rule

AWS, bağımsız analistler ve AWS Topluluğu tarafından yazılan AWS teknik incelemeleri sayesinde bulutla ilgili bilgilerinizi artırın.

AWS Analist Raporları’nda yer alan sektör analistleri tarafından yazılmış raporlardan ve teknik incelemelerden oluşan kütüphanemizi keşfedin.  


AWS Well-Architected Framework
Temmuz 2019  |  PDF
Mimarinizi doğrulamaya yönelik Well-Architected Framework'e genel bakış.

Güney Afrika'da Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma
Temmuz 2019
  |  PDF
AWS üzerindeki kişisel veriler kullanılarak içeriklerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili Güney Afrika gizlilik ve veri koruma gereksinimleri hakkında bilgi.

Amazon WorkSpaces Kavram Kanıtı Uygulama Kılavuzu
Temmuz 2019
  |  PDF
AWS Well-Architected Framework’ün ilkelerine bağlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir Kavram Kanıtı Amazon WorkSpaces ortamı dağıtmaya yönelik en iyi uygulamalar.

Bulutta Değişiklik Yönetimi
Temmuz 2019  |  PDF
Değişikliklerin AWS ortamınıza dağıtımını yönetime tabi tutma bağlamında değişiklik yönetimini, Cloud Adoption Framework'ü ve Well-Architected Framework'ü açıklar.

Amazon RDS'yi Oracle PeopleSoft Database Olarak Yapılandırma
Temmuz 2019  |  PDF
Amazon RDS for Oracle Database'i Oracle PeopleSoft Enterprise için bir arka uç veritabanı olarak yapılandırmaya yönelik en iyi uygulamalar.

AWS’de Mikro Hizmetleri Uygulama
Haziran 2019  | HTMLPDF
Kurumunuza yüksek ölçekte mikro hizmet çalıştırma gücü katmak için AWS'yi kullanma.

AWS Güvenlik Vakası Yanıtı Kılavuzu
Haziran 2019
  |  PDF
AWS Cloud ortamındaki güvenlik vakalarına yanıt vermeyle ilgili temel bilgilere genel bakış.

Amazon EMR Geçiş Kılavuzu
Haziran 2019
  |  PDF
Apache Spark ve Apache Hadoop iş yüklerini AWS’ye geçirmek için en iyi uygulamalar ve adımlar.

En İyi Uygulama Tasarım Modelleri: Amazon S3 Performansını Optimize Etme
Haziran 2019
  |  PDF
Ortamınız için Amazon S3’ün performansını optimize etmeye yönelik en iyi uygulamalar.

 • Amazon Web Services'a Genel Bakış (Aralık 2018)    HTML  |  PDF
  • Tüm AWS hizmetlerine genel bakış.
 • AWS Well-Architected Framework (Temmuz 2019)    PDF
  • Mimarinizi doğrulamaya yönelik Well-Architected Framework'e genel bakış.
 • AWS Bulut Adoption Framework'e Genel Bakış (Şubat 2017)    PDF
  • AWS'yi başarıyla hayata geçirmenize yardımcı olan altyapı.
 • AWS'de En İyi Güvenlik Uygulamaları (Ağustos 2016)    PDF
  • AWS hizmetlerinin kullanımı sırasında güvenliğe yönelik itimat veren rehberlik.
 • AWS Depolama Hizmetlerine Genel Bakış (Aralık 2016)    PDF
  • AWS tarafından sunulan depolama çözümlerine genel bakış.
 • AWS Fiyatlandırması Nasıl Uygulanır? (Haziran 2018)    PDF
  • Aylık AWS kullanım maliyetlerinin tahmin edilmesi amacıyla AWS Temel Aylık Hesaplama Aracı'nın kullanımıyla ilgili rehberlik.
 • AWS Fiyatlandırması Nasıl Uygulanır? (Haziran 2018)    PDF
  • Aylık AWS kullanım maliyetlerinin tahmin edilmesi amacıyla AWS Temel Aylık Hesaplama Aracı'nın kullanımıyla ilgili rehberlik.
 • Temel Atma: Ortamınızı Maliyet İyileştirmesi Sağlayacak Şekilde Ayarlama (Mart 2018)    HTML | PDF
  • Maliyet iyileştirmesinin temel yapı taşlarını ve bunu sağlamaya yönelik önemli mekanizmaları açıklar.
 • AWS Cloud'da Maliyet Yönetimi (Mart 2018)    HTML | PDF
  • Birçok AWS maliyet yönetimi aracına genel bir bakışın yanı sıra kurumlarda maliyet açısından duyarlı bir anlayışın yerleşmesine yönelik en iyi uygulamalar sağlar.
 • Amazon EC2 Rezerve Bulut Sunucuları ve Diğer Rezervasyon Modelleri (Mart 2018)    HTML | PDF
  • Amazon EC2 Rezerve Edilmiş Bulut Sunucularını ve diğer AWS hizmetleri için rezervasyon modellerini açıklar.
 • Amazon EC2 Spot Bulut Sunucularından Uygun Ölçekte Yararlanma (Mart 2018) HTML | PDF
  • Amazon EC2 Spot Bulut Sunucularına genel bir bakışın yanı sıra bunların etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik en iyi uygulamaları sağlar.
 • Maliyet Şeffaflığı ve Sorumluluk Alma Kültürü Oluşturma (Mart 2018)   
  HTML | PDF
  • Kurumunuzun verimli bir maliyet kültürü oluşturmak ve bulutun avantajlarından en iyi şekilde yararlanmak için kullanabileceği araçları, en iyi uygulamaları ve ipuçlarını ele alır.
 • Esnekliği Otomatikleştirme (Mart 2018)    HTML | PDF
  • AWS kaynaklarınızdan en yüksek değeri elde etmek ve maliyetleri optimize etmek için esnekliği nasıl otomatikleştirebileceğinizi ele alır.
 • Doğru Boyutlandırma: İş Yükü Gereksinimlerine Uygun Şekilde Bulut Sunucusu Tedarik Etme (Mart 2018)    HTML | PDF
  • Maliyetleri optimize etmek için, iş yükünüzün performansını ve kapasite gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde bulut sunucularını nasıl tedarik edebileceğinizi açıklar.
 • AWS Depolama Optimizasyonu (Mart 2018)    HTML | PDF
  • AWS depolama hizmetlerini, veri depolama gereksinimlerinizi karşılayacak ve maliyet tasarrufu yapmanıza yardımcı olacak şekilde nasıl seçip optimize edebileceğinizi açıklar.
 • Bulut Satın Alımlarında Dikkat Edilmesi Gereken 10 Nokta (Mart 2017)    PDF
  • Kamu sektöründe bulut satın alımları konusunda en çok dikkat edilmesi gereken 10 noktadan oluşan bir liste.
 • AWS ile En Yüksek Değeri Elde Etme (Şubat 2017)    PDF
  • Bulut Bilişim ile Toplam Operasyon Maliyeti Avantajları Elde Etme
 • AWS Well-Architected Framework – Maliyet Optimizasyonu Kılavuzu (Temmuz 2018)    PDF
  • Mimarinizin maliyet/değer özelliklerini doğrulama konusunda ayrıntılı bilgi.
 • AWS Güvenlik Vakası Yanıtı Kılavuzu  (Haziran 2019)  PDF
  • AWS Cloud ortamındaki güvenlik vakalarına yanıt vermeyle ilgili temel bilgilere genel bakış.
 • AWS ile Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) Güvenliğini Sağlama  (Nisan 2019)  PDF
 • AWS’de PCI DSS Kapsam ve Segmentasyonuna Yönelik Mimari
  (Mayıs 2019)  PDF
  • Uygun segmentasyon denetimlerini kullanarak AWS’de PCI DSS kapsamınızı tanımlamak ve en aza indirmek için en iyi uygulamalar.
 • AWS Well-Architected Framework – Güvenlik Kılavuzu (Temmuz 2018)    PDF
  • Mimarinizin güvenlik özelliklerini doğrulama konusunda ayrıntılı bilgi.
 • AWS'de Genomik Veri Güvenliğine ve Mevzuat Uyumluluğuna Yönelik Mimari Tasarımı (Aralık 2014)    PDF
 • AWS Kullanımını Denetlemeye Giriş (Ekim 2015)    PDF
  • Güvenlik denetimi kontrol listesi
 • AWS'de Yönetimi Otomatikleştirme (Ağustos 2015)    PDF
 • Uygunlukla İlgili Önemli Sorulara AWS'nin Yanıtları (Ocak 2017)    PDF
 • DDoS Dayanıklılığı için En İyi AWS Uygulamaları (Haziran 2019)   PDF  
 • AWS Sertifikaları, Programları, Raporları ve Üçüncü Taraf Onayları (Mart 2017)    PDF
 • AWS Key Management Service için En İyi Uygulamalar  (Nisan 2017)    PDF
 • AWS Operasyonel Dayanıklılık (Mart 2019)    PDF
 • AWS'de Risk ve Uygunluk (Mayıs 2017)    PDF  
 • AWS'de Risk ve Mevzuat Uyumluluğuna Genel Bakış (Ocak 2017)    PDF
 • AWS Güvenliği Kontrol Listesi    PDF
 • AWS'de En İyi Güvenlik Uygulamaları  (Ağustos 2016)    PDF  
 • AWS: Güvenlik Süreçlerine Genel Bakış (Mayıs 2017)    PDF  
 • AWS Güvenliğine Giriş (Temmuz 2015)    PDF  
 • AWS'de Güvenlik Süreçlerine Giriş (Haziran 2016)    PDF
 • NIST Cybersecurity Framework (CSF) (Ocak 2019)    PDF
 • AWS'de Güvenliğe Genel Bakış - Analitik, Mobil Kullanım ve Uygulama Hizmetleri (Haziran 2016)    PDF
 • AWS'de Güvenliğe Genel Bakış – Uygulama Hizmetleri (Haziran 2016)    PDF
 • AWS'de Güvenliğe Genel Bakış – İşlem Hizmetleri (Haziran 2016)    PDF
 • AWS'de Güvenliğe Genel Bakış – Veritabanı Hizmetleri (Haziran 2016)    PDF
 • AWS'de Güvenliğe Genel Bakış – Ağ Hizmetleri (Ağustos 2016)    PDF
 • AWS'de Güvenliğe Genel Bakış – Depolama Hizmetleri (Haziran 2016)    PDF
 • CloudFront ile Güvenli İçerik Dağıtımı (Kasım 2016)    PDF
 • Bekleyen Verileri Şifreleme (Kasım 2014)    PDF  
 • Uygun Ölçekte Güvenlik: AWS'de Yönetim (Ekim 2015)    PDF
 • Uygun Ölçekte Güvenlik: AWS'de Günlük Kaydı (Ekim 2015)    PDF
 • Uygun Ölçekte AWS Yönetimi (Kasım 2018) HTML | PDF
 • CSA Mutabakat Değerlendirmeleri Girişimi Anketi (Mayıs 2017)    PDF
 • AWS'de HIPAA Güvenliğine ve Mevzuat Uyumluluğuna Uygun Mimari Tasarımı  (Kasım 2017)    PDF  
 • AWS'de Ceza Hukuku Bilgi Hizmeti Uyumluluğu (Mart 2017)    PDF
 • AWS Cloud'da DoD Uygunluğuna Sahip Uygulamalar (Nisan 2015)    PDF
 • AWS Bağlamında ACSC’nin Kiracılar için Bulut Bilişim Güvenliğini Anlama (Mart 2019)    PDF
 • AWS'yi NCSC UK’nin Bulut Güvenliği İlkeleri Bağlamında Kullanma (Ekim 2016)    PDF
 • AWS'yi UK Healthcare IG SoC Süreci Bağlamında Kullanma (Mayıs 2016)    PDF
 • Avustralya'daki Finansal Hizmet Yasal Düzenlemeleri ve Yönergeleri ile İlgili AWS Kullanıcı Kılavuzu (Mayıs 2019) PDF
 • ABD Finans Kuruluşları için AWS Kullanıcı Kılavuzu (Ekim 2018)  PDF
 • CACP Information and Communication Technology Alt Kuruluna AWS'nin Yanıtı  (Mayıs 2017)    PDF
 • Hong Kong'da Finansal Hizmet Yasal Düzenlemeleri ve Yönergeleri ile İlgili AWS Kullanıcı Kılavuzu – Sigorta Kurumu (Ekim 2017)    PDF
 • Hong Kong'da Finansal Hizmet Yasal Düzenlemeleri ve Yönergeleri ile İlgili AWS Kullanıcı Kılavuzu – Para Yetkilisi (Kasım 2017)    PDF
 • Singapur'da Finansal Hizmet Yasal Düzenlemeleri ve Yönergeleri ile İlgili AWS Kullanıcı Kılavuzu (Mayıs 2019)    PDF
 • Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) Denetim Kılavuzu (Ekim 2015)    PDF
 • GxP Sistemlerinde AWS Ürünlerini Kullanma Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Ocak 2016)   PDF
 • AWS'de Güvenilen İnternet Bağlantısı (TIC) Hazırlığı için Rehberlik (Şubat 2016)    PDF
 • Tasarım Gereği AWS Güvenliğine Giriş (Kasım 2015)    PDF
 • AWS Bulut İçin Yasal Düzenleme Sistemleriyle Uyumluluk ve Bütünlük Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler (Kasım 2017)    PDF
 • ABD U.S. Securities and Exchange Commission’ın (SEC) Office of Compliance Inspections and Examinations (OCIE) Siber Güvenlik Girişimi Denetim Kılavuzu (Ekim 2015)    PDF
 • Güney Afrika'da Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma(Temmuz 2019)    PDF
 • Genel Gizlilik ve Veri Koruma Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma (Mayıs 2018)    PDF
 • Avustralya'da Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma  (Mayıs 2018)    PDF
 • Hong Kong'da Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma (Mayıs 2018)    PDF
 • Malezya'da Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma  (Mayıs 2018)    PDF
 • Japonya'da Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma (Mayıs 2018)    PDF
 • Yeni Zelanda'da Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma  (Mayıs 2018)    PDF
 • Singapur'da Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma (Mayıs 2018)    PDF
 • Filipinler'de Gizlilik Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler Bağlamında AWS'yi Kullanma (Mayıs 2018)    PDF

 • AWS Well-Architected Framework (Temmuz 2019)    PDF
  • Mimarinizi doğrulamaya yönelik Well-Architected Framework'e genel bakış.
 • AWS Well-Architected Framework – Maliyet Optimizasyonu Kılavuzu (Temmuz 2018)    PDF
  • Mimarinizin maliyet/değer özelliklerini doğrulama konusunda ayrıntılı bilgi.
 • AWS Well-Architected Framework – Operasyonel Üstünlük Kılavuzu (Temmuz 2018)    PDF
  • Mimarinizin operasyonel özelliklerini doğrulama konusunda ayrıntılı bilgi.
 • AWS Well-Architected Framework – Performans Verimliliği Kılavuzu (Temmuz 2018)    PDF
  • Mimarinizin performans özelliklerini doğrulama konusunda ayrıntılı bilgi.
 • AWS Well-Architected Framework – Güvenlik Kılavuzu (Temmuz 2018)    PDF
  • Mimarinizin güvenlik özelliklerini doğrulama konusunda ayrıntılı bilgi.
 • AWS Well-Architected Framework – Güvenilirlik Kılavuzu (Nisan 2019)    PDF
  • Mimarinizin güvenilirlik özelliklerini doğrulama konusunda ayrıntılı bilgi.
 • AWS Well-Architected Framework – HPC Lensi (Kasım 2018)    PDF
  • HPC iş yüklerinizin mimari açıdan en iyi uygulamalarla tasarlandığından emin olmaya yönelik ayrıntılı bilgi.
 • AWS Well-Architected Framework – Sunucusuz Uygulamalar Lensi (Kasım 2018)    PDF
  • Sunucusuz uygulamalarınızın mimari açıdan en iyi uygulamalarla tasarlandığından emin olmaya yönelik ayrıntılı bilgi.
 • AWS Well-Architected Framework – IoT Lensi (Kasım 2018)    PDF
  • IoT uygulamalarınızın mimari açıdan en iyi uygulamalarla tasarlandığından emin olmaya yönelik ayrıntılı bilgi.
 • AWS Bulut Adoption Framework'e Genel Bakış (Şubat 2017)    PDF
  • Müşterilerin AWS'yi başarıyla hayata geçirmesine yardımcı olan altyapı.
 • AWS Bulut Adoption Framework: Güvenlik Perspektifi (Haziran 2016)    PDF
  • Güvenlik ekibinizin AWS Cloud'u hayata geçirmeye hazırlıklı olmasını sağlayın.
 • AWS’de Mikro Hizmetleri Uygulama (Haziran 2019)   HTML | PDF
  • Kurumunuza yüksek ölçekte mikro hizmet çalıştırma gücü katmak için AWS'yi kullanma.
 • AWS'de Container'lı Mikro Hizmetler Çalıştırma (Kasım 2017)    PDF
  • AWS üzerinde container’lı uygulamalar için uygulama yaşam döngüsü yönetimi, güvenlik ve mimari yazılım tasarımı modellerine ilişkin rehberlik.
 • Kod Olarak Altyapı (Temmuz 2017)    PDF
  • DevOps girişimlerini desteklemek amacıyla Kod Olarak Altyapı kullanarak AWS olanaklarından yararlanın.
 • AWS'de Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslim Gerçekleştirme (Haziran 2017)    PDF
  • Yazılım geliştirme ortamınızda sürekli entegrasyon/sürekli teslim (CI/CD) ve AWS araçlarını kullanma özellikleri ile avantajları hakkında bilgi edinin.
 • AWS'de Jenkins (Mayıs 2017)    HTML | PDF
  • AWS'de Jenkins açık kaynaklı otomasyon sunucusunu dağıtmak için iki özel yaklaşım.
 • PowerShell ile Windows Server Görüntülerini Amazon EC2'ye Aktarma (Şubat 2017)    PDF
  • AWS VM Import/Export hizmetini kullanarak özel Windows Server görüntülerini Amazon EC2'ye aktarmayı öğrenin.
 • AWS'de Mavi/Yeşil Dağıtımlar (Ağustos 2016)    PDF
  • Bir Mavi/Yeşil dağıtım stratejisi uygulamaya genel bakış, buna yönelik teknikler ve en iyi uygulamalar.
 • AWS'de DevOps'a Giriş (Aralık 2014)    PDF
  • AWS ile bir DevOps yaklaşımını benimsemeye yönelik giriş düzeyinde bilgi kaynağı.
 • AWS'de Geliştirme ve Test (Kasım 2012)    PDF
  • AWS hizmetlerinin kullanıldığı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü test ortamları.  
 • Bulutta Değişiklik Yönetimi  (Temmuz 2019)   PDF
  • Değişikliklerin AWS ortamınıza dağıtımını yönetime tabi tutma bağlamında değişiklik yönetimini, Cloud Adoption Framework'ü ve Well-Architected Framework'ü açıklar.
 • Bulutta ITIL Olay Yönetimi: AWS Cloud Adoption Framework'e Bir Ekleme (Ocak 2017)    PDF
  • Hibrit bulutlarda ITIL olay yönetimi için AWS'yi kullanma konusunda en iyi uygulamalar.
 • Bulutta ITIL Varlık ve Yapılandırma Yönetimi (Ocak 2017)    PDF
  • AWS kullanımı sırasında ITIL varlık ve yapılandırma yönetimine yönelik bir yaklaşım.
 • AWS Lambda ile Sunucusuz Mimariler (Kasım 2017)    PDF
  • AWS'de sunucusuz uygulamalarınızı oluşturmaya yönelik öneriler ve en iyi uygulamalar.
 • Sunucusuz Mimarilerle Kurumsal Ekonomiyi Optimize Etme (Ekim 2017)    PDF
  • Sunucusuz mimarileri kullanarak geleneksel maliyetlerin çok daha küçük bir kısmıyla hızlı yanıt veren, olay tabanlı sistemler oluşturun ve hızla bulut temelli mikro hizmetler sunun.
 • AWS Sunucusuz Çok Katmanlı Mimariler: Amazon API Gateway ve AWS Lambda'yı Kullanma (Kasım 2015)    PDF
  • Sunucusuz çözümlere yönelik tasarım modelleri.
 • AWS Lambda Güvenliğine Genel Bakış (Mart 2019)    PDF
  • AWS Lambda hizmetini, güvenlik bakımından ayrıntılı bir şekilde inceleyin ve hizmete yönelik kapsamlı bir genel bakış edinerek AWS Lambda hakkındaki bilgilerinizi derinleştirin.
 • Sunucusuz Akış Mimarileri ve En İyi Uygulamalar (Haziran 2018)    PDF
  • Sunucusuz bir yaklaşım kullanarak üç akış işleme düzenini keşfedin.
 • AWS ile Yedekleme ve Kurtarma Yaklaşımları (Haziran 2016)    PDF
  • RTO ve RPO gereksinimlerinizi karşılayan bir yedekleme ve kurtarma çözümü oluşturma rehberliği.
 • AWS'de Hata Toleranslı Uygulamalar Oluşturma (Ekim 2011)    PDF
  • AWS hizmet özelliklerini kullanarak hata toleranslı çözümler oluşturma.
 • Amazon EMR Geçiş Kılavuzu  (Haziran 2019)  PDF
  • Apache Spark ve Apache Hadoop iş yüklerini AWS’ye geçirmek için en iyi uygulamalar ve adımlar.
 • AWS'de Büyük Veri Analizi Seçenekleri (Aralık 2018)    PDF
  • Mimarlar, veri uzmanları ve geliştiriciler için büyük veri seçeneklerine genel bakış.
 • Toplu İş ve Akış İşleme İçin Lambda Mimarisi (Ekim 2018)    PDF
  • AWS Spark Streaming ve Spark SQL'yi kullanarak bir Lambda tasarım modeli uygulama.
 • AWS’de Alteryx Server Dağıtımı İçin En İyi Uygulamalar (Ağustos 2018)    PDF
  • Kuruluşunuzdaki analistlerin ve iş kullanıcılarının analitik öngörüler oluşturmasına yardımcı olan bir ölçeklenebilir platform olan Alteryx Server’ı kullanmayı öğrenin.
 • AWS'de Amazon Kinesis ile Veri Akışı Çözümleri (Temmuz 2017)    PDF
  • Gerçek zamanlı uygulamalar kullanmaya başlamak için Amazon Kinesis Streams, Amazon Kinesis Firehose ve Amazon Kinesis Analytics'i kullanmayı öğrenin ve bu hizmetler kullanılarak uygulanan yaygın tasarım modelleri hakkında bilgi edinin.
 • Bulut Veri Ambarlarını Boyutlandırma (Ocak 2019)    PDF 
  • Bulut veri ambarına geçişiniz için uygun yapılandırmayı nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.
 • Amazon Elasticsearch Service'i Kullanarak (Neredeyse) Her Şeyi Günlüğe Kaydetme ve İzleme (Aralık 2016)    PDF
  • Sunucusuz bir yaklaşım benimsemek için Amazon Elasticsearch Service ve Kibana'yı kullanmayı öğrenin.
 • AWS'de Medya ve Eğlence Sektörüne Yönelik Tahmine Dayalı Analitik Çözümleri Oluşturma (Aralık 2016)    PDF
  • Tahmine dayalı bir iş yükünün, buluttaki genel Medya ve Eğlence iş akışları için nasıl uygun olduğunu gösterir.
 • Akışlarda Robust Random Cut Forest Tabanlı Anomali Algılama (33. Uluslararası Makine Öğrenimi Konferansının Tutanakları; Ağustos 2016)    PDF
  • Amazon Kinesis Analytics'te Random Cut Forest algoritmasını kullanma.
 • AWS'de Oracle Siebel CRM Çözümünü Çalıştırma En İyi Uygulamaları (Mart 2018)    PDF
  • AWS'de Oracle Siebel CRM sistemlerini çalıştırmak için yüksek erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik, performans ve olağanüstü durum kurtarmaya yönelik mimari rehberlik ve en iyi uygulamalar.
 • Microsoft SharePoint İçin AWS Marketplace Depolama Çözümlerinden Yararlanma (Ocak 2018)    HTML | PDF
  • Microsoft SharePoint için SoftNAS Cloud NAS dağıtımı ve yapılandırması konusunda adım adım rehberlik sağlar.
 • WordPress: AWS'de En İyi Uygulamalar (Şubat 2018)    PDF
  • Sistem yöneticileri için AWS'de WordPress çalıştırma konusunda rehberlik.
 • AWS'de SAP HANA Operasyonlarına Genel Bakış Kılavuzu (Aralık 2017)    PDF
  • AWS'de SAP HANA sistemlerinin dağıtılması, çalıştırılması ve yönetilmesi için en iyi uygulamalar.
 • Altyapı Olaylarına Hazır Olma (Aralık 2018)    PDF 
  • Bulut tabanlı uygulamaları planlı ölçeklendirme olaylarını işleyebilecek şekilde tasarlayıp tedarik etmeye yönelik AWS yönergeleri ve en iyi uygulamalar.
 • AWS'de Oracle E-Business Suite'e Genel Bakış (Mayıs 2017)    PDF
  • AWS'de Oracle E-Business Suite çalıştırma seçenekleri ve avantajları.
 • AWS'de SoftNAS Mimarisi (Nisan 2017)    PDF 
  • AWS'de SoftNAS Cloud dağıtımı konusunda mimari açıdan dikkat edilmesi gerekenler.
 • Amazon WorkSpaces Dağıtımı için En İyi Uygulamalar (Temmuz 2016)    PDF
  • Sanal masaüstü altyapınızı dağıtmanız ve yönetmeniz için en iyi uygulamalar.
 • SaaS Depolama Stratejileri: AWS'de Çok Kiracılı Bir Depolama Modeli Oluşturma (Kasım 2016)    PDF
  • Çok kiracılı ortamları bölmeye yönelik stratejiler.
 • AWS'de Adobe Experience Manager'ı Çalıştırma (Temmuz 2016)    PDF
  • AWS'de Adobe Experience Manager'ı çalıştıran teknik liderler için avantajlar ve en iyi uygulamalar.
 • Microsoft SharePoint Server için AWS Dağıtım Maliyetlerini Tahmin Etme (Mart 2016)    PDF
  • AWS Temel Aylık Hesaplama Aracı'nı kullanarak bir Microsoft SharePoint Server çözümünün maliyetini tahmin etme.
 • Microsoft Uygulamalarınızı AWS'de Modernleştirme (Mart 2016)    PDF
  • Microsoft uygulamalarınızı AWS'de çalıştırmanın avantajlarını açıklar.
 • AWS'de SaaS Çözümleri: Kiracı Yalıtım Mimarileri (Ocak 2016)    PDF
  • AWS ve AWS Çözüm Ortağı Ağı çözümleri kullanan SaaS dağıtım modelleri.
 • AWS'de Docker: Bulutta Container Çalıştırma (Nisan 2015)    PDF
  • AWS'de Docker container'larını uygun ölçekte dağıtma ve yönetme.
 • GPU'da C++ AMP ile ASP.NET Optimizasyonu (Nisan 2015)    PDF | Örnek Kod
  • Matris çarpımı için GPU'larda MVC web uygulamaları çalıştırma.
 • Amazon EC2'de Oracle İş Yükleri İçin İşletim Sistemini Seçme (Aralık 2014)    PDF
  • AWS'de Oracle çözümleri için işletim sistemi seçimi.
 • AWS'de Oracle Veritabanı Çalıştırmak için En İyi Uygulamalar (Mayıs 2019)   HTML | PDF
  • AWS'de Oracle veritabanları çalıştırmaya yönelik rehberlik ve en iyi uygulamalar.
 • Amazon DocumentDB'yi (MongoDB ile uyumlu) Kullanmaya Başlama (Mayıs 2019)  PDF
  • Güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve geçiş yaklaşımları dahil olmak üzere Amazon DocumentDB’nin mimarisini ve önemli özelliklerini açıklar.
 • AWS’de Microsoft SQL Server Dağıtımı İçin En İyi Uygulamalar (Mart 2019)    PDF
  • AWS’de Microsoft SQL Server dağıtımı için rehberlik ve en iyi uygulamalar.
 • Amazon DynamoDB ve Apache HBase for NoSQL Kullanımının Karşılaştırması (Kasım 2018)  PDF
  •  Veri kullanım örneğinizi, sunulan seçeneklerden biriyle eşleştirme.
 • Oracle Veritabanlarını AWS'ye Geçirmeye Yönelik Stratejiler (Ağustos 2018)    PDF
  • Oracle veritabanlarının AWS'ye geçirilmesi için tercih edilen yöntemlerle ilgili rehberlik.
 • Amazon EBS ile Amazon EC2'de Çalışan MySQL Optimizasyonu (Eylül 2017)    PDF
  • EBS birimlerindeki özelliklerin yanı sıra Amazon EC2'de MySQL için dağıtım seçeneklerinin ve yapılandırmaların açıklaması.
 • Redis ile Veritabanı Önbelleğe Alma Stratejileri (Mayıs 2017)    PDF
  • Disk tabanlı veritabanlarıyla ilişkili sınırlama ve zorlukların aşılmasına yönelik veritabanı önbelleğe alma stratejilerine ve uygulama yaklaşımlarına genel bakış.
 • AWS'de Neo4j Graph Veritabanları Çalıştırma (Mayıs 2017)    PDF
  • Neo4j NoSQL grafik veritabanına ve bu veritabanının AWS Cloud’da uygulanmasına yönelik en iyi uygulamalara genel bakış.
 • Amazon RDS for Oracle'da JD Edwards EnterpriseOne'ı Yükleme (Aralık 2016)    PDF
  • Amazon RDS for Oracle'ı kullanarak JD Edwards EnterpriseOne'ı yüklemeye yönelik adım adım bir kılavuz.
 • AWS'de Microsoft SQL Server Dağıtma (Temmuz 2016)    PDF
  • Amazon RDS veya Amazon EC2'de SQL Server veritabanları çalıştırmaya yönelik rehberlik.
 • AWS'de Oracle Veritabanı için IOPS Gereksinimlerini Belirleme (Aralık 2018)    PDF
  • AWS'de Oracle Database iş yüklerinizin boyutunu ayarlamaya yönelik rehberlik.
 • AWS'de Veri Ambarı (Mart 2016)    PDF
  • Modern veri ambarı ve analitik çözümleri için AWS hizmetleri ve tasarım modelleri.
 • RDBMS'den Amazon DynamoDB'ye Geçiş için En İyi Uygulamalar (Mart 2015)    PDF
  • Relational Database Management System (RDBMS) veritabanlarını tanımlama ve DynamoDB'ye geçirme.
 • Amazon RDS'yi Oracle PeopleSoft Database Olarak Yapılandırma (Temmuz 2019)    PDF
  • Amazon RDS for Oracle Database'i Oracle PeopleSoft Enterprise için bir arka uç veritabanı olarak yapılandırmaya yönelik en iyi uygulamalar.
 • NoSQL Veritabanı Bulut Hizmetine Sahip Olma (Olmama) Maliyeti (Mart 2012)    PDF
  • Bir NoSQL veritabanı ortamının maliyetini ve değerini hesaplama.
 • AWS’de Mikro Hizmetleri Uygulama (Haziran 2019)   HTML | PDF
  • Kurumunuza yüksek ölçekte mikro hizmet çalıştırma gücü katmak için AWS'yi kullanma.
 • Kod Olarak Altyapı (Temmuz 2017)    PDF
  • DevOps girişimlerini desteklemek amacıyla Kod Olarak Altyapı kullanarak AWS olanaklarından yararlanın.
 • AWS'de Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslim Gerçekleştirme (Haziran 2017)    PDF
  • Yazılım geliştirme ortamınızda sürekli entegrasyon/sürekli teslim (CI/CD) ve AWS araçlarını kullanma özellikleri ile avantajları hakkında bilgi edinin.
 • AWS'de Jenkins (Mayıs 2017)    HTML | PDF
  • AWS'de Jenkins açık kaynaklı otomasyon sunucusunu dağıtmak için iki özel yaklaşım.
 • PowerShell ile Windows Server Görüntülerini Amazon EC2'ye Aktarma (Şubat 2017)    PDF
  • AWS VM Import/Export hizmetini kullanarak özel Windows Server görüntülerini Amazon EC2'ye aktarmayı öğrenin.
 • AWS'de DevOps'a Giriş (Aralık 2014)    PDF
  • AWS ile bir DevOps yaklaşımını benimsemeye yönelik giriş düzeyinde bilgi kaynağı.  
 • AWS'de Kurumsal Mimari Oluşturma (Mart 2018)    HTML | PDF
  • Kurumsal mimari etkinliklerini destekleyen en iyi AWS uygulamaları ve hizmetleri.
 • AWS üzerinde Active Directory Domain Services (Aralık 2018)    PDF
  • AWS Managed Microsoft AD, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bulut sunucularında Active Directory ve hibrit senaryolar dahil olmak üzere Amazon Web Services (AWS) üzerinde Active Directory Domain Services (AD DS) mimarisi tasarlamaya yönelik en iyi uygulamalar.
 • AWS IoT Core İçin MQTT Konuları Tasarlama (Mayıs 2019)    PDF
  • Hem AWS IoT Core’da MQTT konuları tasarlamaya hem de AWS IoT Shadow, AWS IoT Rules Engine ve AWS IoT Device Jobs dahil olmak üzere AWS IoT Core özelliklerini MQTT ile kullanmaya yönelik en iyi uygulamalar.  
 • IoT'nin Temel İlkeleri (Temmuz 2017)    PDF
  • Bir IoT stratejisi kapsamında AWS hizmetlerinin kullanımıyla ilgili rehberlik.  
 • Uygun Ölçekte Makine Öğreniminden Yararlanma  (Mayıs 2019)  PDF
  • AWS'de uygun ölçekte makine öğrenimi iş akışlarını yürütmek için en iyi uygulamalar, uçtan uca dikkat edilmesi gerekenler için genel bakış, zorluklar ve makine öğrenimi kullanım örnekleri için bir altyapı oluşturmada önerilen çözümler.
 • Makine Öğreniminin Temelleri: Makine Öğreniminin ve Yapay Zekanın Evrimi (Şubat 2019)    PDF
  • Makine öğreniminin ve yapay zekanın tarihçesi; Amazon Machine Learning hizmetlerine genel bakış.
 • Makine Öğrenimi Projeleri Yönetimi (Şubat 2019)    PDF
  • Koruma gereksinimleriyle makine öğrenimi proje potansiyelini dengeleyecek en iyi uygulamalar.
 • Etiketleme Konusunda En İyi Uygulamalar: Etkili Bir AWS Kaynağı Etiketleme Stratejisi Uygulama (Aralık 2018)    PDF
  • AWS kaynaklarınızı daha etkili biçimde yönetmenizi sağlayacak bir etiketleme stratejisi geliştirin.
 • Amazon EC2 Linux Bulut Sunucuları İçin Kullanıcı Oturum Açma Bilgilerini Yönetme (Eylül 2018)    PDF
  • Birden fazla Amazon EC2 Linux bulut sunucusunda kullanıcılara oturum açma erişimi sağlama ve iptal etme.
 • Amazon EC2 Systems Manager (SSM), AWS Marketplace ve AWS Service Catalog'u Kullanarak Güvenli, Onaylı Bir AMI Factory Süreci Oluşturma (Kasım 2017)    PDF
  • Amazon EC2 Systems Manager aracılığıyla Onaylı AMI'ler oluşturup bunların bakımını yapma ve AWS Service Catalog'u kullanarak bu AMI'leri ekiplerinize dağıtma amacıyla en iyi uygulamaların kullanıldığı bir süreci ana hatlarıyla açıklar.
 • AWS Marketplace'te AWS Kaynaklarına Erişimi Yönetmeye Yönelik Stratejiler (Temmuz 2016)    PDF
  • AWS Marketplace uygulamalarının kimlik doğrulaması için AWS Identity and Access Management'ı (IAM) nasıl kullanabileceğini açıklar.
 • Amazon EC2 Tahsis Edilmiş Konaklarında AWS Config'i Kullanarak Lisans Uygunluğunu İzleme (Nisan 2016)    PDF
  • Lisans uygunluğunu izlemek için AWS Config ve AWS Config Rules'u yapılandırma.
 • Amazon EMR Geçiş Kılavuzu  (Haziran 2019)  PDF
  • Apache Spark ve Apache Hadoop iş yüklerini AWS’ye geçirmek için en iyi uygulamalar ve adımlar.
 • AWS Cloud’da PeopleSoft Ortamlarını Otomatikleştirme (Nisan 2019)    PDF
  • AWS Cloud’da Oracle PeopleSoft ortamları oluşturmayı otomatikleştirmeye yönelik bir yaklaşım.
 • Amazon EMR platformunda bulunan Amazon S3 üzerindeki Apache HBase’e Geçiş Yapma (Ekim 2018)    PDF
  • Şirket içi ortamdaki HDFS destekli Apache HBase kümesini Amazon S3 üzerindeki Apache HBase hizmetine geçirme konusuna genel bakış.  
 • Oracle Database İş Yüklerini AWS'de Oracle Linux'a Geçirme (Mart 2018)    PDF
  • Farklı işletim sistemleriyle AWS'de Oracle Linux arasındaki geçiş yollarına ve yöntemlerine genel bakış.
 • Oracle PeopleSoft İçin En İyi AWS Uygulamaları (Aralık 2017)    PDF
  • Oracle PeopleSoft uygulamalarını AWS'ye taşımaya yönelik en iyi uygulamaları öğrenin ve tüm PeopleSoft uygulamaları için AWS'den nasıl yararlanabileceğinizi anlayın.
 • AWS'ye Geçiş Teknik İncelemesi (Mart 2018)    PDF
  • Uygulamalarınızı ve BT varlıklarınızı AWS'ye geçirmeye yönelik yöntemleri ve en iyi uygulamaları öğrenin.
 • AWS Bulut Dönüşümü Olgunluk Modeli (Eylül 2017)    PDF
  • AWS bulut yolculuğu boyunca karşılaşılan dört aşamada bir BT kurumunun işlem, kişi ve teknolojilerinin olgunluk düzeyini belirler.
 • Microsoft Azure SQL Veritabanlarını Amazon Aurora'ya Geçirme (Ağustos 2017)    PDF
  • SQL Server Entegrasyon Hizmeti ve Amazon S3'ü kullanarak çok kiracılı Microsoft Azure SQL veritabanlarını Amazon Aurora'ya geçirme .
 • Amazon EC2 ClassicLink ve Okuma Replikalarını Kullanarak Amazon RDS MySQL Veritabanlarını Amazon VPC'ye Taşıma (Temmuz 2017)    PDF
  • Amazon RDS MySQL veritabanlarını Amazon VPC'ye geçirmeye yönelik ayrıntılı rehberlik.
 • AWS Kaynaklarını Yeni Bir Bölgeye Geçirme (Temmuz 2017)    PDF
  • Hizmetleri farklı AWS bölgelerine geçirmeye yönelik seçenekler ve yöntemler.
 • Amazon Aurora Geçiş El Kitabı (Mayıs 2017)    PDF
  • Amazon Aurora'ya veritabanı geçişlerini planlama, yürütme ve bunlarla ilgili sorunları gidermeye yönelik en iyi uygulamalar.
 • MySQL Veritabanlarını Amazon Aurora'ya Geçirmeye Yönelik En İyi Uygulamalar (Ekim 2016)    PDF
  • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) hizmetini kullanarak veritabanlarınızı Amazon Aurora'ya geçirme.
 • Uygulamaları AWS'ye Geçirme: Kılavuz ve En İyi Uygulamalar (Aralık 2016)    PDF
  • AWS Schema Conversion Tool ve AWS Database Migration Service'i kullanarak şirket içi veritabanınızı Amazon RDS'ye geçirmeye yönelik bir kılavuz.
 • AWS Database Migration Service İçin En İyi Uygulamalar (Ağustos 2016)    PDF
  • AWS Database Migration Service'i kullanmaya yönelik en iyi uygulamalar.
 • Veritabanlarınızı Amazon Aurora'ya Geçirme (Haziran 2016)    PDF
  • MySQL uyumlu veritabanlarınızı Amazon RDS aracılığıyla Amazon Aurora'ya geçirme.
 • AWS Bulut Veri Geçirme Hizmetlerine Genel Bakış (Mayıs 2016)    PDF
  • AWS veri geçişi çözümleri için yaklaşım ve seçeneklerin yanı sıra her birinin olumlu ve olumsuz yönleri.
 • Pratik Bir Buluta Geçiş Kılavuzu: Hizmetleri AWS'ye Geçirme (Aralık 2015)    PDF
  • Şirket içi bir ortamdan AWS Bulut'a geçmeye yönelik ipuçları ve püf noktaları.
 • Amazon ElastiCache ile Uygun Ölçekte Performans (Mayıs 2015)    PDF
  • Daha iyi uygulama performansı ve değer elde etmek için bellek içi önbelleğe alma.
 • AWS'de Dağıtım Seçeneklerine Genel Bakış (Mart 2015)    PDF
  • Altyapı tedarik etme ve AWS'ye uygulama dağıtımı için seçenekler.
 • Mevcut Uygulamalarınızı AWS Bulut'a Geçirme (Ekim 2010)    PDF
  • Üç örnek senaryo ile buluta geçiş için aşamalı yaklaşım.  
 • AWS’de PCI DSS Kapsam ve Segmentasyonuna Yönelik Mimari
  (Mayıs 2019)  PDF
  • Uygun segmentasyon denetimlerini kullanarak AWS’de PCI DSS kapsamınızı tanımlamak ve en aza indirmek için en iyi uygulamalar.
 • AWS CloudHSM Yedeklerinin Güvenliği (Aralık 2017)    PDF
  • AWS CloudHSM'nin yedekleme ve geri yükleme işlevleri bağlamında geçerli güvenlik mekanizmalarına derinlikli bir bakış sağlar.
 • AWS WAF'yi Kullanarak OWASP'nin En Önemli 10 Web Uygulaması Güvenlik Açığını Giderme (Temmuz 2017)    PDF
  • AWS WAF'yi kullanarak uygulamalar için Open Web Application Security Project'in (OWASP) belirlediği en yaygın 10 güvenlik kusuru kategorisinin yer aldığı listedeki uygulama güvenlik açıklarını giderme.
 • AWS'de Etki Alanları Arası Çözümler (Aralık 2016)    PDF
  • AWS hizmetlerini kullanarak etki alanları arası bir çözüm dağıtmaya yönelik en iyi yöntemler.
 • Tek Oturum Açma: AWS, OpenLDAP ve Shibboleth Entegrasyonu (Nisan 2015)    PDF
  • Tek oturum açma çözümü için AWS IAM ve LDAP'yi entegre etme.
 • EC2'de Tek Oturum Açma İçin Windows Active Directory Federation Services'ı (ADFS) Kullanma (Mart 2010)    PDF
  • Hibrit ortam için tek oturum açma.
 • AWS Bulut'ta Web Uygulaması Barındırma: En İyi Uygulamalar (Eylül 2017)    PDF
  • AWS hizmetlerini kullanarak erişilebilir ve ölçeklenebilir web barındırma çözümleri oluşturma.
 • AWS'de Statik Web Siteleri Barındırma: Yönergelerden Oluşan Kılavuz (Şubat 2019)    PDF
  • AWS'de statik web siteleri geliştirmek, dağıtmak ve bunları yönetmek için mimari rehberlik.
 • Bulutta Web Uygulamalarının Toplam Sahiplik (Sahip Olmama) Maliyeti (Ağustos 2012)    PDF
  • AWS hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan toplam maliyetleri hesaplama.
 • AWS'de Gerçek Zamanlı Bir Açık Artırma Platformu Oluşturma (Şubat 2016)    PDF
  • Dijital reklamcılık sektörü için gerçek zamanlı açık artırma çözümlerine yönelik tasarım rehberliği.
 • Çok Kullanıcılı Ortamlar Oluşturma (Sınıfta Eğitim ve Araştırma İçin) (Ekim 2013)    PDF
  • Eğitim ortamlarında yalıtılmış ortamlar oluşturmaya yönelik farklı yaklaşımlar.
 • AWS’de PCI DSS Kapsam ve Segmentasyonuna Yönelik Mimari
  (Mayıs 2019)  PDF
  • Uygun segmentasyon denetimlerini kullanarak AWS’de PCI DSS kapsamınızı tanımlamak ve en aza indirmek için en iyi uygulamalar.
 • Hong Kong'da Finansal Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Yönergeler için AWS Kullanıcı Kılavuzu (Ekim 2017)    PDF
  • AWS Bulut hizmetlerinin kullanımını artıran ve Hong Kong Sigorta Kurumu (IA) tarafından lisans verilen Yetkili Sigortacılar (AI) için kullanıcı kılavuzu.
 • AWS'de Finansal Hizmetler Şebeke Bilişimi (Ocak 2016)   PDF
  • Finans sektöründe şebeke bilişimi için AWS kullanımına yönelik en iyi uygulamalar.
 • AWS'de Ölçeklenebilir Oyun Düzenleri (Eylül 2017)  PDF
  • Yaygın olarak kullanılan oyun iş yükleri için bulutta kullanılabilen ölçeklenebilir, güvenilir ve uygun maliyetli çözümler oluşturup sunmaya yönelik AWS hizmetlerine genel bakış.
 • AWS'de Çok Oyunculu Oyun Sunucusu Performansını İyileştirme (Nisan 2017)   PDF
  • En iyi performansı elde etmek için Amazon EC2 Linux çok oyunculu oyun sunucunuzu nasıl iyileştirebileceğinizi öğrenin.
 • Bulutun Ekonomi Alanındaki Gelişmelere Katkıda Bulunabileceği 5 Alan (Ağustos 2018)  PDF
  • Bulutun kurumsal düzeydeki avantajlarının yanı sıra ekonomi alanındaki gelişmeler üzerindeki dolaylı etkilerine genel bakış.
 • Dijital Dönüşüm Kontrol Listesi: Kamu Sektöründe Teknolojiyi Kullanarak İnovasyon Engellerini Ortadan Kaldırma (Aralık 2017)    PDF
  • Kamu kurumlarının inovasyon engellerini ortadan kaldırmak ve vatandaşlarıyla etkileşim kurarak daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olan dijital bir dönüşüm gerçekleştirmek için kullanabileceği yönergeler sağlar.
 • Şehirlerin Para İsrafına Son Vermesi, Daha Hızlı Hareket Etmesi ve İnovasyon Yapması Nasıl Mümkün Olur? (Ocak 2016)    PDF
  • AWS hizmetlerini kullanmayı düşünen yerel ve bölgesel idareler için stratejik rehberlik.
 • Evsizlik ve Teknoloji (Mart 2019)   PDF
  • Toplulukların evsizliği önlemek ve evsizlikle mücadele etmek için teknolojiyi nasıl kullanabileceğiyle ilgili en iyi uygulamalar.
 • AWS’de ClioSoft SOS7 Dağıtımı için En İyi Uygulamalar  (Mayıs 2019)   PDF
  • AWS Cloud platformunda ClioSoft SOS tasarım verisi yönetim yazılımının dağıtımına yönelik en iyi uygulamalar.
 • AWS'de Elektronik Tasarım Otomasyonu (EDA) İş Akışlarını Optimize Etme 
  (Eylül 2018)    PDF
  • EDA iş akışına ve EDA iş akışlarından en iyi verimin alınabilmesini sağlayan belirli AWS mimari bileşenlerine genel bakış.
 • AWS'de Medya ve Eğlence Sektörüne Yönelik Tahmine Dayalı Analitik Çözümleri Oluşturma (Aralık 2016)    PDF
  • Tahmine dayalı bir iş yükünün, buluttaki genel Medya ve Eğlence iş akışları için nasıl uygun olduğunu gösterir.
 • AWS’de Operatör Düzeyinde Mobil Paket Temel Ağı 
  (Mayıs 2019)  PDF
  • AWS’de operatör düzeyinde mobil paket temel sanal ağ işlevleri tasarlamaya yönelik en iyi uygulamalar.
 • SIP Birleştirme için Amazon Chime Voice Connector Kullanma  (Mart 2019)   PDF
  • Ses trafiğinizi internet üzerinden taşıyan ve kapasite ihtiyaçlarınızı karşılamak için esnek olarak ölçeklenen bir hizmet olan Amazon Chime Voice Connector’ın özelliklerini ve avantajlarını açıklamaktadır.
 • AWS’de Gerçek Zamanlı İletişim (Ekim 2018)    PDF
  • AWS’de yüksek oranda erişilebilir ve ölçeklenebilir gerçek zamanlı iletişim (RTC) iş yükleri tasarlamaya yönelik en iyi uygulamalar. 
 • Mobil Uçta Bilişime Yönelik Bir Platform: HPE, Saguna ve AWS'nin Ortak Geliştirdiği Çözüm (Şubat 2018)    PDF
  • Kullanım örnekleri ve başvuru amaçlı sunulan bir mimari ile mobil ağ ucunda standartlara dayalı bir bilişim platformunun değeri hakkında bilgi edinin.
 • AWS Cloud’da WeDo Telecom RAID Risk Yönetim Çözümü (Temmuz 2018)    PDF
  • AWS Cloud’da Telecom gelir güvencesi ve dolandırıcılık yönetimi çözümleri için kullanım örnekleri, başvuru amaçlı sunulan mimari ve avantajlar. 
 • AWS Cloud'da Amdocs Optima Dijital Müşteri Yönetimi ve Ticaret Platformu (Şubat 2018)    PDF
  • AWS Cloud'da Amdocs Optima Platformunun avantajları ve başvuru amaçlı sunulan mimari.
 • AWS'de Samsung Push to Talk (PTT) Çözümüne Genel Bakış (Ekim 2017)    PDF
  • AWS'de Samsung Push to Talk (PTT) çözümünü çalıştırma konusunda mimari açıdan genel bir bakış sağlar.  
 • T2 Standart Bulut Sunucusu CPU Kredileri Hakkında Bilgi  (Mart 2019)   PDF
  • T2 Standart bulut sunucusunun CPU kredilerini nasıl kazandığı, başlatma kredilerinin nasıl alındığı, bunların nasıl başlatıldığı ve kazanılan CPU kredilerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
 • AWS’de Oracle WebLogic Server 12c  (Aralık 2018)   PDF
  • AWS’de Oracle WebLogic Server 12c bazlı uygulamaların nasıl dağıtılacağına yönelik rehberlik.
 • Amazon Virtual Private Cloud ile BT Altyapınızı Genişletme (Aralık 2018)    PDF
  • Amazon Virtual Private Cloud'u kullanarak AWS hizmetleriyle güvenli bağlantılar kurma.
 • Amazon VPC İçin Hibrit Bulut DNS Çözümleri (Kasım 2018)    PDF
  • Hem Amazon VPC hem de şirket içi iş yüklerinin DNS ad çözümlemesini gerçekleştirmesi gereken kurumlara yönelik çözümler sağlar.
 • En Uygun İş Yükü Performansı İçin vCPU Sayısı Konusundaki Bilinmezlikleri Ortadan Kaldırma (Eylül 2018)    PDF
  • Farklı CPU nesilleri için CPU performansı karşılaştırmasına yönelik bilimsel metodoloji ve ayrıntılı örnekler.
 • AWS'de Finansal Hizmetler Şebeke Bilişimi (Ocak 2016)    PDF
  • Finans sektöründe şebeke bilişimi için AWS kullanımına yönelik en iyi uygulamalar.
 • AWS'de Spark Streaming ve Spark SQL ile Toplu ve Gerçek Zamanlı İşleme İçin Lambda Mimarisi (Mayıs 2015)    PDF
  • AWS Spark Streaming ve Spark SQL'yi kullanarak bir Lambda tasarım modeli uygulama.
 • En İyi Uygulamalar Tasarım Modelleri: Amazon S3 Performansını Optimize Etme (Haziran 2019)     PDF
  • Ortamınız için Amazon S3’ün performansını optimize etmeye yönelik en iyi uygulamalar.
 • AWS’de Linux Tabanlı NFS İş Yüklerini Yükleyin, Depolayın ve Koruyun (Mayıs 2019)    PDF
  • Ağ Dosya Sistemi (NFS) depolaması gerektiren Linux tabanlı uygulamaları AWS’ye geçirmeye yönelik bir stratejinin ana hatlarını oluşturur.
 • Amazon Elastic File System: Farklı Aktarım Hızı ve Performans Modları Arasından Seçim Yapma (Temmuz 2018)    PDF 
  • AWS Cloud platformunda ağ üzerinden paylaşılan dosya sistemleri çalıştırmaya yönelik en iyi uygulamalar.
 • Maksimum Esneklik İçin Büyük Veri Depolama Çözümleri (Data Lake) Oluşturma (Temmuz 2017)    HTML | PDF
  • Amazon S3 tabanlı data lake'inizi oluşturmaya yönelik seçenekler ve en iyi uygulamalar.
 • Hibrit Bulut Depolama Alanı Mimarileri için Dosya Ağ Geçidi (Mart 2019)    PDF
  • Bir dosya ağ geçidi yapılandırmasında AWS Storage Gateway'i kullanarak hibrit ortamlar oluşturmaya genel bakış ve en iyi uygulamalar.
 • AWS ile Yedekleme ve Kurtarma Yaklaşımları (Haziran 2016)    PDF
  • RTO ve RPO gereksinimlerinizi karşılayan bir yedekleme ve kurtarma çözümü oluşturma rehberliği.
 • AWS Depolama Hizmetlerine Genel Bakış (Aralık 2016)    PDF
  • AWS tarafından sunulan depolama çözümlerine genel bakış.
 • Amazon DocumentDB'yi (MongoDB ile uyumlu) Kullanmaya Başlama (Mayıs 2019)  PDF
  • Güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve geçiş yaklaşımları dahil olmak üzere Amazon DocumentDB’nin mimarisini ve önemli özelliklerini açıklar.
 • Amazon Aurora MySQL Veritabanı Yöneticisi El Kitabı: Bağlantı Yönetimi (Mart 2019)    PDF
  • Veritabanı bağlantılarını yönetme ve sunucu bağlantısı parametrelerini ayarlamanın yanı sıra istemci programlarını, sürücüleri ve bağlayıcıları yapılandırma konusunda en iyi uygulamalar.
 • Microsoft Azure SQL Veritabanlarını Amazon Aurora'ya Geçirme (Ağustos 2017)    PDF
  • SQL Server Entegrasyon Hizmeti ve Amazon S3'ü kullanarak çok kiracılı Microsoft Azure SQL veritabanlarını Amazon Aurora'ya geçirme .
 • Uygulamaları AWS'ye Geçirme: Kılavuz ve En İyi Uygulamalar (Aralık 2016)    PDF
  • AWS Schema Conversion Tool ve AWS Database Migration Service'i kullanarak şirket içi veritabanınızı Amazon RDS'ye geçirmeye yönelik bir kılavuz.
 • MySQL Veritabanlarını Amazon Aurora'ya Geçirmeye Yönelik En İyi Uygulamalar (Ekim 2016)    PDF
  • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) hizmetini kullanarak veritabanlarınızı Amazon Aurora'ya geçirme.
 • AWS Database Migration Service İçin En İyi Uygulamalar (Ağustos 2016)    PDF
  • AWS Database Migration Service'i kullanmaya yönelik en iyi uygulamalar.
 • Oracle Veritabanlarını AWS'ye Geçirmeye Yönelik Stratejiler (Ağustos 2018)    PDF
  • Oracle veritabanlarının AWS'ye geçirilmesi için tercih edilen yöntemlerle ilgili rehberlik.
 • AWS'de Veri Ambarı (Mart 2016)    PDF
  • Modern veri ambarı ve analitik çözümleri için AWS hizmetleri ve tasarım modelleri.
 • Amazon ElastiCache ile Uygun Ölçekte Performans (Mayıs 2015)    PDF
  • Daha iyi uygulama performansı ve değer elde etmek için bellek içi önbelleğe alma.
 • RDBMS'den Amazon DynamoDB'ye Geçiş için En İyi Uygulamalar (Mart 2015)    PDF
  • Relational Database Management System (RDBMS) veritabanlarını tanımlama ve DynamoDB'ye geçirme.
 • Amazon DynamoDB ve Apache HBase for NoSQL Kullanımının Karşılaştırması (Kasım 2018)    PDF
  • Veri kullanım örneğinizi, sunulan seçeneklerden biriyle eşleştirme.  
 • Veritabanlarınızı Amazon Aurora'ya Geçirme (Haziran 2016)    PDF
  • MySQL uyumlu veritabanlarınızı Amazon RDS aracılığıyla Amazon Aurora'ya geçirme.
 • AWS PrivateLink Üzerinden Güvenli Erişim Hizmetleri (Ocak 2019)    PDF
  • AWS PrivateLink’in ağ trafiğini nasıl gizli tuttuğunu ve Amazon VPC’lerden AWS’de barındırılan hizmetler ile verilere güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde bağlantı olanağı sunduğunu öğrenin.
 • AWS'nin Çok Protokollü Etiket Anahtarlama ile Entegrasyonu (Aralık 2016)    PDF
  • AWS'nin mevcut MPLS/WAN mimarinizle entegrasyonunu sağlamaya yönelik seçenekler.
 • Amazon Virtual Private Cloud Ağ Bağlantısı Seçenekleri (Ocak 2018)    HTML | PDF
  • VPC'leri birbirine ve diğer uzak ağlara bağlama.
 • AWS Kaynaklarını Yeni Bir Bölgeye Geçirme (Temmuz 2017)    PDF
  • Hizmetleri farklı AWS bölgelerine geçirmeye yönelik seçenekler ve yöntemler.
 • AWS Bulut Veri Geçirme Hizmetlerine Genel Bakış (Mayıs 2016)    PDF
  • AWS veri geçişi çözümleri için yaklaşım ve seçeneklerin yanı sıra her birinin olumlu ve olumsuz yönleri.
 • Amazon EC2 Tahsis Edilmiş Konaklarında AWS Config'i Kullanarak Lisans Uygunluğunu İzleme (Nisan 2016)    PDF
  • Lisans uygunluğunu izlemek için AWS Config ve AWS Config Rules'u yapılandırma.
 • AWS'de Dağıtım Seçeneklerine Genel Bakış (Mart 2015)    PDF
  • Altyapı tedarik etme ve AWS'ye uygulama dağıtımı için seçenekler.
 • AWS Altyapınızı Uygun Ölçekte Yönetme (Şubat 2015)    PDF
  • AWS ortamınızı dilediğiniz ölçekte yönetebilmeniz için araçlar ve teknikler.
 • AWS'de Büyük Veri Analizi Seçenekleri (Aralık 2018)    PDF
  • Mimarlar, veri uzmanları ve geliştiriciler için büyük veri seçeneklerine genel bakış.
 • AWS'de Amazon Kinesis ile Veri Akışı Çözümleri (Temmuz 2017)    PDF
  • Gerçek zamanlı uygulamalar kullanmaya başlamak için Amazon Kinesis Streams, Amazon Kinesis Firehose ve Amazon Kinesis Analytics'i kullanmayı öğrenin ve bu hizmetler kullanılarak uygulanan yaygın tasarım modelleri hakkında bilgi edinin.
 • Amazon Elasticsearch Service'i Kullanarak (Neredeyse) Her Şeyi Günlüğe Kaydetme ve İzleme (Aralık 2016)    PDF
  • Sunucusuz bir yaklaşım benimsemek için Amazon Elasticsearch Service ve Kibana'yı kullanmayı öğrenin.
 • Bulut Veri Ambarlarını Boyutlandırma (Ocak 2019)    PDF 
  • Bulut veri ambarına geçişiniz için uygun yapılandırmayı nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.
 • Akışlarda Robust Random Cut Forest Tabanlı Anomali Algılama (33. Uluslararası Makine Öğrenimi Konferansının Tutanakları; Ağustos 2016)    PDF
  • Amazon Kinesis Analytics'te Random Cut Forest algoritmasını kullanma.
 • Pratik Bir Buluta Geçiş Kılavuzu: Hizmetleri AWS'ye Geçirme (Aralık 2015)    PDF
  • Şirket içi bir ortamdan AWS Bulut'a geçmeye yönelik ipuçları ve püf noktaları.
 • Mevcut Uygulamalarınızı AWS Bulut'a Geçirme (Ekim 2010)    PDF
  • Üç örnek senaryo ile buluta geçiş için aşamalı yaklaşım.  
 • Amazon WorkSpaces Kavram Kanıtı Uygulama Kılavuzu (Temmuz 2019)    PDF
  • AWS Well-Architected Framework’ün ilkelerine bağlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir Kavram Kanıtı Amazon WorkSpaces ortamı dağıtmaya yönelik en iyi uygulamalar.
 • Amazon WorkSpaces Dağıtımı için En İyi Uygulamalar (Temmuz 2016)    PDF
  • Sanal masaüstü altyapınızı dağıtmanız ve yönetmeniz için en iyi uygulamalar.
 • AWS Key Management Service Şifreleme Ayrıntıları (Ağustos 2018)    PDF
  • AWS Key Management Service ile gerçekleştirilen şifreleme işlemlerinin ayrıntılı açıklaması.
 • Amazon Elastic File System ile Dosya Verilerini Şifreleme (Nisan 2018)   HTML | PDF
  • AWS'de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ile paylaşılmış dosya sistemlerini şifrelemeye yönelik en iyi uygulamalar.
 • AWS WAF'yi Kullanarak OWASP'nin En Önemli 10 Web Uygulaması Güvenlik Açığını Giderme (Temmuz 2017)    PDF
  • AWS WAF'yi kullanarak uygulamalar için Open Web Application Security Project'in (OWASP) belirlediği en yaygın 10 güvenlik kusuru kategorisinin yer aldığı listedeki uygulama güvenlik açıklarını giderme.
 • AWS Key Management Service İçin En İyi Uygulamalar (Nisan 2017)    PDF
  • Kurumunuzda AWS KMS'yi uygulamaya yönelik en iyi uygulamalar.