendiği anda görünür olan) verileri en önemli veriler olarak yorumlar. Bu nedenle tasarım ilkemiz gereği, en önemli verilerin panonun en üstüne yerleştirilmesi önerilir. Toplu/özet erişilebilirlik grafiklerinin ve uçtan uca gecikme yüzdelik dilimi grafiklerinin web hizmetleri için genellikle en önemli panolar olduğunu gördük.

Foo Service adlı farazi bir hizmete ait panonun en üst tarafının ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır:

Pano tasarımı

En önemli ölçümler için daha büyük grafikler kullanırız

Bir grafikte çok sayıda ölçümümüz varsa, grafikteki lejantların, görünen grafik verilerini dikey veya yatay olarak sıkıştırmamasına dikkat ederiz. Grafiklerde arama sorguları kullanıyorsak, normalden daha büyük bir ölçüm sonucu kümesine alan tanırız.

Grafikleri beklenen minimum ekran çözünürlüğüne göre yerleştiririz

Bu sayede kullanıcılar yatay olarak kaydırma zorunluluğundan kurtulur. Sabah saat 3'te dizüstü bilgisayarıyla çalışan bir nöbetçi operatör, çok belirgin bir görsel ipucu olmadığı sürece, sağ tarafta daha fazla grafik olduğunu fark etmeyebilir.

Saat dilimini gösteririz

Tarih ve saat verilerini gösteren panolarda, ilgili saat diliminin de panoda görünür olmasına dikkat ederiz. Farklı saat dilimlerindeki operatörlerin eş zamanlı olarak kullandığı panolarda, tüm kullanıcıların referans alabileceği tek bir saat dilimi (UTC) kullanırız. Bu sayede kullanıcılar, her defasında saat dilimlerini birbirine dönüştürme derdinden kurtulur ve birbirleriyle tek bir saat dilimi üzerinden iletişim kurabilir.

En küçük zaman aralığını ve veri noktası dönemini kullanırız

Varsayılan olarak, en yaygın kullanım senaryolarına uygun zaman aralığını ve veri noktası dönemini gösteririz. Bir panodaki tüm grafiklerin en başta aynı zaman aralığına ve çözünürlüğe ilişkin verileri göstermesine dikkat ederiz. Panonun belirli bir kısmındaki tüm grafiklerin yatay olarak aynı boyutta olmasının faydalı olduğunu görüyoruz. Bu sayede, grafikler arasında zaman bağıntısı kurmak kolaylaşır.

Bunun yanı sıra, panonun yüklenmesini yavaşlatması sebebiyle, grafiklerde çok fazla veri noktası çizmekten kaçınırız. Ayrıca kullanıcıya aşırı miktarda veri noktası göstermenin, anormalliklerin görünürlüğünü azaltabildiğini gözlemledik. Örneğin, üç saatlik bir aralığı bir dakikalık çözünürlükle gösteren ve dolayısıyla ölçüm başına sadece 180 değere sahip olan bir grafik, küçük pano widget'larında bile net bir şekilde görüntülenebilir. Bu veri noktası sayısı, devam eden operasyonel olayları önceliklendiren operatörlere yeterli bağlamı da sağlar.

Zaman aralığını ve ölçüm dönemini ayarlama olanağı sunarız

Panolarımız, tüm grafiklerde hem zaman aralığını hem de ölçüm dönemini hızla ayarlamak için gerekli denetimleri sağlar. Panolarımızda yaygın bir şekilde kullandığımız aralık x çözünürlük oranlarımız şunlardır:

 • 1 saat x 1 dakika (60 veri noktası): devam eden olayları gözlemlemek üzere verileri yakınlaştırmak için faydalıdır
 • 12 saat x 1 dakika (720 veri noktası)
 • 1 gün x 5 dakika (288 veri noktası): günlük trendleri görüntülemek için faydalıdır
 • 3 gün x 5 dakika (864 veri noktası)
 • 1 hafta x 1 saat (168 veri noktası): haftalık trendleri görüntülemek için faydalıdır
 • 1 ay x 1 saat (744 veri noktası)
 • 3 ay x 1 gün (90 veri noktası): üç aylık trendleri görüntülemek için faydalıdır
 • 9 ay x 1 gün (270 veri noktası)
 • 15 ay x 1 gün (450 veri noktası): uzun vadeli kapasite incelemeleri için faydalıdır
Zaman aralıklarının eklendiği panolar

Alarm eşiklerini grafiklere açıklama olarak ekleriz

İlgili otomatik alarmları bulunan ölçümleri grafiklere dökerken, alarm eşikleri statikse, grafiklere yatay çizgilerle açıklama ekleriz. Alarm eşikleri dinamikse, yani yapay zeka (AI) veya makine öğrenimi (ML) kullanılarak oluşturulan öngörülere veya tahminlere dayalıysa, hem gerçek ölçümleri hem de eşik ölçümlerini aynı grafikte gösteririz. Bir grafikte hizmetin bilinen sınırlara (ör. "maksimum test" sınırı veya kesin kaynak sınırı) sahip bir yönünü ölçen herhangi bir ölçüm gösteriliyorsa, bilinen veya test edilen sınırların nerede olduğunu gösteren yatay bir çizgiyle grafiğe açıklama ekleriz. Hedefleri olan ölçümlerde, kullanıcının hedefleri açıkça görebilmesi için yatay çizgiler ekleriz.

Hem sol hem de sağ y ekseni kullanan grafiklere yatay çizgiler eklemekten kaçınırız

Bu grafiklere yatay çizgiler eklerseniz, kullanıcılar yatay çizginin hangi y ekseniyle ilgili olduğunu anlamakta zorlanabilir. Bu belirsizlikten kaçınmak için bunun gibi grafikleri sadece tek bir yatay eksenin kullanıldığı iki ayrı grafiğe böleriz ve yatay çizgileri sadece ilgili grafiğe ekleriz.

Yatay çizgilerin eklendiği panolar

Y eksenini bambaşka değer aralıklarına sahip birden fazla ölçümle doldurmaktan kaçınırız

Bir veya birden fazla ölçümdeki değişimin görünürlüğünü azaltabileceğinden, bu durumdan kaçınmaya özen gösteririz. Buna örnek olarak, p100 veri noktalarının p0 veri noktalarından onlarca kat daha büyük olabileceği tek bir grafikte p0 (minimum) ve p100 (maksimum) gecikme değerlerini çizmemiz verilebilir.

Y ekseninde birden fazla ölçüm bulunan panolar

Y ekseninin sınırlarını sadece geçerli veri noktası değer aralığı için küçültme konusuna dikkat ederiz

Y ekseni aralığının veri noktası değerleriyle sınırlandırıldığı bir grafiğe fazla dikkat etmeden baktığınızda, ilgili ölçüm gözlerinize gerçekte olduğundan çok daha değişken gibi görünebilir.

Tek bir grafiğe çok fazla veri yüklemekten kaçınırız

Tek bir grafikte çok fazla istatistiğe veya alakasız ölçümlere yer vermemeye özen gösteririz. Örneğin, istek işleme için grafikler eklerken, genellikle aşağıdakilerin her biri için panoda yan yana birbirinden ayrı grafikler oluştururuz:

 • Erişilebilirlik Yüzdesi (Hatalar/İstekler * 100)
 • p10, Ortalama, p90 gecikmeler
 • p99,9 ve Maksimum (p100) gecikmeler

Kullanıcının her ölçümün veya widget'ın tam olarak ne anlama geldiğini bildiği varsayımıyla hareket etmeyiz

Bu özellikle sistemin uygulanma şekline özgü olan ölçümler için geçerlidir. Pano metinlerinde (ör. her bir grafiğin yanındaki veya altındaki açıklama metninde) yeterli bağlam vermek isteriz. Operatör, ölçümün neyi ifade ettiğini anlamak için bu metni okuyabilir. Ardından operatör, "normal" değerin nasıl olması gerektiğini ve "normal" olmayan bir durumun nasıl görüneceğini yorumlayabilir. Bu metinde, operatörün temel nedeni belirlemek üzere kullanabileceği ilgili kaynakların bağlantılarını veririz. Verdiğimiz bağlantı türlerinin birkaç örneği şunlardır:

 • İşletim kılavuzları. Konunun uzmanları için panonun kendisi de işletim kılavuzu vazifesi görebilir.
 • İlgili "derinlemesine inceleme" panoları.
 • Diğer kümeler veya bölümler için eş değer panolar.
 • Dağıtım işlem hatları.
 • Bağımlılıklar için iletişim bilgileri.
Kullanıcıların panodaki her ölçümü bildiği varsayımıyla hareket etmeyiz

Uygun yerlerde alarm durumu, basit sayılar ve/veya zaman serisi grafiği widget'larını kullanırız

Panonun kullanım senaryolarına bağlı olarak, tek bir sayı (ör. bir ölçümün en son değeri) veya alarm durumu içeren bir widget göstermenin, yakınlardaki tüm veri noktalarını içeren karmaşık bir zaman serisi grafiği göstermekten daha uygun olduğunu görüyoruz.

Uygun yerlerde basit sayılar kullanırız

Seyrek ölçümler gösteren grafiklere güvenmekten kaçınırız

Seyrek ölçümler, sadece belirli hata koşulları meydana geldiğinde sağlanan ölçümlerdir. Sadece gerekli olduğunda bu ölçümleri sağlaması için hizmetleri izlemek verimli olabilse de boş veya çok az veri içeren grafikleri gören pano kullanıcılarının kafaları karışabilir. Panoları tasarlarken böyle ölçümlerle karşılaştığımızda, genellikle hizmeti modifiye ederek, herhangi bir hata koşulu olmadığında bu ölçümler için sürekli olarak emniyetli değerler (sıfır değeri) sağlayacak şekle getiririz. Bu sayede operatörler, herhangi bir veri olmadığında hizmetin doğru şekilde telemetri sağlamıyor olabileceğini anlayabilir.

Modlara özgü ölçümleri gösteren ilave grafikler ekleriz

Bunu, sistemlerimizdeki çok modlu davranışları bir araya getiren ölçümler için grafikler gösterirken yaparız. Bunu yapabileceğimiz durumlardan bazıları şunlardır:

 • Bir hizmet değişken boyutlu istekleri destekliyorsa, isteklerin genel gecikmeleri için bir grafik oluşturabiliriz. Dahası küçük, orta ve büyük istekler için ölçümleri gösteren grafikler de oluşturabiliriz.
 • Bir hizmet istekleri girdi parametrelerinin değerlerine (veya kombinasyonlarına) dayalı olarak değişken şekillerde yürütüyorsa, her bir yürütme modunu yakalayan ölçümler için grafikler ekleyebiliriz.

Pano bakımı

Sistemlerimizi birçok açıdan gösterebilen panolar geliştirmek ilk adımdır. Ancak yeni özelliklerin eklenmesiyle ve mimarilerin iyileştirilmesiyle birlikte sistemlerimiz sürekli olarak geliştiğinden ve ölçeklendiğinden, panolarımızın da aynı anda gelişmesi gerekir. Panoların bakım ve güncellemelerinin yapılması, geliştirme sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Değişiklikleri tamamlamadan önce ve kod incelemeleri sırasında geliştiricilerimiz kendilerine "Herhangi bir panoyu güncellemem gerekiyor mu?" sorusunu sorar. Kendilerinin asıl değişiklikler dağıtılmadan önce panolarda değişiklikler yapma yetkileri vardır. Bu sayede geliştiriciler, dağıtılan değişikliği doğrulamak için panoları sistem dağıtımı sırasında veya sonrasında güncelleme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaz.

Bir panonun normalde olduğundan çok daha ayrıntılı bilgiler içermesi, operatörlerin bu panoda anormallikleri otomatik alarm ve iyileştirmeler yerine manuel süreçlerle saptamaya çalışıyor olabileceğine işaret edebilir. Hizmetlerimizdeki izleme seviyesini artırarak ve otomatik alarm işlevlerimizi iyileştirerek bu manuel çalışmaları azaltıp azaltamayacağımızı görmek için panolarımızı sürekli olarak denetleriz. Buna ek olarak, panolara artık herhangi bir değer katmayan grafikleri agresif bir şekilde eleriz veya güncelleriz.

Geliştiricilerimize panoları güncelleme olanağı tanıyarak, ön üretim (alfa, beta veya gama) ortamlarımızdaki panoların eksiksiz ve birbiriyle tamamen aynı olmasını sağlarız. Otomatik dağıtım işlem hatlarımız, değişiklikleri ilk olarak ön üretim ortamlarına dağıtır. Bu nedenle ekiplerimiz, ilgili panoları (ve otomatik alarmları) kullanarak bu test ortamlarındaki değişiklikleri kolayca doğrulayabilmelidir ve bu doğrulama süreci, değişiklikler üretim ortamlarımıza uygulandığında yapılan doğrulama şekliyle tamamen tutarlı olmalıdır.

Gereklilikler güncellendikçe, yeni özellikler eklendikçe ve zaman içerisinde ölçekleme sağlamak üzere yazılım mimarisi değiştikçe, çoğu sistem de sürekli olarak gelişir. Panolarımız sistemlerimizin ayrılmaz bir bileşeni olduğundan, bakımlarını yapmak için Kod Olarak Altyapı (IaC) sürecini izleriz. Bu süreç, pano bakımlarının sürüm denetimi sistemlerinde yapılmasını ve yapılan değişikliklerin geliştiricilerimiz ve operatörlerimiz tarafından hizmetlerimizde kullanılan araçlarla panolarımıza dağıtılmasını sağlar.

Beklenmeyen bir operasyonel olay için olay sonrası değerlendirmesi yaparken, ekiplerimiz panolarda yapılan iyileştirmelerin (ve otomatik alarmların) olayı önceden yakalayıp yakalayamayacağını, temel nedeni daha hızlı tespit edip edemeyeceğini veya ortalama kurtarma süresini azaltıp azaltamayacağını inceler. Genellikle kendimize "Sonradan baktığımızda, panolar müşterinin ne kadar etkilendiğini açıkça gösterdi mi, operatörlerin nihai temel nedeni belirlemek üzere önceliklendirme yapmasına yardımcı oldu mu ve kurtarma süresinin ölçümlerine katkıda bulundu mu?" sorularını sorarız. Bu sorulardan herhangi birinin cevabı hayır ise, olay sonrası değerlendirmelerimize bu panoları iyileştirmek için eylemler ekleriz. 

Sonuç

Amazon olarak dünyanın dört bir yanında, büyük ölçekli hizmetler yürütüyoruz. Otomatik sistemlerimiz, meydana gelen sorunları sürekli olarak izliyor, saptıyor, iyileştiriyor ve ilgilileri uyarıyor. Bu hizmetleri ve otomatik sistemleri izleme, irdeleme, denetleme ve inceleme kabiliyetine sahip olmamız gerekiyor. Bunu başarmak amacıyla, sistemlerimizi birçok farklı açıdan gösterebilen panolar geliştiriyor ve bunların bakımlarını yapıyoruz. Hem geniş hem de belirli hedef kitleler için bu panoları tasarlarken pano kullanıcılarından başlayarak geriye doğru hareket ediyoruz. Operatörlerin ve hizmet sahiplerinin panoları daha kolay anlayabilmesini istiyoruz ve bu sebeple panoların kullanışlı ve faydalı olmasını sağlamak üzere tutarlı tasarım kuralları ve ilkeleri kullanıyoruz.

Panolarımız, AWS hizmetlerinin nasıl faaliyet gösterdiğine dair çok sayıda farklı bakış açısı ve görünüm sağlıyor. Bunlar Amazon ekiplerinin hizmetlerimizi anlamasına, çalıştırmasına ve ölçeklemesine yardımcı olarak, harika bir müşteri deneyimi sunmamızda kritik rol oynuyor. Kendi panolarınızı tasarlarken, geliştirirken ve bunların bakımlarını yaparken bu makalenin size yardımcı olacağını umuyoruz.  AWS hizmetlerini kullanarak nasıl pano oluşturabileceğinize dair bir örnek görmek istiyorsanız bu kısa videoyu izleyebilir ve bu self servis kılavuzunu okuyabilirsiniz.


Yazar hakkında

John O'Shea, Amazon Web Services'ta Baş Mühendistir. Kendisi şu anda Amazon CloudWatch'a ve Amazon'un diğer dahili izleme ve gözlemlenebilirlik hizmetlerine odaklanmaktadır.