Amazon Kinesis Data Analytics, veri akışlarını işlemek için açık kaynak bir çerçeve ve altyapı olan Apache Flink'i kullanarak akış verilerini gerçek zamanlı olarak dönüştürmenin ve analiz etmenin en kolay yoludur. Amazon Kinesis Data Analytics, Apache Flink iş yüklerini oluşturmayı ve yönetmeyi basitleştirir ve uygulamaları diğer AWS hizmetleriyle kolayca entegre etmenizi sağlar.

Amazon Kinesis Data Analytics'te yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Tedarik etmeniz gereken kaynak veya peşin ödemeniz gereken ücret yoktur. Uygulamalarınızı çalıştırmak için kullanılan Kinesis İşleme Birimlerinin (kısaca KPU'ların) sayısına göre saatlik ücret ödersiniz. Tek bir KPU, 1 vCPU işlem gücünden ve 4 GB bellekten oluşur.

Apache Flink uygulamalarında, düzenleme için kullanılmak üzere uygulama başına tek bir ek KPU ücreti ödersiniz. Uygulamalar, çalışan depolama ve dayanıklı yedeklemeler için de ücretlendirilir. Çalışan uygulama depolaması, Amazon Kinesis Data Analytics'te durum bilgisi olan işleme özellikleri için kullanılır ve aylık GB başına ücretlendirilir. Dayanıklı yedeklemeler isteğe bağlıdır, uygulamalar için belirli bir noktaya kurtarma sağlar ve aylık GB başına ücretlendirilir.

Akış modundayken Amazon Kinesis Data Analytics, bellek ve işlem talepleri değişiklik gösterdikçe akış işleme uygulamanızın gerektirdiği KPU sayısını otomatik olarak ölçekler. Uygulamanızı gerekli KPU sayısıyla birlikte tedarik etmeyi seçebilirsiniz.

Amazon Kinesis Data Analytics Studio Fiyatlandırması

Etkileşimli modda Studio uygulaması başına iki ek KPU ücreti ödersiniz. KPU'ların biri Apache Flink uygulama düzenlemesi için, diğeri ise sunucusuz etkileşimli geliştirme ortamı için kullanılır. Durum bilgisi olan işleme özellikleri için kullanılan çalışan uygulama depolamasının ücreti de alınır. Çalışan uygulama depolaması, aylık GB başına ücretlendirilir.

Studio not defterinde yazılım geliştirirken dayanıklı uygulama yedeklemeleri oluşturma seçeneğiniz olmayacaktır. Ancak uygulamanızı Studio not defterinde etkileşimli moddan akış moduna dağıttığınızda, dayanıklı uygulama yedeklemeleri oluşturabilirsiniz.

KPU kullanımı konusunda genel rehberlik

Uygulamanız için gerekli olan KPU sayısına yönelik doğru bir tahmin almak için uygulamanızı üretim yüklerinizle beraber test etmenizi öneririz. KPU kullanımı; veri hacminize, hızınıza, kod karmaşıklığına, entegrasyonlara ve daha birçok faktöre bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu durum, özellikle Amazon Kinesis Data Analytics'te Apache Flink çalışma zamanını kullanırken geçerlidir. Örneğin, dahili testler sonucunda basit uygulamalar için herhangi bir durum gereksinimi olmadan KPU başına her saniye yüzlerce MB'lık ve yoğun makine öğrenimi (ML) algoritmalarından yararlanan karmaşık uygulamalar için de KPU başına her saniye 1 MB'tan az aktarım hızı gözlemledik. Bu uyarıları göz önüne alarak uygulamanızı test etmeden önce sizin için sağladığımız genel rehberlik, KPU başına her saniye 1 MB'tır.

Bölgeye Göre Fiyatlandırma

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma Örneği 1: Basit Bir Akış Filtresiyle Studio Not Defteri

Kinesis Veri Akışınız tarafından yakalanan akış verilerini sürekli olarak filtrelemek ve yalnızca önemli kayıtları almak için Amazon Kinesis Data Analytics Studio'yu kullanıyorsunuz. Kayıtları gerçek zamanlı olarak görüntüleyip görselleştirebilmek, SQL ve Python dillerinde kolayca sorgu ve program yazabilmek istiyorsunuz. Dayanıklı durum yedeklemeleri istemiyorsunuz. Girdi akışınızın aktarım hızına dayalı olarak Studio not defteriniz için 4 KPU tedarik ediyorsunuz. Aylık Kinesis Data Analytics ücretleriniz aşağıdaki gibi hesaplanır:

Aylık ücretler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki fiyat, akış işleme uygulamanız için kullanılan KPU/saat başına 0,11 USD'dir. Bu basit uygulama, gelen veri akışını işlemek için 4 KPU kullanıyor. Her bir Studio not defteri uygulaması (örnek: etkileşimli mod) için uygulama başına 2 ek KPU ücreti alınmaktadır. Aylık KPU Ücretleri = 30 Gün * 24 Saat * ((4 KPU + 2 ek KPU) * 0,11 USD/Saat) = 475,20 USD

Apache Flink uygulamaları, KPU başına 50 GB çalışan uygulama depolaması kullanır ve ABD Doğu 1 bölgesinde aylık GB başına 0,10 USD olarak ücretlendirilir.

Aylık Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 30 Gün * 24 Saat * 4 KPU * (50 GB * 0,10 USD/GB/ay) = 20,00 USD 

Toplam Ücret = 475,20 USD + 20,00 USD = 495,20 USD

 

Fiyatlandırma Örneği 2: Akış Moduna Kayan Pencere ile Dağıtılmış Bir Studio Not Defteri

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) kümenizdeki bir konuyla yakalanan akış verilerinde bir kayan pencere oluşturmak için Amazon Kinesis Data Analytics Studio'yu kullanıyorsunuz. Sorgularınızı geliştirmek ve test etmek için iki gün boyunca ve günde sekiz saat süreyle 4 KPU'lu bir Studio not defteri kullanıyorsunuz. Geliştirme sonrasında, uygulamayı 12 KPU'lu bir akış uygulaması olarak dağıtıyorsunuz. Akış uygulaması dağıtıldıktan sonra Studio not defterini durduruyorsunuz. Akış uygulaması, dayanıklı uygulama durumu kullanabiliyor ve her gün dayanıklı durum yedeklemeleri oluşturuyorsunuz.

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki fiyat, akış işleme uygulamanız için kullanılan KPU/saat başına 0,11 USD'dir.

Aylık ücretler

Kinesis Data Analytics Studio'da sorgu geliştirme ve test etme:
KPU ücretleri = 2 Gün * 8 Saat * (4 KPU + Studio not defteri için 2 ek KPU) * 0,11 USD/Saat) = 10,56 USD

Apache Flink uygulamaları, KPU başına 50 GB çalışan uygulama depolaması kullanır ve ABD Doğu 1 bölgesinde aylık GB başına 0,10 USD olarak ücretlendirilir.

Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 2 Gün * 8 saat * 4 KPU * (50 GB * 0,10 USD/GB-ay) = 0,44 USD

Sürekli çalışacak ve uygulama yedeklemeleri alacak akış uygulaması olarak dağıtma:

KPU ücretleri = 28 Gün * 24 Saat * (2 KPU + akış uygulaması için 1 ek KPU) * 0,11 USD/Saat) = 221,76 USD

Apache Flink uygulamaları, KPU başına 50 GB çalışan uygulama depolaması kullanır ve ABD Doğu 1 bölgesinde aylık GB başına 0,121 USD olarak ücretlendirilir.

Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 28 Gün * 24 saat * 2 KPU * (50 GB * 0,10 USD/GB-ay) = 9,33 USD

Dayanıklı Uygulama Depolama Ücretleri = 28 * (1 MB/yedekleme * 1 GB/1.000 MB) * 0,023 USD/GB-ay = 0,01 USD (en yakın sent değerine yuvarlanır)

Toplam Ücret = 10,56 USD + 0,44 USD + 221,76 USD + 9,33 USD + 0,01 USD = 242,10 USD

Kinesis Veri Akışınız tarafından yakalanan günlük verilerini sürekli olarak dönüştürmek ve Amazon Simple Storage Service'a (Amazon S3) teslim etmek için Kinesis Data Analytics'te bir Apache Flink uygulaması kullanıyorsunuz. Günlük verileri; farklı günlük olaylarına şema uygulama, verileri olay türüne göre bölme, verileri zaman damgasına göre sıralama ve verileri teslim etmeden önce bir saat boyunca arabelleğe alma dahil olmak üzere birkaç operatör kullanılarak dönüştürülüyor. Uygulamada çok sayıda dönüşüm adımı var ancak hiçbiri yoğun işlem kullanımı gerektirmiyor. Bu akış, günde 12 saat boyunca 2.000 kayıt/saniye hızla veri alıyor ve günde 12 saat boyunca 8.000 kayıt/saniye hıza yükseliyor. Herhangi bir dayanıklı uygulama yedeklemesi oluşturmuyorsunuz. Aylık Kinesis Data Analytics ücretleri şu şekilde hesaplanır:

Aylık ücretler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki fiyat, KPU-saat başına 0,11 USD'dir. Kinesis Data Analytics, KPU başına 50 GB'lık çalışan uygulama depolaması ayırır ve aylık GB başına 0,10 USD olarak ücretlendirilir.

Ağır İş Yükü: Kinesis Data Analytics uygulaması, 12 saatlik ağır iş yükü süresince saniyede 8.000 kayıt işler ve otomatik olarak 8 KPU'ya kadar ölçeklendirir. Ağır iş yükü süresinin sonunda Kinesis Data Analytics uygulaması, altı saatlik düşük aktarım hızından sonra uygulamanın ölçeğini düşürür. Uygulama, günde toplam 18 saat için 8 KPU'ya kadar ölçeklendirilir.

30 Gün/Ay * 18 Saat/Gün = 540 Saat/Ay

Aylık KPU Ücretleri = 540 Saat/Ay * 8 KPU * 0,11 USD/Saat = 475,20 USD

Aylık Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 540 Saat/Ay * 8 KPU * 50 GB/KPU * 0,10 USD/GB-ay = 30,00 USD

Aylık KPU ve Depolama Ücretleri = 475,20 USD + 30,00 USD = 505,20 USD

Hafif İş Yükü: Kinesis Data Analytics uygulaması, kalan 6 saatlik hafif iş yükü süresince saniyede 2.000 kayıt işler ve otomatik olarak 2 KPU'ya kadar ölçeklendirir

30 Gün/Ay * 6 Saat/Gün = 180 Saat/Ay

Aylık KPU Ücretleri = 180 Saat/Ay * 2 KPU * 0,11 USD/Saat = 39,60 USD

Aylık Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 180 Saat/Ay * 2 KPU * 50 GB * 0,10 USD/GB/ay = 2,50 USD

Aylık KPU ve Depolama Ücretleri = 39,60 USD + 2,50 USD = 42,10 USD

Her Apache Flink uygulaması, uygulama başına bir ek KPU olarak ücretlendirilir.

Aylık Ücretler = 30 * 24 * 1 KPU * 0,11 USD/Saat = 79,20 USD

Toplam Ücret = 505,20 USD + 42,10 USD + 79,20 USD = 626,50 USD

Fiyatlandırma Örneği 4: Kayan Pencere ve İş Yükünde Ani Artışlar ile SQL Uygulaması İçin Kinesis Data Analytics

Kinesis akışınızda yakalanan çevrimiçi alışveriş işlemlerinde satılan ürünlerin bir dakikalık kayan pencere toplamını işlemek üzere SQL uygulaması için Kinesis Data Analytics kullanıyorsunuz. Bu akış normal şartlarda 1.000 kayıt/saniye hızda veri alıyor ancak promosyonlu kampanyalar sırasında veri akışı, günde bir kez bir saat içinde aniden 6.000 kayıt/saniye hıza yükseliyor. Aylık Kinesis Data Analytics ücretleri şu şekilde hesaplanır:

Aylık ücretler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki fiyat, akış işleme uygulamanız için kullanılan KPU-Saat başına 0,11 USD'dir. Gelen Kinesis veri akışı, verileri 1.000 kayıt/saniye hızla iletiyor. Ancak günde bir kez, bir saat içinde veri akışı aniden 6.000 kayıt/saniyeye yükseliyor.

Günün 24 saatinden 23'ünde yaşanan "kararlı durum" için kayan pencere sorgusu, bu saatlerde iş yükünü işlemek için 1 KPU kullanıyor.

30 Gün/Ay * 23 Saat/Gün = 690 Saat/Ay 
Kararlı Durum = 690 Saat/Ay * (1 KPU * 0,11 USD/Saat) = 75,90 USD

Günün 24 saatinden 1'inde yaşanan "ani artış durumu" için kayan pencere sorgusu, 1 ila 2 KPU kullanıyor. Günün 24 saatinden 1'i için 2 KPU olarak faturalandırılırsınız.

30 Gün/Ay * 1 Saat/Gün = 30 Saat/Ay 
Ani Artış Durumu = 30 Saat/Ay * (2 KPU * 0,11 USD/Saat) = 6,60 USD

Toplam ücret = 75,90 USD + 6,60 USD = 82,50 USD

Not: Amazon Kinesis Data Analytics uygulamalarında içeri ve dışarı aktarılan veriler için standart AWS veri aktarım ücretleri alma hakkını saklı tutarız.

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Amazon Kinesis Data Analytics'i kullanmaya başlayın

AWS hesabı için kaydolun
AWS hesabı için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Kullanmaya başlama kılavuzunu okuyun
Kullanmaya başlama kılavuzunu inceleyin

Bu adım adım kılavuzda, Amazon Kinesis Data Analytics'i SQL ya da Apache Flink için nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Amazon Kinesis Data Analytics ile oluşturmaya başlayın
Akış uygulamaları oluşturmaya başlayın

Amazon Kinesis Data Analytics konsolundan akış uygulamanızı oluşturun.