Amazon S3 ile depolama maliyetlerinin optimize edilmesi

Maliyet açısından verimli depolama sınıfları ve yaşam döngüsü yönetimi araçları ile tasarruf edin

Yerinde depolama, sistem güncellemeleri nedeniyle pahalı donanım yenileme süreçleri ve veri aktarımları gerektirerek maliyetli ve karmaşık olabilir. Verileriniz çoklu depolama sistemlerindeki silolarda saklandığı için öngörü edinmek de zordur.

Bulut depolama ile çalışma sırasında ayarlama yapabilir ve şu an ihtiyaç duyduğunuz depolamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca, başka bir donanım yenileneme sürecine girmek zorunda kalmazsınız. Amazon S3’e geçmek sizi daha çevik hâle getirirken fazla tedariki ortadan kaldırarak maliyetten kısmakta ve verilerden öngörü elde etmek için veri silolarını tararken sınırsız ölçekler sunmaktadır.

Amazon S3 ile performanstan kısmadan depolama maliyetlerinizi azaltın. Amazon S3 modern ve ölçeklendirilebilir uygulamalar oluştururken maliyetleri kontrol etmenize ve sürekli olarak harcamanızı optimize etmenize olanak tanır. Amazon S3 Depolama Sınıfları, maliyetlerinizin yönetimini üstlenme ya da sizin için bu süreci otomatik hale getirme esnekliği sunar ve bunu en düşük maliyetli bulut depolama dahil olmak üzere uygun maliyetlerde farklı veri erişim seviyeleri sunarak gerçekleştirir. 

Otomatik tasarruflar

depolama maliyetlerini sizin için optimize eden S3 Intelligent-Tiering ile

Her iş yükü

S3 Depolama Sınıfları, maliyetleri ve performansı tüm iş yükleri için optimize eder

%99,999999999

Tüm depolama sınıflarında 11 adet 9'un sunduğu dayanıklılık

En düşük maliyet

S3 Glacier Deep Archive ile bulutta depolama

Amazon S3 Depolama Sınıfları

Amazon S3 depolama sınıfları, farklı erişim düzenleri için en düşük maliyetli depolamayı sağlayacak şekilde amaca özel olarak tasarlanmıştır. Depolama sınıfları şunları içerir: sık erişilen verilerin genel amaçlı depolanması için S3 Standard; bilinmeyen veya değişken erişim düzenlerine sahip verilerde maliyetlerin otomatik olarak optimize edilmesi için S3 Intelligent-Tiering; uzun süre saklanan fakat daha az sıklıkla erişilen veriler için S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) ve S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA); anında erişim gerektiren arşiv verileri için S3 Glacier Instant Retrieval; anında erişim gerektirmeyen fakat büyük veri kümelerini maliyetsiz olarak alabilme esnekliğine ihtiyaç duyan arşiv verileri için S3 Glacier Flexible Retrieval (önceki adıyla S3 Glacier) ve bulutta en düşük depolama maliyetleriyle uzun süreli arşivlenmesi ve dijital olarak korunması gereken veriler için Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive).

S3 Depolama Sınıfları özellik sayfası »

Amazon S3 Intelligent-Tiering

Amazon S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı, erişim düzenleri değiştiğinde verileri otomatik olarak en uygun maliyetli erişim katmanına taşıyarak depolama maliyetlerini optimize etmek için tasarlanmıştır. S3 Intelligent-Tiering, küçük bir aylık nesne izleme ve otomasyon ücreti karşılığında erişim düzenlerini izler ve erişilmemiş olan nesneleri düşük maliyetli erişim katmanlarına otomatik olarak taşır. S3 Intelligent-Tiering, düşük gecikme süresine ve yüksek aktarım hızına sahip üç erişim katmanında otomatik depolama maliyeti tasarrufu sunar. Zaman uyumsuz bir şekilde erişilebilen veriler için S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfında otomatik arşivleme özelliklerini etkinleştirebilirsiniz.

 • Otomatik Erişim katmanları: Frequent, Infrequent ve Archive Instant Access katmanları milisaniye düzeyinde gecikme süresine ve yüksek aktarım hızı performansına sahiptir
 • Infrequent Access katmanı, depolama maliyetlerinde %40'a varan tasarruf sağlar
 • Archive Instant Access katmanı, depolama maliyetlerinde %68'e varan tasarruf sağlar
 • Nadiren erişilen nesneler için zaman uyumsuz arşiv özelliklerini kullanmayı seçin
 • Archive Access ve Deep Archive Access katmanları, Glacier ve Glacier Deep Archive ile aynı performansa sahiptir ve nadiren erişilen nesnelerde %95'e kadar tasarruf imkanı sağlar
 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı ve bir yıl içerisinde %99,9 erişilebilirlik için tasarlanmıştır
 • Operasyonel iş yükü, yaşam döngüsü ücreti, alma ücreti ve minimum depolama süresi bulunmaz
 • Nesneler, S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı içindeki erişim katmanları arasında taşındığında ek katmanlama ücretleri alınmaz

Nasıl çalışır? - S3 Intelligent-Tiering

 • Otomatik Erişim Katmanları
 • Amazon S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı, erişim düzenleri değiştiğinde verileri otomatik olarak en uygun maliyetli erişim katmanına taşıyarak depolama maliyetlerini optimize etmek için tasarlanmıştır. S3 Intelligent-Tiering, nesneleri otomatik olarak üç erişim katmanında depolar: sık erişim için optimize edilmiş bir katman, seyrek erişim için optimize edilmiş düşük maliyetli bir katman ve nadiren erişilen veriler için optimize edilmiş çok düşük maliyetli bir katman. S3 Intelligent-Tiering, düşük bir aylık nesne izleme ve otomasyon ücreti karşılığında art arda 30 gün boyunca erişilmeyen nesneleri %40 tasarruf için otomatik olarak Infrequent Access katmanına taşır; daha sonra bu veriler, 90 gün boyunca erişilmediklerinde %68 tasarruf için Archive Instant Access katmanına taşınır. Nesnelere daha sonra erişim sağlanması durumunda, S3 Intelligent-Tiering bu nesneleri Frequent Access katmanına geri taşır. Nadiren erişilen depolamadan daha da fazla tasarruf elde etmek için ek şemaları görüntüleyerek S3 Intelligent-Tiering'de seçilen zaman uyumsuz Archive ve Deep Archive Access katmanlarına bakın.

  S3 Intelligent-Tiering'de alma ücreti yoktur. S3 Intelligent-Tiering'de minimum uygun nesne boyutu söz konusu olmamakla birlikte, 128 KB'tan küçük olan nesneler otomatik katmanlama için uygun değildir. Bu daha küçük nesneler depolanabilir ancak her zaman Frequent Access katmanı fiyatları üzerinden ücretlendirilirler ve izleme ve otomasyon ücreti alınmaz. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Fiyatlandırması sayfasına bakın. Daha fazla bilgi edinmek için S3 Intelligent-Tiering kullanıcı kılavuzuna bakın.

  Amazon S3 Intelligent-Tiering, otomatik Erişim Katmanlarıyla birlikte nasıl çalışır?
 • Seçilen zaman uyumsuz Deep Archive Access katmanı
 • Amazon S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı, erişim düzenleri değiştiğinde verileri otomatik olarak en uygun maliyetli erişim katmanına taşıyarak depolama maliyetlerini optimize etmek için tasarlanmıştır. S3 Intelligent-Tiering, nesneleri otomatik olarak üç erişim katmanında depolar: sık erişim için optimize edilmiş bir katman, seyrek erişim için optimize edilmiş düşük maliyetli bir katman ve nadiren erişilen veriler için optimize edilmiş çok düşük maliyetli bir katman. S3 Intelligent-Tiering, düşük bir aylık nesne izleme ve otomasyon ücreti karşılığında art arda 30 gün boyunca erişilmeyen nesneleri %40 tasarruf için otomatik olarak Infrequent Access katmanına taşır; daha sonra bu veriler, 90 gün boyunca erişilmediklerinde %68 tasarruf için Archive Instant Access katmanına taşınır. Anında alınması gerekmeyen verilerden daha fazla tasarruf etmek için isteğe bağlı zaman uyumsuz Deep Archive Access katmanını etkinleştirebilirsiniz. Bu katman etkinleştirildiğinde, 180 gün boyunca erişilmeyen nesneler Deep Archive Access katmanına taşınır ve depolama maliyetlerinden %95'e varan tasarruf elde edilir. Nesnelere daha sonra erişim sağlanması durumunda, S3 Intelligent-Tiering bu nesneleri Frequent Access katmanına geri taşır. Almakta olduğunuz nesne isteğe bağlı Deep Archive katmanında depolanıyorsa nesneyi alabilmek için önce RestoreObject'i kullanarak nesnenin bir kopyasını geri yüklemeniz gerekir. Arşivlenmiş nesneleri geri yükleme hakkında bilgi için Arşivlenmiş Nesneleri Geri Yükleme konusuna bakın.

  S3 Intelligent-Tiering'de alma ücreti yoktur. S3 Intelligent-Tiering'de minimum uygun nesne boyutu söz konusu olmamakla birlikte, 128 KB'tan küçük olan nesneler otomatik katmanlama için uygun değildir. Bu daha küçük nesneler depolanabilir ancak her zaman Frequent Access katmanı fiyatları üzerinden ücretlendirilirler ve izleme ve otomasyon ücreti alınmaz. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Fiyatlandırması sayfasına bakın. Daha fazla bilgi edinmek için S3 Intelligent-Tiering kullanıcı kılavuzuna bakın.

  Amazon S3 Intelligent-Tiering, seçilen zaman uyumsuz Deep Archive Access katmanıyla birlikte nasıl çalışır?
 • Seçilen her iki zaman uyumsuz Archive Access katmanı
 • Amazon S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı, erişim düzenleri değiştiğinde verileri otomatik olarak en uygun maliyetli erişim katmanına taşıyarak depolama maliyetlerini optimize etmek için tasarlanmıştır. S3 Intelligent-Tiering, nesneleri otomatik olarak üç erişim katmanında depolar: sık erişim için optimize edilmiş bir katman, seyrek erişim için optimize edilmiş düşük maliyetli bir katman ve nadiren erişilen veriler için optimize edilmiş çok düşük maliyetli bir katman. S3 Intelligent-Tiering, düşük bir aylık nesne izleme ve otomasyon ücreti karşılığında art arda 30 gün boyunca erişilmeyen nesneleri %40 tasarruf için otomatik olarak Infrequent Access katmanına taşır; daha sonra bu veriler, 90 gün boyunca erişilmediklerinde %68 tasarruf için Archive Instant Access katmanına taşınır. Anında alınması gerekmeyen verilerden daha fazla tasarruf etmek için isteğe bağlı zaman uyumsuz Archive Access ve Deep Archive Access katmanlarını etkinleştirebilirsiniz. Bu katmanlar etkinleştirildiğinde, 90 gün boyunca erişilmeyen nesneler depolama maliyetlerinden %71 tasarruf için doğrudan Archive Access katmanına (otomatik Archive Instant Access katmanı atlanarak), 180 gün boyunca erişilmediklerinde ise %95 tasarruf için Deep Archive Access katmanına taşınır. Nesnelere daha sonra erişim sağlanması durumunda, S3 Intelligent-Tiering bu nesneleri Frequent Access katmanına geri taşır. Almakta olduğunuz nesne isteğe bağlı Archive Access veya Deep Archive katmanlarında depolanıyorsa nesneyi alabilmek için önce RestoreObject'i kullanarak nesnenin bir kopyasını geri yüklemeniz gerekir. Arşivlenmiş nesneleri geri yükleme hakkında bilgi için Arşivlenmiş Nesneleri Geri Yükleme konusuna bakın.

  S3 Intelligent-Tiering'de alma ücreti yoktur. S3 Intelligent-Tiering'de minimum uygun nesne boyutu söz konusu olmamakla birlikte, 128 KB'tan küçük olan nesneler otomatik katmanlama için uygun değildir. Bu daha küçük nesneler depolanabilir ancak her zaman Frequent Access katmanı fiyatları üzerinden ücretlendirilirler ve izleme ve otomasyon ücreti alınmaz. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Fiyatlandırması sayfasına bakın. Daha fazla bilgi edinmek için S3 Intelligent-Tiering kullanıcı kılavuzuna bakın.

  Amazon S3 Intelligent-Tiering, seçilen her iki zaman uyumsuz Archive Access katmanıyla birlikte nasıl çalışır?

Amazon S3 Glacier depolama sınıfları

Veri arşivleme için amaca özel olarak geliştirilen Amazon S3 Glacier depolama sınıfları en yüksek performansı, veri alımında en fazla esnekliği ve bulutta arşiv depolama için en düşük maliyeti sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı erişim düzenlerine ve depolama sürelerine göre optimize edilmiş üç arşiv depolama sınıfı arasından seçim yapabilirsiniz. Tıbbi görüntüler, haber medya varlıkları veya genomik veriler gibi anında erişim gerektiren arşiv verileri için, milisaniyeler içinde alım olanağıyla en düşük maliyetli depolamayı sunan bir arşiv depolama sınıfı olan S3 Glacier Instant Retrieval depolama sınıfını seçin. Yedekleme veya olağanüstü durum kurtarma kullanım örneklerinde olduğu gibi anında erişim gerektirmeyen fakat büyük veri kümelerini maliyetsiz olarak alabilme esnekliğini gerektiren arşiv verileri için, dakikalar içinde alıma veya 5-12 saat içinde ücretsiz toplu alımlara imkan sunan S3 Glacier Flexible Retrieval (eski adıyla S3 Glacier) depolama sınıfını seçin. Uygunluk arşivleri ve saklanan dijital medyalar gibi uzun süre saklanan arşiv verilerinden daha da fazla tasarruf sağlamak için, 12-48 saat içinde veri alımına imkan veren en düşük maliyetli bulutta depolama seçeneği olan S3 Glacier Deep Archive depolama sınıfını seçin.

Nasıl çalışır? - S3 Glacier depolama sınıfları

 • Amazon S3 Glacier Instant Retrieval
 • Amazon S3 Glacier Anında Veri Alma, nadiren erişilen ve milisaniyeler içinde alınması gereken uzun süre saklanan veriler için en düşük maliyetli depolamayı sunan arşiv depolama sınıfıdır. S3 Glacier Anında Veri Alma sayesinde, verilerinize üç ayda bir erişildiğinde, S3 Standart-Infrequent Access (S3 Standard-IA) depolama sınıfını kullanmaya kıyasla depolama maliyetlerinde %68'e kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. S3 Glacier Anında Veri Alma; S3 Standart ve S3 Standart-IA arşiv depolama sınıflarıyla aynı aktarım hızının ve milisaniye düzeyinde erişimin yanı sıra arşiv depolamaya en hızlı erişimi sunar. S3 Glacier Instant Retrieval; tıbbi görüntüler, haber medya varlıkları veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerik arşivleri gibi anında erişim gerektiren arşiv verileri için idealdir. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Glacier Instant Retrieval sayfasını ziyaret edin.

  • S3 Standard ile aynı performans ve milisaniyeler içinde veri alımı
  • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
  • Bir yıl içinde %99,9 veri erişilebilirliği için tasarlanmıştır
  • S3 Glacier Instant Retrieval'a doğrudan yüklemeler için S3 PUT API ve otomatik nesne geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi
  Amazon S3 Intelligent-Tiering, Instant Retrieval ile nasıl birlikte çalışır?
 • Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval (Önceki Adıyla S3 Glacier)
 • S3 Glacier Flexible Retrieval, yılda 1-2 kez erişilen ve zaman uyumsuz bir şekilde alınan arşiv verileri için düşük maliyetli (S3 Glacier Instant Retrieval'a kıyasla %10'a kadar daha düşük maliyetlidir) depolama sunar. S3 Glacier Flexible Retrieval, yedekleme veya olağanüstü durum kurtarma kullanım örneklerinde olduğu gibi anında erişim gerektirmeyen fakat büyük veri kümelerini maliyetsiz olarak alabilme esnekliği gerektiren arşiv verileri için ideal depolama sınıfıdır. S3 Glacier Flexible Retrieval, dakikalar ve saatler arasında değişen erişim süreleri ile maliyet arasında dengeyi sağlayan en esnek alım seçeneklerini sunar ve ücretsiz toplu alım imkanı sağlar.

  • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
  • Maliyet endişesi olmaksızın büyük veri kümelerinin zaman zaman dakikalar içinde alınmasını gerektiren yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma kullanım örnekleri için idealdir
  • Ücretsiz toplu alım imkanı ve dakikalardan saatlere kadar yapılandırılabilir alım süreleri
  • S3 Glacier'a doğrudan yüklemeler için S3 PUT API ve otomatik nesne geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi
  Amazon S3 Intelligent-Tiering, Flexible Retrieval ile birlikte nasıl çalışır?
 • Amazon S3 Glacier Deep Archive
 • S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3'ün en düşük maliyetli depolama sınıfıdır ve yılda bir ya da iki kez erişilen verilerin uzun süre saklanmasını ve dijital olarak korunmasını destekler. Özellikle Finans Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Kamu Sektörleri gibi sıkı denetimlere tabi olan sektörlerde yer alan ve düzenleyici uygunluk gereksinimlerini karşılamak için veri kümelerini 7-10 yıl ya da daha uzun süre saklayan müşteriler için tasarlanmıştır. S3 Glacier Deep Archive ayrıca yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma kullanım örnekleri için de kullanılabilir ve hem şirket içi kitaplıklardaki hem de şirket dışı hizmetlerdeki manyetik bant sistemleri için uygun maliyetli ve yönetilmesi kolay alternatiflerdir. S3 Glacier Derin Arşiv, verilerin düzenli olarak alındığı ve bazı verilere dakikalar içinde ihtiyaç duyulabileceği arşivler için ideal olan Amazon S3 Glacier'ı tamamlar. S3 Glacier Deep Archive'da depolanan tüm nesneler çoğaltılır ve farklı coğrafi konumlardaki en az üç Erişilebilirlik Alanında depolanır, %99,999999999 dayanıklılık ile korunur ve 12 saat içinde geri yüklenebilir.

  • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
  • 7-10 yıl saklanacak verilerin uzun süreli saklanması için tasarlanmış en düşük maliyetli depolama sınıfı
  • Manyetik bant kitaplıklarına ideal bir alternatif
  • 12 saat içinde veri alma
  • S3 Glacier Deep Archive'a doğrudan yüklemeler için S3 PUT API ve otomatik nesne geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi
  Amazon S3 Intelligent-Tiering, Deep Archive ile birlikte nasıl çalışır?

Tüm S3 Depolama Sınıflarında performans

  S3 Standard S3 Intelligent-Tiering*
S3 Standard-IA
S3 Bir Bölge-IA†
S3 Glacier Instant Retrieval
S3 Glacier Flexible Retrieval S3 Glacier
Deep Archive

Dayanıklılık için tasarlanmıştır
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
Erişilebilirlik için tasarlanmıştır
%99,99 %99,9 %99,9 %99,5 %99,9 %99,99 %99,99
Erişilebilirlik SLA %99,9 %99 %99 %99 %99
%99,9 %99,9
Erişilebilirlik Alanları ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3 ≥3
Nesne başına minimum kapasite ücreti Yok Yok 128 KB 128 KB 128 KB 40 KB 40 KB
Minimum depolama süresi ücreti Yok Yok 30 gün 30 gün 90 gün 90 gün 180 gün
Alma ücreti Yok
Yok
alınan GB başına
alınan GB başına alınan GB başına alınan GB başına alınan GB başına
İlk bayt gecikme süresi milisaniye milisaniye milisaniye milisaniye milisaniye dakika veya saat seçin saat seçin

† S3 Bir Bölge-IA verileri tek bir AWS Erişilebilirlik Alanında depoladığından Erişilebilirlik Alanının yok olması durumunda bu depolama sınıfında depolanan veriler kaybedilecektir.

* S3 Akıllı Katmanlama, küçük bir izleme ve otomasyon ücreti alır ve otomatik katmanlama için minimum uygun nesne boyutu 128 KB'tır. Daha küçük nesneler depolanabilir ancak her zaman Sık Erişim katman fiyatları üzerinden ücretlendirilir, izleme ve otomasyon ücreti alınmaz. Daha fazla bilgi edinmek için Amazon S3 Fiyatlandırması sayfasına bakın.

** S3 Intelligent-Tiering Archive Access katmanı ve Deep Archive Access katmanındaki standart almalar ücretsizdir. Archive Access katmanlarından nesnelerinize daha hızlı şekilde erişmeniz gerekirse S3 konsolunu kullanarak hızlı alım için ödeme yapabilirsiniz.

*** Sık ve sık olmayan erişim katmanı için S3 Intelligent-Tiering ilk bayt gecikme süresi mili saniyeler ile ölçülürken Archive Access ve Deep Archive Access katmanlarının ilk bayt gecikmesi dakikalar ya da saatler sürebilir.

Maliyetleri optimize etmek için veri yaşam döngüsü yönetimi araçları

Amazon S3 maliyet verimlilikleri sunan yöntemlerle verilerinizi organize edip yönetmenize olanak tanıyan farklı özelliklere sahip olup erişim dizinleri ve maliyet için depolamanızı optimize etmenize olanak tanımaktadır.

Amazon S3 Data Lifecycle Management overview (6:13)

S3 Yaşam Döngüsü yönetimi

S3 Yaşam Döngüsü

Yaşam döngüleri boyunca nesnelerinizi yönetmek ve bu nesnelerin yaşam döngüleri boyunca maliyet açısından verimli şekilde saklanması için Amazon S3 Yaşam Döngüsünü kullanın. Bir S3 Yaşam Döngüsü yapılandırması Amazon S3’ün bir nesne grubuna uyguladığı eylemleri tanımlayan bir kurallar bütünüdür; bir başka depolama sınıfına geçebilir ya da kullanımı sona eren nesneleri ortadan kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

S3 Depolama Sınıfı Analizi

S3 Depolama Sınıfı Analizi

Doğru verileri doğru depolama sınıfına geçirmeniz konusunda size yardımcı olacak veri erişim düzenlerini analiz etmek için S3 Depolama Sınıfı Analizini kullanın. Erişim düzenlerini izlemek için S3 Depolama Sınıfı Analizini kullandıktan sonra, uygun depolama sınıfına veri transferini yapmak için S3 Yaşam Döngüsü politikalarını yapılandırmak amacıyla bu bilgiyi kullanabilirsiniz.  Daha fazla bilgi edinin.

S3 Fiyatlandırma Hesaplama Aracı

S3 fiyatlandırma araçları

Fiyatlandırma aracını kullanarak Amazon S3 ile işletmenize özel ihtiyaçlar için bir maliyet tahmini yapılandırın. 

Müşteriler

Sysco, S3 ile tasarruf ediyor

"S3 ile depolama maliyetlerini %40’ın üzerinde düşürmeyi başardık."

Zalando

2008’de kurulmuş olan Zalando, 32 milyon aktif müşterisi ile Avrupa’nın moda ve yaşam tarzı için lider çevrimiçi platformudur. Amazon S3, Zalando’nun veri altyapısı bakımından mihenk taşıdır. Zalando, depolama maliyetlerini optimize etmek için S3 Depolama Sınıflarından faydalanmıştır.

"30 gündür kullanılmayan nesneleri otomatik olarak sık kullanılmayan erişim katmanına taşımak için Amazon S3 Intelligent-Tiering kullanarak yıllık depolama maliyetlerimizde %37 tasarruf ediyoruz."

Max Schultze, Baş Veri Mühendisi - Zalando

Müşteri blog gönderisini okuyun 

Teespring

İnsanların yaratıcı fikirlerini özel ürünlere dönüştüren çevrimiçi bir platform olan Teespring büyük bir ticari büyüme yaşamıştır; şirketin verileri de petabayt boyutlarına ulaşmıştır ve bu veriler hâlen de büyümeye devam etmektedir. Teespring pek çok bulut şirketi gibi sorunu AWS kullanarak, özellikle de Amazon S3’e veri depolayarak çözmüştür. 

Amazon S3 Glacier ve S3 Intelligent-Tiering kullanan Teespring aylık depolama maliyetlerinde artık yüzde 30'a varan tasarruf elde ediyor.

Müşteri blog gönderisini okuyun »

Photobox

Photobox daha iyi bir müşteri deneyimi oluşturmak amacıyla kaynakları yapay zeka ve diğer alanlarda yenilik yapmak üzere aktarmak için kendi BT altyapısına sahip olma ve bunu sürdürme işinden çıkmak istiyordu. Photobox her yıl ondan fazla pazarda milyonlarca müşteriye hizmette bulunan çevrimiçi, özelleştirilmiş bir fotoğraf ürünü şirketidir.

AWS Snowball Edge kullanarak EMC Isilon ve IBM Cleversafe şirket içi depolama sisteminden Amazon S3'e geçiş yapan Photobox, 10 PB fotoğraf depolama alanı için ödediği depolama maliyetlerinden önemli miktarda tasarruf sağladı.

Örnek olay incelemesi videosunu izleyin »

Pomelo

Pomelo, dijital dönüşüm sürecindeki fintech'ler ve şirketler için dijital hesap ve kredi kartı çözümleri geliştiren, Latin Amerika'da finansal hizmetleri çevik ve güvenli bir şekilde başlatmalarına ve ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir fintech şirketidir. Pomelo, Amazon S3 üzerinde bir veri gölü oluşturarak ve güvenliği sağlamak, erişimi yönetmek ve geniş ölçekte uyumluluğu sağlamaya yardımcı olmak için yerel özelliklerin ve diğer AWS hizmetlerinin bir kombinasyonunu kullanarak analiz odaklı maliyet optimizasyonu ile önemli tasarruflar elde etti.

Pomelo, Amazon S3 Bucket Anahtarlarını kullanarak şifreleme maliyetlerinde %95 tasarruf sağlıyor ve Amazon S3 Glacier depolama sınıflarını kullanarak veri depolamada %40-50 oranlarda tasarruf edeceğini öngörüyor.

Örnek olay incelemesini okuyun »

Depolama maliyetlerinden tasarruf etmek için müşteriler Amazon S3'ü tercih ediyor.

Bugün tasarrufa etmeye başlayın - verilerinizi Amazon S3’e aktarın

AWS Migration Acceleration Program for Storage AWS hizmetlerinden, en iyi uygulamalardan ve müşterilerin maliyetten tasarruf etmelerine ve AWS’ye veri aktarımlarını hızlandırmalarına yardımcı olacak araçlardan oluşmaktadır. AWS hizmetleri, en iyi uygulamalar, araçlar ve girişimlerle aktarım hedeflerinize ulaşın. Veri taşıma faaliyetine uygun iş yükleri yerinde data lake unsurları, yapılandırılmamış büyük veri depoları, dosya paylaşımları, ev dizinleri, yedekler ve arşivlerden oluşmaktadır.

AWS verileriniz aktarmanız konusunda depolama maliyetlerini azaltmanız için daha fazla yöntem ve seçenek sunmaktadır. Bu yüzden daha fazla sayıda müşteri bulut BT çevreleri için temel atmak amacıyla AWS depolama hizmetini seçmektedir. Migration Acceleration Program hakkında daha fazla bilgi edinin

Maliyet optimizasyonu kaynakları

Web semineri: Depolama Sınıfları ile maliyeti optimize edin

Amazon S3’e yönelik maliyet optimizasyonu kılavuzları

re:Invent 2019: S3’te maliyet optimizasyonu

S3’te maliyet optimizasyonu için kılavuzlar ve tasarım modelleri

Web semineri: S3 Glacier Deep Archive

Bulutta en ucuz depolama
Veri Dayanıklılığı ve Küresel Direnç

Dayanıklılık ve Küresel Direnç

Amazon S3, %99,999999999 oranında veri dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. S3 One-Zone Infrequent Access’in yanı sıra S3, karşıya yüklenen tüm nesnelerin kopyalarını otomatik olarak oluşturup en az üç Erişilebilirlik Alanı'nda (AZ) depolar. Bu şekilde verileriniz multi-AZ dayanıklılık modeliyle, site düzeyinde hatalara karşı korunur. 11 9 sağlamlığının verileriniz ve küresel esneklik için ne anlama geldiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

AWS küresel altyapısı »

Amazon S3 dayanıklılık ve veri koruması hakkında SSS »

Amazon S3'te verileri koruma »

Amazon S3 kullanarak depolama maliyetlerinde tasarruf etmeye başlayın 

S3 kaynakları sayfasından daha fazla bilgi edinin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon S3'ü kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın