Amazon Doğrulanmış İzinler'e Giriş (01:27)
Amazon Doğrulanmış İzinler'e Giriş
Bu hizmetle, geliştiricileriniz yetkilendirmeyi dışsallaştırarak ve politika yönetimi ve idaresini merkezileştirerek daha güvenli uygulamaları daha hızlı şekilde oluşturabilir. Ayrıca, uygulama erişimini Sıfır Güven politikalarıyla hizalayabilirler. Güvenlik ve denetim ekipleri, uygulamalar içinde kimlerin neye erişebileceğini daha iyi analiz edebilir ve denetleyebilir.
Amazon Doğrulanmış İzinler'e Giriş
Bu hizmetle, geliştiricileriniz yetkilendirmeyi dışsallaştırarak ve politika yönetimi ve idaresini merkezileştirerek daha güvenli uygulamaları daha hızlı şekilde oluşturabilir. Ayrıca, uygulama erişimini Sıfır Güven politikalarıyla hizalayabilirler. Güvenlik ve denetim ekipleri, uygulamalar içinde kimlerin neye erişebileceğini daha iyi analiz edebilir ve denetleyebilir.

Nasıl çalışır?

Amazon Doğrulanmış İzinler, oluşturduğunuz uygulamalar için ölçeklendirilebilen bir izin yönetimi ve ayrıntılı yetkilendirme hizmetidir. Geliştiriciler ve yöneticiler, ifadeli ve analiz edilebilir bir açık kaynak politika dili olan Cedar'ı kullanarak daha ayrıntılı, bağlama duyarlı erişim denetimi için rolleri ve öznitelikleri kullanarak politika tabanlı erişim denetimleri tanımlayabilir.

Şema, Amazon Doğrulanmış İzinler'in özel uygulamalarınız için nasıl ayrıntılı yetkilendirme ve izin yönetimi sağladığını gösteriyor.

Kullanım örnekleri

Şablonlardan politikalar oluşturun ve bu denetimleri Amazon API Ağ Geçidi ve AWS AppSync'te uygulayın.

Yöneticiler uygulama genelinde politikalar oluşturabilirken geliştiriciler veri ve kaynak erişimi için kullanıcı izinleri verebilir.

Doğrulanmış İzinler'i kullanarak politika modeli değişikliklerini inceleyin ve yetkilendirme isteklerini izleyin.


AWS'yle ilgili daha fazlasını keşfedin