28.07.2015 - 3:00 PM PST

ISC BIND güvenlik önerisinde (CVE-2015-5477) açıklanan ve https://kb.isc.org/article/AA-01272/0 adresinde yayınlanan sorunlar AWS hizmetlerini etkilemez.

Amazon Linux AMI ekibi, bu soruna yönelik düzeltmeyi kapsayacak şekilde BIND'i güncellemiştir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://alas.aws.amazon.com/ALAS-2015-573.html adresini ziyaret edin.