AWS Cloud Depolama

AWS Depolama Hizmetlerini Kullanmaya Başlayın
Depolama Blogunu okuyun

Uygulamalar tarafından kullanılan verilerin tutulduğu bulut depolama hizmetleri, bulut bilişimin önemli bileşenlerinden biridir. Büyük veri analitiği, veri ambarları, Nesnelerin İnterneti, veritabanları, yedekleme ve arşivleme uygulamaları bir çeşit veri depolama mimarisinden faydalanır. Bulut depolama hizmetleri genellikle şirket içi depolama sistemlerine kıyasla daha güvenilir, ölçeklenebilir ve güvenli çözümlerdir.

AWS, hem uygulama hem de arşiv açısından mevzuat uyumluluğu gereksinimlerini desteklemek için eksiksiz bir bulut depolama hizmeti yelpazesine sahiptir. Bulut BT ortamınızın temelini tasarlamaya başlamak için nesne, dosya ve blok depolama hizmetlerine ek olarak buluta veri geçişi seçeneklerinden size uygun olanı belirleyin.

IDC_Corporate_Logo
AWS Depolama Portföyü Genel Bakış Sayfası

Daha fazla bilgi için AWS depolama hizmetlerini değerlendiren
ve AWS Cloud depolama için Toplam Sahip Olma Maliyeti analizi yapan IDC teknik incelemesine bakın.


İhtiyacınız Buysa:
Bunu Kullanın:
Amazon EC2, ilişkisel ve NoSQL veritabanları, veri ambarı, kurumsal uygulamalar, Büyük Veri işleme, yedekleme veya kurtarma için kalıcı yerel depolama alanı Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS)
Linux tabanlı iş yükleri için AWS Cloud hizmetleriyle ve şirket içindeki kaynaklarla kullanıma yönelik basit, ölçeklenebilir ve esnek bir dosya sistemi. Uygulamalarınızın gereksinim duyduğu depolama alanına gerektiği zaman sahip olmasını sağlamak için siz dosyaları ekledikçe veya kaldırdıkça otomatik olarak büyüyüp küçülerek, uygulamaları kesintiye uğratmadan isteğe bağlı olarak petabayt boyutuna kadar ölçeklendirilecek şekilde tasarlanmıştır. Amazon Elastic File System
(Amazon EFS)
Yüksek performanslı bilişim, makine öğrenimi ve medya verilerini işleme iş akışları gibi yoğun işlem kaynağı gerektiren iş yükleri için optimize edilmiş ve Amazon S3 ile sorunsuz entegre olan, tam olarak yönetilen bir dosya sistemi Amazon FSx for Lustre
SMB protokolü ve Windows NTFS, Active Directory (AD) entegrasyonu ve Dağıtılmış Dosya Sistemi (DFS) için tam destek dahil olmak üzere dosya depolama alanı gerektiren Windows tabanlı uygulamalarınızı kolayca AWS’ye taşıyabilmeniz için Windows Server üzerine kurulan, tamamen yönetilen bir yerel Microsoft Windows dosya sistemi.  Amazon FSx for Windows File Server
Kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler, aktif arşiv, sunucusuz bilişim, Büyük Veri depolama veya yedekleme ve kurtarma için verileri internete bağlı herhangi bir konumdan erişilebilir duruma getiren ölçeklenebilir ve dayanıklı bir platform Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)
Arşivleme ve mevzuat uyumluluğu için bantların yerine kullanılabilecek uygun maliyetli uzun süreli depolama sınıfları Amazon S3 Glacier ve Amazon S3 Glacier Deep Archive
Ani performans artışı, katmanlama veya geçiş için şirket içi ortamınızı Amazon bulut depolama ile genişleten hibrit depolama bulutu AWS Storage Gateway
Her türde ve boyutta veriyi AWS bulutun taşıma ve oradan erişme işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve hızlandırılmasına yardımcı olan hizmetler bütünü
Buluta Veri Geçişi Hizmetleri
Bulutta ve AWS Storage Gateway kullanılan şirket içindeki ortamlarda AWS hizmetleri arasında verilerin yedeklenmesini merkezi ve otomatik hale getirmeyi kolaylaştıran, tam olarak yönetilen bir yedekleme hizmeti.  AWS Backup

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon EC2 için yüksek oranda erişilebilir, tutarlı, düşük gecikme süreli blok depolama alanı sağlar. Doğru depolama kapasitesi, performans ve maliyetle uygulamalarınızı optimize etmenize yardımcı olur.

EBS, ayrı EC2 bulut sunucuları tarafından erişilebilir kalıcı depolama alanına ihtiyaç duyan iş yükleri için tasarlanmıştır. Yaygın kullanım örnekleri arasında NoSQL veritabanları (Microsoft SQL Server ve MySQL veya Cassandra ve MongoDB gibi), Büyük Veri analitik altyapıları (Hadoop/HDFS ekosistemi ve Amazon EMR gibi), akış ve günlük işleme uygulamaları (Kafka ve Splunk gibi) ile veri ambarı uygulamaları (Vertica ve Teradata gibi) yer alır.

Daha fazla bilgi için Amazon EBS sayfasını ziyaret edin.


Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Linux tabanlı iş yükleri için AWS Cloud hizmetleriyle ve şirket içindeki kaynaklarla kullanıma yönelik basit, ölçeklenebilir ve esnek bir dosya sistemi sağlar. Uygulamalarınızın gereksinim duyduğu depolama alanına gerektiği zaman sahip olmasını sağlamak için siz dosyaları ekledikçe veya kaldırdıkça otomatik olarak büyüyüp küçülerek, uygulamaları kesintiye uğratmadan isteğe bağlı olarak petabayt boyutuna kadar ölçeklendirilecek şekilde tasarlanmıştır. Binlerce Amazon EC2 bulut sunucusuna yüksek oranda paralel paylaşılan erişim sağlayarak uygulamalarınızın tutarlı olarak düşük gecikme süreleriyle, yüksek toplu aktarım hızı ve IOPS düzeylerine ulaşmasına imkan tanır. Amazon EFS; kurumsal uygulamaları olduğu gibi taşıma, büyük veri analizi, web içeriği sunma ve içerik yönetimi, uygulama geliştirme ve test etme, medya ve eğlence iş akışları, veritabanı yedeklemeleri ve container depolama alanı gibi çok çeşitli kullanım örneklerini desteklemek için idealdir.

Daha fazla bilgi için Amazon EFS sayfasını ziyaret edin.


Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), her türlü veriyi depolamak ve İnternet üzerinden erişmek için tasarlanmıştır.

Güvenlidir, %99,999999999 oranında dayanıklıdır ve on trilyonlarca nesnenin üzerine ölçeklenebilir. S3 yedekleme ve kurtarma, katmanlı arşiv, kullanıcı içeriği (fotoğraf, video, müzik ve dosya), Büyük Veri analitiği için data lake, veri ambarı platformları ve sunucusuz bilişim tasarımının temeli olarak kullanılır.

Daha fazla bilgi için Amazon S3 sayfasını ziyaret edin.  


Amazon FSx for Lustre, yüksek performanslı bilişim, makine öğrenimi ve medya verilerini işleme iş akışları gibi yoğun işlem kaynağı gerektiren iş yükleri için optimize edilmiş, tam olarak yönetilen bir dosya sistemidir. Amazon FSx ile büyük veri setlerini saniyede yüzlerce gigabayta varan aktarım hızında işleyebileceğiniz, milyonlarca IOPS gerçekleştirebileceğiniz ve milisaniyenin altında gecikme süreleri elde edebileceğiniz Lustre dosya sistemi başlatabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Amazon FSx for Lustre, Amazon S3 ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve bu sayede yoğun işlem kaynağı gerektiren iş yüklerini çalıştırmak için uzun süreli veri kümeleriniz ile yüksek performanslı dosya sistemleriniz arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır. 

Daha fazla bilgi için Amazon FSx for Lustre sayfasını ziyaret edin.  


Amazon FSx for Windows File Server, dosya depolama alanı gerektiren Windows tabanlı uygulamalarınızı kolayca AWS’ye taşıyabilmeniz için tam olarak yönetilen bir yerel Microsoft Windows dosya sistemi sağlar. Windows Server üzerine kurulan Amazon FSx; SMB protokolü ve Windows NTFS, Active Directory (AD) entegrasyonu ve Dağıtılmış Dosya Sistemi (DFS) için tam destek dahil olmak üzere Windows tabanlı uygulamalarınızın dayandığı uyumluluğa ve özelliklere sahip, paylaşılan dosya depolama alanı sağlar.

Amazon FSx; yüksek aktarım ve IOPS hızının yanı sıra milisaniyenin altında tutarlı gecikme süreleri ile Windows uygulamalarınızın ve kullanıcılarınızın beklediği hızlı performansı sunmak için SSD depolama alanı kullanır. Bu uyumluluk ve performans özellikle CRM, ERP ve .NET uygulamalarının yanı sıra giriş dizinleri gibi Windows paylaşılan dosya depolama alanı gerektiren iş yüklerini taşırken önemlidir.

Daha fazla bilgi için Amazon FSx for Windows File Server sayfasını ziyaret edin.  


Amazon S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive, veri arşivleme ve uzun süreli yedekleme için güvenli, dayanıklı ve son derece düşük maliyetli Amazon S3 bulut depolama sınıflarıdır.

S3 Glacier ve S3 Deep Archive, seyrek erişimli veriler için düşük maliyetli depolama alanına ihtiyaç duyan müşterilere yönelik çözümlerdir. Medya ve eğlence uygulamaları için bantların yerini almanın yanı sıra sağlık, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler gibi mevzuatlara sıkı bir şekilde bağlı kuruluşlarda uygunluk konusunda yardımcı olabilir.

Daha fazla bilgi için Amazon S3 Glacier ve S3 Glacier Deep Archive sayfasını ziyaret edin.


AWS Backup, bulutta ve AWS Storage Gateway kullanılan şirket içindeki ortamlarda AWS hizmetleri arasında verilerin yedeklenmesini merkezi ve otomatik hale getirmeyi kolaylaştıran, tam olarak yönetilen bir yedekleme hizmetidir. AWS Backup’ı kullanarak yedekleme politikalarını tek bir yerden yapılandırabilir ve Amazon EBS birimleri, Amazon RDS veritabanları, Amazon DynamoDB tabloları, Amazon EFS dosya sistemleri ve AWS Storage Gateway birimleri gibi AWS kaynakları için yedekleme etkinliklerini izleyebilirsiniz.

AWS Backup, yedekleme yönetimini basitleştiren ve hem işletmeye hem de mevzuata ilişkin yedekleme uygunluk gereksinimlerini karşılamanızı sağlayan, tam olarak yönetilen bir politika tabanlı yedekleme çözümü sunar.

Daha fazla bilgi için AWS Backup sayfasını ziyaret edin.


AWS Storage Gateway, şirket içindeki ortamlarınızı Amazon bulut depolama alanına sorunsuz şekilde bağlayan bir yazılımdır.

AWS Cloud depolama bağlantısı için yüksek oranda optimize edilmiş yerel depolama alanı sunar ve geçiş, ani performans artışı ve depolama katmanlama kullanım örnekleri konusunda yardımcı olur. Mevcut süreçleri kesintiye uğratmadan bant otomasyonunun yerine kullanın, isteğe bağlı depolama kapasitesiyle şirket içi iş yüklerini destekleyin veya var olan şirket içi depolama yatırımlarını bulut katmanıyla geliştirin.

Daha fazla bilgi için AWS Storage Gateway sayfasını ziyaret edin.


Amazon, AWS Cloud’un içine ve dışına veri geçişi için farklı veri aktarım hizmetlerinden oluşan bir portföye sahiptir.

Bu hizmetler petabayt boyutundaki arşivleri güvenli ve hızlı bir şekilde taşıma, var olan altyapıdaki ağ aktarım işlemlerini hızlandırma ve birden fazla kaynaktan sürekli akış verilerini yakalama gibi işlemler gerçekleştirmenize yardımcı olur.  

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Buluta Veri Geçişi sayfasını ziyaret edin.

AWS Marketplace satıcıları şirket içindeki ortamlarınızdaki mevcut depolama ürünleriyle eşdeğer, özdeş veya bunlarla entegre olabilen yüzlerce sektör lideri uygulama sunar. Bu teklifler, geniş kapsamlı bir depolama mimarisi dağıtmanızı ve bulut ile şirket içi ortamlarınız genelinde kusursuz bir deneyim oluşturmanızı sağlamak için mevcut AWS hizmetlerini tamamlar.

AWSMPStorage_02C

Birincil Depolama

Daha Fazla Bilgi Edinin >>

AWSMPStorage_03B

Yedekleme ve Kurtarma

Daha Fazla Bilgi Edinin >>

AWSMPStorage_01B

Dosya Aktarımı ve Veri Çoğaltma

Daha Fazla Bilgi Edinin>>


AWS Depolama Yetkinlik Çözüm Ortakları, Amazon EBS ve Amazon S3 gibi AWS çözümlerini kullanarak bulutta birincil iş yüklerini çalıştırmak için güvenli ve verimli depolama çözümleri sunar veya şirket içi çözümlerin bulutla genişletilerek hibrit mimari oluşturulmasını sağlar.

AWS ve APN çözüm ortaklarının EidosMedia ve HUSCO gibi kuruluşların verimli ve uygun maliyetli birincil depolama çözümleri oluşturmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Öne Çıkan APN Çözüm Ortaklarını Görüntüleyin »

Primary Storage Icon-01