Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Amazon Aurora Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 19 Mayıs 2022

Bu Amazon Aurora Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), Amazon Aurora’nın kullanımını düzenleyen bir politikadır ve Amazon Aurora kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

SLA’lar

AWS, Amazon Aurora için iki SLA taahhüdünde bulunmaktadır: (1) iki veya daha çok AZ’ye yerleştirilmiş her Amazon Aurora kümesini düzenleyen bir Çoklu AZ SLA’sı ve (2) bir det AZ’ye yerleştirilmiş her Amazon Aurora kümesini düzenleyen bir Tekli AZ SLA’sı.

Çoklu AZ SLA’sı

Bir Amazon Aurora kümesi iki veya daha çok AZ’ye yerleştirildiği zaman (“Çoklu AZ Kümesi), AWS, her Çoklu AZ Kümesinin herhangi bir aylık fatura düzenleme döngüsü sırasında aşağıdaki tabloda gösterilen Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için ticari bakımdan makul olan çabayı gösterecektir (“Çoklu AZ SLA’sı”).

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,99’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az

%100

Tekli AZ SLA’sı

Bir Amazon Aurora kümesi yerleştirmesi bir adet AZ’ye yerleştirildiği zaman (“Tekli AZ Kümesi), AWS, her Tekli AZ Kümesinin herhangi bir aylık fatura düzenleme döngüsü sırasında aşağıdaki tabloda gösterilen Tekli AZ Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için ticari bakımdan makul olan çabayı gösterecektir (“Tekli AZ SLA’sı”).

Tekli-AZ Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az

%100

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, geçerli SLA karşılamamış olan aylık faturalama döngüsü için Amazon Aurora için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak hesaplanır.

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki Amazon Aurora ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredisini Kullanılamazlığın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe Amazon Aurora’nın herhangi bir kullanılamazlığı, işlememesi veya bizim onu başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri
 
Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir istek açarak bir talep göndermeniz gerekir. Belirli bir Amazon Aurora kümesi yerleştirmesi için Çoklu AZ SLA’sı ve Tekli AZ SLA’sı kapsamında talepleri birleştiremez veya küme hâline getiremezsiniz. Kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıda belirtilen bilgileri içermesi gerekir:
 
Çoklu AZ ve Tekli AZ SLA’sı talepleri şunları içermek zorundadır:
 
i. konu satırında “Amazon Aurora SLA Kredi Talebi” kelimeleri;
ii. talepte bulunduğunuz her bir Kullanılamazlık olayı için tarihler ve saatler;
iii. etkilenen Çoklu AZ veya Tekli AZ Kümelerinin DB küme kimlikleri ve AWS bölge(ler)i ve
iv. hataları belgeleyen ve iddia ettiğiniz kesintiyi destekleyen talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).
 
Geçerli SLA kapsamındaki bir talebin bizim tarafımızdan teyit edilmesi durumunda, Hizmet Kredilerini size, talebinizin meydana geldiği ayı izleyen bir faturalama döngüsü içinde vereceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredileri alma hakkından yoksun bırakacaktır.
 
Amazon Aurora SLA İstisnaları
 
Doğrudan veya dolaylı olarak şunların neden olduğu durumlarda, ilgili SLA’lar, Amazon Aurora’nın herhangi bir şekilde kullanıma hazır olmaması, askıya alınması veya feshedilmesi veya herhangi bir Amazon Aurora performans sorunu için geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebep olayı dâhil bizim makul kontrolümüzün dışındaki etkenlerin veya İnternet erişiminin veya Amazon Aurora’nın sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunların neden olması; (ii) sizin kendi isteğinize bağlı herhangi bir eyleminizden veya eylemsizliğinizden ortaya çıkması; (iii) aynı CPU ve bellek kaynağı sınırlandırmalarına sahip olan Mikro DB sanal kişisel sunucu sınıfına veya başka sanal kişisel sunucu sınıflarına ait olan sanal kişisel sunuculardan ortaya çıkması; (iv) Amazon Aurora Kullanıcı Kılavuzunda açıklanan temel çalıştırma kurallarını izlememenizden ortaya çıkması (örneğin bir veri tabanını sanal kişisel sunucusunu çalışamayacağı noktaya kadar aşırı yüklemek, geri yükleme zamanını önemli ölçüde arttıran şekilde aşırı çok sayıda tablo oluşturmak vb.); (v) tekrarlı şekilde veri tabanı çökmesine veya çalışamayan bir veri tabanı sanal kişisel sunucusuna yol açan altta yatan veri tabanı motoru yazılımı tarafından yol açılması; (vi) veri tabanı iş yükünüz için yetersiz IO kapasitesi yüzünden uzun geri yükleme zamanı ile sonuçlanması (vii) sizin donanımınızdan, yazılımınızdan veya başka teknolojinizden ortaya çıkması veya (viii) sizin Amazon Aurora’yı kullanma hakkınızı bizim Sözleşmeye göre askıya almamızdan ve feshetmemizden ortaya çıkması (toplu olarak “Amazon Aurora SLA İstisnaları”).
 
Kullanılabilirlik bizim, geçerli olan şekilde, Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi veya Tekli AZ Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında açıkça kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilendiği takdirde kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.
 
Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik Alanı” ve “AZ”, bir AWS bölgesi içinde, AWS bölge kodunu izleyen bir tanımlayıcı harf (örneğin us-west-1a) ile tanımlanan izole edilmiş bir yer anlamına gelir.
  • Belirli bir Çoklu AZ Kümesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, Çoklu AZ Kümesinin Kullanılamaz olduğu aylık faturalandırma döngüsü boyunca 1 dakikalık aralıkların yüzdesi %100’den çıkarılarak hesaplanır. O Çoklu AZ Kümesini ayın yalnız bir bölümünde çalıştırmış olmanız durumunda Çoklu AZ Kümenizin ayın çalışmamış olduğu bölümü sırasında %100 kullanılabilir olduğu kabul edilir. 
  • Belirli bir Tekli AZ Kümesi için “ Tekli AZ Çalışma Süresi Yüzdesi”, Tekli AZ Kümesinin Kullanılamaz olduğu aylık faturalandırma döngüsü boyunca 1 dakikalık aralıkların yüzdesi %100’den çıkarılarak hesaplanır. O Tekli AZ Kümesini ayın yalnız bir bölümünde çalıştırmış olmanız durumunda, Tekli AZ Kümenizin ayın çalışmadığı bölümü sırasında onun %100 kullanılabilir olduğu kabul edilir. 
  • “Çoklu AZ Kümesi”, en az iki kullanılabilirlik alanında sanal kişisel sunucular içeren bir Amazon Aurora kümesi demektir (Amazon Aurora’nın gerek MySQL uyumlu sürümü gerek PostgreSQL uyumlu sürümü için).
  • “Tekli AZ Kümesi”, Amazon Aurora kümesinde tüm sanal kişisel sunucuları ortak bir Kullanılabilirlik Alanına sınırlandıran bir Amazon Aurora kümesi demektir (Amazon Aurora’nın gerek MySQL uyumlu sürümü gerek PostgreSQL uyumlu sürümü için).
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.
  • “Kullanılamaz” ve “Kullanılamazlık”, çalışmakta olan, geçerli olan şekilde, Çoklu AZ Kümesine veya Tekli AZ Kümesine 1 dakikalık bir aralık içinde tüm bağlantı taleplerinin başarısız kalması demektir.