Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz, altyapı yatırımı yapmanız gerekmez ve kullanıma göre dinamik olarak ölçeklendirme yapabilirsiniz. Ödeme için iki seçeneğiniz vardır: İlk seçenek olarak, düğüm bulut sunucusu, depolama alanı, API istekleri ve veri aktarım boyutlarına göre ücretlendirme sağlayan tahsis edilmiş bir hizmet alabilir ya da ikinci seçenek olarak API isteklerinin sayısına ve istenilen API karmaşıklık düzeyine göre ücretlendirme sağlayan sunucusuz bir hizmet alabilirsiniz. Blok zincirleri ve blok zinciri verileriyle birlikte çalışırken, Amazon Yönetilen Blok Zinciri (AMB) özelliğine, blok zincirine ve AWS Bölgesi'ne bağlı olarak göz önünde bulundurulması gereken beş bileşen vardır: istek üzerine eş düğüm fiyatlandırması, depolama fiyatlandırması, istek fiyatlandırması, veri alma fiyatlandırması ve veri aktarımı.

 • AMB Access Ethereum
 • Access for Ethereum, altyapı yatırımı yapmadan düğümler oluşturmanıza ve Ethereum genel ağlarına bağlanmanıza olanak tanır. Eş düğümler ve eş düğüm depolama için ve yaptığınız Ethereum isteklerinizin sayısına göre ücretlendirilirsiniz. Fiyatlar AWS Bölgenize bağlıdır.

  İstek üzerine eş düğüm fiyatlandırması

  Oluşturduğunuz blok zinciri eş düğümleri için minimum 1 dakikalık ücretlendirme ile saniye başına ödeme yaparsınız. Önden eş düğüm kapasitesi planlama ve satın alma maliyeti ve karmaşıklığı olmadan kullanıma göre ölçeği artırın ve azaltın.

  Eş düğüm depolama

  Eş düğüm depolama, ağdaki tüm işlemlerin geçmişini kaydetmek için esnek olarak ölçeklenir. Artımlı olarak GB-ay bazında ödeme yaparsınız. Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi
  Japonya'da olan müşteriler için AWS hizmetlerinin kullanımı Japonya tüketim vergisine tabidir.

  İstek fiyatlandırması

  İstek, düğümünüze yönelik olarak yapılan ve Ethereum ağlarında içeri ve dışarı veri aktarılmasına neden olan Ethereum API çağrısıdır. Bilindik API'ler aracılığıyla işlemleri okuyabilir ve yazabilir, blokları alabilir, günlükleri getirebilir ve gerçek zamanlı olaylara abone olabilirsiniz. Artımlı olarak 32 KB veri alışverişi veya 500 ms yanıt süresi olarak tahakkuk eden her istek için ücretlendirilirsiniz.  

   

   

  Standart AWS veri aktarım ücretleri

  AMB'de içeri ve dışarı aktarılan veriler için standart AWS veri aktarım ücretlerini ödersiniz.

 • AMB Access Serverless
 • Access Serverless, Bitcoin ve Polygon gibi çok kiracılı genel ağlar için blok zinciri altyapısına anında ve sunucusuz erişim sağlar. Yalnızca yaptığınız API istekleri için ödeme yapın. Saatlik ücret ve API isteği sayısına ilişkin bir alt sınır yoktur. AMB Access Polygon önizleme aşamasındadır ve ücretsiz olarak kullanılabilir.

  API istekleri fiyatlandırması

  Yalnızca yaptığınız API istekleri için ödeme yapın. AMB Access API'leri, API için kullanılan farklı işlem kaynağı miktarını yansıtan fiyat bucket'ları halinde gruplandırılır.

 • AMB Query
 • Query, altyapı yatırımı olmadan ve sıfır ayıkla, dönüştür ve yükle (ETL) ile birden fazla genel blok zincirinden gerçek zamanlı ve geçmiş verilere kesintisiz erişim sağlayan, yüksek derecede ölçeklenebilir bir blok zinciri veri API'si hizmetidir. Yalnızca talep ettiğiniz sayıda veri API'si için ödeme yapın. Abonelik yok, minimum kota yok ve aşım ücreti yok.

  API istekleri fiyatlandırması

  API istekleri, istediğiniz sonucu elde etmek için gereken farklı işlem ve veri miktarlarını yansıtan katmanlar halinde gruplandırılır. Yalnızca yaptığınız API istekleri için ödeme yapın.

   

 • Hyperledger Fabric İçin AMB Access
 • Hyperledger Fabric İçin AMB Access, özel blok zinciri ağınızı oluşturmak ve dağıtmak için gerekli kaynakları sağlar. Yönetilen blok zinciriniz, ağa veri yazabilen bir veya daha fazla üyeden oluşur ve her üyenin yerel depolamaya sahip eş düğümleri bulunur. Ağ üyeliği (Starter veya Standard), eş düğümler, eş düğüm depolama, ağa yazılan veriler ve veri aktarımı için ücretlendirilirsiniz. Paylaşılan ağ bileşenleriyle ilişkili maliyetler, saniye bazında faturalandırılan saatlik ağ üyelik ücretinize dahildir. Fiyatlar AWS Bölgenize bağlıdır. 

  Üyelik

  Üyeliğiniz, ağ katılımı için bireysel kimlikleri doğrular ve yetkilendirir. Üyelik ücretine Hyperledger Fabric sertifika yetkilisi (CA) ve diğer paylaşılan ağ maliyetleri dahildir. Tek bir AWS hesabı birden fazla üye oluşturabilir. Starter Edition ağ, test ağları ve küçük üretim ağları için tasarlanmış, Standard Edition ağ ise üretim ağları için tasarlanmıştır. Öznitelikler üyelik türleri arasında farklılık gösterir.

  Öznitelikler Starter Edition Standard Edition
  Ağ başına maksimum üye sayısı 5 14
  Üye başına maksimum eş düğüm sayısı 2 3
  Eş düğümler için kullanılabilir bulut sunucusu türleri bc.t3.small, bc.t3.medium bc.t3, bc.m5 ve bc.c5 bulut sunucusu aileleri
  Ağ başına maksimum kanal sayısı 8 8
  Sipariş hizmeti daha düşük işlem aktarım hızı ve kullanılabilirliği daha yüksek işlem aktarım hızı ve kullanılabilirliği

  İstek üzerine eş düğüm fiyatlandırması

  Oluşturduğunuz blok zinciri eş düğümleri için minimum 1 dakikalık ücretlendirme ile saniye başına ödeme yaparsınız. Önden eş düğüm kapasitesi planlama ve satın alma maliyeti ve karmaşıklığı olmadan kullanıma göre ölçeği artırın ve azaltın.

  Eş düğüm depolama

  Eş düğüm depolama, blok zinciri defterini ve zincir kod uygulamalarını depolamak için esnek olarak ölçeklenir. Eş düğüm depolama, artımlı olarak GB-ay cinsinden fiyatlarla ücretlendirilir. Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS hizmetlerinin kullanımı Japonya tüketim vergisine tabidir.

  Yazılan veri

  Yazılan veri, Hyperledger Fabric ağına yazdığınız veri miktarıdır. Bu miktar, ağda oluşturduğunuz her işlemin tüm yük boyutunu içerir.

   

   

  Standart AWS veri aktarım ücretleri

  AMB'de içeri ve dışarı aktarılan veriler için standart AWS veri aktarım ücretlerini ödersiniz.

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1: Bitcoin genel ağına yönelik Custodian uygulaması çağrıları

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde AMB Access Bitcoin'i kullanan bir Custodian uygulamanız var. Bir ayda 10 milyon getblock (verbosity = 1) çağrısı ve 1 milyon getblockstats çağrısı yapıyor. Uygulamanız aynı zaman periyodunda üç cüzdan hesabı genelinde 10.000 createrawtransaction çağrısı ve 10.000 sendrawtransaction çağrısı yapıyor. 

API Çağrı Sayısı (Milyon) API Katmanı Maliyet (Bir Milyon Başına) Toplam
getblock (verbosity = 1) 10 Large 16 USD 160 USD
sendrawtransaction 0,01 Extra Small 5 USD 0,05 USD
createrawtransaction 0,01 Extra Small 5 USD 0,05 USD
getblockstats 1 Large 16 USD 16 USD
Toplam       176,10 USD

Söz konusu aya ait faturanızın tutarı 176,10 USD olacaktır.

Örnek 2: Bitcoin ve Ethereum genel ağına Custodian cüzdan uygulaması çağrıları

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi'nde AMB Query'yi kullanan bir cüzdan uygulamanız var. Bir gün içinde 30 hesap adresi için Bitcoin üzerinde 0,5 milyon ListTransactionEvents ve 20 milyon GetTokenBalance çağrısı yapıyor. Aynı zaman periyodunda 20.000 hesap adresi için Ethereum'da 2,5 milyon ListTransactionEvents ve 5 milyon GetTokenBalance çağrısı yapıyor. 

Blok Zinciri API Çağrı Sayısı (Milyon) API Katmanı Maliyet (Bir Milyon Başına) Toplam
Bitcoin GetTokenBalance 20 Small 7 USD 140 USD
Bitcoin ListTransactionEvents 0,5 Medium 9 USD 4,5 USD
Ethereum GetTokenBalance 5 Small 7 USD 35 USD
Ethereum ListTransactionEvents 2,5 Medium 9 USD 22,5 USD
Toplam         202 USD

Söz konusu aya ait faturanızın tutarı 202 USD olacaktır


Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin
Starter ve Standard Edition fiyatlandırmaları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Daha fazla bilgi edinin 
Nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin
Ücretsiz bir hesap için kaydolun
AWS hesabı için hemen hızlıca kaydolun.
Kaydolun 
Önizleme için kaydolun
Oluşturmaya başlayın
AWS Yönetim Konsolu'nda AMB'yi kullanmaya başlayın.
Kaydolun