Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve son güncellenen İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (çeviri gecikmeleri nedeniyle olanlar dâhil) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

AWS Mainframe Modernization Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 15 Haziran 2022

Bu AWS Mainframe Modernization Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), AWS Mainframe Modernization (“AWS Mainframe Modernization”) kullanımını düzenleyen bir politikadır ve AWS Mainframe Modernization kullanan her bir hesap için ayrı ayrı geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır. 

Hizmet Taahhüdü

AWS, AWS Mainframe Modernization’u aşağıda tabloda açıklandığı şekilde her AWS Bölgesi için, herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca Aylık Çalışma Süresi Yüzdeleri ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). AWS Mainframe Modernization örneğinin Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, etkilenen AWS bölgesinde AWS Mainframe Modernization örneği için Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalama döngüsü için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak aşağıdaki plana göre hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az

%100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki AWS Mainframe Modernization ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredisini Kullanılamazlığın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamama, işlememe veya bizim AWS Mainframe Modernization’u başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir olay açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

  1. konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;
  2. iddia ettiğiniz her bir Kullanılamazlık olayı için tarihleri, saatleri ve etkilenen AWS Mainframe Modernization örneği kaynak kimliklerinin AWS bölgesi/bölgeleri ve
  3. hataları belgeleyen ve iddia ettiğiniz kesintiyi destekleyen Talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler kaldırılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu talebin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

AWS Mainframe Modernization SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, AWS Mainframe Modernization'un kullanılamaması, askıya alınması veya sonlandırılması hâlinde veya diğer AWS Mainframe Modernization performans sorunu aşağıdakilerden kaynaklandığı takdirde geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebepten ya da İnternet erişimi veya AWS Mainframe Modernization sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan; (ii) tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan; (iii) AWS Sitesindeki güncel AWS Mainframe Modernization Belgelerinde tarif edilen yönerge ve en iyi uygulamalara uymamanızdan kaynaklanan; (iv) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknoloji veya üçüncü taraf teknolojisinden kaynaklanan (doğrudan kontrolümüz altında bulunan üçüncü taraf ekipmanı hariç) veya; (v) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknoloji veya üçüncü taraf teknolojisinden kaynaklanan (doğrudan kontrolümüz altında bulunan üçüncü taraf ekipmanı hariç) veya; (vi) Sözleşmeye uygun olarak AWS Mainframe Modernization kullanma hakkınızı askıya almamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan (toplu olarak “AWS Mainframe Modernization SLA İstisnaları”). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık faturalandırma döngüsündeki AWS Mainframe Modernization örneğinin Kullanılamaz olduğu beş dakikalık aralıklara ait yüzdelik oranın %100'den çıkarılmasıyla hesaplanır. AWS Mainframe Modernization örneğini ayın yalnızca bir bölümünde çalıştırıyorsanız ayın çalışmadığı bölümünde AWS Mainframe Modernization örneğinin, %100 kullanılabilir olduğu varsayılır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir AWS Mainframe Modernization SLA’sı İstisnalarının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
  • "Hizmet Kredisi" yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.
  • "Kullanılamaz" ve "Kullanılamazlık", çalışan AWS Mainframe Modernization örneğine yönelik tüm bağlantı isteklerinin 5 dakikalık bir aralıkta başarısız olduğu anlamına gelir.