AWS Özel Sertifika Yetkilisi (AWS Özel CA) ile her özel sertifika yetkilisinin (CA) işletimi, her ay içinde düzenlediğiniz özel sertifikalar ve Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP) kullanımı için aylık ücret ödersiniz.

Özel sertifika yetkilisi işletimi

AWS Özel CA'da iki işletim modu vardır. Genel amaçlı mod herhangi bir geçerlilik süresine sahip sertifikalar düzenleyebilir. Kısa ömürlü sertifika modu yalnızca 7 güne kadar geçerli sertifikalar düzenleyebilir.

Bir özel CA işletim ücreti aşağıdaki gibidir:

  • Genel amaçlı mod için özel CA başına aylık 400 USD
  • Kısa ömürlü sertifika modu için özel CA başına aylık 50 USD

Özel CA işletimi, kısmi aylar için CA'yı oluşturma ve silme zamanınız temel alınarak hesaplanır. Bir özel CA'yı sildikten sonra CA için ücret ödemezsiniz. Bununla birlikte, silinen bir CA'yı geri yüklerseniz CA'nın silinmesi ile geri yüklenmesi arasındaki süre için ücret ödersiniz (CA yalnızca silindikten sonraki 30 gün içinde geri yüklenebilir).

AWS Özel CA için 30 gün ücretsiz deneme

Tüm AWS hesapları, hesapta her Bölgede oluşturulan ilk özel CA için ilk 30 gün boyunca hiçbir CA işletim ücreti ödemeden AWS Özel CA'yı deneyebilir. Deneme dönemi boyunca düzenlediğiniz sertifikalar için ücret ödersiniz. Denemeyi sonlandırmak isterseniz CA'yı silmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız deneme süresi sona erdikten sonra CA işletim ücretlerine tabi tutulmaya başlayacaksınız.
AWS Özel CA'yı ücretsiz olarak denemeye başlayın »

Özel sertifikalar

Doğrudan bir özel CA'dan düzenlediğiniz sertifikalar söz konusu olduğunda, sertifika düzenlediğinizde ücretlendirilirsiniz. AWS Özel CA tarafından düzenlenen her özel sertifika için tek defaya mahsus bir ücret ödersiniz. Ücretlendirme, sertifikayı verdiğiniz AWS hesabına yansıtılır. Özel sertifika fiyatlandırması, takvim ayı içinde her Bölgede oluşturulan sertifika sayısını temel alır (aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi).

AWS Sertifika Yöneticisi yoluyla istenen sertifikalar söz konusu olduğunda, özel anahtarı ve sertifikayı dışarı aktardığınızda sertifika için ücretlendirilirsiniz. Aynı özel anahtar ve sertifikanın sonraki dışarı aktarımları için sizden ücret alınmaz. Yenilenen sertifikalarda yeni bir anahtar çifti bulunur. Bu nedenle yenilenen bir sertifikayı ilk kez dışarı aktardığınızda ücretlendirilirsiniz. 

AWS Kuruluşlar'ı ve birleştirilmiş faturalamayı kullanıyorsanız ücretler, ödeyen hesabına göre toplanır. Hesabınızı farklı bir ödeyen hesabı altında bir kuruluşa taşırsanız sertifikalar, söz konusu faturalandırma döngüsü boyunca söz konusu ödeme yapan hesap için geçerli olan fiyatlandırma katmanlarına göre fiyatlandırılır.

Genel amaçlı modda özel bir CA'dan düzenlenen sertifikalar
Ay içinde bölge başına düzenlenen sertifika sayısı  Fiyat (sertifika başına) 
1 - 1.000 sertifika
0,75 USD 
1.001 - 10.000 sertifika
0,35 USD 
10.001+ sertifika
0,001 USD 
Kısa ömürlü sertifika modunda bir özel CA'dan düzenlenen sertifikalar
Ay içinde bölge başına düzenlenen sertifika sayısı Fiyat (sertifika başına) 
1+ sertifika
0,058 USD 

Bağlayıcılar

Bağlayıcılar, yerleşik bir yerel sertifika dağıtım çözümüne sahip ortamlarda mevcut CA'ları AWS Özel CA ile değiştirmenize olanak tanıyan bir AWS Özel CA özelliğidir. AWS Özel CA, 2 bağlayıcı türü sunar: Kubernetes İçin Bağlayıcı ve Active Directory İçin Bağlayıcı. Bağlayıcılar üzerinden düzenlenen sertifikalar, her ay toplam özel sertifika sayınıza dahil edilir. Kubernetes İçin Bağlayıcı ve Active Directory İçin Bağlayıcı, hiçbir ek ücret olmaksızın sunulur. Yalnızca AWS Özel CA'lar ve bunlardan düzenlenen sertifikalar için ödeme yaparsınız.

Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP)

Çevrimiçi Sertifika Durumu Protokolü (OCSP) özelliğini etkinleştirdiğinizde, ay başına her sertifika için OCSP yanıt oluşturma işlemine ve her ay sertifikalarınız için yapılan toplam OCSP sorgusu sayısına bağlı olarak bir aylık ücret ödersiniz.
 
  • Özel CA, ilgili sertifika için bir OCSP yanıtı oluşturursa ayda sertifika başına 0,06 USD. Bir ay boyunca belirli bir sertifika için hiçbir sorgu yapılmazsa ücret alınmaz.
  • 100.000 OCSP sorgusu başına 0,20 USD, CA başına faturalanır.

Fiyatlandırma örnekleri

Sertifika düzenlenmesi

Örnek 1: aynı bölgedeki iki genel amaçlı modda özel CA

Her ikisi de aynı bölgede yer alan 2 genel amaçlı modda özel CA bir ayda toplam 20.000 sertifika düzenleyecek şekilde kullanılıyor.

2 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
1.000 x 0,75 USD (ilk 1.000 genel amaçlı mod sertifikası)
9.000 x 0,35 USD (sonraki 1.001 ila 10.000 genel amaçlı mod sertifikası)
10.000 x 0,001 USD (10.000 üzeri genel amaçlı mod sertifikası)
Toplam = 4.710 USD

Örnek 2: kısa ömürlü sertifika modunda bir özel CA

Bir ay içinde 17.000 kısa ömürlü sertifika düzenleyen kısa ömürlü sertifika modunda bir özel CA.

1 x 50 USD (kısa ömürlü sertifika modunda özel CA işletimi)
17.000 x 0,058 USD (kısa ömürlü sertifika modu sertifikaları)
Toplam = 1.036 USD

Örnek 3: iki bölgede yer alan iki genel amaçlı modda özel CA

Biri ABD Doğu 1 (Kuzey Virginia), diğeri AB Batı 1 (Dublin) Bölgesi'nde bulunan iki genel amaçlı modda özel CA. Virginia'da bulunan genel amaçlı moddaki özel CA ayda 12.000 sertifika düzenlerken, Dublin'de bulunan genel amaçlı moddaki özel CA ayda 8.000 sertifika düzenliyor.

2 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
1.000 x 0,75 USD (ilk 1.000 genel amaçlı mod sertifikası - Virginia)
9.000 x 0,35 USD (sonraki 1.001 ila 10.000 genel amaçlı mod sertifikası - Virginia)
2.000 x 0,001 USD (10.000 üzeri genel amaçlı mod sertifikası - Virginia)
1.000 x 0,75 USD (ilk 1.000 genel amaçlı mod sertifikası - Dublin)
7.000 x 0,35 USD (sonraki 1.001 ila 10.000 genel amaçlı mod sertifikası - Dublin)
Toplam = 7.902 USD

Örnek 4: aynı bölgedeki 17.000 kısa ömürlü sertifika ve 7 gün üzeri geçerlilik süresine sahip 2.000 sertifika (toplam 19.000 sertifika için)

Bir genel amaçlı moddaki özel CA veya bir genel amaçlı ve bir kısa ömürlü sertifika modundaki özel CA.

Aynı bölgedeki genel amaçlı moddaki bir özel CA:
1 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
1.000 x 0,75 USD (genel amaçlı mod sertifikaları)
9.000 x 0,35 USD (genel amaçlı mod sertifikaları)
9.000 x 0,001 USD (genel amaçlı mod sertifikaları)
Toplam = 4.309 USD

Aynı bölgede bulunan bir genel amaçlı moddaki özel CA ve bir kısa ömürlü sertifika modundaki özel CA:
1 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
1 x 50 USD (kısa ömürlü sertifika modunda özel CA işletimi)
1.000 x 0,75 USD (genel amaçlı mod sertifikaları)
1.000 x 0,35 USD (genel amaçlı mod sertifikaları)
17.000 x 0,058 USD (kısa ömürlü sertifika modu sertifikaları)
Toplam = 2.536 USD

Örnek 5: 12.000 sertifika ve 8.000 sertifika için tek bir ödeyen hesabıyla veya aynı bölgedeki iki ayrı ödeyen hesabıyla faturalandırma örneği.

Her biri aynı bölgede bulunan bir genel amaçlı modda özel CA'ya sahip iki AWS hesabı. Bir ayda bir CA 12.000 sertifika düzenliyor, ikinci CA ise 8.000 sertifika düzenliyor.

Her iki AWS hesabı için bir ödeyen hesabı:
2 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
1.000 x 0,75 USD (ilk 1.000 genel amaçlı mod sertifikası)
9.000 x 0,35 USD (sonraki 1.001 ila 10.000 genel amaçlı mod sertifikası)
10.000 x 0,001 USD (10.000 üzeri genel amaçlı mod sertifikası)
Toplam = 4.710 USD


Her iki AWS hesabı için ayrı ödeyen hesapları:
1 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
1.000 x 0,75 USD (ilk 1.000 genel amaçlı mod sertifikası)
9.000 x 0,35 USD (sonraki 1.001 ila 10.000 genel amaçlı mod sertifikası)
2.000 x 0,001 (10.000 üzeri genel amaçlı mod sertifikası)
Birinci ödeyen hesabı için toplam (CA 12.000 sertifika düzenliyor) = 4.302 USD

1 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
1.000 x 0,75 USD (ilk 1.000 genel amaçlı mod sertifikası)
7.000 x 0,35 USD (sonraki 1.001 ila 10.000 genel amaçlı mod sertifikası)
İkinci ödeyen hesabı için toplam (CA 8.000 sertifika düzenliyor) = 3.600 USD

Her iki AWS hesabı için genel toplam = 7.902 USD

OSCP

Örnek 6: OCSP Kullanımı

İki genel amaçlı modda özel CA. Birincisi kök, ikincisi asttır. Ast daha önce karşılıklı TLS için 100 istemci ve 5 sunucu sertifikası düzenlemişti. İstemcilerin her biri saatte bir kez bir sunucuya bağlanıyor. Hem istemci hem de sunucu, OCSP'yi kullanarak her bağlantıdaki kök de dahil olmak üzere tüm zincirin durumunu kontrol ediyor. Bu nedenle, günde 2.400 adet karşılıklı TLS oturumu var ve her oturum 4 OCSP sorgusu oluşturuyor. Bu da ayda 288.000 sorgu demek.

2 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
106 x 0,06 USD (OCSP tarafından sorgulanan sertifikalar)
288.000 x 0,000002 USD (OCSP sorguları)
Toplam = 806,94 USD

Bağlayıcılar

Örnek 7: Bir bölgede bulunan genel amaçlı modda özel CA'dan düzenlenen 8.000 Active Directory sertifikası ve 4.000 Kubernetes sertifikası için faturalama örneği.

Bir genel amaçlı modda özel CA, bir bölgede bir ayda bağlayıcılar üzerinden 12.000 sertifika düzenliyor.

1 x 400 USD (genel amaçlı modda özel CA işletimi)
1.000 x 0,75 USD (ilk 1.000 genel amaçlı mod sertifikası)
9.000 x 0,35 USD (sonraki 1.001 ila 10.000 genel amaçlı mod sertifikası)
2.000 x 0,001 USD (10.000 üzeri genel amaçlı mod sertifikası)
Toplam = 4.302 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın.

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin.

Ürünle ilgili diğer kaynaklara göz atın

Kaynaklar sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Yönetim Konsolu'nda AWS Özel CA ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın