Fiyatlandırma ayrıntıları

Fiyatlandırma örnekleri (ABD Doğu (K. Virginia) Bölge ücretleri)

Örnek 1

Bu örnekte, 15 S3 klasörü içeren bir hesap için Macie’yi etkinleştirdiğinizi varsayalım. Klasörler boş ve herhangi bir nesne içermiyor.

• 15 S3 klasörü
• Otomatik hassas veri keşfi için denetlenen 0 GB veri

Macie ücretleri =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü/ay başına 0,10 USD)
= 1,50 USD + 0,00 USD
= aylık 1,50 USD

Örnek 2

Bu örnekte, 15 S3 klasörü içeren bir hesap için Macie’yi etkinleştirdiğinizi ve klasörlerin toplamda 10.000.000 nesne (desteklenen tüm nesne türleri) içerdiğini varsayalım. Macie, otomatik hassas veri keşfi için 150 GB veri denetliyor.

• 15 S3 klasörü
• Otomatik hassas veri keşfi için desteklenen tüm nesne türlerini içeren 10.000.000 nesne
• Otomatik hassas veri keşfi için denetlenen 150 GB veri

Macie ücretleri =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü/ay başına 0,10 USD)
+ 100 * 0,01 USD (100 bin nesne başına 0,01 USD)
+ (150 -1) * 1 USD (otomatik hassas veri keşfi için 1 GB ücretsiz kullanım ile GB başına 1 USD)
= 1,50 USD + 1,00 USD + 149 USD
= aylık 151,50 USD

Örnek 3

Bu örnekte, 15 S3 klasörü içeren bir hesap için Macie’yi etkinleştirdiğinizi ve klasörlerin toplamda 10.000.000 nesne (desteklenen tüm nesne türleri) içerdiğini varsayalım. Macie, otomatik hassas veri keşfi için 150 GB veri denetliyor. Ayrıca 200 GB veri içeren bir klasör için hedeflenen bir hassas veri keşfi işi göndermişsiniz.

• 15 S3 klasörü
• Otomatik hassas veri keşfi için desteklenen tüm nesne türlerini içeren 10.000.000 nesne
• Otomatik hassas veri keşfi için denetlenen 150 GB veri
• Hedeflenen hassas veri keşfi için denetlenen 200 GB veri

Macie ücretleri =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü/ay başına 0,10 USD)
+ 100 * 0,01 USD (100 bin nesne başına 0,01 USD)
+ (150 -1) * 1 USD (otomatik hassas veri keşfi için 1 GB ücretsiz kullanım ile GB başına 1 USD)
+ (200) * 1 USD (hedeflenen hassas veri keşfi için GB başına 1 USD)
= 1,50 USD + 1,00 USD + 149 USD + 200 USD
= aylık 351,50 USD

Örnek 4

Bu örnekte, 15 S3 klasörü içeren bir hesap için Macie’yi etkinleştirdiğinizi ve klasörlerin toplamda 10.000.000 nesne (desteklenen tüm nesne türleri) içerdiğini varsayalım. Macie, otomatik hassas veri keşfi için 150 GB veri denetliyor. Ayrıca tahminî 600 GB depolaması olduğu belirtilen klasör için bir hassas veri keşfi işi göndermişsiniz. Ancak görüntü dosyaları 100 GB’ı temsil eder; bu yüzden hassas veri keşfi için Macie (Macie tarafından desteklenen nesne türlerine bakın) tarafından göz ardı edilir. Diğer tüm nesneler desteklenerek 500 GB veri denetlenir. 

• 15 S3 klasörü
• Otomatik hassas veri keşfi için desteklenen tüm nesne türlerini içeren 10.000.000 nesne
• Otomatik hassas veri keşfi için denetlenen 150 GB veri
• Hedeflenen hassas veri keşfi için denetlenen 500 GB veri

Macie ücretleri =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü/ay başına 0,10 USD)
+ 100 * 0,01 USD (100 bin nesne başına 0,01 USD)
+ (150 -1) * 1 USD (otomatik hassas veri keşfi için 1 GB ücretsiz kullanım ile GB başına 1 USD)
+ (500) * 1 USD (hedeflenen hassas veri keşfi için GB başına 1 USD)
= 1,50 USD + 1,00 USD + 149 USD + 500 USD
= aylık 651,50 USD

Fiyatlandırma ile ilgili SSS

S: Macie ilk etkinleştirme maliyetini hesabımda nasıl öngörebilirim?

C: Hizmeti etkinleştirebilir ve 30 gün ücretsiz denemeden faydalanabilirsiniz. Bu süreç boyunca, Macie konsolunda S3 klasörü düzeyinde envanter için kullanımınızı öngörecek bir kullanım sekmesine ve güvenlik ve erişim denetimleri için bir değerlendirmeye erişebilirsiniz. Konsol ayrıca, ücretli kullanıma geçmeden önce hassas veri keşfi için denetlenen verileri ve S3 depolamanızda izlenen nesneleri içeren otomatik veri keşfinizi de tahmin edecektir. Ancak ücretsiz deneme sırasında tahminî kullanımınız, 150 TB’tan daha fazla veri içeren hesaplar için daha düşük olabilir. Daha doğru bir tahmin ile yardım almak için lütfen AWS Destek ile iletişime geçin.

S: Otomatik veri keşfi, hassas verileri keşfetmek için harcamamı nasıl azaltır?

C: Macie, verileri bir kuruluş genelinde geniş çapta uygun maliyetli bir şekilde örneklemek ve S3 klasörlerindeki hassas verileri ortaya çıkarmak için gereken veri taramasını en aza indirmek için klasör adı, dosya türleri ve ön ekler gibi özniteliklere göre kaynak kümeleme de dâhil olmak üzere çeşitli teknikler kullanır. Hassas verilerinizin S3’te nerede bulunduğunu belirlemek ve hedeflenen veri keşfi işlerini manuel olarak yapılandırmadan ve çalıştırmadan verilerin ne kadar iyi korunduğunu sürekli olarak değerlendirmek için otomatik veri keşfini kullanabilirsiniz.

S: Macie hedeflenen hassas veri keşfi için her ay ne kadar harcadığımı nasıl öğrenebilirim?

C: Hedeflenen hassas veri keşfi işlerini yapılandırdıkça ve gönderdikçe hesabınızda gerçek kullanım temelli ay başından mevcut güne kadarki harcamayı görmek için Macie konsolundaki kullanım sekmesini ziyaret edebilirsiniz. Bu özellik, siz klasörlerinizde hedeflenen hassas veri keşfi işlerini yapılandırdıkça harcamanıza yönelik görünürlük sağlar.

S: Çoklu hesap yapılandırmasında harcamamı nasıl izleyebilirim?

C: Çoklu hesap yapılandırmasında dağıtılması durumunda kullanım, tüm hesaplar için toplam kullanım ve bireysel hesaplar tarafından kullanım dökümü sağlamak üzere Macie ana hesabında toplanacaktır. Bu, Macie’nin kuruluşunuzun tamamında harcadıklarını incelemenize ve görüntülemenize yardımcı olur.

S: Kullanım ve harcamaları kontrol etmek için hangi hizmet kotaları geçerlidir?

C: Macie, hedeflenen hassas veri keşfi için hesap başına 5 TB’lık varsayılan hizmet kotasıyla birlikte gelir. AWS Destek aracılığıyla hizmet kotanızı (Amazon Macie için Kotalar sayfasına bakın) 25 TB’ın üzerine çıkarabilirsiniz. Bu hizmet kotaları bir hesaptaki toplam harcamaları sınırlar ve hesaplarınızdaki harcamalarınızı yönetmenize yardımcı olur. Bir hizmet kotasına ulaşılırsa hedeflenen hassas veri keşfi işleriniz, daha fazla ücret alınmadığını doğrulamak için duraklatılır. Daha sonra Macie konsolunda ve AWS Personal Health Dashboard’da bilgilendirilirsiniz. İşlerin otomatik olarak devam edeceği bir dahaki takvim ayında hizmet kotanızı arttırabilir veya otomatik olarak sıfırlanmalarını sağlayabilirsiniz. S3 klasör envanteri değerlendirmesi için hizmet kotası yoktur.

S: Bir klasörde hedeflenen hassas veri keşfi işi için harcanan net miktarı nasıl öngörebilirim?

C: Macie, S3’ün öngörülen depolama boyutu, nesne sayısı ve herhangi bir sıkıştırılmış nesnenin varlığı olarak listeledikleri dâhil olmak üzere tüm klasörlerinizin bir envanterini sağlar. Bu, klasörde veya klasörlerde çalıştırdığınız hedeflenen hassas veri keşfinin maliyetini öngörmek için kullanılabilir ancak işlenen net veri değişebilir. Macie, klasördeki herhangi bir desteklenmeyen nesne türü için bu nesneleri atlayacaktır; bu yüzden bunlar için ücrete tabi tutulmayacaksınız. Herhangi bir sıkıştırılmış nesne sıkıştırılmamış hâle getirilecek ve incelenecek; bu da belirlenen sıkıştırılma boyutunu aşan veri ile sonuçlanabilir. Macie, düzenli olarak çalıştırılan hedeflenen hassas veri keşfi işleri için bir klasördeki tüm mevcut verileri değerlendirecek ve yalnızca zamanla klasöre yerleştirilen yeni nesneleri otomatik olarak inceleyecektir. Macie, periyodik hedeflenen bir keşif işinin maliyetini hesaplamak için teslim sırasında klasörün hesaplanan boyutunu gösterecektir; bu da klasörü incelemek için gereken ilk maliyeti hesaplamak üzere kullanılabilir. Zaman içerisinde klasöre yerleştirilen yeni nesneleri inceleme maliyetini hesaplamak için verinin büyüklüğünü tahmin edebilirsiniz. Bir hesapta harcamaları sınırlandırmak amacıyla ay başından bugüne kadarki tüm işlerde ve hizmet kotalarında harcananları görüntülemek için Macie konsolundaki kullanım sekmesini kullanabilirsiniz.

Read the documentation
Belgeleri okuyun

Belgeleri okuyarak Amazon Macie'nin özellikleri ve uygulanması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Belgeleri okuyun 
AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Kullanmaya başlayın
Amazon Macie'yi kullanmaya başlayın

Amazon Macie ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın