AWS Uygulama Oluşturucu Özellikleri

AWS Uygulama Oluşturucu, dağıtıma hazır kod olarak altyapı (IaC) tarafından desteklenen AWS hizmetlerinden modern uygulamaları görsel olarak düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olur.

Genel

Görsel tuval

AWS Uygulama Oluşturucu, herhangi bir AWS CloudFormation kaynağını Visual Studio (VS) Code'dan veya AWS Konsolu'ndan bir görsel tuval üzerine sürükleyip bırakmanıza yardımcı olur. Step Functions Workflow Studio entegrasyonu, bir iş akışı oluşturmak ve Uygulama Oluşturucu'nun tıklayarak bağlanma entegrasyonunu kullanarak iş akışı görevlerini 220'den fazla AWS hizmetiyle entegre etmek için sürükle-bırak arabirimi sunar.

Yapılandırma oluşturma

Uygulama Oluşturucu; görsel diyagramlardan AWS Lambda İşlevi, Amazon Kinesis Akışı, EventBridge Planlaması, API Ağ Geçidi, Amazon SQS Kuyruğu ve AWS Step Functions Durum Makinesi gibi 13 gelişmiş kaynak için otomatik olarak dağıtıma hazır, tam yapılandırılmış kod olarak altyapı (IaC) AWS CloudFormation şablonları oluşturabilir ve CloudFormation'ın desteklediği 1.000'den fazla kaynağın tümü için CloudFormation şablonu üretebilir.

Görsel diyagram ve IaC arasındaki eşitleme

AWS Uygulama Oluşturucu, uygulama mimarinizin gerçek zamanlı görsel temsilini kod olarak altyapınızla eşitlenmiş hâlde tutar. Mimaride yeni kaynaklar eklemek veya hizmet yapılandırmasını değiştirmek gibi değişiklikler, kod olarak altyapı yapıtlarına yansıtılır ve aynı durum, tam tersi için de geçerlidir.

IDE Deneyimi

Visual Studio (VS) Code'da IDE uzantısı

Uygulama Oluşturucu, görsel IaC yazma deneyimini VS Code'a genişleterek bugün sahip olduğunuz mevcut araçları ve iş akışlarını tamamlar. Uygulama Oluşturucu'nun görselleştirmesini ve CloudFormation şablon düzenlemesini IDE'nizde yan yana eşleştirebilirsiniz.

IDE uzantısında üretici yapay zekâ destekli kod önerileri

VS Code İçin AWS Araç Seti'nin bir parçası olan Uygulama Oluşturucu IDE Uzantısı, üretici yapay zekâ destekli kod önerileri sunar. Bununla yalnızca yeni bir CloudFormation şablonunu başlatma konusunda yardım almakla kalmaz, aynı zamanda doğrudan Uygulama Oluşturucu'nun kaynak yapılandırma arabiriminden bir kaynak yapılandırması da oluşturabilirsiniz.