Amazon Fraud Detector

Phát hiện gian lận trực tuyến nhanh hơn bằng công nghệ máy học

Lên đến 30.000 lần dự đoán gian lận

miễn phí mỗi tháng với Bậc miễn phí của AWS

Xây dựng, triển khai và quản lý các mô hình phát hiện gian lận mà không cần có kinh nghiệm trước đó về công nghệ máy học (ML).

Thu được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu lịch sử của bạn, cộng với hơn 20 năm kinh nghiệm của Amazon để xây dựng một mô hình phát hiện gian lận chính xác, được tùy chỉnh.

Bắt đầu phát hiện gian lận ngay lập tức, dễ dàng nâng cao mô hình bằng các quy tắc kinh doanh được tùy chỉnh, đồng thời triển khai kết quả để tạo dự đoán quan trọng.

Phát hiện gian lận trực tuyến nhanh hơn bằng công nghệ máy học

Bắt đầu sử dụng Trình phát hiện gian lận của Amazon

Miễn phí lên đến 30.000 lần dự đoán gian lận mỗi tháng với Bậc miễn phí của AWS.

Xây dựng, triển khai và quản lý các mô hình phát hiện gian lận mà không cần có kinh nghiệm trước đó về công nghệ máy học (ML). Thu được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu lịch sử của bạn, cộng với hơn 20 năm kinh nghiệm của Amazon để xây dựng một mô hình phát hiện gian lận chính xác, được tùy chỉnh. Bắt đầu phát hiện gian lận ngay lập tức, dễ dàng nâng cao mô hình bằng các quy tắc kinh doanh được tùy chỉnh, đồng thời triển khai kết quả để tạo dự đoán quan trọng.

Cách thức hoạt động

Amazon Fraud Detector là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, cho phép khách hàng xác định những hoạt động gian lận tiềm ẩn cũng như phát hiện hành vi gian lận trực tuyến nhiều hơn và nhanh hơn.

Trường hợp sử dụng

Xác định các khoản thanh toán trực tuyến đáng ngờ

Hạn chế hành vi gian lận trong thanh toán trực tuyến bằng cách đánh dấu các giao dịch thanh toán đáng ngờ trước khi xử lý thanh toán và thực hiện đơn hàng.

Phát hiện gian lận tài khoản mới

Phân biệt chính xác xem hoạt động đăng ký tài khoản là hợp lệ hay có rủi ro cao, từ đó bạn có thể áp dụng thêm các biện pháp kiểm tra có chọn lọc—chẳng hạn như xác minh qua điện thoại hoặc email.

Ngăn chặn lạm dụng việc dùng thử và chương trình khách hàng thân thiết

Phát hiện những tài khoản có khả năng lạm dụng các dịch vụ trực tuyến và đặt giới hạn thích hợp cho giá trị của ưu đãi để giảm thiểu rủi ro.

Cải thiện khả năng phát hiện chiếm đoạt tài khoản

Dễ dàng kết hợp trong luồng đăng nhập tài khoản theo thời gian thực, giúp phát hiện các tài khoản đã bị xâm phạm, đồng thời giảm thiểu cản trở cho người dùng hợp lệ.

Cách bắt đầu sử dụng

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS

Miễn phí trải nghiệm lên đến 30.000 Thông tin chuyên sâu về gian lận trực tuyến, Thông tin chuyên sâu về gian lận giao dịch và các dự đoán dựa trên quy tắc mỗi tháng trong hai tháng.

Đăng ký tài khoản miễn phí »

Xem câu chuyện khách hàng

Xem cách các tổ chức trên toàn thế giới đang sử dụng Amazon Fraud Detector để phát hiện hành vi gian lận trực tuyến nhanh hơn.

Xem các câu chuyện »

Khám phá các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu những tính năng mà Amazon Fraud Detector được quản lý hoàn toàn cung cấp.

Khám phá tính năng của Amazon Fraud Detector »

Khám phá thêm về AWS