Amazon S3, farklı kullanım örneklerine yönelik olarak tasarlanmış bir dizi depolama sınıfı sunar. Bunlar arasında sık erişilen veriler için genel amaçlı depolamaya yönelik S3 Standard; bilinmeyen veya değişken erişim modellerine sahip veriler için S3 Intelligent-Tiering; uzun süre saklanan ancak seyrek erişilen verilere yönelik S3 Standart-Infrequent Access (S3 Standart-IA) ve S3 Bir Bölge-Infrequent Access (S3 Bir Bölge-IA) ile uzun süreli arşivlemeye ve dijital korumaya yönelik Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) ve Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) vardır. Mevcut bir AWS Bölgesinin karşılayamayacağı veri yerleşimi gereksinimleriniz varsa şirket içi S3 verilerinizi depolamak için S3 Outposts depolama sınıfını kullanabilirsiniz. Amazon S3 ayrıca verilerinizi tüm yaşam döngüsü boyunca yönetme olanağı sunar. Bir S3 Yaşam Döngüsü politikası ayarlandıktan sonra uygulamanızda herhangi bir değişiklik olmadan verileriniz otomatik olarak farklı bir depolama sınıfına aktarılır.  

Genel amaçlı

Amazon S3 Standard (S3 Standart)

S3 Standard, sık erişilen veriler için yüksek dayanıklılık, erişilebilirlik ve performans sunan nesne depolama alanı sunar. S3 Standard düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı sunduğundan bulut uygulamaları, dinamik web siteleri, içerik dağıtma, mobil ve oyun uygulamaları ve büyük veri analitiği dahil olmak üzere farklı kullanım amaçları için uygundur. S3 Depolama Sınıfları nesne düzeyinde yapılandırılabilir ve tek bir klasör S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart-IA ve S3 Bir Bölge-IA’da depolanan nesneleri içerebilir. Ayrıca, S3 Yaşam Döngüsü politikalarını kullanarak uygulamada herhangi bir değişiklik olmaksızın nesneleri bir depolama sınıfından diğerine otomatik olarak geçirebilirsiniz.

Temel Özellikler:

 • Düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı
 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Tüm Erişilebilirlik Alanını etkileyen olaylara karşı dayanıklı
 • Belirli bir yıl içinde %99,99 erişilebilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • Taşıma durumundaki veriler için SSL, bekleme durumundaki veriler için de şifreleme desteği sunar
 • Nesnelerin diğer S3 Depolama Sınıflarına otomatik geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi  

Bilinmeyen ya da değişen erişim

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering)

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering), veri erişim modelleri değiştiğinde performansı etkilemeden veya operasyonel iş yükü oluşturmadan otomatik depolama maliyeti tasarrufu sağlayan tek bulut depolama sınıfıdır. S3 Intelligent-Tiering, küçük bir aylık nesne izleme ve otomasyon ücreti karşılığında erişim modellerini izler ve erişilmemiş olan nesneleri düşük maliyetli erişim katmanlarına otomatik olarak taşır. S3 Intelligent-Tiering, düşük gecikme süresine ve yüksek aktarım hızına sahip iki erişim katmanında otomatik depolama maliyeti tasarrufu sunar. Müşteriler, zaman uyumsuz olarak erişilebilen veriler için S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfındaki otomatik arşivleme özelliklerini etkinleştirebilir. S3 Intelligent-Tiering'de alma ücreti yoktur. Infrequent Access katmanındaki bir nesneye daha sonra erişilirse bu nesne otomatik olarak Frequent Access katmanına geri taşınır. Nesneler, S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı içindeki erişim katmanları arasında taşındığında, ek katman ücretleri alınmaz. 

S3 Intelligent-Tiering, nesne boyutundan veya saklama süresinden bağımsız olarak bilinmeyen, değişen veya tahmin edilemeyen erişim modellerine sahip veriler için ideal depolama sınıfıdır. S3 Intelligent-Tiering'i data lake'ler, analiz ve yeni uygulamalar için varsayılan depolama sınıfı olarak kullanabilirsiniz.

S3 Intelligent-Tiering, nesneleri erişim katmanlarında depolayarak çalışmaktadır: sık ve sık olmayan erişim için optimize edilmiş, iki düşük gecikmeli erişim katmanı ve nadiren gerçekleştirilen erişim için optimize edilmiş, eş zamanlı olmayan erişimler için tasarlanmış iki onay temelli arşiv erişim katmanı. S3 Intelligent-Tiering'e yüklenen veya aktarılan nesneler, otomatik olarak Frequent Access katmanında depolanır. S3 Intelligent-Tiering, erişim modellerini izler ve art arda 30 gün boyunca erişilmeyen nesneleri Infrequent Access katmanına taşır. S3 Intelligent-Tiering, Archive Access katmanlarından birini veya her ikisini etkinleştirdikten sonra art arda 90 gün boyunca erişilmeyen nesneleri Archive Access katmanına aktaracak ve daha sonra art arda 180 gün boyunca erişim olmaması durumunda Deep Archive Access katmanına aktaracaktır. Nesnelere daha sonra erişim sağlanması durumunda, S3 Intelligent-Tiering bu nesneleri Frequent Access katmanına geri taşır. Almakta olduğunuz nesne Archive veya Deep Archive katmanlarında depolanıyorsa nesneyi alabilmek için önce RestoreObject kullanarak bir kopyayı geri yüklemelisiniz. Arşivlenmiş nesneleri geri yükleme hakkında bilgi için Arşivlenmiş Nesneleri Geri Yükleme konusuna bakın.

S3 Intelligent-Tiering hakkında daha fazla bilgi edinin »

Temel Özellikler:

 • Değişen erişim düzenlerine sahip verileri depolama maliyetlerini otomatik olarak optimize eder
 • Nesneleri sık erişim ve sık olmayan erişim için optimize edilmiş iki erişim katmanında depolar
 • Frequent ve Infrequent Access katmanları, S3 Standard ile aynı düşük gecikme süresine ve yüksek aktarım hızı performansına sahiptir
 • Nadiren erişilen nesneler için zaman uyumsuz isteğe bağlı otomatik arşiv özelliklerini etkinleştirin
 • Arşiv erişim ve derin arşiv erişim katmanları, Glacier ve Glacier Deep Archive ile aynı performansa sahiptir
 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Belirli bir yıl içinde %99,9 erişilebilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • Aylık izleme ve otomatik katmanlama için düşük bir ücret
 • Nesneler, S3 Intelligent-Tiering depolama sınıfı içindeki erişim katmanları arasında taşındığında operasyonel iş yükü, alma ücreti ve ek katmanlama ücretleri alınmaz
 • Minimum depolama süresi yoktur

Infrequent access

Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standart-IA)

S3 Standard-IA, nispeten seyrek aralıklarla erişilmesine rağmen ihtiyaç duyulduğunda hızlı erişim gerektiren veriler içindir. S3 Standart-IA, S3 Standard'ın yüksek dayanıklılık, yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresi avantajlarını GB başına düşük bir depolama fiyatı ve GB başına düşük bir alma ücreti ile sunar. Düşük maliyet ve yüksek performans kombinasyonu, S3 Standard-IA'nın uzun süreli depolama ve yedekler için uygun olmasını sağlar, olağanüstü durum kurtarma dosyaları için bir veri deposu olarak kullanılmasını mümkün kılar. S3 Depolama Sınıfları nesne düzeyinde yapılandırılabilir ve tek bir klasör S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart-IA ve S3 Bir Bölge-IA’da depolanan nesneleri içerebilir. Ayrıca, S3 Yaşam Döngüsü politikalarını kullanarak uygulamada herhangi bir değişiklik olmaksızın nesneleri bir depolama sınıfından diğerine otomatik olarak geçirebilirsiniz.

Temel Özellikler:

 • S3 Standard düzeyinde düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı
 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Tüm Erişilebilirlik Alanını etkileyen olaylara karşı dayanıklı
 • Bir Erişilebilirlik Alanının tamamının yok olması durumunda dahi veriler kalıcı olur
 • Belirli bir yıl içinde %99,9 erişilebilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • Taşıma durumundaki veriler için SSL, bekleme durumundaki veriler için de şifreleme desteği sunar
 • Nesnelerin diğer S3 Depolama Sınıflarına otomatik geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi

Amazon S3 Bir Bölge-Infrequent Access (S3 Bir Bölge-IA)

S3 Bir Bölge-IA, nispeten seyrek aralıklarla erişilmesine rağmen ihtiyaç duyulduğunda hızlı erişim gerektiren veriler içindir. Verileri en az üç Erişilebilirlik Alanında (AZ) depolayan diğer S3 Depolama Sınıflarından farklı olarak S3 Bir Bölge-IA, verileri tek bir AZ içinde depolar ve S3 Standart-IA’dan %20 daha ucuzdur. S3 Bir Bölge-IA sık erişilmeyen veriler için düşük maliyetli bir seçenek isteyen, S3 Standard veya S3 Standart-IA’nın erişilebilirliğine ve dayanıklılığına gereksinim duymayan müşteriler için idealdir. Şirket içi verilerin veya kolayca yeniden oluşturulabilen verilerin ikincil yedeklerinin depolanması için iyi bir seçenektir. Ayrıca, S3 Bölgeler Arası Replikasyon kullanılarak başka bir AWS Bölgesinden çoğaltılan veriler için uygun maliyetli bir depolama alanı olarak kullanılabilir.

S3 Bir Bölge-IA, S3 Standard ile aynı yüksek dayanıklılık†, yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresi avantajlarını GB başına düşük bir depolama fiyatı ve GB başına düşük alma ücreti ile sunar. S3 Depolama Sınıfları nesne düzeyinde yapılandırılabilir ve tek bir klasör S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart-IA ve S3 Bir Bölge-IA'da depolanan nesneleri içerebilir. Ayrıca, S3 Yaşam Döngüsü politikalarını kullanarak uygulamada herhangi bir değişiklik olmaksızın nesneleri bir depolama sınıfından diğerine otomatik olarak geçirebilirsiniz.

Temel Özellikler:

 • S3 Standard düzeyinde düşük gecikme süresi ve yüksek aktarım hızı
 • Tek bir Erişilebilirlik Alanında† %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Belirli bir yıl içinde %99,5 erişilebilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır
 • Erişilebilirlik için Amazon S3 Hizmet Düzeyi Sözleşmesi ile desteklenir
 • Taşıma durumundaki veriler için SSL, bekleme durumundaki veriler için de şifreleme desteği sunar
 • Nesnelerin diğer S3 Depolama Sınıflarına otomatik geçişi için S3 Yaşam Döngüsü yönetimi

† S3 Bir Bölge-IA verileri tek bir AWS Erişilebilirlik Alanında depoladığından Erişilebilirlik Alanının yok olması durumunda bu depolama sınıfında depolanan veriler kaybedilecektir.

Arşiv

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)

S3 Glacier, veri arşivleme için güvenli, dayanıklı ve düşük maliyetli bir depolama sınıfıdır. Şirket içi çözümlere yakın veya daha uygun maliyetlerle istediğiniz boyutta veriyi depolayabilirsiniz. S3 Glacier, maliyetlerin hem düşük hem de çeşitli gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak amacıyla birkaç dakika ile saatler arasında değişen üç ayrı geri alma seçeneği sunar. Nesneleri doğrudan S3 Glacier’a yükleyebilir ya da S3 Yaşam Döngüsü politikalarını kullanarak aktif veriler için herhangi bir S3 Depolama Sınıfı (S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standart-IA ve S3 Bir Bölge-IA) ile S3 Glacier arasında veri aktarımı yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Amazon S3 Glacier sayfasını » ziyaret edin.

Temel Özellikler:

 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • Bir Erişilebilirlik Alanının tamamının yok olması durumunda dahi veriler kalıcı olur
 • Taşıma durumundaki veriler için SSL, bekleme durumundaki veriler için de şifreleme desteği sunar
 • Düşük maliyetli tasarım, uzun süreli arşivleme için idealdir
 • Dakikalardan saatlere kadar yapılandırılabilir geri alma süreleri
 • S3 Glacier’a doğrudan yüklemeler için S3 PUT API ve otomatik nesne geçişi için S3 Yaşam döngüsü yönetimi

Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive)

S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3’ün en düşük maliyetli depolama sınıfıdır ve yılda bir ya da iki kez erişilen verilerin uzun süre saklanmasını ve dijital olarak korunmasını destekler. Özellikle Finans Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Kamu Sektörleri gibi sıkı denetimlere tabi olan sektörlerde yer alan ve düzenleyici uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için veri kümelerini 7-10 yıl ya da daha uzun süre saklayan müşteriler için tasarlanmıştır. S3 Glacier Deep Archive ayrıca yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma kullanım örnekleri için de kullanılabilir ve hem şirket içi kitaplıklardaki hem de şirket dışı hizmetlerdeki manyetik bant sistemleri için uygun maliyetli ve yönetilmesi kolay alternatiflerdir. S3 Glacier Deep Archive, verilerin düzenli olarak alındığı ve bazı verilere birkaç dakika içinde ihtiyaç duyulduğu arşivler için ideal olan Amazon S3 Glacier’ı tamamlayıcı niteliktedir. S3 Glacier Deep Archive’da depolanan tüm nesneler, çoğaltılır ve farklı coğrafi konumlardaki en az üç Erişilebilirlik Alanında depolanır, %99,999999999 dayanıklılık ile korunur ve 12 saat içinde geri yüklenebilir.

Temel Özellikler:

 • Birden fazla Erişilebilirlik Alanında %99,999999999 nesne dayanıklılığı için tasarlanmıştır
 • 7-10 yıl saklanacak verilerin uzun süre saklanması için tasarlanan en düşük maliyetli depolama sınıfı
 • Manyetik bant kitaplıklarına ideal alternatif
 • 12 saat içinde geri alma
 • S3 Glacier Deep Archive’a doğrudan yüklemeler için S3 PUT API ve otomatik nesne geçişi için S3 Yaşam döngüsü yönetimi

S3 on Outposts

S3 Outposts depolama sınıfı

Amazon S3 on Outposts, şirket içi AWS Outposts ortamınıza nesne depolaması iletir. S3 on Outposts, bugün AWS Bölgeleri’nde mevcut olan S3 API’leri ve özellikleri kullanarak verileri güvenceye alma, erişimi denetleme, etiketleme ve raporlamanın yanı sıra Outpost’unuzda veri depolamayı ve Outpost’unuzdan veri almayı da kolaylaştırır. S3 on Outposts, S3 API’ler kullanan ve S3 Outposts adı verilen tek bir Amazon S3 depolama sınıfı sunar ve Outposts’unuzda bulunan birden fazla cihaz ve sunucuda dayanıklı ve yedekli bir şekilde veri depolamak için tasarlanmıştır. S3 Outposts depolama sınıfı, yerel veri ikameti gereksinimlerine sahip iş yüklerinin yanı sıra verileri iş yerindeki uygulamalara yakın tutarak zorlu performans ihtiyaçlarını karşılama konusunda da idealdir.

Temel Özellikler:

 • S3 SDK aracılığıyla S3 Nesne uyumluluğu ve klasör yönetimi
 • Verilerinizi Outposts’unuzda dayanıklı ve yedekli bir şekilde depolamanız için tasarlanmıştır
 • SSE-S3 ve SSE-C kullanarak şifreleme
 • IAM ve S3 Erişim Noktaları’nı kullanarak kimlik doğrulama ve yetkilendirme
 • Verileri AWS Datasync kullanarak AWS Bölgeleri’ne aktarın
 • S3 Yaşam Döngüsü süre sonu eylemleri

Tüm S3 Depolama Sınıflarında performans

  S3 Standard S3 Intelligent-Tiering*
S3 Standart-IA
S3 Bir Bölge-IA
S3 Glacier
S3 Glacier
Deep Archive
Dayanıklılık için tasarlanmıştır
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
%99,999999999
(11 9)
Erişilebilirlik için tasarlanmıştır
%99,99 %99,9 %99,9 %99,5 %99,99 %99,99
Erişilebilirlik SLA’yi %99,9 %99 %99 %99 %99,9
%99,9
Erişilebilirlik Alanları ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3
Nesne başına minimum kapasite ücreti Yok Yok 128 KB* 128 KB* 40 KB 40 KB
Minimum depolama süresi ücreti Yok Yok 30 gün 30 gün 90 gün 180 gün
Alma ücreti Yok
Yok
alınan GB başına
alınan GB başına alınan GB başına alınan GB başına
İlk bayt gecikme süresi milisaniye milisaniye milisaniye milisaniye dakika veya saat seçin saat seçin
Depolama türü Nesne Nesne Nesne Nesne Nesne Nesne
Yaşam döngüsü geçişleri Evet Evet Evet Evet Evet Evet

† S3 Bir Bölge-IA verileri tek bir AWS Erişilebilirlik Alanında depoladığından Erişilebilirlik Alanının yok olması durumunda bu depolama sınıfında depolanan veriler kaybedilecektir.

* S3 Intelligent-Tiering, küçük bir izleme ve otomasyon ücreti alır ve otomatik katmanlama için 128 KB'lık bir minimum uygun nesne boyutuna sahiptir. Daha küçük nesneler saklanabilir ancak her zaman Frequent Access katmanı ücretleri üzerinden ücretlendirilir ve izleme ve otomasyon ücreti alınmaz. Daha fazla bilgi edinmek için Amazon S3 Fiyatlandırması sayfasına bakın.

** Arşiv erişim katmanı ve derin arşiv erişim katmanındaki standart alımlar ücretsizdir. Arşiv erişim katmanlarından verilerinize daha hızlı şekilde erişmeniz gerekirse S3 konsolunu kullanarak hızlı alım için ödeme yapabilirsiniz.

*** Sık ve sık olmayan erişim katmanı için S3 Intelligent-Tiering ilk bayt gecikme süresi mili saniyeler ile ölçülürken arşiv erişim ve derin arşiv erişim katmanlarının ilk bayt gecikmesi dakikalar ya da saatler sürebilir.

Başlamaya hazır mısınız?

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Ürün fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Minimum ücret yoktur.

Daha fazla bilgi edinin 
Sign up for a free account
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım'a anında erişim elde edin ve Amazon S3'ü denemeye başlayın. 

Kaydolun 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolunda Amazon S3 ile oluşturmaya başlayın.

Kullanmaya başlayın