Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve son güncellenen İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (çeviri gecikmeleri nedeniyle olanlar dâhil) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Amazon Lightsail Yönetilen Veri Tabanları Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 4 Mayıs 2022

Bu Amazon Lightsail Yönetilen Veri Tabanları Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), Amazon Lightsail yönetilen veri tabanlarının (“Lightsail Veri Tabanları”) kullanımını düzenleyen bir politikadır ve Lightsail Veri Tabanlarını kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ile AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen başka bir sözleşmenin  (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması durumunda söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm  ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, her Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Sanal Kişisel Sunucusunu herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca en az %99,95 olacak şekilde Aylık Çalışma Süresi Yüzdesiyle kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). Lightsail Veri Tabanlarının Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, Aylık Çalışma Süresi Yüzdesinin aşağıdaki tabloda belirtilen aralıkların içinde kalmış olduğu aylık faturalama döngüsü için Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Sanal Kişisel Sunucu(lar)ı için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak hesaplanır:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi Yüzdesi
%99,95’ten az %10
%95,0’dan az %100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki Amazon Lightsail ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre, Hizmet Kredisini, kullanıma hazır olmamanın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmak için kullandığınız kredi kartına verebiliriz. Hizmet Kredileri size AWS’den herhangi bir para iadesi veya başka bir ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve verilecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamazlık, işlememe veya bizim Lightsail Veri Tabanlarını başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Bir Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir vaka açarak talep göndermeniz gerekir. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

1. konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;

2. talepte bulunduğunuz her bir Kullanılamazlık olayı için tarihler ve saatler;

3. Lightsail Veri Tabanı isimleri ve etkilenen Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Sanal Kişisel Sunucularının AWS bölgeleri ve

4. hataları belgeleyen ve iddia ettiğiniz kesintiyi destekleyen talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işaretleri konulmalıdır).

Söz konusu talebin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

Amazon Lightsail Yönetilen Veri Tabanları SLA’sı İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, Amazon Lightsail’in kullanılamaması, durdurulması veya sonlandırılması ya da şunlar gibi diğer Amazon Lightsail performans sorunlarında geçerli olmaz: (i) herhangi bir mücbir sebep durumu ya da İnternet erişimi veya Amazon Lightsail’in sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan; (ii) sizden gelen herhangi bir gönüllü eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan (örneğin bir veri tabanı sanal kişisel sunucusunu yeniden yüklemek, işlem kapasitesini ölçeklendirmek, depolama alanı dolduğunda depolama alanını ölçeklendirmemek, güvenlik gruplarını, VPC yapılandırmalarını veya kimlik bilgisi ayarlarını yanlış yapılandırmak, şifreleme anahtarlarını devre dışı bırakmak veya şifreleme anahtarlarını erişilemez hâle getirmek vb.); (iii) 1 GB RAM veri tabanı örneği sınıfına ait sanal kişisel sunucularından veya benzer CPU ve bellek kaynağı sınırlamalarına sahip diğer sanal kişisel sunucusu sınıflarından kaynaklanan; (iv) AWS Sitesindeki Amazon Lightsail Belgelerinde açıklanan yönergelere uymamanızdan veya sınırları aşmanızdan kaynaklanan; (v) tekrarlanan veri tabanı çökmelerine veya çalışmayan bir veri tabanı sanal kişisel sunucusuna yol açan temel veri tabanı motoru yazılımından kaynaklanan; (vi) veri tabanı iş yükünüz için yetersiz IO kapasitesi nedeniyle uzun geri kazanma süresiyle sonuçlanan; (vii) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknolojinizden kaynaklanan veya (viii) Amazon Lightsail’i Sözleşme uyarınca kullanma hakkınızı durdurmamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan (toplu olarak “Amazon Lightsail Yönetilen Veri Tabanları SLA’sı İstisnaları”.

Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında açıkça kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Sanal Kişisel Sunucusu”, Yüksek Kullanılabilirlik paketi ile seçilen MySQL veya PostgreSQL veri tabanı bulut sunucusu için Lightsail Veri Tabanı anlamına gelir.
  • Belirli bir Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Sanal Kişisel Sunucusu için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Sanal Kişisel Sunucusunun “Kullanılamaz” olduğu aylık faturalandırma döngüsü boyunca 1 dakikalık aralıkların yüzdesinin %100’den çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Sanal Kişisel Sunucusunu ayın yalnız bir bölümünde çalıştırmış olmanız durumunda, ayın Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Bulut Sunucunuzun çalışmadığı bölümü sırasında onun %100 kullanılabilir olduğu kabul edilir. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir Amazon Lightsail Yönetilen Veri Tabanı SLA’sı İstisnasının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
  • “Hizmet Kredisi”, yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğimiz dolar alacağıdır.
  • “Kullanılamaz”, çalışan Yüksek Kullanılabilirlik Veri Tabanı Sanal Kişisel Sunucusuna bağlantı isteklerinin hepsinin 1 dakikalık bir aralıkta başarısız olduğu anlamına gelir.