Amazon Athena ile yalnızca çalıştırdığınız sorgular için ödeme yaparsınız. Sorgu başına taranan veri miktarına göre ücretlendirilirsiniz. Verilerinizi sıkıştırarak, bölerek veya sütunlu bir formata dönüştürerek yüksek oranda maliyet tasarrufu ve performans iyileştirmesi elde edebilirsiniz. Bu işlemlerin tamamı, Athena'nın bir sorguyu işlemesi için taraması gereken veri miktarını azaltır.

Sorgu başına fiyat

Sütun veri formatlarını, bölümlerini kullandığınızda ve verilerinizi sıkıştırdığınızda daha fazla tasarruf edin

Sorgu başına maliyetlerinizde %30 ile %90 arasında tasarruf yapabilir, verilerinizi sıkıştırarak, bölümlendirerek ve sütunlu biçimlere dönüştürerek daha iyi performans elde edebilirsiniz.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Ücret, Amazon Athena tarafından taranan bayt sayısının bir sonraki megabayt değerine yuvarlanmasıyla hesaplanır ve sorgu başına minimum 10 MB kullanılır. Bölümleri yönetmeye yönelik CREATE/ALTER/DROP TABLE gibi Veri Tanımlama Dili (DDL) bildirimler veya hatalı sorgular için ücret alınmaz. İptal edilen sorgular, taranan veri miktarına göre ücretlendirilir.

Verilerinizin sıkıştırılması, Athena'nın daha az veri taramasını sağlar. Verilerinizi sütun formatlarına dönüştürmek, Athena'nın verileri işlemek için yalnızca gerekli sütunları seçerek okumasını sağlar. Athena, Apache ORC ve Apache Parquet’i destekler. Verilerinizin bölümlere ayrılması, Athena'nın taranan veri miktarını kısıtlamasını da sağlar. Bu, maliyet tasarrufu ve performans artışı sağlar. Athena konsolunda sorgu başına taranan veri miktarını görebilirsiniz. Detaylar için aşağıdaki fiyatlandırma örneğine bakınız.

Birleştirilmiş sorgu fiyatlandırması

Ücret, tüm veri kaynaklarından toplanan Amazon Athena tarafından taranan bayt sayısının bir sonraki megabayt değerine yuvarlanmasıyla hesaplanır ve sorgu başına minimum 10 MB kullanılır.

Ek maliyetler

Amazon Athena, verileri doğrudan Amazon S3'ten sorgular. Athena ile verilerinizi sorgulamak için ek depolama ücreti alınmaz. Depolama, istekler ve veri aktarımı için standart S3 fiyatlarına göre ücretlendirilirsiniz. Varsayılan olarak, sorgu sonuçları seçtiğiniz bir S3 klasöründe saklanır ve standart Amazon S3 fiyatlarına göre faturalandırılır.

AWS Glue Data Catalog ile Athena’yı birlikte kullanırsanız standart AWS Glue Data Catalog ücretlerini ödersiniz. Daha fazla ayrıntı için bk.; AWS Glue fiyatlandırma sayfası.

Ayrıca, Athena ile kullandığınız Amazon S3, AWS Lambda, AWS Glue, Amazon SageMaker gibi AWS hizmetleri için standart fiyatlar doğrultusunda ücretlendirilirsiniz. Örneğin, depolama, istekler ve bölgeler arası veri aktarımı için S3 fiyatlarına göre ücretlendirilirsiniz. Varsayılan olarak, sorgu sonuçları seçtiğiniz bir S3 klasöründe saklanır ve standart Amazon S3 fiyatlarına göre faturalandırılır. Eğer AWS Lambda’yı kullanıyorsanız işlevlerinize yönelik istek sayısı ve kodunuzun çalıştırıldığı süre temel alınarak ücretlendirme hesaplanır.

Birleştirilmiş sorgular, hesabınızdaki AWS Lambda işlevlerini çalıştırır ve Lambda kullanımı için standart ücretlerden ödeme yaparsınız. Birleştirilmiş sorgular tarafından çalıştırılan Lambda işlevleri, Lambda’nın ücretsiz kullanımına tabiidir. Ayrıntılar için lütfen AWS Lambda fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Fiyatlandırma örneği

3 eşit boyutlu sütuna sahip bir tablonun Amazon S3’te toplam 3 TB boyutunda sıkıştırılmamış bir metin dosyası olarak depolandığını düşünelim. Metin biçimindeki dosyalar ayrılamadığından tablonun tek bir sütunundan veri almak için sorgu çalıştırılması durumunda Amazon Athena’nın dosyanın tamamını taraması gerekir.

  • Bu sorgunun maliyeti: 15 USD. (Taranan 3 TB için fiyat, 3 * 5 USD/TB = 15 USD)

Dosyanızı GZIP kullanarak sıkıştırırsanız, sıkıştırmadan 3:1 oranında kazanç elde edebilirsiniz. Bu durumda, sıkıştırılmış dosyanın boyutu 1 terabayt olacaktır. Bu dosya üzerinde aynı sorgunun maliyeti 5 USD’dir. Athena tüm dosyayı tekrar taramak zorundadır. Ancak, boyutu üç kat daha küçük olduğundan, daha önce yaptığınız ödemenin üçte birini ödersiniz.

Dosyanızı sıkıştırır ve 3:1 sıkıştırma elde ederek Apache Parquet gibi bir sütunlu biçime dönüştürürseniz, Amazon S3 üzerinde yine de 1 TB veri elde edersiniz. Ancak, bu durumda, Parquet, sütunlu olduğundan, Amazon Athena yalnızca çalıştırılan sorguyla ilgili sütunu okuyabilir. Söz konusu sorgu yalnızca tek bir sütunla ilgili olduğundan, Athena yalnızca bu sütunu okur ve dosyanın üçte ikisini okumayabilir. Athena, dosyanın sadece üçte birini okuduğundan, S3'ten yalnızca 0,33 TB veri tarar.

  • Bu sorgunun maliyeti: 1,67 USD. Sıkıştırmadan 3 kat ve yalnızca bir sütunu okumak için de 3 kat tasarruf sağlanır.
    (Dosya boyutu = 3 TB/3 = 1 TB. Tek bir sütun okunurken taranan veriler = 1 TB/3 = 0,33 TB. 0,33 TB için fiyat = 0,33 * 5 USD/TB = 1,67 USD)

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçişle ilgili ek kaynaklar

Amazon Athena’yı nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenin

Kullanmaya başlama sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon Athena'yı Kullanmaya Başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın