PowerShell için AWS Araçları, geliştiricilerin ve yöneticilerin AWS hizmetlerini ve kaynaklarını PowerShell betik oluşturma ortamında yönetmelerini sağlar. Windows, Linux ve MacOS ortamlarınızı yönetmek için kullandığınız PowerShell araçlarıyla artık AWS kaynaklarınızı da yönetebilirsiniz.


Windows, Linux ya da macOs üzerinde PowerShell için AWS Araçlarının kurulumuna yönelik talimatlara Kullanıcı Kılavuzu üzerinden erişilebilir.

Windows PowerShell modülüne yönelik AWS Araçları (AWSPowerShell), MSI Windows AWS Araçları kurulum sihirbazının bir parçası olarak da dağıtılmaktadır.


PowerShell için AWS Araçları, AWS SDK for .NET ile sunulan eylemlerin çoğunu gerçekleştirmenizi sağlar. Amazon EC2 bulut sunucularını denetleme gibi hızlı görevleri içeren komut satırından yararlanarak bunu kullanabilirsiniz.

 

PS C:\> Start-EC2Instance -InstanceIds i-10a64379

PowerShell betik oluşturma dili, AWS hizmeti yönetiminizi otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz betikler oluşturmanızı sağlar. Aşağıdaki örnekte bir EC2 bulut sunucusundaki günlük dizini gözden geçirilir, bir haftadan eski dosyalar bulunur ve boş olmayan dosyalar Amazon S3'e arşivlendikten sonra eski günlük dosyası diskten silinir

 

foreach ($i in Get-ChildItem C:\Logs)
{
  if ($i.CreationTime -lt ($(Get-Date).AddDays(-7)))
  {
    if ($i.Length -gt 0)
    {
      Write-S3Object -BucketName mylogbucket -Key Logs/$i -File $i.FullName
    }
    Remove-Item $i.FullName
  }
}

Son olarak PowerShell'den AWS hizmetlerine doğrudan erişim sayesinde yönetim betikleriniz artık AWS bulutunun sunduğu tüm özelliklerden faydalanabilir.

 

# Catch an error and page all operators subscribed to the Amazon SNS topic Publish-SNSMessage -TopicArn arn:aws:sns:us-east-1:365928882516:OperationsError -Subject "Database Backup Failure" -Message "(details...)"

# Publish a custom metric to your Amazon CloudWatch dashboard
$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum
$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()
$dat.MetricName = "New Posts"
$dat.Unit = "Count"
$dat.Value = $newPostCount
Write-CWMetricData -Namespace "Usage Metrics" -MetricData $dat

PowerShell için AWS Araçlarını yükledikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırarak sürüm bilgilerine ve şu anda PowerShell için Araçlar tarafından desteklenen AWS hizmetlerinin listesine ulaşabilirsiniz:

Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo

Örnekler ve daha fazlası için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın »

GitHub Deposu'ndaki diğer yazılım geliştiricilerle bağlantı kurun »

AWS ile Windows kullanımı hakkında daha fazlasını Windows ve .NET Geliştirici Merkezi'nde keşfedin »

Sürüm Notları’nı inceleyerek en son PowerShell araçlarıyla ilgili ayrıntıları öğrenin »