Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve son güncellenen İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (çeviri gecikmeleri nedeniyle olanlar dâhil) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

AWS IoT SiteWise Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 5 Mayıs 2022

Bu AWS IoT SiteWise Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), AWS IoT T SiteWise kullanımını düzenlemektedir ve AWS IoT SiteWise kullanan her bir hesap için ayrı ayrı geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, AWS IoT SiteWise’yi herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca en az %99,9 olacak şekilde her bir AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesiyle kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). AWS IoT SiteWise’nin Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, etkilenen AWS bölgesinde AWS IoT SiteWise için Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalama döngüsü için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak aşağıdaki plana göre hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az %100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki AWS IoT SiteWise ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredilerini kullanılamazlığın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Hizmet Kredileri yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamazlık, işlememe veya bizim AWS IoT SiteWise’yi başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır hukuk yolunuz bu SLA’nın şartlarına göre Hizmet Kredileri almaktır (uygunsa).

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredileri almak için AWS Destek Merkezinde bir istek açarak bir talep göndermeniz gerekir. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

(i) konu satırında “SLA Kredi Talebi” sözcükleri;

(ii) fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgesi/bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve

(iii) talep ettiğiniz kesinti için hataları belgeleyen Talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konulmalıdır).

Söz konusu kredi talebinin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise kredi talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredileri düzenleyeceğiz. Kredi talebini ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredileri alma hakkından yoksun bırakacaktır.

AWS IoT SiteWise SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, AWS IoT SiteWise'nin kullanılamaması, askıya alınması veya sonlandırılması hâlinde veya başka bir AWS IoT SiteWise performans sorunu aşağıdakilerden kaynaklandığı takdirde geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebepten ya da İnternet erişimi veya AWS IoT SiteWise sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan; (ii) tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan; (iii) AWS Sitesindeki AWS IoT SiteWise Belgelerinde tarif edilen yönerge ve en iyi uygulamalara uymamanızdan kaynaklanan; (iv) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknolojinizden kaynaklanan veya (v) Sözleşmeye uygun olarak AWS IoT SiteWise kullanma hakkınızı askıya almamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan (toplu olarak “AWS IoT SiteWise SLA İstisnaları”). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında açıkça kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik”, AWS IoT SiteWise tarafından işlenen ve Hatalarla sonuçlanmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • “Hata”, 500 veya 503 hata kodunu geri döndüren herhangi bir İstektir.
  • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir AWS IoT SiteWise SLA İstisnasının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
  • “Talep”, AWS sitesinde bulunan AWS IoT SiteWise API Referans  bölümünde belgelenen AWS IoT SiteWise API’lerinden herhangi birisinin başlatılmasıdır.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.