Genel

S: Amazon Augmented AI (Amazon A2I) nedir?

C: Amazon Augmented AI (Amazon A2I), makine öğrenimi tahminlerinin insanlar tarafından incelenmesi için gerekli iş akışlarını oluşturmayı kolaylaştıran bir hizmettir. Amazon A2I; tüm geliştiricilere insan incelemesi sunarak, insan inceleme sistemleri oluşturma veya çok sayıda insan inceleyiciyi yönetmeyle ilgili ayrıştırılmamış ağır yükleri ortadan kaldırmaktadır.

Amazon A2I hizmetini kullanma

S: Neden Amazon A2I hizmetini kullanmalıyım?

C: Birçok makine öğrenimi uygulaması, sonuçların doğru olduğundan emin olunması için düşük güvenilirlikli tahminlerin insanlar tarafından incelenmesini gerektirir. Örneğin; bazı durumlarda düşük kaliteli taramalar veya anlaşılmayan el yazısı nedeniyle, taranmış ipotek başvurusu formlarından bilgi elde etmek için insan incelemesi gerekebilir. Ancak karmaşık işlemlerin veya "iş akışlarının" uygulanması, inceleme görevlerini ve sonuçlarını yönetmek için özel yazılım yazılması ve çoğu durumda büyük bir inceleyici grubunun yönetilmesi gerektiği için insan incelemesi sistemleri oluşturmak zaman alıcı ve pahalı olabilir.

Amazon A2I, makine öğrenimi uygulamaları için insan incelemeleri oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. Amazon A2I, Amazon Rekognition ve Amazon Textract'ten elde edilen tahminlerin kolaylıkla incelenebilmesini sağlayan içerik denetimi ve belgelerden metin ayıklama gibi makine öğreniminin yaygın kullanım örnekleri için yerleşik insan incelemesi iş akışları sağlar. Amazon SageMaker veya başka bir araçta oluşturulan makine öğrenimi modelleri için kendi iş akışlarınızı da oluşturabilirsiniz. Amazon A2I hizmetini kullanarak, bir modelin yüksek güvenilirlikli tahmin yapamadığı veya tahminlerini kesintisiz bir şekilde denetleyemediği durumlarda insan inceleyicilerin sürece dahil olmasını sağlayabilirsiniz.

S: Amazon A2I hizmetini kullanmaya nasıl başlarım?

C: Amazon A2I, tüm insan incelemesi iş akışını birkaç kolay adımda ayarlayabileceğiniz yönetilen bir deneyim sunar. Amazon A2I hizmetini kullanmaya başlamak için AWS konsolunuzda oturum açın ve Amazon SageMaker konsoluna gidin. Buradan, Augmented AI bölümünün altında bulunan Human review workflows (İnsan incelemesi iş akışları) seçeneğini belirleyin. Öncelikle; insan incelemesi iş akışının bir parçası olarak, inceleme sonuçlarının depolanması gereken S3 klasörüne bir işaretçi sağlarsınız. Ardından, uygun görev türünü seçer ve bir insan incelemesinin ne zaman tetikleneceğine ilişkin durumları tanımlarsınız. Amazon A2I, yalnızca birkaç seçenek girmeniz ve nesnelerinizin insanlar tarafından nasıl incelenmesi gerektiğine yönelik talimatlar vermeniz gereken önceden oluşturulmuş iş akışları sağlar. Alternatif olarak, özel iş akışınızı oluşturabilir ve özel inceleme şablonlarınızı kullanabilirsiniz. İş akışı oluşturulduktan sonra kendisine özel oluşturulan benzersiz bir tanımlayıcı ile doğrudan uygulamalarınızda kullanılabilir.

S: Hangi nesnelerin insan incelemesine gönderileceğine nasıl karar verebilirim?

C: A2I hizmetini kullanarak, iş sorununuz için kabul edilebilir tahmin güvenirliğinin ne olduğunu tanımlayabilirsiniz. Bir insan incelemesinin tetiklenmesini sağlayan makine öğrenimi tahminleri için iş kurallarını tanımlayabilirsiniz. Amazon Rekognition görüntü denetimi görevlerinde, insan incelemesini tetiklemek için Amazon Rekognition'ın oluşturduğu her etikete sağlanan güvenilirlik puanını kullanabilirsiniz. Amazon Textract görevlerinde, belirli form anahtarları bulunmadığında veya form anahtarı algılama güvenilirliği düşük olduğunda bir insan incelemesini tetikleyebilirsiniz. Metindeki tüm form anahtarlarını değerlendirdikten sonra herhangi bir form anahtarı için gerekli eşik değerinizden daha düşük bir güvenilirlik düzeyi varsa da bir insan incelemesini tetikleyebilirsiniz. Özel iş akışınız için iş durumlarına yönelik kodu AWS Lambda'da veya doğrudan istemci uygulamanızda yazabilirsiniz.

S: Amazon A2I hizmetini kullanarak insan iş gücüne nasıl erişebilirim?

C: Amazon A2I ile üç iş gücü seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz: (1) Amazon Mechanical Turk, (2) AWS Marketplace aracılığıyla erişilebilen üçüncü taraf veri etiketleme hizmet sağlayıcıları ve (3) Kendi çalışanlarınız. Daha fazla bilgi için Amazon A2I geliştirici kılavuzuna göz atın.

Fiyatlandırma ve Erişilebilirlik

S: A2I hizmetinin maliyeti nedir?

C: Güncel fiyatlandırma bilgileri için lütfen Amazon A2I fiyatlandırma sayfasına göz atın.

S: Amazon A2I hangi AWS bölgelerinde kullanılabilir?

C: AWS Bölge Tablosu, Amazon A2I hizmetinin şu anda kullanılabildiği tüm AWS bölgelerini listeler.

Üçüncü taraf insan incelemesi hizmeti sağlayıcılarını kullanmak

S: Amazon Augmented AI üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları müşterilerin gizli bilgilerini işleyebilir mi?

C: Evet, Amazon Augmented AI hizmet sağlayıcıları müşterilerin gizli bilgilerini işleyebilir. AWS müşterileri ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları arasındaki Standart Hizmet Sözleşmesi, gizli bilgilerinizi koruyan maddeler içermektedir. Gizli bilgileri hizmet sağlayıcısıyla paylaşmadan önce lütfen bu koşulları inceleyin. Koşullar AWS Marketplace’de hizmet sağlayıcısının giriş sayfasında yer almaktadır.

S: AWS Marketplace aracılığıyla bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısıyla çalışıyorum. COVID-19 nedeniyle hizmet sağlayıcılarının uyguladıkları ve bilgim olması gereken değişiklikler nelerdir?

C: COVID-19’un hızla artan etkisi nedeniyle bazı hizmet sağlayıcıları, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için geçici olarak uzaktan çalışma politikası uyguladı. Bu süreçte aşağıdaki SSS bölümünde belirtilen SOC 2 uygunluğu ve ek güvenlik denetimleri gibi güvenlik standartları, durumdan etkilenen hizmet sağlayıcıları için geçerli olmayabilir. Durumdan etkilenen hizmet sağlayıcıları, AWS Marketplace girişlerini bunu yansıtacak biçimde güncellediler ve müşteri verilerini müşterilerin açık onayı olmadan uzaktan çalışma ortamlarında işlemeyecekler.

S: Amazon Augmented AI üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının hangi güvenlik standartlarını karşılaması gerekir?

C: İnsan incelemesi hizmet sağlayıcılarının SOC 2 uygunluğunu ve sertifikasını her yıl alması gereklidir. SOC 2 raporu, hizmet sağlayıcısının denetim ortamının Amerika Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü’nün Güvenlik, Erişilebilirlik, İşleme Bütünlüğü, Bilgi Güvenliği ve Gizlilik gibi Mutemetlik Hizmetleri Ölçütlerine göre incelenmesiyle oluşturulan bir açıklamadır.

Hizmet sağlayıcılarının SOC 2’ye ek olarak ortamlarındaki müşteri verilerini koruma altında tutmak için şu ek güvenlik denetimlerini gerçekleştirmesi gerekir.

Teknoloji Denetimleri:
Hizmet sağlayıcıları, sistemlerinden dosya/veri indirme veya kopyalama girişimlerini engelleyecek ve sistemlerine yetkisiz erişimi önleyecek gerekli yazılımları kullanmalıdır. Hizmet sağlayıcılarının ayrıca çalışanlarının müşterileri görevleriyle ilgili verileri hizmet sağlayıcılarının güvenli ortamları dışında depolanmasını ve kopyalanmasını yasaklaması gerekir.

Ağ Güvenliği Denetimleri:
Hizmet sağlayıcılarının müşteri görevleriyle ilgili verilere uzaktan erişimi yasaklaması gerekir. Ayrıca, eşler arası dosya paylaşımı yazılımı sağlayıcının ağında engellidir.

Çalışan Denetimleri:
Hizmet sağlayıcılarının çalışanlarının Gizlilik Sözleşmeleri’nin (NDA’lar) bulunması gereklidir. Hizmet sağlayıcılarının, çalışanların evrak, USB, cep telefonu ve diğer medya denetimleri dâhil olmak üzere müşteri görevleriyle ilgili verileri sağlayıcının güvenli ortamından kopyalamasını veya taşımasını önleyecek sıkı politikalar uygulaması gerekir.

Fiziksel Erişim Denetimleri:
Hizmet sağlayıcılarının çalışma alanlarına yetkisiz erişimi önlemek için fiziksel erişim denetimi önlemleri uygulaması gerekir. Bu denetimler biyometrik kimlik doğrulamasını, çalışan kimlik kartı tanımlanmasını ve çalışanların kimliğinin güvenlik görevlileri tarafından görsel olarak doğrulanmasını içerebilir.

S: AWS, hizmet sağlayıcılarının bu güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamaya nasıl yardımcı olur?

C: AWS, hizmet sağlayıcılarının Marketplace’de listede yer almadan önce SOC 2 sertifika raporlarını sunmalarını ister ve şunları onaylar:

Doğruluk (hizmet sağlayıcısı denetçisinin AICPA sertifikasının olup olmadığı);

Rapor dönemi (SOC 2 sertifika geçerlilik tarihi); ve

Çalışma alanı doğrulaması (hizmet sağlayıcısı çalışanlarının Amazon Augmented AI görevlerini yürüttüğü fiziksel alan).

S: Hizmet sağlayıcısı güvenlik standartlarının incelenme sıklığı nedir?

C: Tüm hizmet sağlayıcılarının güvenlik standartları, zorunlu gereksinimleri karşılamalarını sağlamak için her yıl incelenir.

S: AWS incelemesinde herhangi bir istisna var mı?

C: Hayır. Hizmet sağlayıcısı güvenlik standartlarını karşılamada başarısız olursa girişleri AWS Marketplace’den kaldırılır. Girişlerinin kaldırılması 24 saat içinde tamamlanır ve durumdan etkilenen tüm müşterilere e-posta ile bilgi verilir.

S: Hizmet sağlayıcısı, insan incelemesi hizmetlerini birden fazla çalışma alanında sunuyorsa tüm alanlarının incelemeden geçirilmesi gerekir mi?

C: Evet, tüm alanların gerekli güvenlik standartlarını karşılaması gerekir.

S: Hizmet sağlayıcısı çalışma alanında yetkisiz veri erişimi olursa ne olur?

C: Hizmet sağlayıcısı, gerçekleşmiş veya şüpheli bir yetkisiz erişim, toplama, alma, kullanım, aktarım, açığa çıkma, bozulma veya müşteri verilerinin kaybını tespit ettikten sonra 24 saat içinde AWS’ye ve durumdan etkilenen müşterilere bilgi verir. Hizmet sağlayıcısı tüm güvenlik vakalarını en kısa zamanda çözüp AWS ve etkilenen müşterilere dâhili araştırmayla ilgili yazılı bilgiler sağlar.

Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon A2I fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon A2I ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın