Amazon EMR on Amazon EC2

Bu fiyatlandırma, Amazon EC2 bulut sunucuları ile Amazon EMR kümelerinde çalışan Amazon EMR uygulamaları içindir.


Amazon EMR fiyatı, Amazon EC2 fiyatına (temel sunucuların fiyatı) ve Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fiyatına (Amazon EBS birimleri eklenmişse) eklenir. Bunlar da en az bir dakika olmak üzere saniye başına faturalandırılır. İstek Üzerine (aşağıda gösterilmiştir), bir yıllık ve üç yıllık Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, Capacity Savings Plans ve Spot bulut sunucuları dahil olmak üzere çeşitli EC2 fiyatlandırma seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Spot Bulut Sunucuları, İstek Üzerine fiyatlarına kıyasla %90'a varan indirimlerle sunulan yedek EC2 kapasitesidir. Spot Bulut Sunucusu Danışmanı sayfasında "EMR tarafından desteklenen bulut sunucusu tipleri" için filtreleme yaparak Spot Bulut Sunucusu fiyat tasarrufları ile İstek Üzerine fiyatlarının karşılaştırmasına bakın.

Amazon EMR on Amazon EKS

Bu fiyatlandırma, Amazon EMR on Amazon EKS içindir.

Amazon EMR ücreti, Amazon EKS fiyatlandırmasına veya EKS ile kullanılan başka herhangi bir hizmete eklenir. EKS'yi EC2 veya AWS Fargate aracılığıyla AWS'de çalıştırabilirsiniz. EC2 (EKS tarafından yönetilen düğüm grupları dahil) kullanıyorsanız Kubernetes çalışan düğümlerinizi çalıştırmak üzere oluşturduğunuz AWS kaynakları (ör. EC2 bulut sunucuları veya EBS birimleri) için ödeme yaparsınız. Ayrıntılı fiyatlandırma bilgileri için EC2 fiyatlandırma sayfasına bakın. AWS Fargate kullanıyorsanız fiyatlandırma, container görüntünüzü indirmeye başlamanız ile EKS podunun sona ermesi arasında geçen ve en yakın saniyeye yuvarlanan sürede kullanılan vCPU ve bellek kaynaklarına göre hesaplanır. Bir dakikalık minimum ücret uygulanır. Ayrıntılı fiyatlandırma bilgileri için AWS Fargate fiyatlandırma sayfasına bakın.

Amazon EKS'deki Amazon EMR fiyatlandırması, EMR uygulama görüntünüzü indirmeye başlamanız ile EKS Podunun sona ermesi arasında geçen ve en yakın saniyeye yuvarlanan sürede kullanılan vCPU ve bellek kaynaklarına göre hesaplanır. Fiyatlandırma, Görev veya Pod için talep edilen vCPU ve bellek kaynaklarına göre belirlenir.

AWS Outposts'ta Amazon EMR

Amazon EMR on AWS Outposts fiyatlandırması, EMR'nin bulut tabanlı bulut sunucuları ile aynıdır. AWS Outposts fiyatlandırmasına yönelik ayrıntılar için lütfen AWS Outposts fiyatlandırma sayfasına bakın.

Amazon EMR Sunucusuz

Bu fiyatlandırma, EMR Sunucusuz içindir.

EMR Serverless'de, herhangi bir ön maliyet yoktur ve yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız. Uygulamalarınız tarafından kullanılan vCPU, bellek ve depolama kaynaklarının miktarı kadar ödeme yaparsınız.

EMR Serverless'de, bir açık kaynak çerçeve sürümü kullanarak uygulama oluşturur ve uygulamaya işler gönderirsiniz. İş belirtiminin bir parçası olarak eş zamanlı çalışanların minimum ve maksimum sayısını, ayrıca her çalışan için vCPU, bellek ve depolama bilgilerini sağlayabilirsiniz. EMR, belirttiğiniz kısıtlamalar dahilinde görevin gerektirdiği unsurları temel alarak çalışan ekler ve kaldırır. Çalışanlara yönelik işlem, bellek ve depolama boyutlarının üçü de bağımsız olarak yapılandırılabilir. Her çalışan için 1 vCPU, 2 vCPU veya 4 vCPU arasında ve 1 GB'lık artışlarla çalışan başına 2 GB ile 30 GB aralığında seçim yapabilirsiniz.

Çalışanların iş yükünüzü çalıştırmaya hazır olduğu andan durdukları zamana kadar kullanılan toplam vCPU, bellek ve depolama kaynakları için en az 1 dakika ile en yakın saniyeye yuvarlanarak ücretlendirilirsiniz. Uygulamanızı, çalışanlar uygulama başlangıcında çalışmaya başlayacak şekilde ayarlarsanız istenen çalışanlar, uygulamanızı başlattığınızda çalışmaya başlayacak ve uygulamayı durdurduğunuzda ya da uygulama boşta kaldığında çalışmayı sona erdirecektir.

Not: Özel görüntüler kullanırken, EMR Sunucusuz'un görüntüyü indirmeye başladığı andan çalışanların durdurulduğu ana kadar kullanılan toplam vCPU, bellek ve depolama kaynakları için en az 1 dakika ile en yakın saniyeye yuvarlanarak ücretlendirilirsiniz.

Fiyatlandırma ayrıntıları (işlem ve bellek) - ABD Doğu (K. Virginia)

Fiyatlandırma, çalışanlar tarafından kullanılan ve tüm çalışanlar genelinde toplanan vCPU, bellek ve depolama kaynaklarını temel alır.

  • Linux/x86
  • Linux/ARM

Fiyatlandırma ayrıntıları (kısa ömürlü depolama)

20 GB’lık kısa ömürlü depolama, varsayılan olarak tüm çalışanlar tarafından kullanılabilir. Yalnızca çalışan başına yapılandırdığınız ek depolama için ödeme yaparsınız.

Desteklenen çalışan yapılandırmaları

CPU Bellek Değerleri Kısa Ömürlü Depolama
1 vCPU Min. 2 GB ve Maks. 1 GB'lık artışlarla 8 GB Varsayılan olarak 20 GB
2 vCPU Min. 4 GB ve Maks. 1 GB'lık artışlarla 16 GB Varsayılan olarak 20 GB
4 vCPU Min. 8 GB ve Maks. 1 GB'lık artışlarla 30 GB Varsayılan olarak 20 GB

Süre

Süre, bir çalışanın iş yükünüzü çalıştırmaya hazır olduğu andan durduğu zamana kadar hesaplanır ve en az 1 dakika ile en yakın saniyeye yuvarlanır.

Ek Ücretler

Uygulamalarınız diğer AWS hizmetlerini kullanıyorsa ek ücret alınabilir. Örneğin, uygulamanız verileri depolamak ve işlemek için Amazon Simple Storage Service (S3) kullanıyorsa standart Amazon S3 fiyatları üzerinden ücretlendirilirsiniz. Amazon S3, Amazon Relational Database Service (RDS) veya Amazon Redshift gibi kaynaklardan veri taşırsanız standart istek ve veri aktarımı ücretleri ödersiniz. Amazon CloudWatch kullanıyorsanız CloudWatch günlükleri ve CloudWatch olayları için standart ücretleri ödersiniz.

Fiyatlandırma Örnekleri

Örnek 1: EMR on EC2

ABD Doğu 1 fiyatlandırmasına dayalı fiyatlandırma.

Diyelim ki Amazon EC2 üzerinde dağıtılan bir Amazon EMR uygulaması çalıştırıyorsunuz ve ana düğümünüz olarak bir c4.2xlarge EC2 bulut sunucusu ve çekirdek düğümler olarak iki c4.2xlarge EC2 bulut sunucusu kullanıyorsunuz. Hem EMR hem de EC2 düğümleri için ücret ödersiniz. Bir ay için o ay boyunca %100 kullanım ile çalıştırırsanız ve EC2 için istek üzerine fiyatlandırma kullanırsanız şu ücretleri ödersiniz:

Ana düğüm:

EMR ücretleri = 1 bulut sunucusu x saatlik 0,105 USD x (ayda 100/100 kullanılan) x ayda 730 saat = 76,65 USD (EMR ana düğüm maliyeti) EC2 ücretleri = 1 bulut sunucusu x saatlik 0,398 USD x ayda 730 saat = 290,54 USD (EC2 ana düğüm maliyeti)

Çekirdek düğümler:

EMR ücretleri = 2 bulut sunucusu x saatlik 0,105 USD x (ayda 100/100 kullanılan) x ayda 730 saat = 153,30 USD (EMR çekirdek düğüm maliyeti)

EC2 ücretleri = 2 bulut sunucusu x saatlik 0,398 USD x ayda 730 saat = 581,08 USD (EC2 çekirdek düğüm maliyeti)

Toplam ücretler = 76,65 USD + 290,54 USD + 153,30 USD + 581,08 USD = 1.101,57 USD

Örnek 2: EMR on EKS

ABD Doğu 1 fiyatlandırmasına dayalı fiyatlandırma.

Diyelim ki Amazon EKS'de dağıtılan Amazon EMR-Spark uygulaması çalıştırıyorsunuz. Bu durumda EKS, r5.2xlarge EC2 bulut sunucuları (8 vCPU, 64 GB RAM) kullanarak işlem kapasitesini almaktadır. EKS kümesinin 100 düğümü olduğunu, toplamda da 800 vCPU ve 6.400 GB bellek bulunduğunu varsayalım. Bu uygulamanın, 30 dakika boyunca 100 vCPU ve 300 GB bellek kullandığını düşünelim.

İş için toplam Amazon EMR artış ücretleri:

vCPU'da toplam artış = (100 * 0,01012 USD * 0,5) = (vCPU sayısı * vCPU-saat başına fiyat * bir saatte işin çalışma süresi) = 0,506 USD       

Bellekteki toplam artış = (300 * 0,00111125 USD *0,5) = (kullanılan bellek miktarı * GB-saat başına fiyat * bir saatte işin çalışma süresi) = 0,1667 USD       

EMR işi için toplam EMR artışı = 0,6727 USD

Ek Maliyetler

Oluşturduğunuz her bir Amazon EKS kümesi için saat başına 0,10 USD ödersiniz. Kubernetes ad alanlarından ve IAM güvenlik politikalarından yararlanarak birden fazla uygulama çalıştırmak için tek bir Amazon EKS kümesi kullanabilirsiniz. EKS'yi Amazon EC2 veya AWS Fargate aracılığıyla AWS'de çalıştırabilirsiniz.

Amazon EC2 (Amazon EKS tarafından yönetilen düğüm grupları dahil) kullanıyorsanız Kubernetes çalışan düğümlerinizi çalıştırmak üzere oluşturduğunuz AWS kaynakları (ör. EC2 bulut sunucuları veya Amazon EBS birimleri) için ödeme yaparsınız. Yalnızca kullandığınız kaynaklar için, kullandıkça ödeme yaparsınız. Herhangi bir minimum ücret yoktur veya önceden bir taahhüt vermeniz gerekmez. Ayrıntılı fiyatlandırma bilgileri için EC2 fiyatlandırma sayfasına bakın.

AWS Fargate kullanıyorsanız fiyatlandırma, container görüntünüzü indirmeye başlamanız ile Amazon EKS podunun sona ermesi arasında geçen ve en yakın saniyeye yuvarlanan sürede kullanılan vCPU ve bellek kaynaklarına göre hesaplanır. Bir dakikalık minimum ücret uygulanır. Ayrıntılı fiyatlandırma bilgileri için AWS Fargate fiyatlandırma sayfasına bakın.

Örnek 3: EMR Sunucusuz

EMR Sunucusuz'a bir Spark işi gönderdiğinizi düşünelim. İşin, her biri 4 vCPU ve 30 GB bellekle yapılandırılmış minimum 25 çalışan ve maksimum 75 çalışan kullanacak şekilde yapılandırıldığını varsayalım. Hiçbir ek kısa ömürlü depolamanın yapılandırılmadığını düşünün. İşiniz 25 çalışan (veya 100 vCPU) kullanarak 30 dakika boyunca çalışırsa ve 15 dakika boyunca 50 ilave çalışan (200 ilave vCPU) eklemek için otomatik olarak ölçeklendirildiyse:

Toplam vCPU saati maliyeti = (100 * 0,052624 USD * 0,5) + (200 * 0,052624 USD * 0,25) = (vCPU sayısı * vCPU saati başına ücret * saat cinsinden işin çalışma zamanı) = 5,2624 USD

Toplam GB-saat = (750 * 0,0057785 USD * 0,5) + (1500 * 0,0057785 USD * 0,25) = (yapılandırılan toplam bellek GB'ı * GB-saat ücreti * saat cinsinden işin çalışma zamanı) = 4,333875 USD

Toplam EMR Sunucusuz Ücreti = 9,596275 USD

Ek Ücretler: Uygulamanız, Amazon S3 gibi diğer AWS hizmetlerini kullanıyorsa standart S3 ücretlerine tabi olursunuz.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma Yardımı Alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Amazon EMR'yi kullanmaya başlayın
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Amazon EMR’yi Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin

Daha fazla bilgi edinin 
AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Amazon EMR ile oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon EMR ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın