Bilgisayar ağ iletişimi nedir?

Bilgisayar ağ iletişimi, birbiriyle veri alışverişi yapabilen ve kaynak paylaşımında bulunabilen birbirine bağlı bilgi işlem cihazlarını ifade eder. Bu ağ bağlantılı cihazlar, fiziksel veya kablosuz teknolojiler üzerinden bilgi iletmek için iletişim protokolleri olarak adlandırılan bir kural sistemi kullanır.

Bilgisayar ağ iletişimi ile ilgili bazı SSS'leri cevaplayalım.

Bir bilgisayar ağı nasıl çalışır?

Düğümler ve bağlantılar, bilgisayar ağ iletişiminin temel yapı taşlarıdır. Bir ağ düğümü; modem, hub veya anahtar gibi veri iletişimi ekipmanı (DCE) ya da iki veya daha fazla bilgisayar ve yazıcı gibi veri terminali ekipmanı (DTE) olabilir. Bir bağlantı, iki düğümü birbirine bağlayan bir iletim ortamını ifade eder. Bağlantılar, kablo veya optik fiber gibi fiziksel bağlantı ya da kablosuz ağlarda olduğu gibi boş alan şeklinde olabilir.

Çalışan bir bilgisayar ağında düğümler, elektronik verilerin bağlantılar yoluyla nasıl gönderilip alınacağını tanımlayan bir dizi kural veya protokolü izler. Bilgisayar ağı mimarisi, bu fiziksel ve mantıksal bileşenlerin tasarımını tanımlar. Ağın fiziksel bileşenleri, fonksiyonel organizasyon, protokoller ve prosedürler ile ilgili belirtimleri sağlar.

Bilgisayar ağları ne yapar?

Bilgisayar ağları ilk kez 1950'li yıllarda askeri ve savunma amaçlı kullanım için oluşturulmuştur. Başlangıçta telefon hatları üzerinden veri iletmek için kullanılan bilgisayar ağlarının ticari ve bilimsel kullanım alanları sınırlıydı. İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bilgisayar ağı kurumlar için vazgeçilmez bir araca dönüşmüştür.

Modern ağ çözümleri, bağlantıdan çok daha fazlasını sunmaktadır. Günümüzde işletmelerin dijital dönüşümü ve başarısı açısından kritik bir öneme sahiptirler. Altta yatan ağ özellikleri daha programlanabilir, otomatik ve güvenli bir hale gelmiştir.

Modern bilgisayar ağları:

Sanal olarak çalışabilir

Altta yatan fiziksel ağ altyapısı, mantıksal olarak bölümlendirilerek birden fazla "bindirmeli" ağ oluşturulabilir. Bindirmeli bir bilgisayar ağında, düğümler sanal olarak bağlıdır ve veriler birden fazla fiziksel yol üzerinden bu düğümler arasında iletilebilir. Örneğin, birçok kurumsal ağ, internette üst üste bindirilir.

Büyük ölçekte entegre edilebilir

Modern ağ iletişimi hizmetleri, fiziksel olarak dağıtılmış bilgisayar ağlarını bağlar. Bu hizmetler otomasyon ve izleme yoluyla ağ işlevlerini optimize ederek büyük ölçekli ve yüksek performanslı tek bir ağ oluşturabilir. Ağ hizmetlerinin ölçeği, talebe göre büyütülebilir veya küçültülebilir.

Değişen koşullara hızlı yanıt verebilir

Birçok bilgisayar ağı, yazılım tanımlıdır. Trafik, bir dijital arabirim kullanılarak merkezi olarak yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir. Bu bilgisayar ağları, sanal trafik yönetimini destekler.

Veri güvenliği sağlayabilir

Tüm ağ iletişimi çözümleri, şifreleme ve erişim denetimi gibi yerleşik güvenlik özellikleriyle gelir. Antivirüs yazılımı, güvenlik duvarı ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı gibi üçüncü taraf çözümleri entegre edilerek ağ güvenliği artırılabilir.

Bilgisayar ağı mimarisi türleri nelerdir?

Bilgisayar ağı tasarımı iki geniş gruba ayrılır:

1. İstemci-sunucu mimarisi

Bu bilgisayar ağı türünde düğümler, sunucu veya istemci olabilir. Sunucu düğümleri, istemci düğümlerine bellek, işleme gücü veya veri gibi kaynaklar sağlar. Sunucu düğümleri ayrıca istemci düğümü davranışını yönetebilir. İstemciler birbiriyle iletişim kurabilir fakat kaynakları paylaşmaz. Örneğin, kurumsal ağlardaki bazı bilgisayar cihazları, veri ve yapılandırma ayarlarını saklar. Bu cihazlar, ağdaki sunuculardır. İstemciler, sunucu makinesine istek göndererek bu verilere erişebilir.

2. Eşler arası mimari

Eşler arası (P2P) mimaride, bağlı bilgisayarlar eşit güce ve ayrıcalıklara sahiptir. Koordinasyon için merkezi bir sunucu bulunmaz. Bilgisayar ağındaki her cihaz, istemci veya sunucu görevi görebilir. Her eş, bellek ve işleme gücü gibi kaynaklarının bir miktarını tüm bilgisayar ağıyla paylaşabilir. Örneğin, bazı şirketler 3B grafik işleme gibi yoğun bellek kullanan uygulamaları birden çok dijital cihazda barındırmak için P2P mimarisini kullanmaktadır.

Ağ topolojisi nedir?

Düğüm ve bağlantıların düzenlenme şekline ağ topolojisi adı verilir. Bunlar farklı sonuçlar için farklı şekilde yapılandırılabilir. Bazı ağ topolojisi türleri aşağıdaki gibidir:

Veri yolu topolojisi

Her düğüm sadece başka bir düğüme bağlıdır. Ağ bağlantıları üzerinde sadece bir yönde veri iletimi gerçekleşir.

Halka topolojisi

Her düğüm başka iki düğüme bağlanarak bir halka oluşturur. Veri akışı iki yönlü olarak gerçekleşebilir. Ancak, tek bir düğüm hatası tüm ağı çalışmaz hale getirebilir.

Yıldız topolojisi

Merkezi bir sunucu düğümü birden çok istemci ağ cihazına bağlıdır. Veriler her bir düğümden geçmek zorunda olmadığı için bu topoloji daha iyi performans gösterir. Bu topoloji ayrıca daha güvenilirdir.

Örgü topolojisi

Her düğüm birden fazla düğüme bağlıdır. Tam örgü topolojisinde, her düğüm ağdaki diğer tüm düğümlere bağlıdır.

Kurumsal bilgisayar ağı türleri nelerdir?

Kuruluşların boyutuna ve gerekliliklerine bağlı olarak, üç tür kurumsal özel ağ bulunur:

Yerel alan ağı (LAN)

LAN, boyut ve coğrafya açısından sınırlı olan, birbirine bağlı bir sistemdir. Genellikle tek bir ofis veya bina içindeki bilgisayar ve cihazları birbirine bağlamak için kullanılır. Küçük şirketler tarafından ya da küçük ölçekli prototiplendirme için test ağı olarak kullanılır.

Geniş alan ağı (WAN)

Birden fazla binayı, şehri ve hatta ülkeyi kapsayan kurumsal ağlara geniş alan ağı (WAN) adı verilir. Yerel alan ağları yakın mesafe dahilinde verileri yüksek hızlarda iletmek için kullanılırken, WAN'lar güvenli ve güvenilir uzun mesafeli iletişim için kurulur.

SD-WAN veya yazılım tanımlı WAN, yazılım teknolojileriyle kontrol edilen sanal WAN mimarisidir. SD-WAN, hizmetin güvenliğinden ve kalitesinden ödün vermeden uygulama düzeyinde kontrol edilebilen daha esnek ve güvenilir bağlantı hizmetleri sunar.

Hizmet sağlayıcı ağları

Hizmet sağlayıcı ağları, müşterilerin sağlayıcıdan ağ kapasitesi ve işlev kiralamasına olanak sağlar. Ağ hizmeti sağlayıcılar arasında yüksek hızlı internet erişimi sunan telekomünikasyon şirketleri, veri operatörleri, kablosuz iletişim sağlayıcılar, internet hizmeti sağlayıcılar ve kablo televizyon operatörleri yer alır.

Bulut ağları

Kavramsal olarak bir bulut ağı, altyapısı bulut tabanlı bir hizmet tarafından sunulan bir WAN olarak görülebilir. Bir kuruluşun ağ özelliklerinin ve kaynaklarının bir kısmı veya tamamı, bir genel ya da özel bulut platformunda barındırılır ve istek üzerine erişime sunulur. Bu ağ kaynakları arasında sanal yönlendiriciler, güvenlik duvarları, bant genişliği ve ağ yönetim yazılımlarının yanı sıra gerektiğinde kullanılabilen diğer araçlar ve işlevler yer alır.

Günümüzde işletmeler pazara ulaşma süresini hızlandırmak, ölçek büyütmek ve maliyetleri etkin şekilde yönetmek için bulut ağlarını kullanmaktadır. Bulut ağı modeli, modern kurumlara yönelik uygulamalar oluşturma ve sunma sürecinde standart yaklaşım haline gelmiştir.

AWS bilgisayar ağ iletişimi hizmetleri nelerdir?

AWS ağ iletişimi hizmetleri kurumlara aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır:

Ağ güvenliği

Gizlilik ve bütünlüğün korunması, ayrıca en yüksek küresel ağ güvenliği standartlarının karşılanması için AWS altyapısı 7/24 izlenir.

Ağ erişilebilirliği

AWS, dünyanın her yerinde yüksek erişilebilirlik sunmak için gerekli küresel altyapıya sahiptir.

Ağ performansı

AWS ağ hizmetleri, minimum gecikme süresiyle yüksek hızlı performans sunar.

AWS ağ iletişimi hizmetleri nasıl kullanılır?

AWS ağ iletişimi hizmetleri, aşağıdaki kullanım örneklerinde kullanılabilir:

Ağ iletişimi temelleri

Bu hizmetler, Sanal Özel Bulutlara (VPC'ler) yönelik çözümlerin yanı sıra şirket içi ağları VPC'lere bağlamak için çözümler sunar. Amazon VPC, AWS Transit Gateway ve AWS Private Link, ağ iletişimi gereksinimlerinizi karşılamak için optimize edilmiş çözümler sağlar.

Ağ güvenliği

AWS Shield, AWS WAF ve AWS Güvenlik Duvarı Yöneticisi gibi hizmetler, AWS Bulut ağınızı ve uygulamalarınızı siber saldırılara karşı korur.

AWS ağ iletişimi hizmetleri ve bu hizmetlerin kuruluşunuza sağlayabileceği faydalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için hizmete genel bakış bölümünü inceleyin.

AWS'de sonraki adımlar