AWS'yi AWS SDK for PHP ile kullanarak hızla çalışmaya başlayın. SDK, PHP uygulamanızı Amazon S3, Amazon Glacier ve Amazon DynamoDB gibi AWS hizmetleriyle entegre etmemizi kolaylaştıran modern ve açık kaynak kodlu bir PHP kitaplığıdır.


Genel erişime sunulan AWS SDK for PHP Version 3, Version 2'den kolay geçiş için neredeyse aynı API modellerini korurken bir dizi geliştirmeye ve yeni özelliğe sahiptir.


Amazon DynamoDB JSON ve Dizi Sıralayıcı

JSON belgelerini ve PHP dizilerini Amazon DynamoDB'de depolamak için kolayca sıralayın ve sıradan çıkarın.

Amazon DynamoDB Oturum İşleyici

Uygulama oturum durumunu DynamoDB'de kolayca depolayarak oturum durumu ölçeklendirme güçlüğünü aşabilirsiniz.

Amazon S3 Akış Sarmalayıcı

Amazon S3'te depolanan nesnelerle çalışmak için fopen, copy ve file_get_contents gibi yerleşik PHP işlevlerini kullanın.

Waiter'lar

Yeni başlatılan bir Amazon EC2 bulut sunucusunun çalışır duruma gelmesini beklemek gibi kaynak durumu değişiklikleri için yoklamayı otomatikleştirir.


AWS Resource API'leri daha kolay ve daha sezgisel bir kodlama deneyimi sunmak için AWS SDK for PHP içindeki "düşük düzey" veya RPC stili arabirimde nesne odaklı özetleme sunar. Kaynak nesne, kaynağın öznitelikleri ve eylemlerini kaynak nesnenin özellikleri ve metotları olarak kullanıma sunan bir AWS kaynağına (Amazon EC2 bulut sunucusu veya Amazon S3 nesnesi gibi) başvurudur. Temel alınan HTTP API isteklerinin ayrıntıları görünür duruma gelir ve bu sayede AWS kaynaklarıyla yerel PHP nesneleriymiş gibi çalışabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kod bunun nasıl yapıldığını göstermektedir. Şu an için Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SNS, Amazon SQS, AWS IAM, Amazon Glacier ve AWS CloudFormation hizmetleri desteklenmektedir ve ileride daha fazla hizmet eklenecektir.

// Aşağıdaki örnek kod Resource API'lerinin nasıl çalıştığını göstermektedir

$aws = new Aws($config);

// Kaynak nesne başvurularını al

$bucket = $aws->s3->bucket('my-bucket');

$object = $bucket->object('image/bird.jpg');

// Kaynak özniteliklerine eriş

echo $object['LastModified'];

// Eylem gerçekleştirmek için kaynak metotlarını çağır

$object->delete();

$bucket->delete();


AWS SDK for PHP uygulamasının son sürümüne geçiş hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Geçiş Kılavuzu »

GitHub Deposundaki kaynak kodu yakından inceleyin »

Değişiklik Günlüğü'nü inceleyerek en son SDK ile ilgili ayrıntıları öğrenin »

PHP Topluluk Forumu'ndaki diğer yazılım geliştiricilerle bağlantı kurun »

PHP Yazılım Geliştirme Merkezi'nde AWS ile PHP kullanımı hakkında daha fazla bilgi keşfedin »

AWS SDK for PHP uygulamasının eski sürümlerini mi arıyorsunuz?

AWS SDK for PHP – Version 2'yi GitHub'daki "v2" dalında bulabilirsiniz

AWS SDK for PHP – Version 2'yi indirin »

GitHub'da kaynak kodu edinin »

AWS SDK for PHP – Version 1, AWS SDK for PHP ile birlikte çalışır.

AWS SDK for PHP – Version 1'i indirin »

GitHub'da kaynak kodu edinin »