Amazon Forecast'te yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret ve ön taahhüt bulunmamaktadır. Amazon Forecast kullanılırken göz önünde bulundurulması gereken dört farklı maliyet türü vardır:

  1. İçeri aktarılan veriler: eğitim ve tahmin için Amazon Forecast'e aktarılan her bir GB veri başına maliyet.
  2. Bir öngörme aracını eğitme: giriş verilerinize dayalı özel bir öngörme aracı oluşturmak veya öngörme aracı performansını izlemek için gerekli altyapı kullanımının saat başına maliyeti. Eğitim süresi; verilerinizi temizlemek, birden fazla algoritmayı birbirine paralel olarak eğitmek, algoritmaların en iyi kombinasyonunu bulmak, doğruluk ölçümlerini hesaplamak, açıklanabilirlik öngörüleri oluşturmak, öngörme aracı performansını ve tahmin oluşturmanın altyapı kullanımını izlemek için geçen süreyi içerir. Maliyetlerin bir öngörme aracını eğitmek için gereken saat cinsinden gerçek süreye değil, kullanılan bulut sunucusu saati sayısına dayandığını unutmayın. Amazon Forecast bir öngörme aracını eğitmek için birden fazla bulut sunucusunu birbirine paralel olarak dağıttığından, kullanılan saat sayısı gözlemlenen gerçek saat süresini aşacaktır.
  3. Oluşturulan tahmin veri noktaları: tüm zaman serisi (öğeler ve boyutlar) kombinasyonları genelinde oluşturulan benzersiz tahmin değerlerinin sayısının maliyeti. Tahmin veri noktaları; benzersiz zaman serilerinin sayısı (ör. SKU x mağazalar), kantil sayısı ve tahmin ufku içindeki zaman noktalarının birleşimidir. Tahmin edilen veri noktaları, tahminler oluşturularak ve "ne olursa ne olur?" analizleri yoluyla üretilen veri noktalarını içerir.
  4. Tahmin açıklamaları: özniteliklerin veya ilgili verilerin her bir öğe ve zaman noktası için tahminleriniz üzerindeki etkisini açıklama maliyeti. Açıklanabilirlik, veri kümelerinizdeki özniteliklerin tahmin değerlerinizi nasıl etkilediğini daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Maliyet, tahmin veri noktalarının sayısına ve açıklanan özniteliklerin (ör. fiyat, tatiller, hava durumu endeksi) sayısına dayanır.
AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Amazon Forecast İçin AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Amazon Forecast kullanan mimari çözümünüzün maliyetini tahmin etmek için AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı'nı kullanın.

Ücretsiz Kullanım

Müşteriler, ilk iki aylık Forecast kullanımlarında her ay 100.000 adede kadar tahmin noktası, her ay 10 GB'a kadar veri depolama ve her ay 10 saate kadar eğitim hakkına sahiptir.

Fiyatlandırma tabloları

Maliyet Türü Fiyatlandırma Ayrıntılar
İçeri aktarılan veriler GB başına 0,088 USD Amazon Forecast'e aktarılan her bir GB veri için.
Bir öngörme aracını eğitme Saat başına 0,24 USD Verilerinizi temizlemek, birden fazla algoritmayı birbirine paralel olarak eğitmek, algoritmaların en iyi kombinasyonunu bulmak, doğruluk ölçümlerini hesaplamak, açıklanabilirlik etki puanlarını oluşturmak, öngörme aracı performansını izlemek ve tahminler oluşturmak için harcanan her bir saat için. Amazon Forecast bir öngörme aracını eğitmek için birden fazla bulut sunucusunu birbirine paralel olarak dağıtır. Bu nedenle kullanılan saat sayısı gözlemlenen gerçek saat süresini aşacaktır.
Oluşturulan tahmin veri noktaları *Katmanlı fiyatlandırmayı içeren aşağıdaki Tablo 1'e bakın "Ne olursa ne olur?" analizleri de dahil olmak üzere tahminler oluşturmak için her kantildeki her 1.000 tahmin veri noktası için. Tahmin veri noktaları en yakın binliğe yuvarlanır.
Tahmin Açıklamaları **Katmanlı fiyatlandırmayı içeren aşağıdaki Tablo 2'ye bakın  Her 1.000 açıklama için - tahmin veri noktaları çarpı özniteliklerin (Fiyat veya Tatiller gibi) sayısı. Açıklamalar en yakın binliğe yuvarlanır. Her açıklanabilirlik işi için 50 zaman serilik ve 500 zaman noktalık bir sınır vardır.

*Tablo 1: Oluşturulan Tahmin Veri Noktaları için katmanlı fiyatlandırma tablosu

Ay başına oluşturulan tahmin veri noktaları 1.000 tahmin veri noktası başına fiyat
İlk 100.000 tahmin veri noktası 2,00 USD
Sonraki 900.000 tahmin veri noktası 0,80 USD
Sonraki 49 milyon tahmin veri noktası 0,20 USD
50 milyon tahmin veri noktası aşıldığında 0,02 USD

Not: Eski CreatePredictor API'si ile eğitilmiş bir öngörme aracını kullanarak tahminler oluşturan müşteriler, her kantil için öğelerin ve boyutların birleşimi olan 1.000 zaman serisi başına 0,60 USD üzerinden ücretlendirilmeye devam edecektir. Tahminler en yakın binliğe yuvarlanır.

* *Tablo 2: Tahmin Açıklamaları katmanlı fiyatlandırma tablosu

Aylık Tahmin Açıklaması sayısı 1.000 açıklama başına fiyat
İlk 50.000 açıklama 2,00 USD
Sonraki 950.000 açıklama 0,80 USD
Sonraki 9,9 milyon açıklama 0,25 USD
10 milyon açıklama aşıldığında 0,15 USD

Fiyatlandırma örnekleri

Fiyatlandırma örneği 1 - Ürün Talep Tahmini

Diyelim ki giyim ürünleri üreten bir şirketiniz ve dünya çapında 50 mağazada satılan 1.000 ürününüz var ve önümüzdeki 7 güne ait ürün talebini 1 kantilde tahmin ediyorsunuz. Bir öğe ve mağaza konumunun her kombinasyonu bir zaman serisine eşittir. Dolayısıyla 50.000 (1000 öğe x 50 mağaza) zaman serisini tahmin etmeniz gerekir. 1 kantilde tahmin işlemi yürüttüğünüz için toplam 50.000 tahmin (50.000 zaman serisi x 1 kantil) yaparsınız. Haftalık tahmin sıklığıyla önünüzdeki 7 güne dönük tahminler oluşturacağınız durumlarda, gelecekteki 1 veri noktası için toplam 50.000 tahmin veri noktasıyla (50.000 tahmin x 1 veri noktası) tahmin yürütürsünüz.

Maliyet Türü Fiyatlandırma Kullanım Maliyeti
5 GB veri içeri aktarımı GB başına 0,088 USD 5 GB x GB başına 0,088 USD = 0,44 USD
3 saat eğitim Saat başına 0,24 USD 3 saat x saat başına 0,24 USD = 0,72 USD
50.000 tahmin veri noktası İlk 100.000 tahmin veri noktası için 1.000 tahmin veri noktası başına 2 USD 50 bin tahmin x 1.000 tahmin başına 2 USD = 100 USD
    Toplam Maliyet = 101,16 USD

Şimdi şu gibi bir değişikliğe gidelim: Şimdi günlük tahmin sıklığıyla önünüzdeki 7 güne dönük tahminler oluşturuyorsunuz. Bu ise gelecekteki 7 veri noktası için toplam 350.000 tahmin veri noktasıyla (50.000 tahmin x 7 veri noktası) tahmin oluşturacağınız anlamına gelir.

Maliyet Türü Fiyatlandırma Kullanım Maliyeti
5 GB veri içeri aktarımı GB başına 0,088 USD 5 GB x GB başına 0,088 USD = 0,44 USD
3 saat eğitim Saat başına 0,24 USD 3 saat x saat başına 0,24 USD = 0,72 USD
350.000 tahmin veri noktası İlk 100.000 tahmin veri noktası için 1.000 tahmin veri noktası başına 2 USD


Sonraki 900.000 tahmin veri noktası için 1.000 tahmin veri noktası başına 0,80 USD

100.000 x 1.000 tahmin veri noktası başına 2 USD = 200 USD
(350.000 - 100.000) x 1.000 tahmin veri noktası başına 0,8 USD = 200 USD

Toplam= 200 USD + 200 USD = 400 USD

    Toplam Maliyet = 401,16 USD

Yukarıdaki fiyatlandırma örneği bir ay içinde tek bir tahmin oluşturma işi gerçekleştirildiği varsayılarak hazırlanmıştır

Fiyatlandırma örneği 2 - Kapasite Planlama

Diyelim ki bir enerji şirketiniz var. Hem gaz hem de elektrik tüketen 5.000 konut müşteriniz var. Her konut müşterisi ve enerji türü kombinasyonu bir zaman serisine eşittir. Dolayısıyla 10.000 (2 enerji türü x 5.000 konut müşterisi) zaman seriniz var. Bir saatlik tahmin sıklığıyla önünüzdeki 24 saati 1 kantilde planlamanız gerektiğini varsayalım. Bu durumda toplam 240.000 tahmin veri noktasını (10.000 zaman serisi X 1 kantil x 24 saat) tahmin ediyorsunuz.

Bir Fiyat niteliği ekliyorsunuz ve öngörme aracının eğitimi için Tatilleri ve Amazon Forecast Hava Durumu Endeksi yerleşik veri kümelerini eklemeyi seçtiniz. Diyelim ki en fazla doğal gaz tüketen ilk 100 müşteriniz için tahminleri en çok hangi özniteliklerin etkilediğini öğrenmek istiyorsunuz. Tahmin açıklanabilirliği maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır.

Açıklanabilirlik işlerinin sayısı 100 müşteri zaman serisi / açıklanabilirlik işi başına maksimum 50 zaman serisi = 2
Açıklanabilirlik işi başına açıklanan tahmin veri noktalarının sayısı 50 konut müşterisi x 1 enerji türü x 1 kantil x 24 saat = 1.200
Açıklanan özniteliklerin sayısı Fiyat + Tatil + Hava Durumu Endeksi = 3
Bir aydaki toplam açıklama sayısı 1.200 x 3 x 2 = 8.000 (en yakın bine yuvarlanır)
Toplam maliyet 2 USD/1.000 açıklama x 8.000 açıklama = 16 USD

Yukarıdaki fiyatlandırma örneği bir ay içinde tek bir tahmin oluşturma işi gerçekleştirildiği varsayılarak hazırlanmıştır

Ek fiyatlandırma kaynakları

AWS Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

Aylık AWS maliyetlerinizi kolayca hesaplayın.

Fiyatlandırma yardımı alın

Kişiselleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için AWS uzmanlarıyla iletişime geçin.

Amazon Forecast belgelerini okuyun
Amazon Forecast hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon Forecast kullanımıyla ilgili talimatlar için geliştirici kılavuzuna bakın.

AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım'a anında erişin. 

Amazon Forecast ile oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolu'nda Amazon Forecast ile oluşturmaya başlayın.