Amazon Location Service Level Agreement

Last Updated: May 5, 2022

This Amazon Location Service Level Agreement (“SLA”) is a policy governing the use of Amazon Location Service (“Amazon Location”) and applies separately to each account using Amazon Location. In the event of a conflict between the terms of this SLA and the terms of the AWS Customer Agreement or other agreement with us governing your use of our Services (the “Agreement”), the terms and conditions of this SLA apply, but only to the extent of such conflict. Capitalized terms used herein but not defined herein shall have the meanings set forth in the Agreement.

Service Commitment

AWS will use commercially reasonable efforts to make Amazon Location available with the Monthly Uptime Percentages set forth in the table below, for each AWS region, during any monthly billing cycle (the “Service Commitment”). In the event Amazon Location does not meet the Service Commitment, you will be eligible to receive a Service Credit as described below.

Service Credits

Service Credits are calculated as a percentage of the total charges paid by you for Amazon Location in the affected AWS region for the monthly billing cycle in which the Service Commitment was not met, in accordance with the schedule below:

Monthly Uptime Percentage

Service Credit Percentage

Less than 99.9% but greater than or equal to 99.0%

10%

Less than 99.0% but greater than or equal to 95.0%

25%

Less than 95.0% 100%

We will apply any Service Credits only against future Amazon Location payments otherwise due from you. At our discretion, we may issue the Service Credit to the credit card you used to pay for the billing cycle in which the lack of Availability occurred. Service Credits will not entitle you to any refund or other payment from AWS. A Service Credit will be applicable and issued only if the credit amount for the applicable monthly billing cycle is greater than one dollar ($1 USD). Service Credits may not be transferred or applied to any other account. Unless otherwise provided in the Agreement, your sole and exclusive remedy for any unavailability, non-performance, or other failure by us to provide Amazon Location is the receipt of a Service Credit (if eligible) in accordance with the terms of this SLA.

Credit Request and Payment Procedures

To receive a Service Credit, you must submit a claim by opening a case in the AWS Support Center. To be eligible, the credit request must be received by us by the end of the second billing cycle after which the incident occurred and must include:

(i) the words “SLA Credit Request” in the subject line;

(ii) the billing cycle and AWS region(s) with respect to which you are claiming Service Credits, together with the Monthly Uptime Percentage for that AWS region for the billing cycle and the specific dates, times, and Availabilities for each 5-minute interval with less than 100% Availability in that AWS region throughout the billing cycle; and

(iii) your Request logs that document the errors and corroborate your claimed outage (any confidential or sensitive information in these logs should be removed or replaced with asterisks).

If the Monthly Uptime Percentage of such request is confirmed by us and is less than the Service Commitment, then we will issue the Service Credit to you within one billing cycle following the month in which the request occurred. Your failure to provide the request and other information as required above will disqualify you from receiving a Service Credit.

Amazon Location SLA Exclusions

The Service Commitment does not apply to any unavailability, suspension, or termination of Amazon Location, or any other Amazon Location performance issues: (i) caused by factors outside of our or our Geolocation Providers’ reasonable control, including any force majeure event or Internet access or related problems beyond the demarcation point of Amazon Location or our Geolocation Providers; (ii) that result from any actions or inactions by you; (iii) that result from you exceeding the service quotas or any other usage limitations or not following the guidelines and best practices described in the Amazon Location Documentation on the AWS Site; (iv) that result from your equipment, software or other technology; or (v) arising from our suspension or termination of your right to use Amazon Location in accordance with the Agreement (collectively, the “Amazon Location SLA Exclusions”). If availability is impacted by factors other than those used in our Monthly Uptime Percentage calculation, then we may issue a Service Credit considering such factors at our discretion.

Definitions

 • “Availability” is calculated for each 5-minute interval as the percentage of Requests processed by Amazon Location that do not fail with Errors. If you did not make any Requests in a given 5-minute interval, that interval is assumed to be 100% available.
 • An “Error” is any Request that returns a 500 or 503 error code.
 • “Geolocation Provider” has the meaning set forth in the Service Terms for Amazon Location.
 • “Monthly Uptime Percentage” for a given AWS region is calculated as the average of the Availability for all 5-minute intervals in a monthly billing cycle. Monthly Uptime Percentage measurements exclude downtime resulting directly or indirectly from any Amazon Location SLA Exclusion.
 • A “Request” is an invocation of an Amazon Location function (i) by directly calling an Amazon Location API or (ii) triggered by a supported AWS service or feature integration.
 • A “Service Credit” is a dollar credit, calculated as set forth above, that we may credit back to an eligible account.
Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Amazon Location Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 5 Mayıs 2022

Bu Amazon Location Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), Amazon Location (“Amazon Location”) kullanımını düzenleyen bir politikadır ve Amazon Location kullanan her bir hesap için ayrı ayrı geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesi nin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, Amazon Location’u aşağıda tabloda açıklandığı şekilde her AWS Bölgesi için, herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca Aylık Çalışma Süresi Yüzdeleri ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). Amazon Location’un Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, etkilenen AWS bölgesinde Amazon Location için Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalama döngüsü için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak aşağıdaki plana göre hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az %100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki Amazon Location ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredisini Kullanılabilirlik mahrumiyetinin gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe Amazon Location’ın kullanılamaması, ifa edilememesi veya diğer bir şekilde sağlanamaması durumunda tek ve münhasır çözüm yolunuz, bu SLA'nın hükümlerine uygun olarak (uygunsa) bir Hizmet Kredisi almanızdır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir olay açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

(i) konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;

(ii) fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgesi/bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve

(iii) hataları belgeleyen ve talep ettiğiniz kesintiyi destekleyen talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu talebin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

Amazon Location SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, Amazon Location'un kullanılamaması, askıya alınması veya sonlandırılması hâlinde veya başka bir Amazon Location performans sorunu aşağıdakilerden kaynaklandığı takdirde geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebepten ya da İnternet erişimi veya Amazon Location veya veya Coğrafi Konum Sağlayıcılarımızın sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere kontrolümüz veya Coğrafi Konum Sağlayıcılarımızın kontrolü dışındaki faktörlerden kaynaklanan; (ii) tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan; (iii) servis kotası veya diğer herhangi bir kullanım sınırlamasını aşmanızdan veya AWS Sitesindeki Amazon Location Belgelerinde tarif edilen yönerge ve en iyi uygulamalara uymamanızdan kaynaklanan; (iv) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknolojinizden kaynaklanan veya (v) Sözleşmeye uygun olarak Amazon Location kullanma hakkınızı askıya almamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan (toplu olarak “Amazon Location SLA İstisnaları”). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

 • “Kullanılabilirlik”, Amazon Location tarafından işlenen ve Hatalarla sonuçlanmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
 • “Hata”, 500 veya 503 hata kodunu geri döndüren herhangi bir İstektir.
 • “Coğrafi Konum Sağlayıcı”, Amazon Location için Hizmet Koşullarında öngörülen anlamda kullanılmaktadır.
 • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir Amazon Location SLA İstisnasının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
 • “Talep”, (I) bir Amazon Location API’sini doğrudan çağırarak veya (ii) desteklenen AWS hizmeti veya özellik entegrasyonuyla tetikleyerek bir Amazon Location işlevinin başlatılmasıdır.
 • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.