Ücretsiz Kullanım

AWS DeepRacer hizmet konsolunu kullanmaya başlamanız adına ilk yedi saatlik kullanımınız için size kredi veriyoruz. Bu süre ilk modelinizi eğitmeniz, değerlendirmeniz ve sonrasında AWS DeepRacer Ligi’ne dahil etmeniz için yeterlidir. AWS DeepRacer’ı kullandığınız ilk ayın sonunda hesabınıza şu hizmet kredileri yüklenir: AWS RoboMaker için Simülasyon Birimi’nde 65 saat (26 USD), Amazon SageMaker bulut sunucusu için ML.C4.2XL’de 10 saatlik eğitim (5,57 USD) ve Amazon S3, Amazon Kinesis Video Streams ve Amazon CloudWatch’ın maliyetini karşılamak için 1,50 USD. Hizmet kredileri ayın sonunda yüklenir, bir ay boyunca geçerli olur ve fatura dökümünüzde görünür.

Ayrıca diğer AWS hizmetleri için Ücretsiz Kullanımdan faydalanabileceksiniz. Eğer hiç AWS RoboMaker kullanmadıysanız ilk ay için AWS RoboMaker Ücretsiz Kullanımına sahip olursunuz. Bunun yanı sıra aylık olarak Amazon S3 ve Amazon CloudWatch için Ücretsiz Kullanımdan faydalanacaksınız.

Ücretsiz Kullanımı kullandıktan sonra tipik bir AWS DeepRacer simülasyonu için nasıl bir maliyet dökümü bekleyebileceğinizi görmek için aşağıdaki 1. fiyatlandırma örneğine bakın.

AWS DeepRacer, pekiştirmeli öğrenim modeli eğitimi için Amazon SageMaker ile, yarış simülatörü için AWS RoboMaker ile, sanal simülasyon çekiminin video akışı için Amazon Kinesis Video Streams ile, model depolama için Amazon S3 ile ve günlük yakalama için Amazon CloudWatch ile entegre bir şekilde çalışır. AWS DeepRacer hizmetini ilk kullanışınızda, hesabınızda entegre hizmetlere sizin adınıza çağrı yapılması için gerekli IAM rollerinin yanı sıra Amazon SageMaker ve AWS RoboMaker'ın çalıştırılması için gerekli Sanal Özel Bulut (VPC) yığını oluşturulur. Bir VPC oluşturma ve kullanmayla ilgili herhangi bir maliyet yoktur ancak her hizmet kendi ücretini taşımaktadır. İlgili ürün fiyatlandırması hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen buraya tıklayın.

1. fiyatlandırma örneği (Ücretsiz Kullanımı kullandığınız varsayıldığında)

Bu örnekler hizmetin maliyetlerine ilişkin net bir görüş sunmak adına maliyetleri, Ücretsiz Kullanımı kullandığınız varsayarak göstermektedir. AWS DeepRacer'ı kullanmaya başlayan yazılım geliştiricilerin öncelikle bir pekiştirmeli öğrenim modeli eğitmeleri gerekir. AWS DeepRacer hizmet konsolunda, makul varsayılan ayarlarla ilk modelinizi oluşturma ve sonrasında sanal simülatörde eğitme konusunda destek sunulmaktadır. Modelinizi varsayılan ayarlarla en az iki saat eğitmenizi öneririz ancak parametrelerinize bağlı olarak eğitim süresi farklılık gösterebilir. AWS DeepRacer, eğitim sırasında sizin adınıza Amazon SageMaker, AWS RoboMaker, Amazon S3, Amazon Kinesis Video Streams ve Amazon CloudWatch gibi AWS hizmetlerini kullanacaktır.

Eğitim tamamlandıktan sonra, AWS DeepRacer hizmet konsolunu kullanarak eğitilen modelinizin performansını değerlendirecek ve sanal pistte otonom bir şekilde ilerlemesini sağlayacaksınız. Bu sayede, modelinizin performansını kıyaslama imkanına sahip olacaksınız. AWS DeepRacer değerlendirmeler için eğitim sırasında, makine öğrenimi eğitimi gerekli olmadığı için Amazon SageMaker hariç olmak üzere yine aynı AWS hizmetlerini kullanacaktır. Değerlendirme genelde 5 dakika sürmektedir. Örneği basitleştirmek için hizmet başına maliyeti eğitim ve değerlendirmede birleştiriyoruz. Bu etkinliklerin maliyetleri aşağıdaki gibidir:

Amazon SageMaker
SageMaker Bulut Sunucusu Kullanılan saat Saatlik maliyet (USD) Toplam (USD)

ML.C4.2XL

2,00

0,557 USD

1,11 USD

AWS RoboMaker

Saatlik Tahmini Simülasyon Birimi, pist ayak izi ve işlem gereksinimi temel alınarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda re:Invent pisti için 6 RoboMaker Simülasyon Birimi, Temmuz 2019'da gerçekleşecek Sanal Turu pisti için 9 Simülasyon Birimi kullanılmıştır Aşağıdaki örnek Temmuz 2019 pistini temel alan fiyatlandırmayı göstermektedir.

Tahmini Saatlik Simülasyon Birimi

Kullanılan saat

Saatlik simülasyon birimi maliyeti(USD)

Toplam (USD)

9,00

2,08

0,40 USD

7,50 USD

Amazon S3

Etkinlik (birim olarak)

Tahmini kullanım (birim olarak)

USD olarak birim başı maliyet

Toplam (USD)

Veri Depolama (GB)

1,13

0,023 USD

0,03 USD

PUT, COPY, POST LIST (istekleri)

2.928,00

Her 1.000 için 0,005 USD

0,01 USD

GET (istekleri)

1.665,53

Her 1000 için 0,0004 USD

0,00 USD

Toplam

   

0,04 USD

Amazon Kinesis Video Streams

Etkinlik

Tahmini kullanım (GB)

GB başına maliyet (USD)

Toplam (USD)

Veri Alma

1,18

0,00850 USD

0,01 USD

HLS Akışı

0,07

0,01190 USD

0,00 USD

Toplam

 

 

0,01 USD

Amazon CloudWatch Ölçümleri

Etkinlik (birim olarak)

Tahmini kullanım (birim olarak)

USD olarak birim başı maliyet

Toplam (USD)

Ölçüm (sayı)

0,01

0,30 USD

0,00 USD

Ölçüm İstekleri (sayı)

644,63

Her 1000 için 0,01 USD

0,01 USD

Veri Alma (GB)

0,01

0,50 USD

0,00 USD

Depolanan Veriler (GB)

0,01

0,03 USD

0,00 USD

Toplam

 

 

0,01 USD

Bu örnekte toplam maliyet 8,98 USD olmuştur.

2. fiyatlandırma örneği (Ücretsiz Kullanımın tamamını kullandığınız varsayıldığında)

Örnek 1 ile oluşturduğunuz model başlangıç için iyi olsa da bu sürüş davranışını geliştirebileceğinizi ve sonuç olarak daha iyi bir tur zamanı elde edebileceğinizi düşünüyorsunuz. Model parametreleriniz ve ödül işleviniz üzerinde tekrar yapmaya karar veriyorsunuz ve 2 saat çalışıyorsunuz. Değerlendirme iyi görünüyor ancak modeliniz hızlı olmasına karşın bir tam turu tamamlayamadığı için daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyorsunuz. Bu yeni modeli klonluyorsunuz ve onu 2 saat daha eğitiyorsunuz. Klonlamış olduğunuz model çok daha iyi gidiyor ve en son modeli AWS DeepRacer aracınıza dağıtarak yaptığınız optimizasyonları gerçek dünyada test etmeye karar veriyorsunuz. Aşağıdaki örnekte 9 Simülasyon Birimi kullanılarak Temmuz 2019 Sanal Turu pistini temel alan fiyatlandırma gösterilmiştir. Saatlik Tahmini Simülasyon Birimi, pist ayak izi ve işlem gereksinimi temel alınarak hesaplanmıştır.

Eğitim ve Değerlendirme

Hizmet

Tahmini Maliyet (USD)

Amazon SageMaker

2,23 USD

AWS RoboMaker

15,60 USD

Amazon S3

0,08 USD

Amazon Kinesis Video Streams

0,02 USD

Amazon CloudWatch

0,03 USD

Toplam

17,96 USD

Model dağıtımı

Etkinlik

Tahmini veri (GB)

GB başına maliyet (USD)

Toplam (USD)

Amazon S3 – Alma

0,025

0,09 USD

0,002 USD

Bu örnekte toplam maliyet 17,96 USD olmuştur.

3. fiyatlandırma örneği (Ücretsiz Kullanımın tamamını kullandığınız varsayıldığında)

1. ve 2. örnekteki modellerinizi Amazon S3'te, günlüklerinizi ise Amazon CloudWatch hizmetinde tutmaya karar verdiğinizi varsayalım. Aşağıdaki tabloda aylık depolama maliyeti gösterilmiştir.

Hizmet

Tahmini Depolanan Veri Miktarı (GB)

 Aylık GB başına maliyet

Toplam

Amazon S3

3,40

0,023 USD

0,08 USD

Amazon CloudWatch

0,02

0,030 USD

0,00 USD

Toplam

 

 

0,08 USD

Bir aylık toplam depolama maliyeti 0,08 USD olacaktır.

Ek fiyatlandırma kaynakları

TCO Hesaplama Aracı

Toplam sahip olma maliyetinizi (TCO) hesaplayın

Temel Aylık Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın

Ekonomi Kaynak Merkezi

AWS'ye geçiş ile ilgili ek kaynaklar

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Kullanmaya Başlama

AWS DeepRacer'ı kullanmaya başlama hakkında bilgi.

Daha fazla bilgi edinin 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
AWS DeepRacer Ligi Kuralları

AWS DeepRacer Ligi kuralları ve uygunluk koşulları hakkında AWS Bilgileri.

Kuralları Görüntüleyin 
Next-steps-icon_Silverstone
AWS DeepRacer’ınızı sipariş edin

RL ile uygulamaya koyulun, denemeler yapın ve otonom sürüşle öğrenin.

Hemen satın alın