AWS Yazılım Geliştirme Araçları

Kodu barındırın ve uygulamalarınızı oluşturun, test edin ve AWS’ye dağıtın
Yazılımı daha kısa sürede yayınlayın

Yazılım geliştirme ve yayınlama sürenizi hızlandırmak için AWS Yazılım Geliştirme Araçları ile sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat gerçekleştirin.

AWS ile kolayca entegre edin

AWS Yazılım Geliştirme Araçları, ekibinizin oluşturulmasını ve üretkenliğini kolaylaştıracak şekilde AWS ile çalışmak üzere geliştirilmiştir.

The AWS Developer Tools: Host code, build, test, and deploy your applications to AWS (AWS Geliştirici Araçları: Kodu barındırın ve uygulamalarınızı oluşturun, test edin ve AWS'ye dağıtın) (3:13)

Kullanım örnekleri

Page-Illo_Use-case_Continuous-integration
Sürekli entegrasyon

Sürekli entegrasyon (CI), geliştiricilerin kod değişikliklerini düzenli aralıklarla merkezi bir depoyla birleştirdiği, bunun üzerine de otomatik derleme ve test işlemlerinin gerçekleştirildiği bir DevOps yazılım geliştirme uygulamasıdır.
AWS CodeBuild'ı Deneyin »

Page-Illo_Use-Case_Continuous-Delivery
Sürekli teslim

Sürekli teslim (CD), kod değişikliklerinin otomatik olarak üretime yönelik olarak yayınlanmaya hazırlandığı bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Tüm kod değişiklikleri, derleme aşamasından sonra bir test ve/veya üretim ortamına dağıtılır.
AWS CodePipeline’ı Deneyin »

Page-Illo_Use-Case_infrastructure-as-code
Kod olarak altyapı

Altyapı hizmetlerinin sağlanmasını otomatikleştirmek için uygulamalarınızı ve altyapınızı kod olarak modelleyin ve hata yapmaya açık olabilecek altyapı üzerinde manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırın.
AWS Cloud’u Deneyin
Development Kit »

Page-Illo_Use-Case_monitoring-and-logging
İzleme ve günlük kaydı

Uygulamalarınızın ve altyapı performansınızın son kullanıcı deneyimini nasıl etkilediğini görmek için ölçümleri ve günlükleri izleyin. Kod değişikliklerinin etkisini anlamak için uygulamalar ve altyapı tarafından oluşturulan verileri yakalayın, kategorilere ayırın ve analiz edin.
AWS X-Ray'i Deneyin »
Amazon CloudWatch’u Deneyin »
Amazon DevOps Guru’yu Deneyin »

Yenilikler
Tarih (En Yeniden En Eskiye)
  • Tarih (En Yeniden En Eskiye)
Bir sonuç bulunamadı
Blog
Tarih (En Yeniden En Eskiye)
  • Tarih (En Yeniden En Eskiye)
Bir sonuç bulunamadı
600x400_Click-Travel_Logo
600x400_Gett_Logo
600x400_Burt_Logo
600x400_Smartnews_Logo
600x400_Clicksmob_Logo
600x400_GILT_Logo
600x400_Edmunds_Logo
600x400_Instacart_Logo
600x400-3M-science_logo
600X400 LuluLemon_High Res