Bu projeyi tamamlama maliyeti: Bu Linux HPC projesini tamamlamanın toplam maliyetinin 1 USD’den az olması beklenmektedir. Bu maliyet, önerilen yapılandırmaları kabul ettiğinizi ve projeyi tamamladıktan sonraki 24 saat içinde tüm kaynakları sonlandıracağınızı varsaymaktadır.

Pratikte, AWS ParallelCluster istenen HPC kümesine özgü gereksinimler ile ilgili çeşitli yollarla yapılandırılabilir. Config dosyası bulut sunucusu tipine, maksimum kuyruk boyutuna ve EBS birim boyutuna çağrı gönderir. AWS ParallelCluster özelleştirilmiş yapılandırma ayarlarıyla başlatıldığında maliyetler ayarlara ve kullanıma göre değişecektir. Bir kümenin yalnızca kullanıldığı süre için oluşturulması yaygın birşeydir. Bu senaryoda maliyetler kullanılan EC2 bulut sunucuları ve EBS birimleri ile ilişkilidir. Kümenin kapatılmasından sonra ortaya çıkan maliyetler EBS birimlerin anlık yedeklerini ve Amazon S3’te depolanan verileri kapsar.

AWS ParallelCluster uzun bir süre boyunca kullanıldığında Ana düğüm ve EBS birimlerine yönelik ücret alınacaktır. İşlem düğümlerinin gerekli oldukça ölçeği otomatik olarak büyütüp küçültmesine izin verilir; bu da maliyetlerin yalnızca kümenin gerçekten kullanıldığı zamanlara indirgenmesini sağlar. Ayrıca, Ana düğümün yalnızca kümenin çalıştığı zamanlarda manuel olarak başlatılması ve durdurulması da yaygındır.

Bireysel hizmet kullanımı ve maliyeti: AWS fiyatlandırması, her bir bireysel hizmeti kullanımınıza bağlıdır. Her hizmetin birleşik kullanım toplamı, aylık faturanızı oluşturacaktır. Aşağıdaki sekmeleri inceleyerek her hizmetin ne işe yaradığını ve faturanızı nasıl etkileyeceğini öğrenin.

 • Amazon EC2

  Ürün Açıklaması: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) hizmeti çeşitli işletim sistemleri ile sanal makine bulut sunucuları başlatmanızı sağlar. Mevcut Amazon Machine Image’lardan (AMI) seçebilirsiniz veya kendi sanal makine görüntülerinizi içe aktarabilirsiniz. Amazon EC2; SharePoint Server, SQL Server veya Windows Server uygulamalarınızı çalıştıran işlem gücünü sağlar.

  Fiyatlandırma Nasıl Çalışır?: Amazon EC2 fiyatlandırması dört bileşene bağlıdır: seçtiğiniz bulut sunucusu tipi (EC2; işlem, bellek, depolama ve daha fazlası için optimize edilmiş seçeneklerle 40’dan fazla bulut sunucusu tipi ile gelir), bulut sunucularınızın bulunduğu bölge, çalıştırdığınız yazılım ve seçtiğiniz fiyatlandırma modeli (isteğe bağlı bulut sunucusu, ayrılmış kapasite, spot vb.). Daha fazla bilgi edinmek için bk. Amazon EC2 Fiyatlandırması.

  Maliyet Örneği: Bu proje, 4 t2.micro EC2 bulut sunucusu (1 ana bulut sunucusu, 3 işlem düğümü) üzerinde 1-2 saat boyunca çalışan bir küme oluşturacaktır. Bu yaklaşık olarak 0,16 USD tutar.

 • Amazon EBS

  Ürün Açıklaması: Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), AWS Cloud'daki Amazon EC2 bulut sunucularıyla kullanılmaya yönelik tutarlı, blok düzeyinde depolama birimleri sağlar. Bileşen hatalarından korunmanız için her Amazon EBS birimi kendi Erişilebilirlik Alanı içinde otomatik olarak çoğaltılarak yüksek erişilebilirlik ve dayanıklılık sağlanır. Amazon EBS birimleri, iş yüklerinizi çalıştırmak için gereksinim duyduğunuz tutarlı ve düşük gecikme süreli performansı sunar. Belirli bir noktaya ait anlık görüntüler alarak, EBS birimlerinizdeki verileri Amazon S3 sunucularına yedekleyebilirsiniz. Amazon EBS anlık yedekler, artırımlı yedeklerdir, yani yalnızca en son anlık yedeğinizden sonra değişmiş olan veri blokları kaydedilir.

  Fiyatlandırma Nasıl Çalışır: Amazon EBS fiyatlandırması üç bileşene bağlıdır: dağıttığınız bölge, seçtiğiniz depolama türü ve depoladığınız veri hacmi. Daha fazla ayrıntı için bk. AWS EBS Fiyatlandırması.

  Örnek: Bu proje, önyükleme birimleri olarak dört 15 GB EBS Birimi ve paylaşılan disk olarak bir 20 GB EBS Birimi kullanır. Bu, 1 – 2 saat boyunca toplam 80 GB kullanım demektir. Bu yaklaşık olarak 0,03 USD tutar. Bu proje aynı zamanda yaklaşık 20 GB boyutunda bir anlık yedek kullanır; bu da yaklaşık 0,003 USD tutar.