Olay odaklı mimari (EDA) nedir?

Olay odaklı mimari (EDA), olaylar yayınlayan, kullanan ve yönlendiren küçük, ayrıştırılmış hizmetlerden oluşan bir modern mimari düzenidir.

Bir olay, durumdaki değişiklik veya bir güncelleme anlamına gelir. Örneğin, alışveriş sepetine eklenen bir ürün, depolama sistemine yüklenen bir dosya veya gönderilmeye hazır hale gelen bir sipariş. Olaylar ya durumu (ürün adı, fiyat veya siparişteki miktar gibi) ya da yalnızca ilgili bilgilere bakmak için gerekli olan tanımlayıcıları (örneğin; "8942 numaralı sipariş gönderildi") içerir.

Geleneksel isteğe bağlı modellerin aksine EDA, üretici ve tüketici hizmetleri arasında gevşek ilişkilendirmeyi destekler. Bu da bir sistemin farklı bileşenlerini ölçeklendirmeyi, güncellemeyi ve birbirinden bağımsız olarak dağıtmayı kolaylaştırır.

Ayrıştırılmış mimari neden önemlidir?

Çoğu kuruluş tek parça uygulamaların, veritabanlarının ve teknolojilerin, inovasyonu ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi olumsuz şekilde etkilediğini düşünmektedir. Eski uygulamalar ve veritabanları, modern teknoloji çerçevelerini benimseme seçeneklerinizi azaltır, ayrıca rekabet avantajınızı ve inovasyonu kısıtlar. Ancak uygulamaları ve veri depolarını modernleştirdiğinizde bunların ölçeklendirilmesi kolaylaşır ve geliştirilmesi hızlanır.

Ayrıştırılmış veri stratejisi, hata toleransını ve dayanıklılığı iyileştirerek yeni uygulama özelliklerinizi pazara sunma süresini (TTM) kısaltmaya yardımcı olur.

Tek parça uygulamaları modernleştirme avantajları hakkında daha fazla bilgi için AWS Yönlendirici Rehberlik'teki Mikro hizmetlerde veri istikrarı sağlama bölümüne bakın.

Olay odaklı mimarilerin (EDA) avantajları nelerdir?

Olay odaklı mimari (EDA), sistemin bileşenleri arasında gevşek ilişkilendirmeyi teşvik ederek daha büyük çeviklik sağlar. Mikro hizmetler bağımsız şekilde ölçeklenebilir, başarısız olduğunda diğer hizmetleri etkilemez ve iş akışlarının karmaşıklığını azaltır. Olaylar esnek bir şekilde yönlendirilebilir, arabelleğe alınabilir ve denetim amaçlarıyla günlüğe kaydedilebilir. Olayların gönderme tabanlı akışları gerçek zamanlı olarak çalışarak sistemde değişiklik için sürekli yoklama yapan kod oluşturma ve çalıştırma ile ilişkili maliyetleri azaltır.

Bağımsız olarak ölçeklendirme ve başarısız olma

Hizmetler ayrıldığında olay odaklı mimarideki bileşenler, ölçeklenerek ve başarısız olduğunda birbirini etkilemeyerek bir uygulamanın dayanıklılığını artırır. Hizmetler arasındaki entegrasyonların sayısı arttıkça bu da giderek önemli hale gelmektedir. Bir hizmet başarısız olursa diğerleri çalışmaya devam edebilir.

Olay odaklı mimari, neredeyse gerçek zamanlı sistemler tasarlamayı kolaylaştırarak kuruluşların, toplu olarak işleme yönteminden uzaklaşmasına yardımcı olur. Olaylar, bir uygulama durumu değiştiğinde oluşur. Olayların ölçeği arttıkça olayları işleyen süreçlerin katmanının da ölçeği artar.

Olaylar genelde, mikro hizmetler arasında esnek bir tampon görevi gören mesajlaşma hizmetlerine yayınlanır ve ölçeklendirmeye yardımcı olur. Olaylar, mesajları olayın içeriğine bağlı olarak filtreleyebilen ve yönlendirebilen bir yönlendirici hizmetine de gönderilebilir. Sonuç olarak olay tabanlı uygulamalar daha ölçeklenebilir olabilir ve tek parça uygulamalardan daha fazla yedeklilik sunar.

Daha hızlı yazılım geliştirme

Olay odaklı mimari ve olay yönlendiricileri ile geliştiriciler artık olayları yoklamak, filtrelemek ve yönlendirmek için özel kod yazmak zorunda değildir. Olay yönlendiricisi, olayları otomatik olarak filtreler ve tüketicilere gönderir. Yönlendirici, üretici ve tüketici hizmetleri arasındaki yoğun koordinasyon ihtiyacını da ortadan kaldırarak geliştirici çevikliğini artırır.

Olay odaklı mimari, gönderme tabanlıdır; yani olaylar yönlendiriciye ve alt sistemlere, bağımlı hizmetleri bilgilendirme gereği olmadan gönderildiğinde her şey talep üzerine meydana gelir. Bu nedenle, olayın hacmine göre altyapı ve kaynaklar ölçeği artırabilir veya azaltabilir. Bu da iş yüklerini işleme ve dağıtılan uygulamaları çalıştırma maliyetlerini azaltır.

Genişletilebilir sistemler oluşturma

Olay odaklı mimari ayrıca son derece genişletilebilirdir. Diğer ekipler, mevcut mikro hizmetleri etkilemeden özellikleri genişletebilir ve işlev ekleyebilir. Bir uygulama, olayları yayınlayarak mevcut sistemlerle entegre olabilir ve gelecekteki uygulamalar, mevcut çözümü değiştirmeden olay tüketicileri olarak kolayca entegre olabilir.

Olay yöneticilerinin olay tüketicileri hakkında bilgisi yoktur. Bu nedenle sistem daha sorunsuz olarak genişletilebilir ve hem yeni özellikler hem de entegrasyonlar, ileride geliştirmeyi yavaşlatan bağımlılıklar eklemez.

Karmaşayı azaltma

Mikro hizmetler, geliştiricilerin ve mimarların karmaşık iş akışlarını ayrıştırmasını sağlar. Örneğin, e-ticaret tek parçasını ayrı envanter, yerine getirme ve muhasebe hizmetlerine sahip sipariş kabulü ve ödeme süreçlerine ayırabilirler.

Tek parçada yönetmesi ve düzenlemesi zor olabilecek bir iş yükü, bağımsız olarak yönetilen bir dizi basit, ayrıştırılmış hizmetler haline gelir ve olay mesajlarıyla yoluyla eş zamansız olarak iletişim kurar.

Olay odaklı bir yaklaşım, verileri farklı hızlarda işleyen hizmetleri birleştirmeyi ve düzenlemeyi mümkün kılar. Aşağıdaki örnekte, sipariş kabulü mikro hizmeti, bir kuyruk aracılığıyla ödeme işleme sistemiyle etkileşim kurar.


Örnekte, sipariş kabulü hizmeti, bir kuyrukta mesajları ara belleğe alarak yüksek hacimlerde gelen siparişleri depolayabilir.

Ödemeleri işlemenin karmaşıklığı nedeniyle genelde daha yavaş olan ödeme işleme hizmeti, kuyruktan kararlı mesaj akışları alabilir. Ödeme hizmeti, yeniden deneme ve hataları ele alma mantığı nedeniyle çeşitli sistem durumları arasında geçiş yapar. İş akışı hizmeti, sistem durumuna bağlı olarak ödeme adımlarını düzenler ve yönetir. Bunun sonucunda da Envanter, Yerine Getirme ve Muhasebe hizmetlerine daha fazla ilgili olay üretir.

Kolay denetim

Olay odaklı mimarideki bir olay yönlendiricisi, uygulamanızı denetlemek ve politikalar tanımlamak için merkezi bir konum görevi görür. Bu politikalar, bir yönlendirici yayınlayıp ona abone olabilecek kişileri kısıtlar ve hangi kullanıcıların ve kaynakların verilerinize erişme izni olacağını kontrol eder. Ayrıca hem hareket halindeki hem de durağan olaylarınızı şifreleyebilirsiniz.

Maliyetleri azaltma

EDA'lar gönderme tabanlıdır; yani olay yönlendiricisinde sunulduğunda her şey talep üzerine meydana gelir. Bu şekilde bir olayı kontrol etmek için sürekli yoklama için ödeme yapmazsınız. Bu da daha az ağ bant genişliği tüketimi, daha az CPU kullanımı, daha az kullanılmayan filo kapasitesi ve daha az SSL/TLS el sıkışmaları anlamına gelir.

 

Olay odaklı mimari (EDA) nasıl çalışır?

Aşağıda bir e-ticaret sitesi için olay odaklı mimarinin (EDA) bir örneği verilmiştir:

Bu örnek site, üç temel Olay Üreticisi bileşenini ve bunların ürettikleri olayları gösterir. Bu senaryoda Olay Yönlendiricisi, olayları alır ve filtreler, ardından Olay Tüketicilerine bir veya daha fazla olay gönderir.

Olay odaklı mimari, sitenin talebin en yüksek olduğu dönemlerde çeşitli kaynaklardan gelen değişikliklere, uygulama çökmeden veya fazla kaynak kullanıma sunmadan tepki vermesini sağlar.

Hangi iş yükleri olay odaklı mimarilere (EDA) uygundur?

Olay odaklı mimariler (EDA'lar), yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde erişilebilir iş yüklerinin taleplerini karşılamanın etkili bir yolunu sağlayabilir. EDA, ayrıca iş yüklerini öngörülemeyen veya "ani çıkışlı" trafik modellerine uygun şekilde ayarlayabilir.

Olay odaklı mimari (EDA), uygulamaları nasıl iyileştirir?

Olay odaklı mimari (EDA), bileşenler arasında gevşek ilişkilendirmeyi teşvik eder ve bu da modern, dağıtılmış uygulamalar derlemek için iyi bir yaklaşımdır.

Olay üreticileri, ürettikleri olayların sonraki tüketicilerinin herhangi bir faaliyetinin farkında olmazlar, bundan endişelenmezler ve bunun yükünden arındırılmış olurlar. Olayların kendisi, durumdaki bir değişikliği temsil eder ve veri içerebilir ya da içermeyebilir. Olaylar, varlıklarının sonuçlarının farkında değildir. Tüketiciler, kendileriyle ilgili olayları dinler ve işler. Mevcut iş akışlarını kesintiye uğratmadan yeni işlev sağlamak için internette yeni tüketiciler getirebilirsiniz.

EDA'lar, tek parçalı sistemlerin daha küçük etki alanı modellerine bölünmesini destekler. Geliştiriciler, daha az bilişsel yük ile daha kolay hızlanabilir ve daha hızlı şekilde üretken olabilir. Kritik işlevler ayrıştırıldığında güncellemeleri ve yeni özellikleri dağıtma konusundaki risk de azalır.

Bazı yaygın olay odaklı mimari (EDA) kullanım durumları nelerdir?

Web ve mobil arka uçları için mikro hizmetler iletişimi

Perakende veya medya ve eğlence web sitelerinin, öngörülemeyen trafiği kaldırmak için sık sık ölçeği artırması gerekir. Müşteriler, bir e-ticaret web sitesini ziyaret eder ve bir sipariş verir. Sipariş olayı, olay yönlendiricisine gönderilir. Sonraki tüm mikro hizmetler, sipariş olayını işlemek üzere alabilir. Örnek eylemlerden bazıları şu şekildedir: sipariş verme, ödemeyi yetkilendirme ve nakliye sağlayıcısına sipariş ayrıntılarını gönderme.

Mikro hizmetlerin her biri birbirinden bağımsız olarak ölçeği artırabildiği ve başarısız olabildiği için işlem, tek hata noktası olmadan, yoğun sipariş dönemlerinde ölçeği artırabilir.

Kurumsal iş akışı otomasyonu

Finansal hizmet işlemleri gibi çoğu kurumsal iş akışı, aynı adımların tekrarlanmasını gerektirir. Olay odaklı mimariyle (EDA), bu adımları başlatabilirsiniz ve otomatikleştirebilirsiniz.

Örneğin, bir müşteri bankada yeni bir hesap için başvurduğunda bankanın bazı veri denetimleri (kimlik belgeleri, adres vb.) yapması gerekir. Bazı hesaplar için bir insan tarafından onay aşaması da gereklidir. Tüm bu adımları, yeni hesap başvuruları alındığında otomatik olarak çalışacak şekilde, bir iş akışı hizmetiyle düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca müşteri uygulama verilerini, ilgili verileri ayıklamak için makine öğrenimiyle zaman uyumsuz olarak işlemek üzere bir iş akışı ekleyerek manuel veri toplama ve doğrulama saatlerinden tasarruf edebilirsiniz.

SaaS uygulama entegrasyonu

Hizmet olarak yazılım (SaaS) ortamları için en büyük zorluk, kullanıcı faaliyetinin ve verilerin görünür olmamasıdır. Olay odaklı mimariler, silolara ayrılmış verilerin kilidini açmak için SaaS uygulama olaylarını alabilir veya SaaS uygulamalarına olaylar gönderebilir. Örneğin, gelen ortak siparişi verilerini almak ve siparişleri doğrudan şirket içi sipariş işleme uygulamasına göndermek için bir ara yazılım oluşturabilirsiniz.

Altyapı otomasyonu

Yoğun işlem kullanan iş yükleri (finansal analizler, genomik araştırma veya medya kodu dönüştürme gibi) çalıştırırken işlem kaynaklarının, yüksek derecede paralel işleme için ölçeği artırarak ve ardından iş tamamlanınca ölçeği azaltarak yanıt vermesini sağlayabilirsiniz.

Örneğin, yüksek düzeyde denetlemeye tabi tutulan sektörlerde EDA, bir olaya yanıt olarak güvenlik duruşu kaynaklarını başlatabilir veya bir güvenlik politikası bir uyarı olayı gönderdiğinde düzeltme eyleminde bulunabilir.

Olay odaklı mimarileri (EDA'lar) ne zaman kullanmalısınız?

Olay odaklı mimariler (EDA'lar), çevikliği iyileştirmek ve hızlı şekilde taşımak için idealdir. Mikro hizmetleri veya ayrılmış bileşenleri olan herhangi bir uygulamayı kullanan modern uygulamalarda yaygın olarak bulunur.

Heterojen sistemlerin entegrasyonu

Farklı yığınlarda çalışan sistemleriniz varsa bunları ilişkilendirmeden aralarında bilgi paylaşımı için bir EDA kullanabilirsiniz. Olay yönlendiricisi, sistemler arasındaki yöneltme ve birlikte çalışılabilirlik sağlar. Böylece birbirilerinden bağımsız kalarak karşılıklı olarak mesajları ve verileri değiştirebilirler.

Bölgeler arası, hesaplar arası veri çoğaltma

Farklı AWS Bölgelerinde ve hesaplarında çalışan ve dağıtılan ekipler arasında, sistemleri koordine etmek için bir EDA kullanabilirsiniz. Sistemler arasında verileri aktarmak için bir olay yönlendiricisi kullanarak diğer ekiplerden bağımsız olarak hizmetler geliştirebilir, ölçeklendirebilir ve dağıtabilirsiniz.

Kaynak durumu izleme ve uyarı verme

Sürekli olarak kaynaklarınızı kontrol etmek yerine anormallikler, değişiklikler ve güncellemeleri izlemek, ayrıca bunlar için uyarılar almak üzere EDA'yı kullanabilirsiniz. Bu kaynaklar arasında depolama klasörleri, veritabanı tabloları, sunucusuz işlevler, bilgi işlem düğümleri ve daha fazlası yer alır.

Yayılma ve paralel işleme

Bir olaya yanıt olarak çalışması gereken birçok sisteminiz varsa her müşteriye iletmek amacıyla özel kod yazmak zorunda kalmadan olayı yaymak için EDA kullanabilirsiniz. Yönlendirici, olayı sistemlere iletir ve her biri, olayı farklı bir amaca paralel olarak işleyebilir.

Yaygın olay odaklı mimari (EDA) modelleri nelerdir?

Birçok kısa işlev

Az sayıda daha büyük işlev üzerinde birçok kısa işlev oluşturun. İşlevleri iş yükünüze göre yüksek derece özelleştirmek, bunların kısa olduğu ve genelde işleme süresini azalttığı anlamına gelir. Her işlev, genel iş akışına veya işlemlerin hacmine yönelik herhangi bir bilgi ya da beklenti olmadan, işleve iletilen olayı ele almalıdır. Bu, işlevin diğer hizmetlere minimum ilişkilendirmeyle, olayın kaynağından bağımsız olmasını sağlar.

Toplu işlemler yerine istek üzerine işleme

Çoğu geleneksel sistem, düzenli aralıklarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve zaman içinde hacmi büyüyen toplu işlemleri işler. Örneğin, bir bankacılık uygulaması ATM'de yapılan işlemleri merkezi defterlere işlemek için saat başı çalışıyor olabilir.

Olay odaklı mimaride (EDA) özel işleme, her olaya yanıt verebilir. Bu da hizmetin, işlemleri neredeyse gerçek zamanlı olarak işlemek için gerektiği şekilde, eş zamanlı olarak ölçeği artırmasına olanak tanır.

Kesintide kurtarma

Hizmet, bir kesinti sırasında olayı yeniden işlemeyi denemek için otomatik olarak çağrılabilir. Hizmet, aynı olayı bir kereden fazla alacağı için tasarım, bir kez etkili olarak işlev görür. Bu da sonucun, hizmet olayı ilk kez aldıktan sonra değişmemesini sağlar.

Örneğin, bir perakendeci yeniden deneme nedeniyle kredi kartını iki kez işlemeyi denerse hizmet, ödemeyi yalnızca ilk denemede işleme alır. Yeniden denemede hizmet, ödeme durumunu doğrular ve olayı iptal eder.

Olay odaklı mimarinin (EDA) bazı zorlukları nelerdir?

Bir olay odaklı mimari (EDA) benimserken uygulama tasarımınızın görünümünü yeniden tasarlamanız gerekir.

Değişken gecikmesi

Tek bir cihazdaki aynı bellek alanında bulunan her şeyi işleyebilecek tek parça uygulamaların yerine olay odaklı uygulamalar, ağlar üzerinden iletişim kurabilir. Bu tasarım, değişken gecikmesine yol açar. Tek parça uygulamaların değişken gecikmesi daha düşük veya daha az olsa da genelde ölçeklenebilirlikten ve erişilebilirlikten feragat edilir.

Sunucusuz AWS hizmetleri son derece erişilebilirdir; yani bir AWS Bölgesindeki birden fazla Erişilebilirlik Alanında çalışır. Hizmet kesintisi durumunda hizmetler, otomatik olarak alternatif Erişilebilirlik Alanlarına yük devri yapar ve işlemleri yeniden dener. Sonuç olarak işlemler, başarısız olmak yerine başarıyla ancak daha yüksek gecikmeyle tamamlanabilir.

Tutarlı düşük gecikme performansı gerektiren iş yükleri, EDA için çok uygun değildir. Bunlara örnek olarak bankalardaki yüksek frekanslı alım-satım uygulamaları ve depolardaki milisaniyenin altındaki robotik otomasyonu verilebilir.

Nihai tutarlılık

Olay, durumdaki değişiklik anlamına gelir. Belirli bir süre içinde bir mimarideki farklı hizmetlerden geçen çok sayıda olay olduğunda bu tür iş yükleri sıklıkla nihai olarak tutarlı olur. Bu da işlemleri yapmayı, yinelenenlerle ilgilenmeyi veya sistemin genel durumunu tam olarak belirlemeyi daha karmaşık hale getirir.

Bazı iş yükleri, ACID özellikleri gerektirmesi nedeniyle EDA'ya uygun değildir. Ancak çoğu iş yükü, nihai olarak tutarlı (örneğin, içinde bulunulan saatteki siparişlerin toplamı) veya güçlü şekilde tutarlı (örneğin, mevcut envanter) gereksinimlerin bir kombinasyonunu içerir. Güçlü veri tutarlılığı gerektiren bu özellikler için, bunu destekleyecek mimari modelleri mevcuttur. Örneğin:

  • Herhangi bir ilişkisel veritabanı, bir NoSQL veri deposundan daha az ölçeklenebilir olsa da ACID özelliklerine ihtiyaç duyan özellikler için ilişkisel veritabanlarını kullanabilirsiniz.

Arayana değer sağlar

Olay tabanlı uygulamalar çoğu durumda zaman uyumsuzdur. Bu da arayan hizmetlerinin, diğer işlere devam etmeden önce diğer hizmetlerden gelen istekleri beklemediği anlamına gelir. EDA'ların bu temel özelliği ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlarken döndürülen değerleri veya iş akışı sonuçlarını iletmeyi, zaman uyumlu akışlarda olduğundan daha karmaşık hale getirir.

Çoğu durumda bir değer döndürmek, olayın işlenmesinin başarılı ya da başarısız olmasını sağlamaktan daha önemli değildir. Olayların işlenmesini sağlayan özellikler, bir arayana değer döndürmekten daha önemli olabilir.

Web uygulamaları ve mobil uygulamalar gibi etkileşimli iş yükleri için, son kullanıcı genelde bir döndürülen değer ya da işlemin mevcut durumunu almayı bekler. Bu iş yükleri için, arayana zengin olay bilgisi sağlayabilen birkaç tasarım modeli mevcuttur. Ancak olay odaklı mimarideki bu uygulamalar, geleneksel bir zaman uyumsuz döndürülen değer kullanmaktan daha karmaşıktır. Platform, sıklıkla bu karmaşıklık riskini azaltabilir.

Hizmetler ve işlevler genelinde hata ayıklama

Olay odaklı sistemlerde hata ayıklama, tek parça bir uygulamada hata ayıklamaktan farklıdır. Tüm mikro hizmet tabanlı uygulamalarda ve olay ileten farklı sistemlerde ve hizmetlerde olduğu gibi, bir hata oluştuğunda birden fazla hizmetin tam durumunu kaydetmek veya oluşturmak zor olabilir. Her hizmetin ve işlevin çağrısı ayrı günlük dosyalarına sahip olduğundan, bir hataya neden olan belirli bir olaya ne olduğunu belirlemek daha karmaşık olabilir.

Düzenleme

Basit iş akışlarının zaman içinde daha karmaşık hale gelmesi yaygın görülen bir durumdur. Tipik bir tek parçada bu, daha sıkı şekilde bağlanmış işlev ve hizmet gruplarına, ayrıca yönlendirmeyi ve beklentileri karşılamak için karmaşık koda yol açabilir.

Sistemin durumunu izlemek için dallanma mantığı, farklı başarısızlık modelleri ve yeniden deneme mantığı içeren iş akışları genelde bir düzenleyici kullanır. Olay odaklı sunucusuz bir uygulama oluştururken bunun ne zaman olduğunu belirlemek önemlidir. Böylece bu mantığı doğru düzenleme için durum makinesine taşıyabilirsiniz.

Hangi AWS hizmetleri olay odaklı mimari (EDA) kullanır?

AWS hizmetleri, yaygın olarak olay üretir ve tüketir. Bu da olay odaklı mimaride (EDA) çözümler derlemeyi kolaylaştırır.

Ayrıca Amazon EventBridge, Amazon SNS, Amazon SQS ve AWS Step Functions gibi hizmetler, müşterilerin daha az ortak metin kodu yazmasına ve EDA'ları daha hızlı derlemesine yardımcı olur.

Amazon EventBridge

SaaS uygulamalarından, diğer AWS hizmetlerinden veya özel uygulamalardan olayları kullanarak büyük ölçekte olay odaklı uygulamalar için olay veri yolları derlemek üzere Amazon EventBridge'i kullanabilirsiniz.

EventBridge, olay kaynaklarından farklı hedeflere olayları yönlendirmek için kurallar uygular. Hedefler arasında AWS Lambda, Step Functions ve Amazon Kinesis gibi AWS hizmetleri veya EventBridge API hedefleri üzerinden herhangi bir HTTP uç noktası yer alabilir.

EDA kullanım durumları için popüler bir entegrasyon, olayların belirli iş akışlarını tetiklediği Step Functions'tır.

AWS Step Functions

AWS Step Functions, geliştiricilerin farklı AWS hizmetlerini düzenlemek için kullandığı az kodlu bir görsel iş akışı tasarımcısı Workflow Studio'yu içerir. Dağıtılmış uygulamalar oluşturmak, BT ve iş süreçlerini otomatikleştirmek ve AWS hizmetlerini kullanarak veri ve makine öğrenimi işlem hatları oluşturmak için Workflow Studio'yu kullanabilirsiniz.

Amazon SNS

Diğer uygulamalar, mikro hizmetler veya AWS hizmetleri tarafından yayınlanan yüksek aktarım hızlı ve düşük gecikmeli olaylara tepki veren uygulamalar oluşturmak için Amazon Basit Bildirim Hizmeti'ni (Amazon SNS) kullanmanızı öneririz. Binlerce ve hatta milyonlarca uç noktaya oldukça yüksek yayılma gerektiren uygulamalar için Amazon SNS de kullanabilirsiniz.

Amazon SQS

Amazon Basit Sıra Hizmeti (Amazon SQS), dağıtılmış yazılım sistemleri ve bileşenlerini entegre etmek veya bağlantısını kesmek için kullanabileceğiniz güvenli, dayanıklı ve mevcut bir barındırılan sıra hizmeti sunar. Amazon SQS, teslim edilemeyen iletiler sırası ve maliyet tahsisatı etiketleri gibi ortak yapılar sunar.

AWS olay odaklı mimari için sonraki adımlar

Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS ücretsiz kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da oluşturmaya başlayın.

Oturum açın