Windows PowerShell İçin AWS Araçları, yazılım geliştiricilerinin ve yöneticilerin AWS hizmetlerini ve kaynaklarını PowerShell betik oluşturma ortamında yönetmesini sağlar. Windows, Linux ve MacOS ortamlarınızı yönetmek için kullandığınız PowerShell araçlarıyla artık AWS kaynaklarınızı da yönetebilirsiniz.

Windows İçin AWS Araçları Yükleyicisi

Bu dosya, aşağıdaki bileşenleri yükleyen bir Microsoft Yazılım Yükleyicisi (MSI) paketidir. Yükleyiciyi çalıştırmadan önce ön koşulları karşıladığınızdan emin olun.

  • Microsoft .NET Framework Özellikleri
  • AWS SDK for .NET
  • Windows PowerShell İçin AWS Araçları
  • AWS Komut Satırı Arabirimi

İndirilen dosya yalnızda Windows işletim sistemlerinde çalışır. .NET Core ve PowerShell Core İçin AWS Araçları'nı Windows dışındaki işletim sistemlerine yüklemek istiyorsanız PowerShell için AWS Araçları belgelerindeki Setting up the AWS Tools for PowerShell Core on Linux or macOS (Linux veya macOS üzerinde PowerShell Core İçin AWS Araçları'nı ayarlama) yönergelerini izleyin.


PowerShell İçin AWS Araçları, AWS SDK for .NET ile sunulan eylemlerin çoğunu gerçekleştirmenizi sağlar. Araçları komut satırından kullanarak Amazon EC2 bulut sunucularını denetleme gibi görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 

PS C:\> Start-EC2Instance -InstanceIds i-10a64379

PowerShell betik oluşturma dili, AWS hizmet yönetimini otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz betikler oluşturmanızı sağlar. Aşağıdaki örnek, bir EC2 bulut sunucusundaki günlük dizinini kontrol eder, bir haftadan eski dosyaları bulur ve boş olmayan dosyaları Amazon S3'e arşivledikten sonra eski günlük dosyasını diskten siler

 

foreach ($i in Get-ChildItem C:\Logs)
{
if ($i.CreationTime -lt ($(Get-Date).AddDays(-7)))
{
if ($i.Length -gt 0)
{
Write-S3Object -BucketName mylogbucket -Key Logs/$i -File $i.FullName
}
Remove-Item $i.FullName
}
}

Son olarak, PowerShell'den AWS hizmetlerine doğrudan erişim sayesinde yönetim betikleriniz artık AWS bulutunun sunduğu tüm özelliklerden faydalanabilir.

 

# Hata yakalayın ve Amazon SNS başlığına abone olan tüm operatörleri listeleyin Publish-SNSMessage -TopicArn arn:aws:sns:us-east-1:365928882516:OperationsError -Subject "Database Backup Failure" -Message "(details...)"


# Amazon CloudWatch panonuzda özel bir ölçüm yayımlayın

$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum

$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()

$dat.MetricName = "New Posts"

$dat.Unit = "Count"

$dat.Value = $newPostCount

Write-CWMetricData -Namespace "Usage Metrics" -MetricData $dat


PowerShell İçin AWS Araçları'nı yükledikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırarak sürüm bilgilerine ve PowerShell İçin AWS Araçları tarafından desteklenen AWS hizmetlerinin listesine ulaşabilirsiniz:

Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo

Kullanıcı Kılavuzu'nda çeşitli örnekler ve daha fazlasını bulun »

PowerShell Topluluk Forumu'ndaki diğer yazılım geliştiricilerle bağlantı kurun »

Windows ve .NET Yazılım Geliştirme Merkezi'nde AWS ile Windows kullanımı hakkında daha fazla bilgi keşfedin »

Sürüm Notlarını inceleyerek en son PowerShell araçlarıyla ilgili ayrıntıları öğrenin »