Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve son güncellenen İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (çeviri gecikmeleri nedeniyle olanlar dâhil) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

AWS IoT TwinMaker Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 21 Nisan 2022

Bu AWS IoT TwinMaker Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), AWS IoT TwinMaker kullanımını düzenlemektedir ve AWS IoT TwinMaker kullanan her bir hesap için ayrı ayrı geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesi nin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle yapılan bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, AWS IoT TwinMaker'i aşağıda tabloda açıklandığı şekilde her AWS Bölgesi için, herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca Aylık Çalışma Süresi Yüzdeleri ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). AWS IoT TwinMaker’in Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, etkilenen AWS bölgesinde AWS IoT TwinMaker için Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalama döngüsü için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak aşağıdaki plana göre hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az

%100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki AWS IoT TwinMaker ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredisini Kullanılabilirlik mahrumiyetinin gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamama, işlememe veya bizim AWS IoT TwinMaker’i başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir vaka açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

  1. konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;
  2. fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgesi/bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve
  3. hataları belgeleyen ve iddia ettiğiniz kesintiyi destekleyen Talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu talebin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

AWS IoT TwinMaker SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, AWS IoT TwinMaker’in kullanılamazlığı, durması veya sonlanması veya bir başka AWS IoT TwinMaker performans sorunu: (i) herhangi bir mücbir sebep olayı dahil bizim makul kontrolümüzün dışındaki faktörler veya internet erişimi veya AWS IoT TwinMaker’in sınır noktasının ötesindeki ilgili problemler nedeniyle ortaya çıkmışsa, (ii) sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın eylemlerinin veya eylemsizliklerinin sonucuysa; (iii) sizin AWS Sitesindeki AWS IoT TwinMaker Belgeler’de açıklanan yönergeleri ve en iyi uygulamaları takip etmemenizin sonucuysa; (iv) sizin ekipman, yazılım veya diğer teknolojiniz ve/veya üçüncü taraf ekipmanı, yazılımı veya diğer teknolojisinin (bizim doğrudan kontrolümüzdeki üçüncü taraf ekipmanı dışında) sonucu ortaya çıkmışsa veya (v) sizin AWS IoT TwinMaker’i kullanma hakkınızı bizim Sözleşmeye göre askıya almamızdan veya sonlandırmamızdan kaynaklanıyorsa geçerli olmayacaktır (topluca “AWS IoT TwinMaker SLA İstisnaları”). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik”, AWS IoT TwinMaker tarafından işlenen ve Hatalarla sonuçlanmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • “Hata”, 500 veya 503 hata kodunu geri döndüren herhangi bir İstektir.
  • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir AWS IoT TwinMaker SLA İstisnalarının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
  • “Talep”, AWS sitesinde bulunan AWS IoT TwinMaker API Referans bölümünde belgelenen AWS IoT TwinMaker API’lerinden herhangi birisinin başlatılmasıdır.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.