AWS Esnek Olağanüstü Durum Kurtarma fiyatlandırması

AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS); basit, öngörülebilir, kullanıma dayalı fiyatlandırmaya sahiptir. AWS Elastic Disaster Recovery'de yalnızca aktif olarak AWS'ye çoğalttığınız sunucular için ödeme yaparsınız. Maliyetleriniz, saat başına sabit bir ücrete dayanmaktadır. Yönetilmesi gereken kaynak, peşin ödeme ve minimum ücret yoktur. Bu yöntem, uzun vadeli bir sözleşme veya belirli sayıda sunucu taahhüt etmek yerine saatlik olarak ücret ödeyerek kurtarma çözümümüzü kolayca kullanma esnekliği sunar.

Fiyatlandırmaya kesintisiz veri çoğaltma, test başlatma, kurtarma başlatma ve belirli bir noktaya kurtarma dahildir.

Ek ücretler

Kaynak sunucularınızı AWS Elastic Disaster Recovery kullanarak AWS'ye çoğaltmak, AWS hesabınızda çoğunlukla depolama alanı (Amazon EBS) ve işlem (Amazon EC2) olmak üzere, ilave kaynak kullanımına yol açar. Bunlar, devam eden veri çoğaltması sırasında ve test ya da kurtarma bulut sunucuları başlattığınızda kullanılır. Her bir hizmetin ücreti, fiyatlandırma planınıza göre AWS hesabınıza yansıtılır.

AWS Elastic Disaster Recovery'yi üretim iş yükleri için kullanıyorsanız AWS Business veya Enterprise Support tavsiye edilir.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Kaynak sunucu Maliyet (saatlik olarak sunucu başına)
Kaynak sunucu başına saatlik ücret 0,028 USD

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

AWS Elastic Disaster Recovery ve mimari maliyetinizi tek bir tahminle hesaplayın.

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1: AWS Elastic Disaster Recovery ile 100 şirket içi sunucunun aylık olarak çoğaltılması

Ortalama bir ay boyunca (730 saat) iş açısından kritik uygulamalar çalıştıran 100 şirket içi sunucuyu çoğaltmak için AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS) kullandığınızı varsayalım. Bu sunucuların toplam 30 TB olmak üzere 200 diski olduğunu ve bu disklerdeki birleşik ortalama değişim oranının günde %3,3 olduğunu varsayalım.

Aylık maliyetiniz, AWS DRS ücretinin yanı sıra, AWS DRS'nin devam eden çoğaltmayı sürdürmek ve aşağıda açıklandığı gibi test veya kurtarma başlatmalarını mümkün kılmak için kullandığı ek AWS kaynaklarının ücretinden oluşacaktır.

AWS Elastic Disaster Recovery
AWS DRS, çoğaltma sunucusu başına saatlik olarak faturalandırılır. Maliyet; disk sayısı, depolama alanı boyutu, test veya kurtarma başlatma sayısı ya da çoğaltma yaptığınız Bölge ne olursa olsun aynıdır.

Toplam aylık AWS DRS ücreti: 100 sunucu * sunucu başına saatlik 0,028 USD * 730 saat = 2.044,00 USD

EBS birimleri
AWS DRS, kaynakta sahip olduğunuz her diske yönelik olarak, sürekli çoğaltma için "hazırlama diski" adı verilen eşit boyutta bir EBS birimi oluşturur. Depolama alanınızın %50'sinin daha yüksek performanslı gp3 EBS birimleri gerektirdiğini ve kalanların düşük maliyetli sc1 EBS birimleri kullanabileceğini varsayalım.

Toplam aylık EBS birim maliyetleri: 1.425,00 USD

Bu toplam şunlardan oluşur:
gp3: 0,08 (aylık GB) * 15 TB = 1.200,00 USD
sc1: 0,015 (aylık GB) * 15 TB = 225,00 USD

Örnek fiyatlandırma için ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi temel alınmıştır. En güncel EBS birim fiyatlandırma bilgileri için lütfen EBS Fiyatlandırma sayfasına bakın.

EBS anlık yedekleri
AWS DRS, her kaynak disk için o diskin boyutuna eşdeğer olan bir temel anlık yedek kullanır. Ayrıca AWS DRS, belirli bir noktaya kurtarma için artımlı anlık görüntüler kaydeder. Anlık görüntü saklama süreniz için seçtiğiniz gün sayısı, AWS hesabınıza kaydedilen artımlı EBS anlık görüntülerinin sayısını da etkiler.

Aşağıdaki toplamda, varsayılan 7 günlük saklama politikası kullanılmaktadır.

Toplam aylık EBS anlık yedek maliyetleri: 0,05 USD (aylık GB) * [30 TB (temel) + [30 TB * %3,3 (günlük değişim oranı) * 7 gün]] = 1.846,50 USD

Örnek fiyatlandırma için ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesi temel alınmıştır. En güncel EBS anlık yedek fiyatlandırma bilgileri için lütfen EBS Fiyatlandırma sayfasına bakın.

EC2 Bulut Sunucuları
AWS DRS, Çoğaltma Sunucuları olarak, devam eden veri çoğaltmasını kolaylaştıran EC2 bulut sunucularını kullanır. Varsayılan olarak bunlar düşük maliyetli t3.small EC2 bulut sunucularıdır. Her Çoğaltma Sunucusu, en fazla 15 hazırlama diskiyle birden çok kaynak sunucudan disklerin çoğaltılmasını işleyebilir. Bazı yüksek yazma hızlı kaynak sunucuları için, daha performanslı bulut sunucusu tiplerini Çoğaltma Sunucusu olarak kullanmayı seçebilirsiniz. Çoğaltma Sunucuları, gerektiğinde AWS DRS tarafından otomatik olarak başlatılır ve sonlandırılır.

200 kaynak diskinizi çoğaltmak için 17 Çoğaltma Sunucusunun gerekli olduğunu varsayalım. Bunlardan 14'ü t3.small bulut sunucusudur ve üçü m5.2xlarge bulut sunucusudur.

Toplam aylık EC2 maliyetleri: [14 (t3.small bulut sunucusu) * 0,0208 USD (saat başına)] + [3 (m5.2xlarge bulut sunucusu) * 0,384 USD (saatlik)] = 1,5056 USD * 730 (ortalama bir aydaki saat) = 1.053,54 USD

Örnek fiyatlandırma, ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesine çoğaltan İstek Üzerine Bulut Sunucularını temel alır. En güncel EC2 fiyatlandırma bilgileri için lütfen EC2 Fiyatlandırması sayfasına bakın.

Toplam aylık maliyet = 6.389,03 USD

Fiyatlandırma örneği 2: 8 saatlik bir DR testi için AWS'de kurtarma bulut sunucuları başlatma

Örnek 1'deki aynı 100 sunucuyu çoğalttığınızı ve bir DR testi çalıştırarak test sırasında 100 çoğaltma sunucunuzun tamamı için kurtarma bulut sunucuları başlattığınızı varsayalım. Sunucularınızın 8 saat boyunca AWS'de açık kaldığını varsayalım. Tam olarak tedarik edilen sunucularınızın ücreti, yalnızca testler ve kurtarma sırasında alınır.

EBS birimleri
Toplam 30 TB EBS depolama alanınız olduğunu varsayalım.  DR testiniz için kurtarma bulut sunucuları başlattığınızda, depolama alanının %90'ının (27 TB) gp3 EBS birim türlerinde ve depolama alanının %10'unun 1.000 IOPS ile io2 EBS birim türlerinde olduğunu varsayalım.

8 saatlik DR testi için toplam EBS maliyeti: 28,49 USD

Bu toplam şunlardan oluşur:
gp3: 0,08 (aylık GB) * 27 TB / 730 (saat/ay) * 8 saat = 23,67 USD
io2: 0,125 (aylık GB) * 3 TB / 730 (saat/ay) * 8 saat = 4,10 USD
IOPS (io2): 0,065 USDB (IOPS-ay) * 1.000 IOPS * 28.800 saniye / (3.600 saniye/saat * 730 saat/ay) = 0,71 USD

EC2 bulut sunucuları
Test için başlattığınız 100 bulut sunucusundan 60'ının düşük maliyetli t3.small, 30'unun orta aralık m5.large ve 10'unun m5.4xlarge EC2 bulut sunucusu olarak başlatılmak üzere yapılandırıldığını varsayalım.

8 saatlik DR testi için toplam EC2 maliyeti: 94,46 USD

Bu toplam şunlardan oluşur:
t3.small: 60 bulut sunucusu * saatte 0,0208 USD * 8 saat = 9,98 USD
m5.large: 30 bulut sunucusu * saatte 0,0960 USD * 8 saat = 23,04 USD
m5.4xlarge: 10 bulut sunucusu * saatte 0,7680 USD * 8 saat = 61,44 USD

100 sunucu için 8 saatlik DR testinin toplam maliyeti = 122,94 USD

Bu örneğe dahil edilmeyen maliyetler:

  • Dönüştürme Sunucuları. AWS DRS, başlatılan her kurtarma bulut sunucusu için birkaç dakika boyunca çalışan bir Dönüştürme Sunucusu EC2 bulut sunucusu da başlatır. Her bir Dönüştürme Sunucusunun maliyeti genellikle, başlatılan kurtarma bulut sunucusu başına 0,05 USD'den düşüktür.
  • Veri aktarımı maliyetleri. Bir DR testi sırasında aktarılan veri miktarı ve nereye aktarıldığı (Bölge içinde, internet üzerinden vb.) büyük ölçüde değişebilir. Bu maliyetler, bu örnekte açıklanan maliyetlere kıyasla tipik olarak önemsizdir. Veri aktarım maliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın.

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin.

AWS Elastic Disaster Recovery'yi kullanmaya başlayın

Sunucularınızı AWS'ye çoğaltmaya başlayın.

Hesabınızda oturum açın 
Check out more details
CloudEndure Disaster Recovery ile karşılaştırın

AWS DR hizmetleri için kaynakları ve bilgileri inceleyin.

Daha fazla bilgi edinin 
Kullanmaya başlama kılavuzuna erişin

AWS DRS'yi ayarlamak, test etmek ve çalıştırmak için adımları izleyin.

Teknik belgeleri inceleyin