Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve son güncellenen İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (çeviri gecikmeleri nedeniyle olanlar dâhil) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Amazon Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu ve Blok Depolama Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 20 Mayıs 2022

Bu Amazon Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu ve Blok Depolama Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (bu “SLA”), Dâhil Olan Hizmetlerin (aşağıda belirtilen) kullanımını yöneten bir politikadır ve Dâhil Olan Hizmetleri kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ile AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen başka bir sözleşmenin  (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması durumunda söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm  ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Dâhil Olan Hizmetler

 • Amazon Lightsail sanal kişisel sunucuları (“Lightsail Instances”)
 • Amazon Lightsail blok depolama (“Lightsail Storage”)

SLA’lar

AWS, Dâhil Olan Hizmetler için iki SLA taahhüdünde bulunmaktadır; (1) birden fazla AZ’ye veya bölgeye yerleştirilmiş Dâhil Olan Hizmetleri yöneten bir Bölge Düzeyi SLA’sı ve (2) Amazon Lightsail Sanal Kişisel Sunucuları ve Lightsail Depolamayı münferit şekilde yöneten bir Sanal Kişisel Sunucu/Hacim Düzeyi SLA’sı.

Lightsail Bölge Düzeyi SLA’sı

Dâhil Olan Hizmet aynı bölgede iki veya daha çok AZ’ye (veya belirli bir bölgede yalnızca bir AZ varsa en az iki bölgede) eşzamanlı olarak yerleştirildiği zaman, AWS, her Dâhil Olan Hizmeti her AWS bölgesi için herhangi bir aylık faturalama döngüsü sırasında aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanıma hazır tutmak için ticari bakımdan makul çabayı gösterecektir (“Lightsail Bölge Düzeyi SLA’sı”):

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi Yüzdesi
%99,99’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla
%10
%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla
%30
%95’ten az  %100 

Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu/Hacim Düzeyi SLA’ları

Her münferit Lightsail Sanal Kişisel Sunucu (“Tek Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu”) için, AWS, Tek Lightsail Sanal Kişisel Sunucusunu herhangi bir aylık faturalandırma döngüsü sırasında aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Sanal Kişisel Sunucu Düzeyi Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanıma hazır tutmak için ticari bakımdan makul çabayı gösterecektir (“Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu Düzeyi SLA’sı”):

Lightsail Sanal Kişisel Sunucu Düzeyi Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi Yüzdesi
%99,5’ten az ama %99,0’a eşit veya daha fazla
%10
%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla
%30
%95,0’dan az  %100 

Her münferit Lightsail Depolama hacmi (“Tek Lightsail Hacmi”) için, AWS, Tek Lightsail Hacminin herhangi bir aylık faturalandırma döngüsü sırasında aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Hacim Düzeyi Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanıma hazır tutmak için ticari bakımdan makul çabayı gösterecektir (“Lightsail Hacim Düzeyi SLA’sı”):

Lightsail Hacim Düzeyi Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi Yüzdesi
%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla
%10
%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla
%30
%95’ten az  %100 

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, Bölge Düzeyi SLA’sı, Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu Düzeyi SLA’sı veya Lightsail Hacim Düzeyi SLA’sını karşılamamış olan etkilenmiş AWS bölgesindeki münferit Dâhil Olan Hizmet için aylık faturanın yüzdesi olarak hesaplanır.

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki Amazon Lightsail ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre, Hizmet Kredisini, Kullanıma hazır olmamanın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmak için kullandığınız kredi kartına verebiliriz. Hizmet Kredileri size AWS’den herhangi bir para iadesi veya başka bir ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve verilecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamazlık, işlememe veya bizim Amazon Lightsail’i başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Bir Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir vaka açarak talep göndermeniz gerekir. Belirli bir sanal kişisel sunucu veya hacim için Lightsail Bölge Düzeyi SLA’sı veya Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu/Hacim Seviyesi SLA’ları altında talepleri birleştiremez veya kümelendiremezsiniz. Talebinizin bizim tarafımızdan vakanın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve geçerli olan şekilde Lightsail Bölge Düzeyi SLA’sı veya Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu/Hacim Düzeyi SLA’ları için aşağıda belirtilen bilgileri içermesi gerekir:

1.    konu satırında “Amazon Lightsail SLA’sı Kredi Talebi” kelimeleri;
2.    talepte bulunduğunuz her Kullanıma hazır olmama vakasının tarihi ve saati;
3.     etkilenen Dâhil Olan Hizmet için kaynak ID’leri;
4.    hakkında Hizmet Kredileri talep ettiğiniz fatura döngüsü ve AWS bölgeleri ve
5.    hataları belgeleyen ve iddia edilen kesintiyi doğrulayan talep günlükleriniz

**bu günlüklerdeki gizli veya hassas olan tüm bilgilerin silinmesi veya yıldız işaretleri ile değiştirilmesi gerekir**

Geçerli SLA kapsamındaki bir talebin bizim tarafımızdan teyit edilmesi durumunda, Hizmet Kredilerini size, talebinizin bizim tarafımızdan teyit edildiği ayı izleyen bir faturalama döngüsü içinde vereceğiz. Talep edilen ve diğer bilgileri yukarıda belirtilen şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma yeterliliğinden yoksun bırakacaktır.

Amazon Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu ve Blok Depolama SLA İstisnaları

Lightsail Bölge Düzeyi SLA’sı ve Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu/Hacim Düzeyi SLA’ları, Dâhil Olan Hizmetin kullanılamaması, durdurulması veya sonlandırılması veya başka Dâhil Olan Hizmet performansı sorunları için doğrudan veya dolaylı olarak şunlardan olduğu takdirde geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebep olayı veya İnternet erişimi veya geçerli Dâhil Olan Hizmetin sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan; (ii) bir kurtarma hacmini kabul etmeme veya ona geçmeme veya kaynak sağlığı endişelerine yanıt vermeme dâhil olmak üzere herhangi bir eyleminizden veya eylemsizliğinizden kaynaklanan; (iii) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknolojinizden ve/veya üçüncü taraf ekipmanından, yazılımından veya diğer teknolojilerden kaynaklanan; (iv) Bölge Kullanılamazlığına atfedilemeyecek münferit sanal kişisel sunucuların veya hacimlerin arızalarından kaynaklanan; (v) AWS Sitesindeki Amazon Lightsail Belgelerinde açıklanan yönergelere uymamanızdan veya sınırlamaları aşmanızdan kaynaklanan veya (vi) Sözleşmeye uygun olarak ilgili Dâhil Olan Hizmeti kullanma hakkınızı durdurmamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan.

Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi, Sanal Kişisel Sunucu Düzeyi Çalışma Süresi Yüzdesi veya Hacim Düzeyi Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

 • “Kullanılabilirlik Alanı” ve “AZ”, bir AWS bölgesi içinde, AWS bölge kodunu izleyen bir tanımlayıcı harf (örneğin us-west-1a) ile tanımlanan izole edilmiş bir yer anlamına gelir.
 • “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, ay sırasında, birden çok Kullanılabilirlik Alanında geçerli olan şekilde Dâhil Olan Hizmetlerin herhangi birisinin Kullanılamaz durumda olduğu dakikaların yüzdesi %100’den çıkarılarak hesaplanır. İlgili Dâhil Olan Hizmet yalnız ayın bir kısmı için yapılandırılmışsa ilgili Dâhil Olan Hizmetin ayın yapılandırılmamış bölümünde %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
 • “Sanal Kişisel Sunucu Düzeyi Çalışma Süresi Yüzdesi”, ay sırasında, Tek Lightsail Sanal Kişisel Sunucusunun Kullanılamaz durumda olduğu dakikaların yüzdesi %100’den çıkarılarak hesaplanır. 
 • “Hacim Düzeyi Çalışma Süresi Yüzdesi”, ay sırasında, Tek Lightsail Hacminin Kullanılamaz durumda olduğu dakikaların yüzdesi %100’den çıkarılarak hesaplanır.
 • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.
 • “Kullanılamaz” ve “Kullanılamazlık” şu demektir:
  • Lightsail Sanal Kişisel Sunucusu ve Hacim Düzeyi SLA’ları için sırasıyla, Tek Lightsail Sanal Kişisel Sunucunuzun harici bağlantısı yoktur veya Tek Lightsail Hacminiz sırada beklemede olarak sıfır okuma yazma IO gerçekleştirir.
  • AWS Lightsail Sanal Kişisel Sunucuları (Tek Lightsail Sanal Kişisel Sunucuları hariç) için geçerli Lightsail Bölge Düzeyi SLA’sı için, aynı AWS bölgesindeki iki veya daha fazla AZ’ye (veya AWS bölgesinde yalnızca bir AZ varsa, bu AZ ve başka bir AWS bölgesindeki bir AZ’ye) yerleştirilmiş olan çalışan tüm sanal kişisel sunucularınızın eşzamanlı olarak harici bağlantısı olmadığı zaman.
  • Amazon Lightsail Depolama için geçerli olan Lightsail Bölge Düzeyi SLA’sı için, aynı AWS bölgesindeki iki veya daha fazla AZ’ye (veya AWS bölgesinde yalnızca bir AZ varsa, bu AZ ve başka bir AWS bölgesindeki bir AZ’ye) yerleştirilmiş olan bağlı hacimlerinizin tümü, sırada bekleyen IO ile, sıfır okuma yazma IO gerçekleştirdiği zaman.