AWS platformlarında otomatikleştirilebilir ve yinelenebilir ağ ve sistem dağıtımları oluşturmayı öğrenin

Bu kursta, AWS platformlarında otomatikleştirilebilir ve yinelenebilir ağ ve sistem dağıtımları oluşturmayı öğreneceksiniz. AWS’nin yapılandırma ve dağıtımla ilgili özellikleriyle araçlarını, ayrıca sistemleri yapılandırma ve dağıtmaya yönelik en iyi uygulamaları keşfedeceğiz.

Düzey

Orta

Yöntem

Sınıfta eğitim, uygulamalı laboratuvarlar, sanal sınıfta eğitim

Süre

3 gün

Bu kurs aşağıdakilere yöneliktir:

 • Sistem yöneticileri
 • Özellikle DevOps rolündeki yazılım geliştiricileri

Bu kursta öğrenecekleriniz:

 • Komut satırından Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Elastic Load Balancing (ELB) ve AWS Auto Scaling gibi standart AWS altyapısı özelliklerini kullanma
 • AWS kaynağı yığınlarını üretmek için AWS CloudFormation ve diğer otomasyon teknolojilerini kullanma
 • Amazon VPC ile sanal özel ağlar oluşturma
 • Komut satırı çağrılarını kullanarak Amazon EC2 bulut sunucularını dağıtma ve bulut sunucularında sık karşılaşılan sorunları giderme
 • Amazon EC2 bulut sunucularının ve diğer AWS hizmetlerinin durumunu izleme
 • AWS Bulut’ta kimliği, AWS izinlerini ve güvenliği yönetme
 • Etiketleri, Amazon CloudWatch’ı ve AWS Trusted Advisor’ı kullanarak bir AWS hesabından kaynak tüketimini yönetme
 • Yeniden kullanılabilir Amazon EC2 bulut sunucuları oluşturmak için en iyi stratejiyi belirleme
 • Yük dengeleyicinin arkasında başlatılan Amazon EC2 bulut sunucuları kümesini yapılandırma
 • Temel AWS CloudFormation yığını tanımında sorun giderme
Bu kursa aşağıdaki ön koşulları karşılayan katılımcıların katılmasını öneririz:
 
 • AWS Technical Essentials
 • Yazılım geliştirme veya sistem yönetiminin geçmişi
 • Linux ortamlarında veya Windows cmd/PowerShell’de kabuk yazımı gibi komut satırlarından işletim sistemi bakımı konusunda yeterlilik
 • TCP/IP ve HTTP gibi ağ iletişimi protokolleri hakkında temel bilgi

Bu kurs, aşağıdaki yöntemlerin harmanlanmasıyla elde edilen bir yöntemle sunulur:

 • Sınıfta eğitim
 • Uygulamalı laboratuvarlar
 • Sanal sınıf eğitimi

Bu kurs, çeşitli pratik alıştırmalar aracılığıyla yeni becerilerinizi test etmenize ve bilgilerinizi çalışma ortamınıza uygulamanıza imkan tanır. 

SysOps Thumbnail

aws.training adresine gidin