Mẫu mô hình dựng sẵn

Amazon Fraud Detector có sẵn các mẫu mô hình machine learning, chuyên xác định gian lận tiềm ẩn trong các hoạt động thông thường trên mạng như tạo tài khoản mới, thanh toán trực tuyến và thanh toán của khách truy cập. Mẫu mô hình sẽ thay bạn xử lý tất cả các công việc phức tạp, chẳng hạn như xác thực và làm giàu dữ liệu, thiết kế tính năng, lựa chọn thuật toán, điều chỉnh siêu tham số và triển khai mô hình. Bạn chỉ cần tải lên tập dữ liệu, chọn mẫu mô hình và Fraud Detector sẽ tự động tìm ra mô hình machine learning phù hợp nhất để phát hiện gian lận. Bạn không cần có kinh nghiệm về viết mã hoặc machine learning.

Kích hoạt hành động theo quy tắc

Sau khi đã tạo mô hình phát hiện gian lận trong Amazon Fraud Detector, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Fraud Detector để tạo quy tắc dựa trên dự đoán của mô hình. Khách hàng có thể tạo quy tắc để thực hiện các hành động như chấp nhận, xem xét hoặc thu thập thêm thông tin dựa trên các điểm mô hình cụ thể. Ví dụ: bạn có thể dễ dàng tạo quy tắc để gắn cờ và xem xét các tài khoản khách hàng đáng ngờ nếu điểm mô hình lớn hơn 500, nếu số điện thoại và địa chỉ IP của tài khoản đó có quốc gia không khớp nhau.

trigger_rules
Nhấp vào để phóng to
trigger_rules

API phát hiện gian lận trong thời gian thực

Để tiến hành phát hiện gian lận trong thời gian thực, bạn có thể sử dụng API Amazon Fraud Detector trong ứng dụng để đánh giá các hoạt động trực tuyến ngay khi chúng xảy ra. Bạn có thể gửi lệnh gọi API dự đoán gian lận để kiểm tra mọi hoạt động đăng ký tài khoản mới xem có rủi ro tiềm ẩn nào hay không, rồi kích hoạt hành động bằng mô hình và quy tắc của mình.

Một giao diện duy nhất để xem xét và kiểm tra dự đoán và logic dự đoán

Với bảng điều khiển Amazon Fraud Detector, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xem lại dữ liệu đánh giá gian lận trước đây để kiểm tra logic phát hiện. Sau khi tìm được đánh giá mình cần, bạn có thể xem dữ liệu nhận được cho các sự kiện này, logic phát hiện được áp dụng trong khi đánh giá, cũng như điều kiện dẫn đến kết quả dự đoán gian lận.

search_past_evaluations
Nhấp vào để phóng to
search_past_evaluations

Tích hợp Amazon SageMaker

Nếu đã tạo mô hình phát hiện gian lận trong Amazon SageMaker, bạn có thể đưa mô hình đó vào Amazon Fraud Detector để ngăn chặn nhiều hành vi gian lận hơn nữa. Bạn có thể sử dụng cả mô hình SageMaker lẫn mô hình Fraud Detector trong ứng dụng để phát hiện các trường hợp gian lận khác nhau. Ví dụ: ứng dụng của bạn có thể sử dụng mô hình Fraud Detector để đánh giá rủi ro gian lận của tài khoản khách hàng, đồng thời sử dụng mô hình SageMaker để kiểm tra rủi ro gây hại cho tài khoản. 

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Truy cập trang thông tin về giá của Amazon Fraud Detector.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Fraud Detector trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập