2.09.2015 - 12:30 PM PST

 

ISC BIND güvenlik önerisinde (CVE-2015-5986 / CVE-2015-5722) açıklanan ve https://kb.isc.org/article/AA-00913/74/BIND-9-Security-Vulnerability-Matrix.html adresinde yayınlanan sorunlar AWS hizmetlerini etkilemez.