Fiyatlandırma ayrıntıları

Fiyatlandırma örnekleri (ABD Doğu (Kuzey Virginia) Bölge ücretleri)

Örnek 1

Bu örnekte, 15 Amazon S3 klasörü içeren bir hesap için Macie'yi etkinleştirdiğinizi ve hiç hassas veri keşfetme işi göndermediğinizi varsayalım.

• 15 Amazon S3 klasörü
• Hassas veri keşfetmek için 0 GB veri işleme kapasitesi

Macie ücretleri =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü/ay başına 0,10 USD)
= 1,50 USD + 0,00 USD
= aylık 1,50 USD

Örnek 2

Bu örnekte, 15 Amazon S3 klasörü içeren bir hesap için Macie'yi etkinleştirdiğinizi ve klasörlere, ayda 1 GB hacminde ilk veri işlemesi oluşturan bir hassas veri keşfetme işi gönderdiğinizi varsayalım.

• 15 Amazon S3 klasörü
• Hassas veri keşfetmek için 1 GB veri işleme kapasitesi

Macie ücretleri =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü/ay başına 0,10 USD)
+ 1 * 0,00 USD (ilk 1 GB/ay)
= 1,50 USD + 0,00 USD
= aylık 1,50 USD

Örnek 3

Bu örnekte, 15 Amazon S3 klasörü içeren bir hesap için Macie'yi etkinleştirdiğinizi ve 100 GB hacminde veri işlemesi oluşturan ve S3 standart depolamasında 1.000.000 nesne olan bir klasör için hassas veri keşfetme işi gönderdiğinizi varsayalım.

• 15 Amazon S3 klasörü
• Hassas veri keşfetmek için 100 GB veri işleme kapasitesi
• Hepsi desteklenen nesne türleri olan 1.000.000 nesne

Macie ücretleri =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü/ay başına 0,10 USD)
+ 1 * 0,00 USD (ilk 1 GB/ay)
+ 99 x 1,00 USD (sonraki 50.000 GB/ay)
= 1,50 USD + 0,00 USD + 99,00 USD
= 100,50 USD Macie ücretleri

S3 ücretleri =
0,005 USD (1.000 çağrı başına her biri 0,005 USD olmak üzere 1.000 nesne getiren 1.000 S3 LİSTESİ isteği)
+ 0,0004 USD * 1000 (1.000 S3 GET isteği başına 0,0004 USD olmak üzere 1.000.000 nesne)
= 0,005 USD + 0,4 USD
= 0,405 USD S3 ücreti

Örnek 4

Bu örnekte, 15 Amazon S3 klasörü içeren bir hesap için Macie'yi etkinleştirdiğinizi ve 1.000.000 nesne içeren ve tahmini 600 GB depolaması olduğu belirtilen klasör için bir hassas veri keşfetme işi gönderin. Ancak, bu nesnelerin 100.000’i 100 GB’ı temsil eden görüntü dosyalarıdır ve bu yüzden Macie hassas veri keşfetme (Macie tarafından desteklenen nesne türlerine bakın) tarafından göz ardı edilir. İlk veri işlemesinin 500 GB hacmi ile sonuçlanan tüm diğer nesneler desteklenir.

Ayrıca her gün klasöre yerleştirilmiş yeni bir desteklenmiş nesneyi almak ve bunları da sonraki her ay işlenen verinin 10 GB'ını temsil eden bir desteklenmiş nesne türünün klasöre eklenmiş fazladan 100.000 nesnesi için değerlendirmek üzere işi periyodik bir iş olarak yapılandırdığınızı düşünelim.

• 15 Amazon S3 klasörü
• Hepsi desteklenen nesne türleri olan 900.000 nesne
• Hassas veri keşfetmek için 500 GB ilk veri işleme kapasitesi

• Her ay hepsi desteklenen nesne türleri olan 100.000 yeni nesne klasöre eklenir
• Hassas veri keşfetmek için aylık 10 GB ek veri işleme kapasitesi

Macie ücretleri =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü/ay başına 0,10 USD)
+ 1 * 0,00 USD (ilk 1 GB/ay)
+ 499 * 1,00 USD (sonraki 50.000 GB/ay)
= 1,50 USD + 0,00 USD + 499,00 USD
= ilk ay için 500,50 USD

S3 ücretleri =
0,005 USD (1.000 çağrı başına her biri 0,005 USD olmak üzere 1.000 nesne getiren 1.000 S3 LİSTESİ isteği)
+ 0,0004 USD * 900 (her 1000 S3 GET isteği başına 0,0004 USD olan 900.000 nesne)
= 0,005 USD + 0,36 USD
= 0,365 USD ilk ay için S3 ücreti

Macie sürekli aylık ücretler =
15 * 0,10 USD (S3 klasörü başına ayda 0,10 USD)
+ 1 * 0,00 USD (ilk 1 GB/ay)
+ 9 * 1,00 USD (sonraki 50.000 GB/ay)
= 1,50 USD + 0,00 USD + 9,00 USD
= aylık 10,50 USD (bundan sonraki her ay için)

S3 sürekli aylık ücretler =
0,005 USD / 10 (her 1.000 çağrı için 0.005 USD olan 1.000 nesne getiren 1.000 S3 LİSTESİ isteği)
+ 0,0004 USD * 100 (her 1.000 S3 GET isteği başına 0,0004 USD olan 100.000 nesne)
= 0,0005 USD + 0,04 USD
= 0,0405 USD aylık S3 ücreti (bundan sonraki her ay için)

Fiyatlandırma ile ilgili SSS

S: Macie ilk etkinleştirme maliyetini hesabımda nasıl öngörebilirim?

C: Hizmeti etkinleştirebilir ve 30 gün ücretsiz denemeden faydalanabilirsiniz. Bu süreç boyunca ücretli kullanıma geçmeden önce Macie konsolunda S3 klasörü düzeyinde envanter için harcamanızı öngörecek bir kullanım sekmesi ve güvenlik ve erişim denetimleri için değerlendirme sunulur.

S: Macie hassas veri keşfetme için her ay ne kadar harcadığımı nasıl öğrenebilirim?

C: Hassas veri keşfetme işlerini yapılandırdıkça ve gönderdikçe hesabınızda gerçek kullanım temelli ay başından mevcut güne kadarki harcamayı görmek için Macie konsolundaki kullanım sekmesini ziyaret edebilirsiniz. Bu özellik size, siz klasörlerinizde hassas veri keşfetme işlerini yapılandırdıkça harcamanıza yönelik görünürlük sağlar.

S: Çoklu hesapta yapılandırıldığında harcamamı nasıl izleyebilirim?

C: Çoklu hesap yapılandırmasında dağıtılması durumunda kullanım, tüm hesaplar için toplam kullanım ve bireysel hesaplar tarafından kullanım dağılımı bilgisi sağlamak üzere Macie ana hesabında toplanacaktır. Bu, Macie’nin kuruluşunuzun tamamında harcadıklarını incelemenizi ve görüntülemenizi sağlar.

S: Kullanım ve harcamaları kontrol etmek için hangi hizmet kotaları geçerlidir?

C: Macie, AWS Management Console’da 25 TB’ye kadar yükseltebileceğiniz her hesap için 5 TB’lik hassas veri keşfetmenin varsayıldığı hizmet kotası ile birlikte gelmektedir (Amazon Macie için Kotalar sayfasına bakın). AWS Support aracılığıyla hizmet kotanızı 25 TB’ın üzerine çıkarabilirsiniz. Bu hizmet kotaları bir hesaptaki toplam harcamaları sınırlar ve hesaplarınızdaki harcamalarınızı yönetmenizi sağlar. Bir hizmet kotasına ulaştığınızda daha fazla ücrete tabi olmamanızı sağlamak için hassas veri keşfetme işleriniz durdurulur ve Macie konsolu ve AWS Personal Health Dashboard üzerinden bilgilendirilirsiniz. İşlerin otomatik olarak devam edeceği bir dahaki takvim ayında hizmet kotanızı arttırabilir veya otomatik olarak sıfırlanmalarını sağlayabilirsiniz. S3 klasör envanteri ve klasör düzeyinde değerlendirme için hizmet kotası yoktur.

S: Bir klasörde hassas veri keşfi işi için harcanan net miktarı nasıl öngörebilirim?

C: Macie, S3’ün öngörülen depolama boyutu, nesne sayısı ve herhangi bir sıkıştırılmış nesnenin varlığı olarak listeledikleri dâhil olmak üzere tüm klasörlerinizin bir envanterini sağlar. Bu, klasörde veya klasörlerde çalıştırdığınız hassas veri keşfinin maliyetini öngörmek için kullanılabilir ancak işlenen net veri değişebilir. Klasördeki herhangi bir desteklenmeyen nesne tipiiçin Macie, bu nesneleri atlayacaktır bu yüzden bunlar için ücrete tabi tutulmayacaksınız. Herhangi bir sıkıştırılmış nesne sıkıştırılmamış hale getirilecek ve incelenecek; bu da belirlenen sıkıştırılma boyutunu aşan veri ile sonuçlanabilir.

S: Sürekli hassas veri keşfi için yapılan harcamaları nasıl öngörebilirim?

C: Macie’nin bir klasördeki tüm mevcut verileri değerlendirdiği ve yalnızca zamanla klasöre yerleştirilen yeni nesneleri otomatik olarak inceleyeceği hassas veri keşfetme işlerinizi periyodik olacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Periyodik bir işin maliyetini hesaplamak için Macie, teslim sırasında klasörün hesaplanan boyutunu gösterecektik; bu da klasörü incelemek için gereken ilk maliyeti hesaplamak üzere kullanılabilir. Zaman içerisinde klasöre yerleştirilen yeni nesneleri inceleme maliyetini hesaplamak için verinin büyüklüğünü tahmin edebilirsiniz. Bir hesapta harcamaları sınırlandırmak amacıyla ay başından bugüne kadarki tüm işlerde ve hizmet kotalarında harcananları görüntülemek için Macio konsolundaki kullanım sekmesini kullanabilirsiniz.

S: Macie, maliyeti daha fazla düşürmek için örneklemeyi destekliyor mu?

C: Evet, örnek derinlik yüzdesi seçerek nesneleri bir klasörde örneklendirmek için hassas veri keşif işini yapılandırabilirsiniz. Macie, belirlenen örnek derinlik yüzdesine bağlı olarak klasör içerisinde bir dizi rastgele nesneyi seçecektir. Bu örnek dizinin içerisindeki her bir desteklenen nesne tam olarak incelenecektir ve bulunan her hassas veri için bulgu oluşturulacaktır. Bu, bir dosyadaki hassas verilerin varlığı belirtisini yakalamak için dosyadaki tüm nesneleri incelemekten daha düşük maliyetle kullanılabilir.

Read the documentation
Belgeleri okuyun

Belgeleri okuyarak Amazon Macie'nin özellikleri ve uygulanması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Belgeleri okuyun 
AWS hesabı için kaydolun
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Kullanmaya başlayın
Amazon Macie'yi kullanmaya başlayın

Amazon Macie ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın