AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı

Well-Architected Framework, bulut mimarlarının uygulamaları için güvenli, yüksek performanslı, dayanıklı ve verimli altyapıyı oluşturmasına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu çerçeve, müşterilerin ve çözüm ortaklarının mimarileri değerlendirmesi ve zaman içinde ölçeklendirilecek tasarımları hayata geçirmesi için tutarlı bir yaklaşım sağlar. 

AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı Hakkında

AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı, AWS Çözüm Ortağı Ağı (APN) Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklarına, Well-Architected iş yükü incelemelerini nasıl gerçekleştirecekleri konusunda eğitim sunar. Bu program, AWS müşterilerinin hem mimari açıdan doğru alışkanlıklar edinmesine ve riskleri ortadan kaldırmasına hem de tasarımları, uygulamaları ve iş yüklerini etkileyen değişikliklere daha hızlı müdahale etmesine yardımcı olmanızı mümkün kılmak için tasarlanmıştır.

Well-Architected Çözüm Ortakları; yüksek kaliteli çözümler üretmek, en iyi uygulamaları gerçekleştirmek, iş yüklerinin durumunu kontrol etmek ve AWS müşterilerinin yardıma ihtiyaç duyduğu anlarda ve yerlerde iyileştirmeler yapmak için gereken uzmanlığı kazanır. AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı; APN Select, Advanced ve Premier Katmanları dahil olmak üzere tüm APN Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklarına sunulmaktadır. Kullanmaya başlamak için Çözüm Ortağı Yazılım Geliştirme Yöneticinizle (PDM) iletişime geçin.

Not: Select Katmanında program sadece Kuzey Amerika ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki APN Çözüm Ortaklarına sunulmaktadır.

Well-Architected Yolculuğu

Programın, hem müşterilerine hem de işletmelerine olan etkisini ve başarısını, AWS Well-Architected Çözüm Ortaklarından dinleyin. AWS Well-Architected Çözüm Ortakları ayrıca kendi kuruluşlarındaki zorlukları aşmalarına nasıl yardımcı olduğu dahil olmak üzere AWS Well-Architected’ı kendi uygulamalarına entegre etme yolculuklarını anlatıyor. Farklı coğrafyalardan AWS Well-Architected Çözüm Ortakları, AWS Well-Architected’ın AWS’de müşteri deneyimini iyileştirme konusunda ölçülebilir bir etkiye sahip olduğu ve işletmelerinde dönüşüm yaratmaya yardım ettiği müşteri kullanım örneklerinden bahsediyor.

How the AWS Well-Architected Program is Helping APN Partners Build Better Applications

Çözüm ortağı görüşleri

DinoCloud on How the AWS Well-Architected Partner Program Helps to Accomplish Customer Objectives
The Scale Factory Uses the AWS Well-Architected Partner Program in Every Client Engagement
How Versent Benefited from Creating Best Practices with the AWS Well-Architected Partner Program
Belle Fleur Technologies Uses the AWS Well-Architected Program to Bring Value to Their Customers

AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programının Avantajları

icon_devops

AWS En İyi Uygulamalarını Öğrenin

AWS Well-Architected Framework’ü işletmelerine entegre eden APN Çözüm Ortakları, AWS en iyi uygulamalarını temel alarak iş yüklerini nasıl tasarlayacaklarını ve optimize edeceklerini öğrenebilir.

icon_ml-decision-maker

Müşteri Deneyimini İyileştirin

AWS Well-Architected Çözüm Ortakları; satış, teslimat ve operasyon faaliyetlerinde güveni artırarak AWS müşteri sonuçlarını ve ilişkilerini iyileştirebilir.

icon_advanced-networking

Daha Fazla Fırsattan Yararlanın

AWS Well-Architected Çözüm Ortakları, mevcut müşterilerle ilişkilerini sürdürmek ve yeni müşteriler kazanmak için çerçeve hakkındaki uygulamalı deneyimlerinden yararlanır. Çözüm ortağı öncülüğündeki incelemelerin %70’ten fazlası, AWS Well-Architected incelemesinden sonra ilave iş yükü iyileştirmeleriyle sonuçlandı. 

AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı Gereklilikleri

APN Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklarının, AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programına dahil edilmesi için genel olarak güçlü bir AWS uygulamasına sahip olmaları, teknik anlamda hazır olduklarını göstermek için Sertifikalı Çözüm Mimarlarını (Professional Düzey) eğitimlere tahsis etmeleri ve Well-Architected en iyi uygulamalarını kendi uygulamalarına entegre etmeleri gerekir.

AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı için çalışmalarınızı nasıl başlatacağınızı aşağıda görebilirsiniz: 

1) APN Katman Gerekliliklerini Karşılayın

AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programındaki APN Çözüm Ortakları; Select, Advanced veya Premier Katmanında olmalıdır. Advanced Katmanının gerekliliklerini görmek için buraya tıklayın.
*Select Katmanı (eski adıyla Standard Katmanı) APN Çözüm Ortakları, NA ve EMEA bölgelerinde aşağıda belirtilen diğer tüm program gerekliliklerini karşılayabiliyorsa, başvuru yapabilir.

2) AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı Gerekliliklerini Karşılayın

AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programındaki APN Çözüm Ortakları, aşağıdaki program gerekliliklerini karşılayabilmelidir: 

  • Üst Yönetim Destekleyicisi: AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programındaki tüm APN Çözüm Ortakları, Well-Architected felsefesini işletmeye (Teslimat ve Operasyonlar) entegre etmekten sorumlu bir üst yönetim destekleyicisi (kuruluşun birçok alanını görebilen ve bu alanlarda etkili bir şekilde değişiklik yapabilen birisi) görevlendireceğini taahhüt etmelidir. Buna satış, teslimat (kalite güvencesi, danışmanlık, mimarlar, geliştiriciler ve operasyonlar) ve yönetilen hizmetler birimlerinden ekip üyeleri dahildir.
  • Minimum iş yükleri: Tüm AWS Well-Architected Çözüm Ortakları, çeyrek başına en az dört iş yükü incelemelidir.
  • Yüksek Riskli Sorunlara (HRI’lar) yönelik minimum kaldırma: Tüm AWS Well-Architected Çözüm Ortakları, çeyrek başına en az 12 HRI kaldırmalıdır.
  • Bölge (AMER, EMEA, APAC, JAPN, CHNA ve GLBL) başına en az iki Well-Architected Lideri: Bölge başına iki lider; AWS Certified Solutions Architect - Professional olmalı, AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Bootcamp eğitimini tamamlamalı, Well-Architected felsefesini satış, teslimat ve MSP’ye entegre etmeli ve yöneticilik seviyesinde Well-Architected felsefesine uygun yeni iş yüklerini dağıtan ve/veya Yüksek Riskli Sorunları çözen inisiyatiflere liderlik etmelidir. Toplamda sadece iki lider gereklidir.

3) AWS Well-Architected Eğitimleri

AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programıyla ilgilenen tüm APN Çözüm Ortakları, AWS Well-Architected bootcamp eğitimine katılmadan önce bir dizi eğitimi ve toplantıyı tamamlamalıdır. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

  • AWS Well-Architected’a Genel Bakış: AWS Well-Architected’a Genel Bakış web semineri, APN Çözüm Ortaklarına AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı hakkında eğitim sunar. Bu genel bakışın ardından programa katılmak isteyen bir APN Çözüm Ortağıysanız, izlemeniz gereken bir sonraki adım, Çözüm Ortağı Yazılım Geliştirme Yöneticinizle bir üst yönetim destek görüşmesi planlamaktır.
  • Üst Yönetim Destek Görüşmesi: Bu görüşmenin amacı hem başarı ölçümü, program hedefleri ve üst yönetim desteğinin amaçları hakkında görüşmek hem de işletme düzeyinde programla ilgili soruları (Well-Architected’ın kalite güvencesine, yönetilen hizmetlere ve satışa entegre edilmesi) cevaplamaktır.
  • Satışın ve Operasyonların Dahil Edilmesi: AWS Well-Architected felsefesinin, bu birimlere ait satış öncesi ve satış sonrası işletme süreçlerine entegre edilmesi.
  • Teknik Bootcamp Eğitimi: Bu eğitim, bir müşteri için AWS Well-Architected incelemeleri gerçekleştirmek üzere eğitim almış, AWS Certified Solutions Architect - Professional düzeyindeki çözüm mimarları içindir. Tüm gün süren atölyede bir müşteriyle etkileşime geçme, AWS Well-Architected en iyi uygulamalarından yararlanma ve müşteriye ait iş yüklerini değerlendirme konuları derinlemesine gözden geçirilir.

4) Well-Architected İncelemeleri ve İyileştirmelerini Yürütmeye ve Raporlamaya Başlayın

Teknik bootcamp eğitiminden sonra APN Çözüm Ortaklarına, AWS Well-Architected uygulamalarını işletmelerine entegre etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi bulabilecekleri AWS Well-Architected Çözüm Ortağı Programı materyalleri verilir. APN Çözüm Ortakları, müşteriler için bu incelemeleri yürütmeye ve AWS Well-Architected İncelemelerinden elde edilen bulgular doğrultusunda müşteriler için iş yükü iyileştirmelerini uygulamaya başlamak için hazır olacaktır.

Bir APN Çözüm Ortağı tek bir takvim çeyreğinde en az 4 iş yükü inceledikten ve 12 HRI çözümledikten sonra AWS tarafından çözüm ortağının program kapsamında yetkilendirildiğine dair bir bildirim gönderilir. Takvim çeyreği başına en az 4 iş yükü incelemeye ve 12 HRI kaldırmaya devam eden APN Çözüm Ortakları, program kapsamındaki yetkilerini korur. İyi halde olan APN Çözüm Ortakları; Pazarlama Geliştirme Finansmanından (MDF) yararlanır, AWS Çözüm Ortağı Çözümleri Bulucu’ya dahil edilir ve HRI’larını kaldıran müşterilere sunabileceği Well-Architected Hizmet Kredileri alır.

well-architected