Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

AWS Payment Cryptography Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 12 Haziran 2023

Bu AWS Payment Cryptography Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ("SLA"), AWS Payment Cryptography’nin kullanımını yöneten bir politikadır ve AWS Payment Cryptography kullanan her hesap için ayrı ayrı geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesi nin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, herhangi bir aylık faturalandırma döngüsü sırasında ("Hizmet Taahhüdü") hizmetin genel olarak sunulduğu her bir AWS bölgesi için aşağıdaki tabloda belirtilen Aylık Çalışma Süresi Yüzdeleri ile kontrol ve veri düzlemi operasyonlarını kullanılabilir hale getirmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. AWS Payment Cryptography 'nin bölgesel bir örneğinin Hizmet Taahhüdünü karşılamaması durumunda, aşağıda açıklanan şekilde bir Hizmet Kredisi almaya hak kazanırsınız.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, aşağıdaki programa göre Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalandırma döngüsü için etkilenen AWS Bölgesinde AWS Payment Cryptography için ödediğiniz toplam ücretlerin yüzdesi olarak hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,99’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az

%100

Hizmet Kredilerini, yalnızca aksi takdirde ödemeniz gereken gelecekteki AWS Payment Cryptography ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredisini Kullanılabilirlik mahrumiyetinin gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamama, işlememe veya bizim AWS Payment Cryptography’yi başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredilsi almak için AWS Destek Merkezinde bir istek açarak bir talep göndermeniz gerekir. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

i. konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;
ii. fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgesi/bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve
iii. hataları belgeleyen ve talep ettiğiniz kesintiyi destekleyen talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu talebin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

AWS Payment Cryptography SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, AWS Payment Cryptography'nin kullanılamaması, askıya alınması veya feshedilmesi ya da diğer AWS Payment Cryptography performans sorunları için geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebep olayı veya İnternet erişimi veya AWS AWS Payment Cryptography’nin sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanması; (ii) sizin herhangi bir eyleminizden veya eylemsizliğinizden kaynaklanması (örneğin, VPC yapılandırmaları veya kimlik bilgisi ayarları, şifreleme anahtarlarının devre dışı bırakılması veya şifreleme anahtarlarının erişilemez hâle getirilmesi vb.) ; (iii) AWS Sitesindeki AWS Payment Cryptography teknik belgelerinde  açıklanan yönergeleri ve en iyi uygulamaları takip etmemenizden kaynaklanması; (iv) sizin ekipmanınız, yazılımınız veya diğer teknolojinizden kaynaklanması veya (v) sözleşmeye uygun olarak AWS Payment Cryptography'yi kullanma hakkınızın askıya alınmasından veya feshedilmesinden kaynaklanması (toplu olarak "AWS Payment Cryptography HDS İstisnaları"). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik”, AWS Payment Cryptography tarafından işlenen ve Hatalarla sonuçlanmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • “Hata”, 500 veya 503 hata kodunu geri döndüren herhangi bir İstektir.
  • Belirli bir AWS Payment Cryptography bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir AWS Payment Cryptography SLA İstisnalarının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
  • "Talep", doğrudan API'yi çağırarak bir AWS Payment Cryptography API'sinin çağrılmasıdır.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.