Bu güvenlik bülteninin eski bir sürümünü görüntülüyorsunuz. En güncel sürüm için lütfen şu bölümü inceleyin: "İşlemci Kurgusal Yürütme Araştırma Bilgilerinin Açığa Çıkması".

Güncelleme Başlangıcı: 4.01.2017 15:30 PST

Bu güncelleme, bu sorunla ilgilidir.

Amazon EC2

Amazon EC2 filosundaki tüm bulut sunucuları, daha önce listelenen CVE'lerdeki bilinen tüm tehdit vektörlerine karşı korunmaktadır. Müşterilerin bulut sunucuları, diğer bulut sunucularından gelen bu tehditlere karşı korunur. EC2 iş yüklerinin büyük çoğunluğunda anlamlı performans etkileri gözlemlemedik.

AWS Batch, Amazon EC2, Amazon Elastic Beanstalk, Amazon Elastic Container Service, Amazon Elastic MapReduce ve Amazon Lightsail İçin Tavsiye Edilen Müşteri Eylemleri

Müşteri bulut sunucularının tümü korunuyor olsa da müşterilerin bulut sunucusu işletim sistemlerine düzeltme eki uygulamalarını öneririz. Bunu yapmak, aynı bulut sunucusunda çalışan yazılımı yalıtmak için bu işletim sistemlerinin sunduğu korumaları güçlendirecektir. Daha fazla bilgi için düzeltme ekinin kullanılabilirliği ve dağıtımı hakkındaki özel satıcı kılavuzuna başvurun.

Özel satıcı kılavuzu:

Listelenmeyen işletim sistemleri için müşteriler, güncellemeler ve talimatlara yönelik olarak işletim sistemi veya AMI satıcılarına danışmalıdır.

Diğer AWS hizmetlerindeki güncellemeler

Amazon Linux AMI (Bülten Kimliği: ALAS-2018-939)

Amazon Linux için güncellenmiş bir çekirdek, Amazon Linux depolarında mevcuttur. Varsayılan Amazon Linux yapılandırmasıyla 3 Ocak 2018 tarihinde saat 22:45'te (GMT) ya da bu tarihten daha sonra başlatılan EC2 bulut sunucuları güncellenmiş paketi otomatik olarak içerecektir. Hâlihazırda Amazon Linux AMI bulut sunucularına sahip olan müşterilerin güncellenmiş paketi aldıklarından emin olmak için şu komutu çalıştırmaları gerekmektedir:

        sudo yum update kernel

Yum güncellemesi tamamlandıktan sonra güncellemelerin geçerlilik kazanması için yeniden başlatma gereklidir.

Bu bülten hakkında daha fazla bilgiye Amazon Linux AMI Güvenlik Merkezi'nden erişilebilir.

EC2 Windows

Varsayılan Windows Server AMI’yi güncelliyoruz ve güncelleme erişilebilir olduğunda bu bülteni güncelleyeceğiz.

Amazon FreeRTOS

Amazon FreeRTOS ve desteklenen ARM işlemcileri için gerekli veya geçerli güncelleme yoktur.

AWS Lambda

Lambda işlevlerini çalıştıran bulut sunucularının tümüne yukarıda belirtilen şekilde düzeltme eki uygulanmıştır ve müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

VMware Cloud on AWS

Daha fazla bilgi için lütfen şuradaki VMware güvenlik önerisine başvurun: https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0002.html

Çalışma Alanları

AWS, önümüzdeki hafta sonu çoğu AWS WorkSpaces'a Microsoft tarafından sunulan güvenlik güncellemelerini uygulayacaktır. Müşteriler bu süre içerisinde Çalışma Alanlarının yeniden başlamasını beklemelidir.

Kendi Lisansını Getir (KLG) özelliğini kullanan ve Çalışma Alanlarındaki varsayılan güncelleme ayarlarını değiştirmiş olan müşterilerin, Microsoft'un sunduğu güvenlik güncellemelerini manuel olarak uygulamaları gerekmektedir.

Lütfen şurada Microsoft güvenlik önerisi tarafından sunulan talimatları takip edin: https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV180002. Güvenlik önerisinde, Windows Server ve İstemci işletim sistemleri için daha fazla özel bilgi sunan bilgi bankası makalelerine bağlantılar bulunur.

Güncellenmiş Çalışma Alanları paketleri, güvenlik güncellemeleriyle yakında kullanıma sunulacaktır. Özel Paketler oluşturan müşterilerin, güvenlik güncellemelerini içerecek şekilde paketlerini güncellemesi gerekir. Güncellemelere sahip olmayan paketlerden başlatılan yeni Çalışma Alanlarının tümü, başlatıldıktan kısa bir süre sonra düzeltme eki alır. Çalışma Alanlarındaki varsayılan güncelleme ayarlarını değiştiren müşterilerin, Microsoft'un sunduğu güvenlik güncellemelerini manuel olarak uygulamak için yukarıdaki adımları takip etmesi gerekir.

WorkSpaces Application Manager (WAM)

Müşterilerin şu eylemlerden birini seçmesini tavsiye ederiz:

1. Seçenek: https://support.microsoft.com/en-us/help/4072698/windows-server-guidance-to-protect-against-the-speculative-execution adresinde Microsoft tarafından sunulan adımları izleyerek çalışan WAM Paketleyici ve Doğrulayıcı bulut sunucularında Microsoft düzeltme eklerini manuel olarak uygulayın. Bu sayfada Windows Server için daha fazla talimat ve indirme bulunur.

2. Seçenek: Gün sonuna kadar (4.01.2018) kullanıma sunulacak olan WAM Paketleyici ve Doğrulayıcı için güncellenmiş AMI’lerden yeni WAM Paketleyici ve Doğrulayıcı EC2 bulut sunucularını yeniden oluşturun.