AWS Doğrulanmış Erişim ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Ön taahhüt veya minimum ücret yoktur. Bir Doğrulanmış Erişim bulut sunucusu oluşturup kurumsal uygulamalarınızı eklediğinizde Doğrulanmış Erişim, ayarladığınız erişim politikalarına uygun şekilde bu uygulamalara güvenli erişim sağlanmasına yardımcı olur. Doğrulanmış Erişim faturanızı belirleyen iki bileşen vardır: 1) İlişkili uygulamalar için saatlik ücret ve 2) işlenen veriler için alınan GB başına ücret. Doğrulanmış Erişim kullanarak aktarılan tüm veriler için standart AWS veri aktarım ücretlerini de ödersiniz.

Uygulama saatleri

Etkin bir Doğrulanmış Erişim uç noktasıyla ilişkili her uygulama için saat başına ücretlendirilirsiniz. Tüketilen her kısmi uygulama saati tam saat olarak faturalandırılır. Örneğin, 10 uygulamayı her biri birer saat olmak üzere 10 Doğrulanmış Erişim uç noktasıyla ilişkilendirirseniz 10 uygulama saati kadar ücretlendirilirsiniz.

İşlenen veri miktarı (GB)

Verified Access tarafından işlenen veriler için GB başına ücret de ödersiniz. Kullanıcılar uygulamalarınıza erişim isteğinde bulunduğunda veya bu uygulamalara bağlandığında Doğrulanmış Erişim, kullanıcılarla uygulama arasındaki veri akışını işler. Örneğin, Doğrulanmış Erişim kullanan tüm uygulamalarınız için toplam 10 GB veri işleme gerekiyorsa işlenen verilerin 10 GB'ı kadar ücretlendirilirsiniz.

Fiyatlandırma tablosu

Örnek 1:

ABD Doğu (Ohio) bölgesinde bir Doğrulanmış Erişim oluşturdunuz ve 10 uygulama ilişkilendirdiniz. Bu 10 uygulama bir saat boyunca ilişkilendirildi ve sonuçta 10 uygulama saati elde edildi. Ayrıca her uygulama için 0,5 GB veri işlenmesi gerekti. Her uygulama için saatlik 0,27 USD artı 5 GB veri için işleme ücreti alırız ve toplam faturanız 2,80 USD olur. Aşağıdaki tabloda maliyet dökümü gösterilmiştir.

Uygulama saati 10 saat * 0,27 USD 2,70 USD
Veri işleme 0,5 GB * 10 uygulama * 0,02 USD 0,10 USD
Toplam ücret   2,80 USD

Örnek 2:

ABD Doğu (Ohio) bölgesinde bir Doğrulanmış Erişim oluşturdunuz ve 300 uygulama ilişkilendirdiniz. Bu 300 uygulama 31 günlük bir ay boyunca ilişkilendirildi. Bu, 223.200 uygulama saati ile sonuçlanacaktır. Ayrıca her uygulama için 1 GB veri işlenmesi gerekti. Aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak görülebileceği gibi toplam ücret 55.062,00 USD olacaktır.

İlk 148.800 uygulama saati 148.800 saat * 0,27 USD 40.176,00 USD
Sonraki 74.400 (223.200-148.800) uygulama saati         74.400 saat * 0,20 USD                                   14.880,00 USD
Veri işleme                                                     1 GB * 300 uygulama * 0,02 USD 6,00 USD
Toplam ücret   55.062,00 USD

Ek fiyatlandırma kaynakları

Ürün özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Doğrulanmış Erişim özelliklerini keşfedin.

Daha fazla bilgi edinin »
Konsolda oluşturmaya başlayın

 Dakikalar içinde politikaları tanımlayıp uygulamaları uzaktan güvenli erişime hazır hale getirin.

Oturum açın »
Kullanıcı kılavuzunu okuyun

Uygulama erişimi için güvenlik sinyallerini nasıl entegre edeceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi edinin »