AWS Cloud Map

Bulut kaynakları için hizmet keşfi

AWS Cloud Map bir bulut kaynak keşfi hizmetidir. Cloud Map ile uygulama kaynaklarınız için özel adlar belirleyebilir ve dinamik olarak değişen bu kaynakların güncel konumlarını saklayabilirsiniz. Bu, web hizmetiniz daima kaynakların en güncel konumlarını keşfedeceği için uygulamanızın erişilebilirliğini artırır.

Modern uygulamalar genel olarak bir API üzerinden erişilebilir olan ve belirli bir işlevi yerine getiren çeşitli hizmetlerden oluşur. Her bir hizmet; veritabanları, kuyruklar, nesne depoları ve müşteri tarafından belirlenen mikro hizmetler gibi çeşitli başka kaynaklarla etkileşime girer ve işlevini yerine getirebilmek için bağımlı olduğu bütün altyapı kaynaklarının yerini bulabilmeye ihtiyaç duyar. Pek çok durumda, bütün bu kaynak adlarını ve konumlarını manuel olarak uygulama kodu içinde yönetirsiniz. Öte yandan manuel kaynak yönetimi, bağımlı altyapı kaynaklarının sayısı arttıkça ya da mikro hizmetlerin sayısı trafiğe bağlı olarak dinamik bir şekilde arttıkça ve azaldıkça zaman alan ve hataya yatkın bir sürece dönüşür. Üçüncü taraf hizmet keşif ürünlerini de kullanabilirsiniz ancak bunlar için ek yazılım ve altyapı yükleyip yönetmeniz gerekir.

Cloud Map; veritabanları, kuyruklar, mikro hizmetler ve başka bulut kaynakları gibi uygulama kaynaklarını özel adlarla kaydedebilmenizi sağlar. Cloud Map, konumun güncel olduğundan emin olmak için sürekli olarak kaynakların durumunu kontrol eder. Daha sonra uygulama, uygulama sürümüne ve dağıtım ortamına dayalı olarak ihtiyaç duyulan kaynakların konumu için kayıt defterini sorgulayabilir.

AWS Cloud Map ile tanışın

Avantajlar

Uygulama erişilebilirliğini artırma

Cloud Map, uygulamanızın IP tabanlı her bileşeninin durumunu izler ve eklenen ya da kaldırılan her mikro hizmetin konumunu dinamik olarak günceller. Böylece uygulamalarınız, kaynakların yalnızca en güncel konumlarını keşfedebilir ve bu da uygulamanın erişilebilirliğini artırır.

Geliştirici üretkenliğini artırma

Cloud Map, özel adlarla tanımlayabileceğiniz uygulama hizmetlerinizin tamamı için tek bir kayıt defteri sağlar. Böylece geliştirme ekipleriniz kaynak adı ve konumuyla ilgili bilgileri sürekli olarak depolamak, takip etmek ve güncellemek ya da uygulama kodu içinde doğrudan değişiklikler yapmak zorunda kalmaz.

Nasıl çalışır?

Kullanım örnekleri

Hizmet keşfi

Mikro hizmetler genellikle container'lar gibi dinamik kaynaklar kullanılarak uygulanır, hızlıca başlatılabilir ve sonlandırılabilir. Bu kaynaklar API üzerinden iletişim kurar ve uygulama kodu içinden bağımlı kaynaklarının konumunu belirlemeleri gerekir. Ancak bu kaynakların her biri sürekli değişen konumları nedeniyle dinamiktir. Bu durum, kaynaklar için bütün bağımlılıkların konumunu sürekli olarak takip etmeyi ve bulmayı zorlaştırır. Hizmet adlarının ve konumlarının tek bir güncel kayıt defterini sunan Cloud Map, mikro hizmetlerin birbirlerini kolayca bulabilmelerini sağlar.

Sürekli entegrasyon ve teslim

Çeşitli ortamlar, bölgeler ve sürümler genelinde uygulama kodunun dağıtılması birden çok yapılandırma dosyasını her bir hizmetin konumuyla güncellemenizi gerektirir. Cloud Map, hizmet adları ve konumlarının güncel bir kayıt defterini tutar. Dağıttığınız ortam, bölge veya uygulama sürümü temelinde kaynağın konumunu güncellersiniz ve uygulamanız otomatik olarak doğru kaynağı keşfeder.

Otomatik durum izleme

Uygulamalarınız genellikle AWS hizmetlerinin ve özel kaynakların bir birleşimidir. Ancak, bütün uygulama kaynaklarınızın güncel durumlarına dair bilgileri güvenilir bir biçimde elde etmek zordur. Cloud Map otomatik durum denetimleri vasıtasıyla yalnızca iyi durumdaki kaynakların güncel kayıt defterini tutarak bunu başarmanıza yardımcı olur. Bu, trafiğin yalnızca iyi durumdaki uç noktalara akmasını sağlar.

Blog gönderileri ve makaleler

Cloud Map ile tanışın

AWS Cloud Map bütün uygulama bileşenlerinizi, bu bileşenlerin konumlarını, özniteliklerini ve durumlarını takip eder. Uygulamalarınız artık bağımlılıklarının konumunu keşfetmek için AWS SDK, API veya hatta DNS'yi kullanarak AWS Cloud Map'i sorgulayabilir.   

Okumaya Devam Edin »

Sunucusuz uygulamalar için AWS Cloud Map hizmet keşfi

AWS Cloud Map bütün iş mantığını birbirine bağlayan yapıştırıcı vazifesi görerek mikro hizmetlere yolculuğu mümkün kılar. Peak.ai olarak, sunucusuz çerçeveyi yoğun bir şekilde kullandığımız için AWS Cloud Map'i sunucusuz çerçeve akışına entegre etmenin yollarını aradık.

Okumaya Devam Edin »

AWS Cloud Map özelliklerine göz atın

Cloud Map hakkında daha fazla bilgi edinin

Cloud Map özellikleri 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolu'nda Cloud Map ile oluşturmaya başlayın

Oturum açın