Apache Flink için Amazon Yönetilen Hizmet Ayrıntılı Planları ile tek bir tıklamayla uçtan uca akış işlem hatları oluşturun. Daha fazla bilgi edinin.

Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet sayesinde, veri akışlarını işlemek için açık kaynaklı bir çerçeve ve motor olan Apache Flink'i kullanarak akış verilerini gerçek zamanlı olarak dönüştürebilir ve analiz edebilirsiniz. Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet, Apache Flink iş yüklerini oluşturmayı ve yönetmeyi basitleştirir ve uygulamaları diğer AWS hizmetleriyle kolayca entegre etmenize yardımcı olur.

Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Tedarik etmeniz gereken kaynak veya peşin ödemeniz gereken ücret yoktur. Uygulamalarınızı çalıştırmak için kullanılan Kinesis İşleme Birimlerinin (KPU'lar) sayısına göre saatlik ücret ödersiniz. Tek bir KPU, 1 vCPU işlem gücünden ve 4 GB bellekten oluşur.

Apache Flink uygulamalarında, düzenleme için kullanılmak üzere uygulama başına tek bir ek KPU ücreti ödersiniz. Uygulamalar, çalışan depolama ve dayanıklı yedeklemeler için de ücretlendirilir. Çalışan uygulama depolaması, Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet'te durum bilgisine dayalı işleme özellikleri için kullanılır ve GB/ay başına ücretlendirilir. Dayanıklı yedeklemeler isteğe bağlıdır, uygulamalar için belirli bir noktaya kurtarma sağlar ve aylık GB başına ücretlendirilir.

Akış modunda Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet, bellek ve işlem talepleri değişiklik gösterdikçe akış işleme uygulamanızın ihtiyaç duyduğu KPU sayısını otomatik olarak ölçeklendirir. Uygulamanıza gereken sayıda KPU'yu tedarik etmeyi seçebilirsiniz.

Etkileşimli modda Stüdyo uygulaması başına iki ek KPU ücreti ödersiniz. KPU'ların biri Apache Flink uygulama düzenlemesi için, diğeri ise sunucusuz etkileşimli geliştirme ortamı için kullanılır. Durum bilgisi olan işleme özellikleri için kullanılan çalışan uygulama depolamasının ücreti de alınır. Çalışan uygulama depolaması, aylık GB başına ücretlendirilir.

Studio not defterinde yazılım geliştirirken dayanıklı uygulama yedeklemeleri oluşturma seçeneğiniz olmayacaktır. Ancak uygulamanızı Stüdyo not defterinde etkileşimli moddan akış moduna dağıttığınızda, dayanıklı uygulama yedeklemeleri oluşturabilirsiniz.

Genel KPU kullanım kılavuzu

Uygulamanız için gerekli olan KPU sayısına yönelik doğru bir tahmin almak için uygulamanızı üretim yüklerinizle beraber test etmenizi öneririz. KPU kullanımı; veri hacminize ve hızınıza, kod karmaşıklığına, entegrasyonlara ve daha birçok faktöre bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu, özellikle Apache Flink için Amazon Yönetilen Hizmet'te Apache Flink çalışma zamanı kullanılırken geçerlidir. Örneğin, dahili testler sonucunda basit uygulamalar için herhangi bir durum gereksinimi olmadan KPU başına saniyede yüzlerce MB'lık ve yoğun makine öğrenimi (ML) algoritmalarından yararlanan karmaşık uygulamalar için ise KPU başına saniyede 1 MB'tan az aktarım hızı gözlemledik. Bu uyarıları göz önüne alarak uygulamanızı test etmeden önce sizin için sağladığımız genel rehberlik, KPU başına her saniye 1 MB'tır.

AWS Bölgesine göre fiyatlandırma

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1: Basit bir akış filtresiyle Stüdyo not defteri

Amazon Kinesis Veri Akışlarınız tarafından yakalanan akış verilerini sürekli olarak filtrelemek ve yalnızca önemli kayıtları saklamak üzere Apache Flink Stüdyosu İçin Amazon Yönetilen Hizmet'i kullanıyorsunuz. Kayıtları gerçek zamanlı olarak görüntüleyip görselleştirebilmek, SQL ve Python dillerinde kolayca sorgu ve program yazabilmek istiyorsunuz. Dayanıklı durum yedeklemeleri istemiyorsunuz. Giriş akışınızın aktarım hızına dayalı olarak Studio not defteriniz için 4 KPU tedarik ediyorsunuz. Aylık Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet ücretleriniz aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Aylık ücretler

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki fiyat, akış işleme uygulamanız için kullanılan KPU/saat başına 0,11 USD'dir. Bu basit uygulama, gelen veri akışını işlemek için 4 KPU kullanıyor. Her bir Stüdyo not defteri uygulaması (örnek: etkileşimli mod) için uygulama başına 2 ek KPU ücreti alınmaktadır. Aylık KPU Ücretleri = 30 Gün * 24 Saat * ([4 KPU + 2 ek KPU] * 0,11 USD/Saat) = 475,20 USD

Apache Flink uygulamaları, KPU başına 50 GB çalışan uygulama depolaması kullanır ve ABD Doğu 1 bölgesinde aylık GB başına 0,10 USD olarak ücretlendirilir.

Aylık Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 30 Gün * 24 Saat * 4 KPU * (50 GB * 0,10 USD/GB/ay) = 20,00 USD 

Toplam Ücret = 475,20 USD + 20,00 USD = 495,20 USD

 

Fiyatlandırma örneği 2: Akış moduna dağıtılmış, kayan pencereli bir Stüdyo not defteri

Apache Kafka İçin Amazon Yönetilen Akış (Amazon MSK) kümenizdeki bir konuyla yakalanan akış verilerinde bir kayan pencere oluşturmak üzere Apache Flink Stüdyosu İçin Amazon Yönetilen Hizmet'i kullanıyorsunuz. Sorgularınızı geliştirmek ve test etmek için iki gün boyunca ve günde sekiz saat süreyle 4 KPU'lu bir Stüdyo not defteri kullanıyorsunuz. Geliştirme sonrasında, uygulamayı 12 KPU'lu bir akış uygulaması olarak dağıtıyorsunuz. Akış uygulaması dağıtıldıktan sonra Stüdyo not defterini durduruyorsunuz. Akış uygulaması, dayanıklı uygulama durumu kullanabiliyor ve her gün dayanıklı durum yedeklemeleri oluşturuyorsunuz.

ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki fiyat, akış işleme uygulamanız için kullanılan KPU/saat başına 0,11 USD'dir.

Aylık ücretler

Apache Flink Studio İçin Amazon Yönetilen Hizmet'te sorgu geliştirme ve test etme:
KPU ücretleri = 2 Gün * 8 Saat * (4 KPU + Studio not defteri için 2 ek KPU) * 0,11 USD/Saat) = 10,56 USD

Apache Flink uygulamaları, KPU başına 50 GB çalışan uygulama depolaması kullanır ve ABD Doğu 1 bölgesinde aylık GB başına 0,10 USD olarak ücretlendirilir.

Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 2 Gün * 8 saat * 4 KPU * (50 GB * 0,10 USD/GB-ay) = 0,44 USD

Sürekli çalışacak ve uygulama yedeklemeleri alacak akış uygulaması olarak dağıtma:

KPU ücretleri = 28 Gün * 24 Saat * (2 KPU + akış uygulaması için 1 ek KPU) * 0,11 USD/Saat) = 221,76 USD

Apache Flink uygulamaları, KPU başına 50 GB çalışan uygulama depolaması kullanır ve ABD Doğu 1 bölgesinde aylık GB başına 0,121 USD olarak ücretlendirilir.

Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 28 Gün * 24 saat * 2 KPU * (50 GB * 0,10 USD/GB-ay) = 9,33 USD

Dayanıklı Uygulama Depolama Ücretleri = 28 * (1 MB/yedekleme * 1 GB/1.000 MB) * 0,023 USD/GB-ay = 0,01 USD (en yakın sent değerine yuvarlanır)

Toplam Ücret = 10,56 USD + 0,44 USD + 221,76 USD + 9,33 USD + 0,01 USD = 242,10 USD

Kinesis Veri Akışlarınız tarafından yakalanan günlük verilerini sürekli olarak dönüştürmek ve Amazon Basit Depolama Hizmeti'ne (Amazon S3) teslim etmek için Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet'te bir Apache Flink uygulaması kullanıyorsunuz. Günlük verileri; farklı günlük olaylarına şema uygulama, verileri olay türüne göre bölme, verileri zaman damgasına göre sıralama ve verileri teslim etmeden önce bir saat boyunca arabelleğe alma dahil olmak üzere birkaç işleç kullanılarak dönüştürülüyor. Uygulamada çok sayıda dönüşüm adımı var ancak hiçbiri yoğun işlem kullanımı gerektirmiyor. Bu akış, günde 12 saat boyunca 2.000 kayıt/saniye hızla veri alıyor ve günde 12 saat boyunca 8.000 kayıt/saniye hıza yükseliyor. Herhangi bir dayanıklı uygulama yedeklemesi oluşturmuyorsunuz. Aylık Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet ücretleri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Aylık ücretler

ABD Doğu (K. Virginia) bölgesindeki fiyat, KPU-saat başına 0,11 USD'dir. Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet, KPU başına 50 GB çalışan uygulama depolama alanı ayırır ve aylık GB başına 0,10 USD ücret alır.

Ağır İş Yükü: Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet uygulaması, 12 saatlik ağır iş yükü süresince saniyede 8.000 kayıt işler ve otomatik olarak ölçeği 8 KPU'ya artırır. Ağır iş yükü süresinin sonunda Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet uygulaması, 6 saatlik daha düşük aktarım hızından sonra uygulamanın ölçeğini azaltır. Uygulama, günde toplam 18 saat için 8 KPU'ya kadar ölçeklendirilir.

30 Gün/Ay * 18 Saat/Gün = 540 Saat/Ay

Aylık KPU Ücretleri = 540 Saat/Ay * 8 KPU * 0,11 USD/Saat = 475,20 USD

Aylık Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 540 Saat/Ay * 8 KPU * 50 GB/KPU * 0,10 USD/GB-ay = 30,00 USD

Aylık KPU ve Depolama Ücretleri = 475,20 USD + 30,00 USD = 505,20 USD

Hafif İş Yükü: Apache Flink İçin Amazon Yönetilen Hizmet uygulaması, kalan 6 saatlik hafif iş yükü süresince saniyede 2.000 kayıt işler ve otomatik olarak ölçeği 2 KPU'ya kadar azaltır.

30 Gün/Ay * 6 Saat/Gün = 180 Saat/Ay

Aylık KPU Ücretleri = 180 Saat/Ay * 2 KPU * 0,11 USD/Saat = 39,60 USD

Aylık Çalışan Uygulama Depolama Ücretleri = 180 Saat/Ay * 2 KPU * 50 GB * 0,10 USD/GB/ay = 2,50 USD

Aylık KPU ve Depolama Ücretleri = 39,60 USD + 2,50 USD = 42,10 USD

Her Apache Flink uygulaması, uygulama başına bir ek KPU olarak ücretlendirilir.

Aylık Ücretler = 30 * 24 * 1 KPU * 0,11 USD/Saat = 79,20 USD

Toplam Ücret = 505,20 USD + 42,10 USD + 79,20 USD = 626,50 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin

Amazon Kinesis Veri Analizi'ni kullanmaya başlayın

AWS hesabı için kaydolun
AWS hesabı için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin.

Read the documentation
Kullanmaya başlama kılavuzunu inceleyin

Bu adım adım kılavuzda, Amazon Kinesis Data Analytics'i SQL ya da Apache Flink için nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Amazon Kinesis Data Analytics ile oluşturmaya başlayın
Akış uygulamaları oluşturmaya başlayın

Amazon Kinesis Data Analytics konsolundan akış uygulamanızı oluşturun.