Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

AWS IoT Events Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 5 Mayıs 2022

Bu AWS IoT Events Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”) AWS IoT Events kullanımını düzenleyen bir politikadır ve AWS IoT Events kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, AWS IoT Events'in herhangi bir aylık fatura düzenleme döngüsü sırasında geçerli Aylık Hizmet Verme Süresi Yüzdesi ile kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için ticari bakımdan makul olan çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). AWS IoT Events’in Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, Aylık Çalışma Süresi Yüzdesinin aşağıdaki tabloda belirtilen aralıkların içinde kalmış olduğu aylık faturalama döngüsü için AWS IoT Events için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak hesaplanır

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az

%100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki AWS IoT Events ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre, Hizmet Kredisini, hatanın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmak üzere kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamama, işlememe veya bizim AWS IoT Events’i başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir olay açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:
1. konu satırında “SLA kredi talebi” kelimeleri;
2. iddia ettiğiniz sıfır olmayan her Hata Oranı vakasının tarihleri ve saatleri ve
3. Hataları belgeleyen ve iddia ettiğiniz kesintiyi destekleyen talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu kredi talebinin ayı için geçerli Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve geçerli Hizmet Taahhüdünden az ise kredi talebinizin bizim tarafımızdan doğrulandığı ayı takip eden bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Kredi talebini ve diğer bilgileri yukarıda istenen şekilde sağlamamanız, sizi bir Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

AWS IoT Events SLA İstisnaları

Doğrudan veya dolaylı olarak şunların neden olduğu durumlarda, Hizmet Taahhüdü, AWS IoT Events'in herhangi bir şekilde kullanıma hazır olmaması, askıya alınması veya feshedilmesi veya herhangi bir başka AWS IoT Events performans sorunu için geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebep olayı dâhil bizim makul kontrolümüzün dışındaki etkenlerin veya İnternet erişiminin veya AWS IoT Events'in sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunların neden olması; (ii) sizin kendi isteğinize bağlı herhangi bir eyleminizden veya eylemsizliğinizden ortaya çıkması (örneğin, güvenlik gruplarının, VPC yapılandırmalarının veya kimlik bilgisi ayarlarının yanlış yapılandırılması, şifreleme anahtarlarının etkin olmaktan çıkarılması veya şifreleme anahtarlarının erişilemez hâle getirilmesi vb); (iii) sizin donanımınızdan, yazılımınızdan veya başka teknolojinizden ortaya çıkması; (iv) AWS Sitesindeki AWS IoT Events Geliştirici Kılavuzunda açıklanan en iyi uygulamaları izlememenizden veya yayınlanmış AWS IoT Events hizmet sınırlarını aşmanızdan ortaya çıkması veya (v) sizin AWS IoT Events'i kullanma hakkınızı bizim Sözleşmeye göre askıya almamızdan ve feshetmemizden ortaya çıkması (topu şekilde “AWS IoT Events SLA İstisnaları”). Kullanılabilirlik bizim Hata Oranı hesaplamamızda kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Talep”, IoT Events API’lerinden herhangi birisini AWS CLI’dan veya SDK‘den yürürlüğe koymaktır.
  • “Hata Oranı” şu anlama gelir: (i) AWS IoT Events tarafından hata durumu “DahiliHata” veya “HizmetKullanılamıyor” olarak yanıt verilen dâhili sunucu hatalarının toplam sayısı bölü (ii) bu beş dakikalık aralıkta ilgili Talep türü için Taleplerin toplam sayısı. Dâhili sunucu hatalarının sayısının hesaplanması, doğrudan veya dolaylı olarak AWS IoT Events SLA İstisnalarının herhangi birinden kaynaklanan hataları içermeyecektir.
  • “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi” aylık faturalama döngüsünde her beş dakikalık aralıktan Hata Oranlarının ortalamasının %100’den çıkarılmasıyla hesaplanır. Belirli bir beş dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %0 Hata Oranına sahip olduğu varsayılır.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir AWS IoT Events hesabına geri alacak olarak kaydedebileceğiniz bir dolar alacağıdır.