Tablonuzu oluşturdunuz; şimdi önceden doldurulmuş bir SQL betiği ile ilk MySQL tablonuzu nasıl bağlayacağınızı, dolduracağınızı ve çalıştıracağınızı öğrenin.

Modülü Tamamlama Süresi: 10 Dakika


Veritabanını öğretici deposunda sağlanan seed.sql dosyasını kullanarak doldurabilirsiniz. EC2 bulut sunucunuzda oturum açın ve şu komutu çalıştırın:

syntax: shell

$ mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p < seed.sql

Komut donarsa muhtemelen Güvenlik Grubu ayarları tarafından engellenmişsinizdir. EC2 bulut sunucunuzun, MySQL bulut sunucunuza atanan güvenlik grubuna erişimi olduğunu doğrulayın. Örneğin, EC2 bulut sunucunuzun varsayılan güvenlik grubuna atandığını varsayalım. MySQL bulut sunucunuzun güvenlik grubunu değiştirebilir, Gelen kuralları düzenleyebilir ve varsayılan güvelik grubundaki herhangi bir bulut sunucusundan 3306 numaralı bağlantı noktasında bağlantıya izin veren MySQL/Aurora kuralı ekleyebilirsiniz:

3. Adım

Kaynak’ta güvenlik grubunun adını yazmaya başladıktan sonra Güvenlik Grubu Kimliğine tıklayabileceksiniz. Güvenlik Grupları hakkında daha fazla bilgi almanız gerekirse belgeyi veya Güvenlik Grubu Kuralları Rehberini inceleyebilirsiniz. 

Aşağıda seed.sql dosyasında bulunan komutların ayrıntılarını bulabilirsiniz. Veritabanını doldurmayı başarılı bir şekilde tamamlamanız durumunda aşağıdaki adımları atlayabilir ve doğrudan 4. adıma gidebilirsiniz.

syntax: shell

$ mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p

Sizden parola istendiğinde 2.19. adımda kaydettiğiniz parolayı girin.

syntax: SQL

mysql> CREATE database tutorial;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Bu noktada öğretici veritabanını kullanabilir, tablo oluşturabilir ve bazı kayıtlar ekleyebilirsiniz.

syntax: SQL

mysql> USE tutorial;

Database changed

mysql> CREATE TABLE planet (
    -> id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    -> name VARCHAR(30),
    -> PRIMARY KEY(id));

Query OK, 0 rows affected (0.057 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Mercury");

Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Venus");

Query OK, 1 row affected (0.011 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Earth");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Mars");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Jupiter");

Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Saturn");

Query OK, 1 row affected (0.010 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Uranus");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Neptune");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

Sonraki adımlarda öğretici veritabanında gezegen tablosunu kullanacaksınız.