AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı logosu

Fiyatlandırma varsayımları

Genel varsayımlar

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı, belirttiğiniz kullanım parametrelerine bağlı olarak AWS hizmetlerinin yaklaşık kullanım maliyetlerini sunan bir tahmin aracıdır. AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı bir teklif aracı değildir ve AWS hizmetlerine yönelik gerçek kullanım maliyetinizi göstermeyi garanti etmez. AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı tarafından tahmin edilen maliyet birtakım sebeplerle asıl maliyetlerinizden farklı olabilir. Tahmin edilen maliyetin asıl maliyetinizden farklı olmasına yönelik yaygın sebepler arasında şunlar sayılabilir:

 1. Asıl kullanım: Asıl maliyetiniz, Hesaplama Aracı'na değil hizmetlere yönelik gerçek kullanımınıza bağlı olacaktır. Hesaplama Aracı'na girdiğiniz verilerin doğruluğu asıl maliyetlerinizin doğruluğunu etkiler. Örneğin;
  1. Belirli bir sayıda EC2 bulut sunucusu kullanacağınızı tahmin ederseniz ancak aslında daha fazla sunucu kullanırsanız gerçek kullanımınız için faturalandırılırsınız.
  2. Tahmininize dahil etmediğiniz AWS hizmetlerini kullanırsanız tahmininiz asıl faturanızdan farklı olacaktır.
  3. AWS hizmetleri için veri aktarımı girdi veya çıktılarına yönelik tahmininiz asıl girdi veya çıktılara göre fazla ya da az ise asıl faturanız farklı olacaktır.
  4. Bir hizmete yönelik kullanımınız konusunda 3 yıllık rezervasyon satın alımına göre tahmin gerçekleştirir ancak 1 yıllık rezervasyon satın alırsanız yıllık ve peşin fiyatlarınız tahmininizden farklı olacaktır.
 2. Kullanılan bölge: AWS hizmetlerine yönelik fiyatlar Bölgelere göre farklılık gösterir. Hizmetin Hesaplama Aracı'nda belirtilen Bölgeden farklı bir Bölgede kullanılması sonuçların doğruluğunu etkileyecektir.
 3. Fiyatlardaki değişiklikler: AWS birçok hizmet için kullandıkça ödeme şeklinde fiyatlandırma yapmakta ve fiyatlar zaman içerisinde değişmektedir. İstek üzerine hizmetler satın alırsanız faturanız güncel istek üzerine hizmet fiyatlarına bağlı olarak tahmin edilenden daha az veya daha fazla olabilir. Belirli hizmetler için fiyatı rezervasyon tarihinizden itibaren sabitlemek için 1 veya 3 yıllık rezervasyon satın alabilirsiniz.
 4. Vergiler: Hesaplama Aracı, hizmetleri satın aldığınızda uygulanabilecek hiçbir vergiyi hesaba katmaz.
 5. Zaman aralığı: Hesaplama Aracı bir ayda 730 saat olduğunu varsayar (bir yılda 365 gün x bir günde 24 saat / bir yılda 12 ay). İlk 12 aylık tahmini toplam tutar, 12 x aylık toplam maliyet + peşin toplam maliyet şeklinde hesaplanır. Hesaplama Aracı, bir gün fazla olan artık yılları hesaba katmaz.
 6. İlk 12 aylık toplam: Hesaplama Aracı yalnızca ilk 12 aya yönelik toplam maliyet tahminlerinizi gösterir. Maliyetleri 3 yıllık kısmi peşin fiyatlandırma stratejisi kullanarak tahmin ederseniz yalnızca 3 yıllık rezervasyonun ilk 12 ayı için ayarlanmış maliyet tahminlerini görürsünüz.
 7. Ücretsiz kullanım, promosyon kredileri ve indirimler: Hesaplama Aracı; ücretsiz kullanım fiyatlandırmasını, promosyon kredilerini ve diğer indirimleri hesaba katmaz. Yapılan tahmine dahil edilmeyen ek indirimlere tabi olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.
 8. Aylık faturalandırma dönemi: AWS, aylık olarak faturalandırma yapar. Kullanımınızın ay ortasında başlaması durumunda aylık tam maliyetin yalnızca bir kısmını görürsünüz.
 9. Yuvarlama: Hesaplama Aracı, fiyatlandırma verilerini matematiksel olarak yuvarlar. Hesaplama Aracı'nın bu yuvarlamayı nasıl gerçekleştirdiğine dair daha fazla bilgi edinmek için her bir hizmet yapılandırmasının Show calculation (Hesaplamayı göster) bölümünde yer alan fiyatlandırma matematiğine başvurun.
 10. Katmanlı fiyatlandırma: AWS hizmetlerine yönelik mevcut kullanımınıza bağlı olarak AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nda tahmin ettiğinizden farklı toplu indirimlere tabi olabilirsiniz. Hesaplama Aracı, tahmine dahil etmediğiniz kullanımı hesaba katmaz. Örneğin, Amazon S3 Standart depolamanın aylık 500 TB’lık bir kısmını kullandıysanız GB başına 0,022 USD ödersiniz. Hesaplama Aracını kullanarak aylık 50 TB ek kullanım için tahmin gerçekleştirmeniz durumunda Hesaplama Aracı bunu GB başına 0,023 USD şeklinde daha yüksek maliyetle fiyatlandırılan aylık ilk 50 TB olarak varsayar. Amazon S3'te aylık 550 TB'lık asıl toplam harcamanız, güncel harcamanıza yönelik tahmin edilen ek maliyetten daha düşük olacaktır.
 11. Saniyelik faturalandırma: Bazı AWS hizmetleri için saniyelik faturalandırma yapılır. Hesaplama Aracı, saniyelik faturalandırma seçeneklerini hesaba katmaz.
 12. Üçüncü taraf lisanslama ücretleri: Hesaplama Aracı, AWS Marketplace'ten dağıtılan yazılım çözümleri gibi üçüncü taraf lisanslama ücretlerini hesaba katmaz.
 13. Para birimi: Hesaplama Aracı, USD cinsinden tahmin gerçekleştirir. Küresel döviz oranları zamanla değişir. Tahmininizi güncel dövize dayalı olarak farklı bir para birimine dönüştürürseniz döviz oranındaki değişiklikler tahmini etkileyecektir.

Amazon EC2 varsayımları

 1. Ani performans artışı yapabilen bulut sunucuları: Bazı bulut sunucuları (ör. T2 ve T3 sınırsız bulut sunucuları) ani performans artışı kapasitesi için ek maliyet gerektirmektedir. Ani performans artışı yapabilen bulut sunucularını çalıştırırken ani performans artışı kredileri kullanırsınız ve bu kredileri faturanıza yansıtabilirsiniz ancak bu ani performans artışı kredilerini aşarsanız bu aşım için ek ücretler ödemeniz gerekir. Ani performans artışı yapabilen bulut sunucuları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Amazon EC2 bulut sunucusu tipleri.
 2. İş yükleri: Hesaplama Aracı, maliyet açısından optimize edilmiş bir fiyatlandırma stratejisi sunmak amacıyla belirttiğiniz bulut sunucusu ve iş yükü için bir başa baş analiz gerçekleştirir. Bu analizde hem istek üzerine hem de rezerve edilmiş bulut sunucusu için maliyetler değerlendirilir ve en uygun maliyetli çözüm için iki fiyatlandırma modelinden birine veya ikisinin birleşimine yönelik bir öneride bulunulur.
  1. Bir iş yükü yalnızca gerçek iş yükünüzün tahminine dayalı olduğu sürece doğrudur. Örneğin, kullanımınız tahmin ettiğinizden daha fazla olursa faturanız daha yüksek olur. Kullanımınız daha az ise faturanız daha az olur.
  2. Bu başa baş analiz aylık 730 saate dayalıdır. Geçirdiğiniz ayın başa baş noktası gerçekte farklı olabilir; ayrıca her bulut sunucusu kendi İsteğe Bağlı ve Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu fiyatlarına bağlı olarak farklı bir başa baş noktasına sahiptir.
  3. Günlük: Günlerin bir ay içerisindeki dağılımı düzensizdir. Bulut sunucularını yalnızca Pazartesi günleri çalıştırırsanız bir ayda bulunan Pazartesi günlerinin sayısını normalleştiririz. Söz konusu ayda gerçekte 4 veya 5 Pazartesi günü olabilir, ancak biz bunu aylık ortalama 4,3 Pazartesi günü olarak alırız. (Örnek hesaplama: bir ayda 730 saat / (bir günde 24 saat * bir haftada 7 gün) = belirli bir günün bir ayda görülme sayısı: 4,3452.)
  4. Haftalık: Hesaplama Aracı bir ayda 4,34 hafta olduğunu varsayar.
  5. Aylık: Hesaplama Aracı bir ayda 730 saat olduğunu varsayar.
  6. Özel: Hesaplama Aracı, özel iş yükünde belirtilen tüm bulut sunucularının eş zamanlı olarak çalıştığını varsayar. Hesaplama Aracı, maliyet açısından optimize edilmiş bir senaryo için bir başa baş analiz gerçekleştirdiğinde çeşitli özel iş yükü bulut sunucularının eş zamanlı olarak mı yoksa seri halinde mi çalıştığını bilmez. Bulut sunucuları eş zamanlı olarak çalışmıyorsa daha fazla rezerve edilmiş bulut sunucusu satın almak daha ucuza mal olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın.
 3. Spot fiyatlandırması: Spot bulut sunucuları kullanıyorsanız bulut sunucularınız çalıştığı sırada geçerli olan spot fiyatı ödersiniz. Spot fiyatlandırma stratejisi, seçtiğiniz bulut sunucusu tipi için geçmişe dönük ortalama bir indirim yapıldığını varsayar ancak geçmişe dönük değerler, kullanımınız sırasındaki asıl indirimi yansıtmayabilir. Varsayılan indirimi, tahmin modeliniz için en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak varsayılan indirim, asıl maliyetinize yönelik bir garanti vermez.
 4. Amazon Elastic Block Storage (EBS): Hesaplama Aracı, Amazon Elastic Block Storage (EBS) tahmini için EBS anlık yedeklerinizin bir ay boyunca saklandığını ve ardından silindiğini varsayar.

AWS Budgets

Bu potansiyel değişiklikler konusunda endişeleriniz varsa AWS Budgets'ı kullanmayı düşünebilirsiniz. AWS Budgets, maliyetlerinizin veya kullanımınızın bütçe olarak ayırdığınız tutarı aşması (veya aşacağının öngörülmesi) durumunda sizi uyaran özel bütçeler oluşturabilmenizi sağlar. Ayrıca, bir bütçe kendi eşiğini (gerçek veya öngörülen tutarlar) aştığında hesabınızda gerçekleştirmek istediğiniz eylemleri de tanımlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.