Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve son güncellenen İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (çeviri gecikmeleri nedeniyle olanlar dâhil) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Amazon HealthLake Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 5 Mayıs 2022

Bu Amazon HealthLake Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”) Amazon HealthLake’in (“HealthLake”) kullanımını düzenleyen bir politikadır ve HealthLake kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında çelişki olması hâlinde söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, HealthLake’i aşağıda tabloda açıklandığı şekilde her AWS Bölgesi için, herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca Aylık Çalışma Süresi Yüzdeleri ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). HealthLake’in Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, belirli bir AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesinin aşağıdaki tabloda belirtilen aralıkların içinde kalmış olduğu aylık faturalama döngüsü için geçerli AWS bölgesinde etkilenen HealthLake API için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak hesaplanır:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az %100

Hizmet Kredilerini yalnızca diğer türlü ödemeniz gereken gelecekteki HealthLake ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredilerini kullanılamazlığın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Hizmet Kredileri yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamazlık, işlememe veya bizim HealthLake’i başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre Hizmet Kredileri almaktır (uygunsa).

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir olay açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

(i) konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;

(ii) fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgesi/bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve

(iii) talep ettiğiniz kesinti için hataları belgeleyen Talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki tüm gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu kredi talebinin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise kredi talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredileri düzenleyeceğiz. Kredi talebini ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredileri alma hakkından yoksun bırakacaktır.

HealthLake SLA İstisnaları

Şunların neden olduğu durumlarda, Hizmet Taahhüdü, HealthLake’in herhangi bir şekilde kullanıma hazır olmaması, askıya alınması veya feshedilmesi veya herhangi bir HealthLake performans sorunu için geçerli değildir:

(i) herhangi bir mücbir sebep olayı veya İnternet erişimi veya HealthLake’in sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil bizim makul kontrolümüzün dışındaki etkenlerin neden olması;

(ii) sizin herhangi bir eyleminizden veya eylemsizliğinizden ortaya çıkması (örneğin, sağlanan kapasitenin ölçeklendirilmesi, güvenlik gruplarının, VPC yapılandırmalarının veya kimlik bilgisi ayarlarının yanlış yapılandırılması, şifreleme anahtarlarının etkin olmaktan çıkarılması veya şifreleme anahtarlarının erişilemez duruma getirilmesi vb.);

(iii) AWS Sitesinde açıklanan HealthLake Belgelerinde açıklanan kuralları ve en iyi uygulamaları izlememenizden ortaya çıkması;

(iv) sizin donanımınızdan, girdilerinizden, yazılımınızdan veya başka teknolojinizden ortaya çıkması veya

(v) sizin HealthLake’i kullanma hakkınızı bizim Sözleşmeye göre askıya almamızdan veya feshetmemizden ortaya çıkması (toplu şekilde “HealthLake SLA İstisnaları”).

Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında açıkça kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik”, HealthLake tarafından işlenen ve Hatalarla başarısız kalmayan ve yalnızca sağlanan HealthLake API ilgili olan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • “Hata”, 5xx aralığında, örneğin 500 veya 503 gibi bir hata kodu yanıtı veren herhangi bir Taleptir.
  • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir HealthLake SLA İstisnasının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
  • “Talep”, HealthLake Belgelerinde belirtilen bir API’ye yapılan bir arama demektir.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.