Docker nedir?

Docker, uygulamalarınızı hızla derlemenize, test etmenize ve dağıtmanıza imkan tanır

Docker, uygulamalarınızı hızla derlemenize, test etmenize ve dağıtmanıza imkan tanıyan bir yazılım platformudur. Docker, yazılımları kitaplıklar, sistem araçları, kod ve çalışma zamanı dahil olmak üzere yazılımların çalışması için gerekli her şeyi içeren container adlı standartlaştırılmış birimler halinde paketler. Docker'ı kullanarak her ortama hızla uygulama dağıtıp uygulamaları ölçeklendirebilir ve kodunuzun çalışacağından emin olabilirsiniz.

AWS'de Docker çalıştırmak, geliştiricilere ve yöneticilere her ölçekte dağıtılmış uygulamalar oluşturma, gönderme ve çalıştırmanın yüksek oranda güvenilir, düşük maliyetli bir yolunu sağlar.

Güncel duyurular: Docker, geliştiricilerin modern uygulamaları buluta taşımalarını hızlandırmalarına yardım etmek için AWS ile işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği, geliştiricilere, bugün uygulamaları Amazon ECS ve AWS Fargate üzerinden sorunsuz bir şekilde dağıtmak için kullandıkları aynı yerel iş akışından faydalanmaları için Docker Compose ve Docker Desktop kullanmaları konusunda yardımcı olur. Daha fazla bilgi için blog’u okuyun.

Docker nasıl çalışır?

Docker, kodunuzu çalıştırmanın standart bir yolunu sağlayarak çalışır. Docker, container'lara yönelik bir işletim sistemidir. Bir sanal makinenin sunucu donanımını sanallaştırmasına (doğrudan yönetme gereksinimini ortadan kaldırma) benzer şekilde container'lar da bir sunucunun işletim sistemini sanallaştırır. Docker her sunucuya yüklenir ve container'ları oluşturmak, başlatmak veya durdurmak için kullanabileceğiniz basit komutlar sağlar.

AWS Fargate, Amazon ECSAmazon EKS ve AWS Batch gibi AWS hizmetleri Docker container'larını uygun ölçekte çalıştırıp yönetmeyi kolaylaştırır.

Docker neden kullanılmalı?

Docker'ı kullanmanız kaynak kullanımını geliştirerek daha hızlı kod göndermenize, uygulama işlemlerini standart hale getirmenize, kodu sorunsuz bir şekilde taşımanıza ve tasarruf etmenize imkan tanır. Docker ile her yerde güvenilir bir şekilde çalışabilen tek bir nesneniz olur. Docker'ın basit ve kolay anlaşılan söz dizimi, size tam denetim sağlar. Docker'ın geniş çaplı olarak benimsenmiş olması, Docker ile kullanıma hazır güçlü bir araç ekosistemi ve uygulamalar olduğu anlamına gelir.

Daha Kısa Sürede Daha Fazla Yazılım Sunun

Docker kullanıcıları, Docker kullanmayanlardan ortalama 7 kat daha sık uygulama sunuyor. Docker, gereken sıklıkta yalıtılmış hizmetler sunmanıza imkan tanır.

İşlemleri Standartlaştırın

Küçük container'lı uygulamalar dağıtım yapmayı, sorunları belirlemeyi ve düzeltme için geri almayı kolaylaştırır.

Sorunsuz Şekilde Taşıyın

Docker temelli uygulamalar yerel geliştirme makinelerinden AWS'deki üretim dağıtımlarına sorunsuz bir şekilde taşınabilir.

Tasarruf Edin

Docker container'ları her sunucuda daha fazla kod çalıştırmanızı kolaylaştırarak kullanımınızı geliştirir ve tasarruf etmenizi sağlar.

Docker hangi durumlarda kullanılmalıdır?

Docker container'larını modern uygulamalar ve platformlar oluşturmak için temel bir yapı taşı olarak kullanabilirsiniz. Docker, dağıtılmış mikro hizmet mimarileri oluşturup çalıştırmanızı, kodunuzu standartlaştırılmış sürekli entegrasyon ve teslim işlem hatlarıyla dağıtmanızı, yüksek oranda ölçeklenebilir veri işleme sistemleri oluşturmanızı ve geliştiricileriniz için tam olarak yönetilen platformlar oluşturmanızı kolaylaştırır. AWS ve Docker arasındaki son işbirliği, Docker Compose yapıtlarını Amazon ECS ve AWS Fargate’e dağıtmanızı kolaylaştırır. 

Mikro hizmetler

Docker container'ları ile standartlaştırılmış kod dağıtımı avantajından yararlanarak dağıtılmış uygulama mimarileri oluşturun ve ölçeklendirin.

Sürekli Entegrasyon ve Teslim

Ortamları standartlaştırarak ve dil yığınları ile sürümler arasındaki çakışmaları ortadan kaldırarak uygulama teslimini hızlandırın.

Veri İşleme

Hizmet olarak büyük veri işleme çözümü sağlayın. Verileri ve analiz paketlerini, teknik uzmanlığı olmayan kullanıcılar tarafından yürütülebilecek taşınabilir container'lar halinde paketleyin.

Hizmet Olarak Container'lar

BT tarafından yönetilen ve güvenli olan içerik ve altyapı ile dağıtılmış uygulamalar oluşturun ve sunun.

Docker hakkında sık sorulan sorular

S: Docker ile neler yapabilirim?

Docker'ı kullanarak her ortama hızla uygulama dağıtıp uygulamaları ölçeklendirebilir ve kodunuzun çalışacağından emin olabilirsiniz. Bunu, Docker'ın yazılımları kitaplıklar, sistem araçları, kod ve çalışma zamanı dahil olmak üzere yazılımların çalışması için gerekli her şeyi içeren container adlı standartlaştırılmış birimler halinde paketlemesi sayesinde yapabilirsiniz.

S: Docker Görüntüsü nedir?

Docker görüntüsü, container'ınızı tanımlayan salt okunur bir şablondur. Görüntü, kodunuzun gereksinim duyduğu kitaplıklara ve bağımlılıklara yönelik tüm tanımlar dahil olmak üzere çalışacak kodu içerir. Docker container, başlatılmış (çalışan) bir Docker görüntüsüdür. AWS, Docker görüntülerinin depolanması ve hızla alınmasına yönelik Amazon Elastic Container Registry (ECR) adlı görüntü kayıt defterini sunar.

S: Docker ile sanal makineler arasında ne fark vardır?

Sanal makineler (VM) sunucu donanımını sanallaştırırken (doğrudan yönetme gereksinimini ortadan kaldırma), container'lar bir sunucunun işletim sistemini sanallaştırır. Docker, container'lara yönelik bir işletim sistemidir (veya çalışma zamanı). Docker Altyapısı container çalıştırmak istediğiniz her sunucuya yüklenir ve container'ları oluşturmak, başlatmak veya durdurmak için kullanabileceğiniz bir dizi basit komut sağlar.

AWS'de Docker Çalıştırma

AWS, hem açık kaynak kodlu hem de ticari Docker çözümlerini destekler. Yüksek oranda ölçeklenebilir, yüksek performanslı bir container yönetim hizmeti olan Amazon Elastic Container Service (ECS) dâhil olmak üzere AWS'de container çalıştırmanın çeşitli yolları vardır. Müşteriler yerel Docker ortamlarından container’lı uygulamalarını kolay bir şekilde doğrudan Amazon ECS’ye dağıtabilirler. Amazon ECS'ye yönelik olan AWS Fargate, altyapı dağıtmanıza veya yönetmenize gerek kalmadan üretimde container çalıştırmanıza imkan sağlayan bir teknolojidir. Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS), AWS üzerinde Kubernetes çalıştırmanızı kolaylaştırır. Amazon ECS'ye yönelik olan AWS Fargate, sunucu tedarik etmenize veya yönetmenize gerek kalmadan container çalıştırmanıza imkan tanıyan bir teknolojidir. Amazon Elastic Container Registry (ECR), Docker container görüntülerinizi depolayıp yönetmeyi, bekleyen görüntülerin hızla çekilebilmesi ve güvenli olması için bunları şifreleyip sıkıştırmayı kolaylaştıran, yüksek oranda erişilebilir ve güvenli bir özel container deposudur. AWS Batch, Docker container'larını kullanarak yüksek oranda ölçeklenebilir toplu işleme iş yüklerini çalıştırmanıza imkan tanır.

Amazon ECS

Amazon ECS, AWS bulutunda Docker container'ları çalıştırmaya yönelik yüksek oranda ölçeklenebilir, yüksek performanslı bir container düzenleme hizmetidir.

AWS Fargate

Amazon ECS'ye yönelik olan AWS Fargate, altyapı dağıtmanıza veya yönetmenize gerek kalmadan Docker container'ları çalıştırmanıza imkan tanıyan bir teknolojidir.

Amazon EKS

Amazon EKS, Kubernetes ana sunucuları yükleyip çalıştırmanıza gerek kalmadan AWS üzerinde Kubernetes çalıştırmayı kolaylaştırır.  

Amazon ECR

Amazon ECR, Docker container görüntülerini depolayıp yönetmeyi kolaylaştıran, yüksek oranda erişilebilir ve güvenli bir özel container deposudur.

AWS Batch

AWS Batch geliştiricilerin, bilim insanlarının ve mühendislerin AWS'de kolayca ve verimli bir şekilde toplu işlem işleri çalıştırmasına imkan tanır.

AWS Copilot

AWS Copilot, müşterilerin AWS’de container’lı uygulamaları başlatmasını ve kolayca yönetmesini sağlayan bir komut satırı arabirimidir.

Container'lar hakkında daha fazla bilgi edinin

Container'lar sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Docker container'ları dağıtın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın