Amazon QLDB ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret veya zorunlu hizmet kullanımı yoktur. Yazma G/Ç istekleri, okuma G/Ç istekleri, günlük depolama, dizinlenmiş depolama ve veri aktarımı için ayrı olarak faturalama yapılır. Depolama alanlarını veya G/Ç’leri önceden tedarik etmeniz gerekmez.

Veritabanı depolama alanı ve G/Ç'ler

Amazon QLDB defteriniz tarafından kullanılan depolama alanı aylık GB başına, tüketilen G/Ç’ler ise milyon istek başına faturalanır. Sadece Amazon QLDB defterinizin kullandığı depolama alanı ve G/Ç’ler için ödeme yaparsınız. Depolama alanına yazdığınız veriler, geçmiş, dizinler ve sistem tarafından oluşturulan meta veriler dahildir.

Veri aktarımı

“İçeri” ve “dışarı” veri aktarımı, Amazon QLDB hizmetinde içeri veya dışarı veri aktarımlarını ifade eder. QLDB ile aynı AWS Bölgesindeki diğer AWS hizmetleri arasında yapılan veri aktarımlarından ek ücret alınmaz (başka bir deyişle, GB başına 0,00 USD). AWS Bölgeleri [örneğin, ABD Doğu (K. Virginia) Bölgesindeki QLDB ile Avrupa (İrlanda) Bölgesindeki Amazon EC2 arasında] aktarılan veriler, aktarımın her iki tarafında da ücretlendirilir. AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında AWS müşterileri, tüm AWS Hizmet ve Bölgelerinde (Çin ve GovCloud hariç) her ay ücretsiz olarak toplam 100 GB internete dışarı veri aktarımı hakkına sahip olur.

Fiyatlandırma örneği 1

Bir finansal hizmetler şirketi, bütün ofis ağı için müşterilerine banka şubeleri, çalışma saatleri, şubelere özgü hizmetler (ör. konut kredisi aracısı) ve bültenler (ör. bayramlar, özel teklifler) hakkında bilgiler sağlayan bir uygulama sunuyor. Bu uygulama saniyede 0,15 yazma G/Ç isteğinde ve saniyede 180 okuma G/Ç isteğinde bulunuyor. Günlüğünde 30 GB veri bulunan bu uygulamanın aynı zamanda 30 GB dizinlenmiş verisi var.

Boyut Kullanım

Fiyat

  Aylık Toplam 
Yazma G/Ç İstekleri 0,39 milyon
0,70 USD/milyon 0,28 USD
Okuma G/Ç İstekleri 473,4 milyon 0,136 USD/milyon 64,38 USD
Günlük Depolama 30 GB Aylık 0,03 USD/GB 0,90 USD
Dizinlenmiş Depolama 30 GB Aylık 0,25 USD/GB 7,50 USD
Dışarı Veri Aktarımı
0,5 GB 0,00 USD (<100 GB)
0,00 USD
      73,06 USD

Fiyatlandırma örneği 2

Bir tedarik zinciri lojistik şirketi, müşterilerine tedarik zincirinden geçen ürünlerin tam veri geçmişini sağlayan bir platform geliştiriyor. Bu uygulama saniyede 30 yazma G/Ç isteğinde ve saniyede 150 okuma G/Ç isteğinde bulunuyor. Günlükte 2 TB veri yer alıyor ve dizinlenmiş depolama alanı, güncel tablolarıyla geçmiş tabloları arasında 600 GB veri bulunduruyor. 

Boyut Kullanım

Fiyat

  Aylık Toplam 
Yazma G/Ç İstekleri 78,89 milyon
0,70 USD/milyon 55,23 USD
Okuma G/Ç İstekleri 394,47 milyon 0,136 USD/milyon 53,65 USD
Günlük Depolama 2 TB Aylık 0,03 USD/GB 60,00 USD
Dizinlenmiş Depolama 600 GB Aylık 0,25 USD/GB 150,00 USD
Dışarı Veri Aktarımı
15 GB 0,00 USD (<100 GB) 0,00 USD
      320,14 USD