Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve son güncellenen İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (çeviri gecikmeleri nedeniyle olanlar dâhil) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

AWS Telco Network Builder Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 21 Şubat 2023

Bu AWS TELCO Network Builder Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), AWS Telco Network Builder (“AWS TNB”) kullanımı için geçerli olan bir politikadır ve AWS TNB kullanan her hesap için ayrı ayrı geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve  AWS Müşteri Sözleşmesi nin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında çelişki olması halinde söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, AWS TNB’yi aşağıda tabloda açıklandığı şekilde her AWS Bölgesi için, herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca Aylık Çalışma Süresi Yüzdeleri ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). AWS TNB’nin Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, etkilenen AWS bölgesinde AWS TNB için Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalama döngüsü için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak aşağıdaki plana göre hesaplanır.
Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi Yüzdesi
%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla %10
%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla %25
%95,0’dan az %100
Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki AWS TNB ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredisini Kullanılabilirlik mahrumiyetinin gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamama, işlememe veya bizim AWS TNB’yi başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir olay açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:
 
  1. konu satırında “AWS TNB SLA Kredi Talebi” kelimeleri;
  2. fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgesi/bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve
  3. hataları belgeleyen ve çalışmama süresi iddianızı destekleyen Talep günlükleriniz**
 
**Lütfen, bu günlüklerde tüm gizli ve hassas bilgiler yerine yıldız işaretleri kullanın.

Söz konusu talebin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

AWS TNB SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, AWS TNB'nin doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki hâllerde kullanılamaması, askıya alınması veya feshedilmesi veya diğer AWS TNB performans sorunları durumunda geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebep olayı veya İnternet erişimi veya AWS TNB'nin sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanması; (ii) herhangi bir gönüllü eyleminizden veya eylemsizliğinizden kaynaklanan (örneğin, sağlanan kapasitenin ölçeklendirilmesi, güvenlik gruplarının, VPC yapılandırmaları veya kimlik bilgisi ayarlarının yanlış yapılandırılması, yanlış bir paket biçiminin yüklenmesi, şifreleme anahtarlarının devre dışı bırakılması veya şifreleme anahtarlarının erişilemez hâle getirilmesi vb.) ; (iii) AWS Sitesindeki AWS TNB Kullanıcı Kılavuzu'nda açıklanan yönergeleri ve en iyi uygulamaları takip etmemenizden kaynaklanması; (iv) ekipmanınız, yazılımınız veya diğer teknolojinizden kaynaklanması veya (v) AWS TNB'yi kullanma hakkınızın Sözleşmeye uygun olarak askıya almamızdan veya feshetmemizadn kaynaklanması (toplu olarak "AWS TNB HDS İstisnaları"). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik”, AWS TNB tarafından işlenen ve Hatalarla sonuçlanmayan ve yalnızca sağlanan AWS TNB işlevleriyle ilgili olan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • “Hata”, 500 veya 503 hata kodunu geri döndüren herhangi bir İstektir.
  • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, verili AWS bölgesi için aylık bir fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır.
  • “Talep”, API çağrısını doğrudan yaparak bir AWS TNB işlevinin çağrılmasıdır veya desteklenen bir olay kaynağı tarafından tetiklenir.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.